powrót

a_ Gen Sg m

Przymiotnik Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj męski