powrót

vp Aor pasD Nom Pl m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Deponens bierny Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski