powrót

vm Aor Pas 2 Sg

Czasownik Tryb rozkazujący Czas przeszły dokonany Strona bierna Druga osoba Liczba pojedyncza