powrót

vs Pres Act 2 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy Strona czynna Druga osoba Liczba pojedyncza