powrót

vi 2Aor Act 1 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Pierwsza osoba Liczba pojedyncza