powrót

vs Aor Mid 3 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona medialna Trzecia osoba Liczba mnoga