powrót

vs 2Aor Pas 3 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas drugi przeszły dokonany Strona bierna Trzecia osoba Liczba pojedyncza