powrót

vs Aor Mid 1 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona medialna Pierwsza osoba Liczba pojedyncza