powrót

vi Fut Pas 1 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przyszły Strona bierna Pierwsza osoba Liczba pojedyncza