powrót

vp Pres midD/pasD Nom Sg m

Imiesłów Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski