powrót

vp Aor pasD Nom Sg f

Imiesłów Czas przeszły dokonany Deponens bierny Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj żeński