powrót

vs Aor Pas 2 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona bierna Druga osoba Liczba pojedyncza