powrót

vo 2Aor Act 3 Sg

Czasownik Tryb życzący Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza