powrót

vs Aor pasD 3 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Deponens bierny Trzecia osoba Liczba mnoga