powrót

vp Aor Pas Acc Pl m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona bierna Biernik Liczba mnoga Rodzaj męski