powrót

vp Pres Pas Acc Sg n

Imiesłów Czas teraźniejszy Strona bierna Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj nijaki