powrót

vs Aor midD 2 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Deponens medialny Druga osoba Liczba mnoga