powrót

vm 2Aor midD 3 Sg

Czasownik Tryb rozkazujący Czas drugi przeszły dokonany Deponens medialny Trzecia osoba Liczba pojedyncza