powrót

pp 2 Nom Sg

Zaimek osobowy Druga osoba Mianownik Liczba pojedyncza