powrót

pi Nom Sg m

Zaimek pytający Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski