powrót

vp Aor Pas Dat Sg m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona bierna Celownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski