powrót

vp Pres Pas Dat Sg f

Imiesłów Czas teraźniejszy Strona bierna Celownik Liczba pojedyncza Rodzaj żeński