powrót

vp Pres Mid Acc Sg n

Imiesłów Czas teraźniejszy Strona medialna Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj nijaki