powrót

vp Aor Pas Gen Sg n

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona bierna Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj nijaki