powrót

vs Aor pasD 2 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Deponens bierny Druga osoba Liczba pojedyncza