powrót

vm Aor pasD 3 Sg

Czasownik Tryb rozkazujący Czas przeszły dokonany Deponens bierny Trzecia osoba Liczba pojedyncza