powrót

vs Aor Mid 2 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona medialna Druga osoba Liczba mnoga