powrót

vp 2Aor midD Nom Pl f

Imiesłów Czas drugi przeszły dokonany Deponens medialny Mianownik Liczba mnoga Rodzaj żeński