powrót

vs 2Aor Act 1 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Pierwsza osoba Liczba mnoga