powrót

vs 2Aor Pas 2 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas drugi przeszły dokonany Strona bierna Druga osoba Liczba mnoga