powrót

vp 2Aor midD Gen Sg m

Imiesłów Czas drugi przeszły dokonany Deponens medialny Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj męski