powrót

pd Nom Sg m

Zaimek wskazujący Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski