powrót

vs Aor Mid 1 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona medialna Pierwsza osoba Liczba mnoga