powrót

vs 2Aor midD 1 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas drugi przeszły dokonany Deponens medialny Pierwsza osoba Liczba mnoga