Rozdział 1

 • 1

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 976
  3. βιβλος
  4. biblos
  5. n_ Nom Sg f
  6. Zwój
  7. Księga
  1. 2
  2. 1078
  3. γενεσεως
  4. geneseōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. narodzenia
  1. 3
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 4
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 5
  2. 5207
  3. υιου
  4. hyiou
  5. n_ Gen Sg m
  6. syna
  1. 6
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 7
  2. 5207
  3. υιου
  4. hyiou
  5. n_ Gen Sg m
  6. syna
  1. 8
  2. 11
  3. αβρααμ
  4. abraam
  5. ni proper
  6. Abrahama
  7. [ojciec wielu narodów]
Przekład dosłowny:

Zwója o pochodzeniub Jezusac Pomazańcad, synae Dawida1f, syna Abrahamag.

Przekład literacki:

Rodowóda b Jezusac Chrystusad, synae Dawida1f, syna Abrahamag.

 • 2

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 11
  3. αβρααμ
  4. abraam
  5. ni proper
  6. Abraham
  7. [ojciec wielu narodów]
  1. 2
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 3
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 4
  2. 2464
  3. ισαακ
  4. isaak
  5. ni proper
  6. Izaaka
  7. [śmiać się]
  1. 5
  2. 2464
  3. ισαακ
  4. isaak
  5. ni proper
  6. Izaak
  7. [śmiać się]
  1. 6
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 7
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 8
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 9
  2. 2384
  3. ιακωβ
  4. iakōb
  5. ni proper
  6. Jakuba
  7. [pięta]
  1. 10
  2. 2384
  3. ιακωβ
  4. iakōb
  5. ni proper
  6. Jakub
  7. [pięta]
  1. 11
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 12
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 13
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 14
  2. 2455
  3. ιουδαν
  4. ioudan
  5. n_ Acc Sg m
  6. Judasza
  7. [wielbić]
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 17
  2. 80
  3. αδελφους
  4. adelfous
  5. n_ Acc Pl m
  6. braci
  1. 18
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
Przekład dosłowny:

Abrahama zrodziłb Izaakac, Izaakc zrodziłb Jakuba1d, Jakub1d zrodził Judęe oraz jego bracif.

Przekład literacki:

Abrahama był ojcemb Izaakac, Izaakc ojcemb Jakuba1d, Jakub1d ojcem Judye oraz jego bracif.


1 Jakub żył ok. 1650-1500 r. p.n.e.; Bóg nadał mu imię Izrael - Hebr. "יִשְׂרָאֵל" [jisrael] - Ten, który walczył z Bogiem;

 • 3

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2455
  3. ιουδας
  4. ioudas
  5. n_ Nom Sg m
  6. Judasz
  7. [wielbić]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 5329
  3. φαρες
  4. fares
  5. ni proper
  6. Faresa
  7. [przebić]
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 8
  2. 2196
  3. ζαρα
  4. zara
  5. ni proper
  6. Zarę
  7. [wzrastać]
  1. 9
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 10
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 11
  2. 2283
  3. θαμαρ
  4. thamar
  5. ni proper
  6. Tamar
  7. [palma]
  1. 12
  2. 5329
  3. φαρες
  4. fares
  5. ni proper
  6. Fares
  7. [przebić]
  1. 13
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 14
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 15
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 16
  2. 2074
  3. εσρωμ
  4. hesrōm
  5. ni proper
  6. Esroma
  7. [wieś]
  1. 17
  2. 2074
  3. εσρωμ
  4. hesrōm
  5. ni proper
  6. Esrom
  7. [wieś]
  1. 18
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 19
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 20
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 21
  2. 689
  3. αραμ
  4. aram
  5. ni proper
  6. Arama
  7. [wywyższony]
Przekład dosłowny:

Judaa poprzez Tamare zrodził Faresac i Zaręd, Faresc zrodziłb Esromaf, Esromf zrodziłb Aramag.

Przekład literacki:

Judaa z Tamare był ojcem Faresac i Zaręd, Faresc był ojcemb Esromaf, Esromf ojcemb Aramag.

 • 4

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 689
  3. αραμ
  4. aram
  5. ni proper
  6. Aram
  7. [wywyższony]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 284
  3. αμιναδαβ
  4. aminadab
  5. ni proper
  6. Aminadaba
  7. [mój krewny jest szlachetny]
  1. 6
  2. 284
  3. αμιναδαβ
  4. aminadab
  5. ni proper
  6. Aminadab
  7. [mój krewny jest szlachetny]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 3476
  3. ναασσων
  4. naassōn
  5. ni proper
  6. Naassona
  7. [wąż]
  1. 11
  2. 3476
  3. ναασσων
  4. naassōn
  5. ni proper
  6. Naasson
  7. [wąż]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 4533
  3. σαλμων
  4. salmōn
  5. ni proper
  6. Salmona
Przekład dosłowny:

Arama zrodziłb Aminadabac, Aminadabc zrodziłb Naassonad, Naassond zrodziłb Salmonae.

Przekład literacki:

Arama był ojcemb Aminadabac, Aminadabc ojcemb Naassonad, Naassond ojcemb Salmonae.

 • 5

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4533
  3. σαλμων
  4. salmōn
  5. ni proper
  6. Salmon
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 1003
  3. βοοζ
  4. booz
  5. ni proper
  6. Booza
  7. [szybkość]
  1. 6
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 7
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 8
  2. 4477
  3. ραχαβ
  4. rachab
  5. ni proper
  6. Rachab
  7. [szeroka]
  1. 9
  2. 1003
  3. βοοζ
  4. booz
  5. ni proper
  6. Booz
  7. [szybkość]
  1. 10
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 11
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 12
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 13
  2. 5601
  3. ωβηδ
  4. ōbēd
  5. ni proper
  6. Obeda
  7. [wielbiciel]
  1. 14
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 15
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 16
  2. 4503
  3. ρουθ
  4. routh
  5. ni proper
  6. Rut
  7. [przyjaźń]
  1. 17
  2. 5601
  3. ωβηδ
  4. ōbēd
  5. ni proper
  6. Obed
  7. [wielbiciel]
  1. 18
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 19
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 20
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 21
  2. 2421
  3. ιεσσαι
  4. iessai
  5. ni proper
  6. Jessego
Przekład dosłowny:

Salmona poprzez Rahabd zrodziłb Booza1c, Booz2c poprzez Rutf zrodziłb Obeda2e, a Obed3e zrodziłb Jesaja4g.

Przekład literacki:

Salmona z Rahabd był ojcemb Booza1c, Booz2c z Rutf ojcemb Obeda2e, a Obed3e był ojcemb Jesaja4g.

 • 6

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2421
  3. ιεσσαι
  4. iessai
  5. ni proper
  6. Jesse
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 6
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 7
  2. 935
  3. βασιλεα
  4. basilea
  5. n_ Acc Sg m
  6. króla
  1. 8
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawid
  7. [umiłowany]
  1. 9
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 10
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 11
  2. 935
  3. βασιλευς
  4. basileus
  5. n_ Nom Sg m
  6. król
  1. 12
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 13
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 14
  2. 4672
  3. σολομωντα
  4. solomōnta
  5. n_ Acc Sg m
  6. Salomonta
  7. [człowiek pokoju]
  1. 15
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 16
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  6. (tej, co)
  1. 17
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 18
  2. 3774
  3. ουριου
  4. ouriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Uriasza
  7. [płomień]
Przekład dosłowny:

Jessaja zrodziłb Dawida1c, królad, Dawid1c król2d poprzez żonę Uriaszaf zrodziłb Salomona3e.

Przekład literacki:

Jessaja był ojcemb Dawida1c, królad, Dawid1c król2d z żony Uriaszaf był ojcemb Salomona3e.

 • 7

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4672
  3. σολομων
  4. solomōn
  5. n_ Nom Sg m
  6. Salomon
  7. [człowiek pokoju]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 4497
  3. ροβοαμ
  4. roboam
  5. ni proper
  6. Roboama
  7. [powiększyć lud]
  1. 6
  2. 4497
  3. ροβοαμ
  4. roboam
  5. ni proper
  6. Roboam
  7. [powiększyć lud]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 7
  3. αβια
  4. abia
  5. ni proper
  6. Abiasza
  7. [YH jest moim ojcem]
  1. 11
  2. 7
  3. αβια
  4. abia
  5. ni proper
  6. Abiasz
  7. [[YH jest moim ojcem]]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 760
  3. ασα
  4. asa
  5. ni proper
  6. Asę
  7. [zbieracz]
Przekład dosłowny:

Salomona zrodziłb Roboama1c, Roboamc zrodził Abiaszad, Abiaszd zrodziłb Asę2e.

Przekład literacki:

Salomona był ojcemb Roboama1c, Roboamc ojcem Abiaszad, Abiaszd ojcemb Asy2e.


1 Król Judy; Panował w latach ok. 913-911 p.n.e.;

 • 8

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 760
  3. ασα
  4. asa
  5. ni proper
  6. Asa
  7. [zbieracz]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 2498
  3. ιωσαφατ
  4. iōsafat
  5. ni proper
  6. Jozafata
  7. [JHWH ocenia]
  1. 6
  2. 2498
  3. ιωσαφατ
  4. iōsafat
  5. ni proper
  6. Jozafata
  7. [JHWH ocenia]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 2496
  3. ιωραμ
  4. iōram
  5. ni proper
  6. Jorama
  7. [JHWH jest wywyższony]
  1. 11
  2. 2496
  3. ιωραμ
  4. iōram
  5. ni proper
  6. Jorama
  7. [JHWH jest wywyższony]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 3604
  3. οζιαν
  4. ozian
  5. n_ Acc Sg m
  6. Ozjasza
  7. [moją siłą jest JH]
Przekład dosłowny:

Asa1a zrodziłb Jozafata2c, Jozafatc zrodziłb Joramad, Joramd zrodziłb Ozjaszae.

Przekład literacki:

Asa1a był ojcemb Jozafata2c, Jozafatc ojcemb Joramad, Joramd ojcemb Ozjaszae.


2 W rodowodzie brakuje władców: Ochozjasza, Atalii, Joasza , Amazjasza;

 • 9

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3604
  3. οζιας
  4. ozias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Ozjasz
  7. [moją siłą jest JH]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 2488
  3. ιωαθαμ
  4. iōatham
  5. ni proper
  6. Joatama
  7. [JHWH jest doskonały]
  1. 6
  2. 2488
  3. ιωαθαμ
  4. iōatham
  5. ni proper
  6. Joatam
  7. [JHWH jest doskonały]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 881
  3. αχαζ
  4. achaz
  5. ni proper
  6. Achaza
  7. [on zrozumiał]
  1. 11
  2. 881
  3. αχαζ
  4. achaz
  5. ni proper
  6. Achaz
  7. [on zrozumiał]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 1478
  3. εζεκιαν
  4. hezekian
  5. n_ Acc Sg m
  6. Ezechiasza
  7. [JH wzmocnił]
Przekład dosłowny:

Ozjasza zrodziłb Joatamac, Joatamc zrodziłb Achazad, Achazd zrodziłb Ezechiaszae.

Przekład literacki:

Ozjasza był ojcemb Joatamac, Joatamc ojcemb Achazad, Achazd ojcemb Ezechiaszae.

 • 10

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1478
  3. εζεκιας
  4. hezekias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Ezechiasz
  7. [JH wzmocnił]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 3128
  3. μανασση
  4. manassē
  5. n_ Acc Sg m
  6. Manassesa
  7. [pozwolił zapomnieć]
  1. 6
  2. 3128
  3. μανασσης
  4. manassēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Manasses
  7. [pozwolił zapomnieć]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 300
  3. αμων
  4. amōn
  5. ni proper
  6. Amona
  7. [rzemieślnik]
  1. 11
  2. 300
  3. αμων
  4. amōn
  5. ni proper
  6. Amon
  7. [rzemieślnik]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 2502
  3. ιωσιαν
  4. iōsian
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jozjasza
  7. [JH podpiera]
Przekład dosłowny:

Ezechiasza zrodziłb Manassesac, Manassesc zrodziłb Amona1d, Amon1d zrodziłb Jozjaszae.

Przekład literacki:

Ezechiasza był ojcemb Manassesac, Manassesc ojcemb Amona1d, Amon1d ojcemb Jozjaszae.

 • 11

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2502
  3. ιωσιας
  4. iōsias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jozjasz
  7. [JH podpiera]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 2423
  3. ιεχονιαν
  4. iechonian
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jechoniasza
  7. [JH powołuje]
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 8
  2. 80
  3. αδελφους
  4. adelfous
  5. n_ Acc Pl m
  6. braci
  1. 9
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 10
  2. 1909
  3. επι
  4. epi
  5. Prep
  6. za
  1. 11
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 12
  2. 3350
  3. μετοικεσιας
  4. metoikesias
  5. n_ Gen Sg f
  6. przesiedlenia
  1. 13
  2. 897
  3. βαβυλωνος
  4. babylōnos
  5. n_ Gen Sg f
  6. (do) Babilonu
Przekład dosłowny:

Jozjasza zrodziłb Jechoniaszac i bracid jego w czasie przesiedleniae do Babilonuf.

Przekład literacki:

Jozjasza był ojcemb Jechoniaszac i bracid jego w czasie przesiedleniae do Babilonuf.

 • 12

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3326
  3. μετα
  4. meta
  5. Prep
  6. za
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 4
  2. 3350
  3. μετοικεσιαν
  4. metoikesian
  5. n_ Acc Sg f
  6. przesiedlenia
  1. 5
  2. 897
  3. βαβυλωνος
  4. babylōnos
  5. n_ Gen Sg f
  6. (do) Babilonu
  1. 6
  2. 2423
  3. ιεχονιας
  4. iechonias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jechoniasz
  7. [JH powołuje]
  1. 7
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 8
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 9
  2. 4528
  3. σαλαθιηλ
  4. salathiēl
  5. ni proper
  6. Salatiela
  7. [poprosiłem Boga]
  1. 10
  2. 4528
  3. σαλαθιηλ
  4. salathiēl
  5. ni proper
  6. Salatiel
  7. [poprosiłem Boga]
  1. 11
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 12
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 13
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 14
  2. 2216
  3. ζοροβαβελ
  4. zorobabel
  5. ni proper
  6. Zorobabela
  7. [zrodzony w Babilonie]
Przekład dosłowny:

A po przesiedleniua do Babilonub Jechoniaszc zrodziłd Salatielae, Salatiele zaś zrodził Zorobabelaf.

Przekład literacki:

A po przesiedleniua do Babilonub Jechoniaszc został ojcemd Salatielae, Salatiele zaś ojcemd Zorobabelaf.

 • 13

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2216
  3. ζοροβαβελ
  4. zorobabel
  5. ni proper
  6. Zorobabel
  7. [zrodzony w Babilonie]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 10
  3. αβιουδ
  4. abioud
  5. ni proper
  6. Abiuda
  7. [mój ojciec jest władzą]
  1. 6
  2. 10
  3. αβιουδ
  4. abioud
  5. ni proper
  6. Abiud
  7. [mój ojciec jest władzą]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 1662
  3. ελιακειμ
  4. eliakeim
  5. ni proper
  6. Eliakeima
  7. [Bóg powołuje]
  1. 11
  2. 1662
  3. ελιακειμ
  4. eliakeim
  5. ni proper
  6. Eliakeim
  7. [Bóg powołuje]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 107
  3. αζωρ
  4. azōr
  5. ni proper
  6. Azora
  7. [pomocny]
Przekład dosłowny:

Zorobabela zrodziłb Abiuda1c, Abiudc zrodziłb Eliakeima2d, Eliakeim2d zrodziłb Azora3e.

Przekład literacki:

Zorobabela był ojcemb Abiuda1c, Abiudc ojcemb Eliakeima2d, Eliakeim2d ojcemb Azora3e.

 • 14

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 107
  3. αζωρ
  4. azōr
  5. ni proper
  6. Azor
  7. [pomocny]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 4524
  3. σαδωκ
  4. sadōk
  5. ni proper
  6. Sadoka
  7. [sprawiedliwość]
  1. 6
  2. 4524
  3. σαδωκ
  4. sadōk
  5. ni proper
  6. Sadok
  7. [sprawiedliwość]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 885
  3. αχειμ
  4. acheim
  5. ni proper
  6. Acheima
  7. [JHWH wzbudza]
  1. 11
  2. 885
  3. αχειμ
  4. acheim
  5. ni proper
  6. Acheim
  7. [JHWH wzbudza]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 1664
  3. ελιουδ
  4. elioud
  5. ni proper
  6. Eliuda
  7. [Bóg majestatu]
Przekład dosłowny:

Azora zrodziłb Sadokac, Sadokc zrodziłb Acheima1d, Acheim1d zrodziłb Eliudae.

Przekład literacki:

Azora był ojcemb Sadokac, Sadokc ojcemb Acheima1d, Acheim1d ojcemb Eliudae.

 • 15

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1664
  3. ελιουδ
  4. elioud
  5. ni proper
  6. Eliud
  7. [Bóg majestatu]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 1648
  3. ελεαζαρ
  4. eleazar
  5. ni proper
  6. Eleazara
  7. [Bóg pomógł]
  1. 6
  2. 1648
  3. ελεαζαρ
  4. eleazar
  5. ni proper
  6. Eleazar
  7. [Bóg pomógł]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 3157
  3. ματθαν
  4. matthan
  5. ni proper
  6. Mattana
  7. [dar]
  1. 11
  2. 3157
  3. ματθαν
  4. matthan
  5. ni proper
  6. Mattan
  7. [dar]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 2384
  3. ιακωβ
  4. iakōb
  5. ni proper
  6. Jakuba
  7. [pięta]
Przekład dosłowny:

Eliuda zrodziłb Eleazarac, Eleazarc zrodziłb Mattanad, Mattand zrodziłb Jakubae.

Przekład literacki:

Eliuda był ojcemb Eleazarac, Eleazarc ojcemb Mattanad, Mattand ojcemb Jakubae.

 • 16

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2384
  3. ιακωβ
  4. iakōb
  5. ni proper
  6. Jakub
  7. [pięta]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józefa
  7. [On powiększył]
  1. 6
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 7
  2. 435
  3. ανδρα
  4. andra
  5. n_ Acc Sg m
  6. męża
  1. 8
  2. 3137
  3. μαριας
  4. marias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Marii
  7. [prawd. buntować się]
  1. 9
  2. 1537
  3. εξ
  4. eks
  5. Prep
  6. z
  1. 10
  2. 3739
  3. ης
  4. hēs
  5. pr Gen Sg f
  6. której
  1. 11
  2. 1080
  3. εγεννηθη
  4. egennēthē
  5. vi Aor Pas 3 Sg
  6. został zrodzony
  1. 12
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 13
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 14
  2. 3004
  3. λεγομενος
  4. legomenos
  5. vp Pres Pas Nom Sg m
  6. który jest nazywany
  1. 15
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
Przekład dosłowny:

Jakuba zrodziłb Józefac, mężad Mariie, z której narodził sięb Jezusf, zwany Pomazańcemg.

Przekład literacki:

Jakuba był ojcemb Józefac, mężad Mariie, z której narodził sięb Jezusf, zwany Chrystusemg.

 • 17

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3956
  3. πασαι
  4. pasai
  5. a_ Nom Pl f
  6. Wszystkich
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 3588
  3. αι
  4. hai
  5. t_ Nom Pl f
  1. 4
  2. 1074
  3. γενεαι
  4. geneai
  5. n_ Nom Pl f
  6. pokoleń
  1. 5
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 6
  2. 11
  3. αβρααμ
  4. abraam
  5. ni proper
  6. Abrahama
  7. [ojciec wielu narodów]
  1. 7
  2. 2193
  3. εως
  4. heōs
  5. Conj
  6. aż do
  1. 8
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 9
  2. 1074
  3. γενεαι
  4. geneai
  5. n_ Nom Pl f
  6. pokoleń
  1. 10
  2. 1180
  3. δεκατεσσαρες
  4. dekatessares
  5. a_ Nom Pl f
  6. czternaście
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 13
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 14
  2. 2193
  3. εως
  4. heōs
  5. Conj
  6. aż do
  1. 15
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 16
  2. 3350
  3. μετοικεσιας
  4. metoikesias
  5. n_ Gen Sg f
  6. przesiedlenia
  1. 17
  2. 897
  3. βαβυλωνος
  4. babylōnos
  5. n_ Gen Sg f
  6. (do) Babilonu
  1. 18
  2. 1074
  3. γενεαι
  4. geneai
  5. n_ Nom Pl f
  6. pokoleń
  1. 19
  2. 1180
  3. δεκατεσσαρες
  4. dekatessares
  5. a_ Nom Pl f
  6. czternaście
  1. 20
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 21
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 22
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 23
  2. 3350
  3. μετοικεσιας
  4. metoikesias
  5. n_ Gen Sg f
  6. przesiedlenia
  1. 24
  2. 897
  3. βαβυλωνος
  4. babylōnos
  5. n_ Gen Sg f
  6. (do) Babilonu
  1. 25
  2. 2193
  3. εως
  4. heōs
  5. Conj
  6. aż do
  1. 26
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 27
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 28
  2. 1074
  3. γενεαι
  4. geneai
  5. n_ Nom Pl f
  6. pokoleń
  1. 29
  2. 1180
  3. δεκατεσσαρες
  4. dekatessares
  5. a_ Nom Pl f
  6. czternaście
Przekład dosłowny:

Wszystkich więc pokoleńa: od Abrahamab do Dawida1c jest pokoleńa czternaście; od Dawida1c do uprowadzeniad do Babilonu2e — pokoleńa czternaście; od uprowadzeniad do Babilonu2e do Pomazańcaf — pokoleń czternaście.

Przekład literacki:

Co do wszystkich więc pokoleńa: od Abrahamab do Dawida1c jest pokoleńa czternaście; od Dawida1c do uprowadzeniad do Babilonu2e — pokoleńa czternaście; od uprowadzeniad do Babilonu2e do Chrystusaf — pokoleń czternaście.

 • 18

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 4
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 5
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 6
  2. 1083
  3. γεννησις
  4. gennēsis
  5. n_ Nom Sg f
  6. narodzenie
  1. 7
  2. 3779
  3. ουτως
  4. houtōs
  5. Adv
  6. takie
  1. 8
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. było
  1. 9
  2. 3423
  3. μνηστευθεισης
  4. mnēsteutheisēs
  5. vp Aor Pas Gen Sg f
  6. zostawszy zaręczona
  1. 10
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 11
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 12
  2. 3384
  3. μητρος
  4. mētros
  5. n_ Gen Sg f
  6. matka
  1. 13
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 14
  2. 3137
  3. μαριας
  4. marias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Maria
  7. [prawd. buntować się]
  1. 15
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 16
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józefowi
  7. [On powiększył]
  1. 17
  2. 4250
  3. πριν
  4. prin
  5. Adv
  6. zanim
  7. pierwej
  1. 18
  2. 2228
  3. η
  4. ē
  5. Part
  6. niż
  1. 19
  2. 4905
  3. συνελθειν
  4. synelthein
  5. vn 2Aor Act
  6. zejść się
  1. 20
  2. 846
  3. αυτους
  4. autous
  5. pp Acc Pl m
  6. im
  1. 21
  2. 2147
  3. ευρεθη
  4. heurethē
  5. vi Aor Pas 3 Sg
  6. została znaleziona
  1. 22
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 23
  2. 1064
  3. γαστρι
  4. gastri
  5. n_ Dat Sg f
  6. łonie
  1. 24
  2. 2192
  3. εχουσα
  4. echousa
  5. vp Pres Act Nom Sg f
  6. mającą
  1. 25
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 26
  2. 4151
  3. πνευματος
  4. pneumatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. Ducha
  1. 27
  2. 40
  3. αγιου
  4. hagiou
  5. a_ Gen Sg n
  6. Świętego
Przekład dosłowny:

Z narodzeniem1c Jezusaa Pomazańcab było natomiast tak: Po zaręczeniud bowiem2 Jego matki Mariif Józefowie, przed ich zejściem sięg, znalazła sięh j w ciążyi z Duchak Świętegol.

Przekład literacki:

Z narodzeniem1c Jezusaa Chrystusab było natomiast tak: Po zaręczeniud bowiem2 Jego matki Mariie Józefowif, przed ich zejściem sięg, okazało sięh, że jestj w ciążyi z Duchak Świętegol.

 • 19

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józef
  7. [On powiększył]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 435
  3. ανηρ
  4. anēr
  5. n_ Nom Sg m
  6. mąż
  1. 5
  2. 846
  3. αυτης
  4. autēs
  5. pp Gen Sg f
  6. jej
  1. 6
  2. 1342
  3. δικαιος
  4. dikaios
  5. a_ Nom Sg m
  6. sprawiedliwy
  1. 7
  2. 5607
  3. ων
  4. ōn
  5. vp Pres vxx Nom Sg m
  6. będąc
  1. 8
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 9
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 10
  2. 2309
  3. θελων
  4. thelōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. chcąc
  1. 11
  2. 846
  3. αυτην
  4. autēn
  5. pp Acc Sg f
  6. jej
  1. 12
  2. 3856
  3. παραδειγματισαι
  4. paradeigmatisai
  5. vn Aor Act
  6. wystawić na pokaz
  7. wystawić jej na widok publiczny
  1. 13
  2. 1014
  3. εβουληθη
  4. eboulēthē
  5. vi Aor pasD 3 Sg
  6. chciał
  1. 14
  2. 2977
  3. λαθρα
  4. lathra
  5. Adv
  6. potajemnie
  7. skrycie
  1. 15
  2. 630
  3. απολυσαι
  4. apolysai
  5. vn Aor Act
  6. opuścić
  7. oddalić
  1. 16
  2. 846
  3. αυτην
  4. autēn
  5. pp Acc Sg f
Przekład dosłowny:

Józefa natomiast, jej mążb, jako (człowiek) prawyc, nie zamierzad jej zniesławić1e, lecz chcef ją bez rozgłosu2g oddalićh3.

Przekład literacki:

Józefa natomiast, jej mążb, jako (człowiek) prawyc, nie zamierzałd jej zniesławić1e, lecz chciałf ją bez rozgłosu2g oddalićh3.


2 Lub. potajemnie, skrycie;
3 W V Księdze Mojżeszowej 22:20-24 opisane jest prawo, które umożliwiało zaręczonemu mężczyźnie wytoczenie zarzutów i zniesławienie swojej narzeczonej w przypadku niedotrzymania czystości seksualnej; Jeżeli zarzuty zostałyby potwierdzone, kobieta musiała zostać ukamienowana;

 • 20

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. Te
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. on
  1. 4
  2. 1760
  3. ενθυμηθεντος
  4. enthymēthentos
  5. vp Aor pasD Gen Sg m
  6. rozważywszy
  7. powziąwszy myśl
  1. 5
  2. 2400
  3. ιδου
  4. idou
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. oto
  1. 6
  2. 32
  3. αγγελος
  4. angelos
  5. n_ Nom Sg m
  6. zwiastun
  1. 7
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 8
  2. 2596
  3. κατ
  4. kat
  5. Prep
  6. we
  1. 9
  2. 3677
  3. οναρ
  4. onar
  5. ni other
  6. śnie
  1. 10
  2. 5316
  3. εφανη
  4. efanē
  5. vi 2Aor Pas 3 Sg
  6. został ukazany
  7. został uczyniony widocznym
  1. 11
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 12
  2. 3004
  3. λεγων
  4. legōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. mówiąc
  1. 13
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józefie
  7. [On powiększył]
  1. 14
  2. 5207
  3. υιος
  4. hyios
  5. n_ Nom Sg m
  6. synu
  1. 15
  2. 1138
  3. δαυιδ
  4. dauid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 16
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 17
  2. 5399
  3. φοβηθης
  4. fobēthēs
  5. vs Aor pasD 2 Sg
  6. bałbyś się
  7. lękałbyś się
  1. 18
  2. 3880
  3. παραλαβειν
  4. paralabein
  5. vn 2Aor Act
  6. przyjąć
  1. 19
  2. 3137
  3. μαριαμ
  4. mariam
  5. ni proper
  6. Mariam
  7. [prawd. buntować się]
  1. 20
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 21
  2. 1135
  3. γυναικα
  4. gynaika
  5. n_ Acc Sg f
  6. żony
  1. 22
  2. 4675
  3. σου
  4. sou
  5. pp 2 Gen Sg
  6. twojej
  1. 23
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  6. (co)
  1. 24
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 25
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 26
  2. 846
  3. αυτη
  4. autē
  5. pp Dat Sg f
  6. niej
  1. 27
  2. 1080
  3. γεννηθεν
  4. gennēthen
  5. vp Aor Pas Nom Sg n
  6. które zostało zrodzone
  1. 28
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 29
  2. 4151
  3. πνευματος
  4. pneumatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. Ducha
  1. 30
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 31
  2. 40
  3. αγιου
  4. hagiou
  5. a_ Gen Sg n
  6. Świętego
Przekład dosłowny:

Gdy powziąła taki zamiar, otob we śniee ukazałf mu sięf posłaniecc Panad i mówi: Józefieg, synuh Dawida1i, nie bój sięj przyjąćk Mariam2l, twojej żonym, gdyż to, co się w niej poczęłon, jest z Duchao Świętegop.

Przekład literacki:

Gdy powziąła taki zamiar, otob we śniee ukazałf mu sięf aniołc Panad i powiedział: Józefieg, synuh Dawida1i, nie bój sięj przygarnąćk Marii2l, twojej żonym, gdyż to, co się w niej poczęłon, jest z Duchao Świętegop.

 • 21

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5088
  3. τεξεται
  4. teksetai
  5. vi Fut midD 3 Sg
  6. Urodzi
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 5207
  3. υιον
  4. hyion
  5. n_ Acc Sg m
  6. syna
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 2564
  3. καλεσεις
  4. kaleseis
  5. vi Fut Act 2 Sg
  6. nazwiesz
  7. przyzwiesz
  1. 6
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 7
  2. 3686
  3. ονομα
  4. onoma
  5. n_ Acc Sg n
  6. imieniem
  1. 8
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Go
  1. 9
  2. 2424
  3. ιησουν
  4. iēsoun
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 10
  2. 846
  3. αυτος
  4. autos
  5. pp Nom Sg m
  6. On
  1. 11
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 12
  2. 4982
  3. σωσει
  4. sōsei
  5. vi Fut Act 3 Sg
  6. zbawi
  7. uratuje
  1. 13
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 14
  2. 2992
  3. λαον
  4. laon
  5. n_ Acc Sg m
  6. lud
  1. 15
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 16
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. z
  1. 17
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl f
  1. 18
  2. 266
  3. αμαρτιων
  4. hamartiōn
  5. n_ Gen Pl f
  6. grzechów
  1. 19
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich

Urodzia Synab i nadaszc mu imięd Jezuse; On bowiem zbawif swój ludg od jego grzechówl.

 • 22

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5124
  3. τουτο
  4. touto
  5. pd Nom Sg n
  6. To
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3650
  3. ολον
  4. holon
  5. a_ Nom Sg n
  6. całe
  1. 4
  2. 1096
  3. γεγονεν
  4. gegonen
  5. vi 2Perf Act 3 Sg
  6. stało się
  1. 5
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 6
  2. 4137
  3. πληρωθη
  4. plērōthē
  5. vs Aor Pas 3 Sg
  6. zostałoby wypełnione
  1. 7
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 8
  2. 4483
  3. ρηθεν
  4. rēthen
  5. vp Aor Pas Nom Sg n
  6. co zostało powiedziane
  1. 9
  2. 5259
  3. υπο
  4. hypo
  5. Prep
  6. przez
  1. 10
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 11
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 12
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 13
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 14
  2. 4396
  3. προφητου
  4. profētou
  5. n_ Gen Sg m
  6. proroka
  1. 15
  2. 3004
  3. λεγοντος
  4. legontos
  5. vp Pres Act Gen Sg n
  6. mówiącego
Przekład dosłowny:

A to wszystko się stało, aby zostało wypełnionea to, co zostało wypowiedzianeb przez Pana1c za pośrednictwem prorokad, mówiącego:

Przekład literacki:

A to wszystko się stało, aby się wypełniłoa to, co zostało wypowiedzianeb przez Pana1c za pośrednictwem prorokad:

 • 23

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2400
  3. ιδου
  4. idou
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. Oto
  1. 2
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 3
  2. 3933
  3. παρθενος
  4. parthenos
  5. n_ Nom Sg f
  6. dziewica
  7. panna
  1. 4
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 5
  2. 1064
  3. γαστρι
  4. gastri
  5. n_ Dat Sg f
  6. łonie
  1. 6
  2. 2192
  3. εξει
  4. eksei
  5. vi Fut Act 3 Sg
  6. będzie mieć
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 5088
  3. τεξεται
  4. teksetai
  5. vi Fut midD 3 Sg
  6. urodzi
  1. 9
  2. 5207
  3. υιον
  4. hyion
  5. n_ Acc Sg m
  6. syna
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 2564
  3. καλεσουσιν
  4. kalesousin
  5. vi Fut Act 3 Pl
  6. nazwą
  7. przyzwą
  1. 12
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 13
  2. 3686
  3. ονομα
  4. onoma
  5. n_ Acc Sg n
  6. imię
  1. 14
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 15
  2. 1694
  3. εμμανουηλ
  4. emmanouēl
  5. ni proper
  6. Emmanuel
  7. [Bóg z nami]
  1. 16
  2. 3739
  3. ο
  4. ho
  5. pr Nom Sg n
  6. co
  1. 17
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 18
  2. 3177
  3. μεθερμηνευομενον
  4. methermēneuomenon
  5. vp Pres Pas Nom Sg n
  6. które jest tłumaczone
  1. 19
  2. 3326
  3. μεθ
  4. meth
  5. Prep
  6. z
  1. 20
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. nami
  1. 21
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 22
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg

Otoa panna1b poczniec d i urodzie synaf, i nadadząg mu imięh Immanueli, co się wykładaj: Bóg z nami.


1 Lub. dziewica;

 • 24

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1326
  3. διεγερθεις
  4. diegertheis
  5. vp Aor Pas Nom Sg m
  6. Gdy został obudzony
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józef
  7. [On powiększył]
  1. 5
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. ze
  1. 6
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 7
  2. 5258
  3. υπνου
  4. hypnou
  5. n_ Gen Sg m
  6. snu
  1. 8
  2. 4160
  3. εποιησεν
  4. epoiēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. uczynił
  1. 9
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 10
  2. 4367
  3. προσεταξεν
  4. prosetaksen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. polecił
  7. nakazał
  1. 11
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 32
  3. αγγελος
  4. angelos
  5. n_ Nom Sg m
  6. zwiastun
  1. 14
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 3880
  3. παρελαβεν
  4. parelaben
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. przyjął
  7. wziął
  1. 17
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 18
  2. 1135
  3. γυναικα
  4. gynaika
  5. n_ Acc Sg f
  6. żonę
  1. 19
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
Przekład dosłowny:

Gdy1 zaś Józefb obudził się1a ze snu, zrobiłc tak, jak mu rozkazałd posłaniece Panaf i przyjąłg swoją żonęk.

Przekład literacki:

Gdy1 zaś Józefb obudził się1a ze snu, zrobiłc tak, jak mu rozkazałd aniołe Panaf i przygarnąłg swoją żonęk.

 • 25

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 3
  2. 1097
  3. εγινωσκεν
  4. eginōsken
  5. vi Impf Act 3 Sg
  6. poznał
  1. 4
  2. 846
  3. αυτην
  4. autēn
  5. pp Acc Sg f
  6. jej
  1. 5
  2. 2193
  3. εως
  4. heōs
  5. Conj
  6. aż do
  1. 6
  2. 3739
  3. ου
  4. hou
  5. pr Gen Sg m
  6. kiedy
  1. 7
  2. 5088
  3. ετεκεν
  4. eteken
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. urodziła
  1. 8
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 9
  2. 5207
  3. υιον
  4. hyion
  5. n_ Acc Sg m
  6. syna
  1. 10
  2. 846
  3. αυτης
  4. autēs
  5. pp Gen Sg f
  6. jej
  1. 11
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 12
  2. 4416
  3. πρωτοτοκον
  4. prōtotokon
  5. a_ Acc Sg m
  6. pierworodnego
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 14
  2. 2564
  3. εκαλεσεν
  4. ekalesen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. nazwał
  7. przyzwał
  1. 15
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 16
  2. 3686
  3. ονομα
  4. onoma
  5. n_ Acc Sg n
  6. imię
  1. 17
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 18
  2. 2424
  3. ιησουν
  4. iēsoun
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
Przekład dosłowny:

Nie poznawał1a jej jednak, dopóki nie urodziłab syna2c swego pierworodnegod3 — i nadałe Mu imięf Jezusg.

Przekład literacki:

Nie obcował1a z nią jednak, dopóki nie urodziłab syna2c swego pierworodnegod3 — i nadałe Mu imięf Jezusg.


1 dosł. poznawał; idiom (hebraizm) oznaczający intymną więź, także relację seksualną;