Rozdział 1

 • 1

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 976
  3. βιβλος
  4. biblos
  5. n_ Nom Sg f
  6. Zwój
  7. Księga
  1. 2
  2. 1078
  3. γενεσεως
  4. geneseōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. narodzenia
  1. 3
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 4
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 5
  2. 5207
  3. υιου
  4. hyiou
  5. n_ Gen Sg m
  6. syna
  1. 6
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 7
  2. 5207
  3. υιου
  4. hyiou
  5. n_ Gen Sg m
  6. syna
  1. 8
  2. 11
  3. αβρααμ
  4. abraam
  5. ni proper
  6. Abrahama
  7. [ojciec wielu narodów]
Przekład dosłowny:

Zwój o pochodzeniu Jezusaa Pomazańcab, syna Dawida1c, syna Abrahamad.

Przekład literacki:

Rodowód Jezusaa Chrystusab, syna Dawida1c, syna Abrahamad.


1 w TR występuje lekcja "δαβίδ" [Dabid]; w BT i N/A "δαυίδ" [Dauid];

 • 2

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 11
  3. αβρααμ
  4. abraam
  5. ni proper
  6. Abraham
  7. [ojciec wielu narodów]
  1. 2
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 3
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 4
  2. 2464
  3. ισαακ
  4. isaak
  5. ni proper
  6. Izaaka
  7. [śmiać się]
  1. 5
  2. 2464
  3. ισαακ
  4. isaak
  5. ni proper
  6. Izaak
  7. [śmiać się]
  1. 6
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 7
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 8
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 9
  2. 2384
  3. ιακωβ
  4. iakōb
  5. ni proper
  6. Jakuba
  7. [pięta]
  1. 10
  2. 2384
  3. ιακωβ
  4. iakōb
  5. ni proper
  6. Jakub
  7. [pięta]
  1. 11
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 12
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 13
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 14
  2. 2455
  3. ιουδαν
  4. ioudan
  5. n_ Acc Sg m
  6. Judasza
  7. [wielbić]
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 17
  2. 80
  3. αδελφους
  4. adelfous
  5. n_ Acc Pl m
  6. braci
  1. 18
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego

Abrahama był ojcem Izaaka1b, Izaakb ojcem Jakuba2c, Jakub2c ojcem Judy3d oraz jego braci.


1 Por. 1Mojż. 21:2;
2 Por. 1Mojż. 25:26; Jakub żył ok. 1650-1500 r. p.n.e.; Bóg nadał mu imię Izrael - Hebr. "יִשְׂרָאֵל" [Jisrael] - Ten, który walczył z Bogiem;
3 Por. 1Mojż. 29:35;

 • 3

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2455
  3. ιουδας
  4. ioudas
  5. n_ Nom Sg m
  6. Judasz
  7. [wielbić]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 5329
  3. φαρες
  4. fares
  5. ni proper
  6. Faresa
  7. [przebić]
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 8
  2. 2196
  3. ζαρα
  4. zara
  5. ni proper
  6. Zarę
  7. [wzrastać]
  1. 9
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 10
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 11
  2. 2283
  3. θαμαρ
  4. thamar
  5. ni proper
  6. Tamar
  7. [palma]
  1. 12
  2. 5329
  3. φαρες
  4. fares
  5. ni proper
  6. Fares
  7. [przebić]
  1. 13
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 14
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 15
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 16
  2. 2074
  3. εσρωμ
  4. hesrōm
  5. ni proper
  6. Esroma
  7. [wieś]
  1. 17
  2. 2074
  3. εσρωμ
  4. hesrōm
  5. ni proper
  6. Esrom
  7. [wieś]
  1. 18
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 19
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 20
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 21
  2. 689
  3. αραμ
  4. aram
  5. ni proper
  6. Arama
  7. [wywyższony]
Przekład dosłowny:

Judaa poprzez Tamard był ojcem Faresa1b i Zary2c, Faresb był ojcem Esroma3e, Esrome ojcem Arama4f.

Przekład literacki:

Judaa z Tamard zrodził Faresa1b i Zarę2c, Faresb był ojcem Esroma3e, Esrome ojcem Arama4f.


1 Por. 1 Mojż. 38:29;
2 Por. 1 Mojż. 38:30;
3 Por. 1 Mojż. 4:18;
4 Por. Rut 4:19 i 1Krn. 2:9;

 • 4

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 689
  3. αραμ
  4. aram
  5. ni proper
  6. Aram
  7. [wywyższony]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 284
  3. αμιναδαβ
  4. aminadab
  5. ni proper
  6. Aminadaba
  7. [mój krewny jest szlachetny]
  1. 6
  2. 284
  3. αμιναδαβ
  4. aminadab
  5. ni proper
  6. Aminadab
  7. [mój krewny jest szlachetny]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 3476
  3. ναασσων
  4. naassōn
  5. ni proper
  6. Naassona
  7. [wąż]
  1. 11
  2. 3476
  3. ναασσων
  4. naassōn
  5. ni proper
  6. Naasson
  7. [wąż]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 4533
  3. σαλμων
  4. salmōn
  5. ni proper
  6. Salmona

Arama był ojcem Aminadaba1b, Aminadabb ojcem Naassona2c, Naassonc ojcem Salmona3d.


1 Por. Rut 4:19 i 1Krn. 2:10;
2 Por. Rut 4:20 i 1Krn. 2:10;
3 Por. Rut 4:20 i 1Krn. 2:11;

 • 5

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4533
  3. σαλμων
  4. salmōn
  5. ni proper
  6. Salmon
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 1003
  3. βοοζ
  4. booz
  5. ni proper
  6. Booza
  7. [szybkość]
  1. 6
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 7
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 8
  2. 4477
  3. ραχαβ
  4. rachab
  5. ni proper
  6. Rachab
  7. [szeroka]
  1. 9
  2. 1003
  3. βοοζ
  4. booz
  5. ni proper
  6. Booz
  7. [szybkość]
  1. 10
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 11
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 12
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 13
  2. 5601
  3. ωβηδ
  4. ōbēd
  5. ni proper
  6. Obeda
  7. [wielbiciel]
  1. 14
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 15
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 16
  2. 4503
  3. ρουθ
  4. routh
  5. ni proper
  6. Rut
  7. [przyjaźń]
  1. 17
  2. 5601
  3. ωβηδ
  4. ōbēd
  5. ni proper
  6. Obed
  7. [wielbiciel]
  1. 18
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 19
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 20
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 21
  2. 2421
  3. ιεσσαι
  4. iessai
  5. ni proper
  6. Jessego
Przekład dosłowny:

Salmona poprzez Rahabc był ojcem Booza1b, Booz2b poprzez Rute ojcem Obeda2d, a Obed3d był ojcem Jesaja4e.

Przekład literacki:

Salmona z Rahabc zrodził Booza1b, Booz2b z Rute zrodził Obeda2d, a Obed3d był ojcem Jesaja4e.


1 w TR i BT występuje lekcja "βοοζ" [Booz] - Booza; w N/A "βοες" [Boes] - Boesa; Por. Rut 4:21 i 1Krn. 2:11;
2 w TR i BT występuje lekcja "βοοζ" [Booz] - Booz; w N/A "βοες" [Boes] - Boes;
3 w TR i BT występuje lekcja "ωβηδ" [Obed] - Obeda; w N/A "ιωβηδ" [Iobed] - Jobeda; Por. Rut 4:21 i 1Krn. 2:12;
4 w TR i BT występuje lekcja "ωβηδ" [Obed] - Obed; w N/A "ιωβηδ" [Iobed] - Jobed;
5 Por. Rut 4:22 i 1Krn. 2:12;

 • 6

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2421
  3. ιεσσαι
  4. iessai
  5. ni proper
  6. Jesse
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 6
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 7
  2. 935
  3. βασιλεα
  4. basilea
  5. n_ Acc Sg m
  6. króla
  1. 8
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawid
  7. [umiłowany]
  1. 9
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 10
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 11
  2. 935
  3. βασιλευς
  4. basileus
  5. n_ Nom Sg m
  6. król
  1. 12
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 13
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 14
  2. 4672
  3. σολομωντα
  4. solomōnta
  5. n_ Acc Sg m
  6. Salomonta
  7. [człowiek pokoju]
  1. 15
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 16
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  6. (tej, co)
  1. 17
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 18
  2. 3774
  3. ουριου
  4. ouriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Uriasza
  7. [płomień]
Przekład dosłowny:

Jessaja był ojcem Dawida1b, króla, Dawid1b król2c poprzez żonę Uriasza3d był ojcem Salomona4e.

Przekład literacki:

Jessaja był ojcem Dawida1b, króla, Dawid1b król2c z żony Uriasza3d zrodził Salomona4e.


1 w TR występuje lekcja "δαβίδ" [Dabid]; w BT i N/A "δαυίδ" [Dauid]; Por. Rut 4:22, 1Krn. 2:15 i Iz. 11:1;
2 w N/A nie występuje fraza "ο βασιλευς" [ho basileus] - króla;
3 Por. 1Krn. 11:41;
4 w TR występuje lekcja "σολομωντα" [Salomonta] - Salomonta; w BT i N/A "σολομωνα" [Salomona] - Salomona; Por. 2Sam. 5:14 i 2Sam. 12:24;

 • 7

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4672
  3. σολομων
  4. solomōn
  5. n_ Nom Sg m
  6. Salomon
  7. [człowiek pokoju]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 4497
  3. ροβοαμ
  4. roboam
  5. ni proper
  6. Roboama
  7. [powiększyć lud]
  1. 6
  2. 4497
  3. ροβοαμ
  4. roboam
  5. ni proper
  6. Roboam
  7. [powiększyć lud]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 7
  3. αβια
  4. abia
  5. ni proper
  6. Abiasza
  7. [YH jest moim ojcem]
  1. 11
  2. 7
  3. αβια
  4. abia
  5. ni proper
  6. Abiasz
  7. [[YH jest moim ojcem]]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 760
  3. ασα
  4. asa
  5. ni proper
  6. Asę
  7. [zbieracz]

Salomona był ojcem Roboama1b, Roboamb ojcem Abiasza2c, Abiaszc ojcem Asy3d.


1 Por. 1Krn. 3:10;
2 Por. 1Krn. 3:10; Król Judy; Panował w latach ok. 913-911 p.n.e.;
3 w TR i BT występuje lekcja "ασα" [Asa] - Asa (Hebr. "אָסָא" [Asa] - Uzdrowiciel); w N/A "ασαφ" [Asaf] - Asaf (Hebr. "אָסָף" [Asaf] - Zbieracz); Por. 1Krn. 3:11;

 • 8

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 760
  3. ασα
  4. asa
  5. ni proper
  6. Asa
  7. [zbieracz]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 2498
  3. ιωσαφατ
  4. iōsafat
  5. ni proper
  6. Jozafata
  7. [JHWH ocenia]
  1. 6
  2. 2498
  3. ιωσαφατ
  4. iōsafat
  5. ni proper
  6. Jozafata
  7. [JHWH ocenia]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 2496
  3. ιωραμ
  4. iōram
  5. ni proper
  6. Jorama
  7. [JHWH jest wywyższony]
  1. 11
  2. 2496
  3. ιωραμ
  4. iōram
  5. ni proper
  6. Jorama
  7. [JHWH jest wywyższony]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 3604
  3. οζιαν
  4. ozian
  5. n_ Acc Sg m
  6. Ozjasza
  7. [moją siłą jest JH]

Asa1a był ojcem Jozafata2b, Jozafatb ojcem Jorama3c, Joramc ojcem Ozjasza4d.


1 w TR i BT występuje lekcja "ασα" [Asa] - Asa (Hebr. "אָסָא" [Asa] - Uzdrowiciel); w N/A "ασαφ" [Asaf] - Asaf (Hebr. "אָסָף" [Asaf] - Zbieracz);
2 Por. 1Krn. 3:10;
3 Por. 1Krn. 3:10;
4 Por. 2Krn. 26:1; W rodowodzie brakuje władców: Ochozjasza, Atalii, Joasza , Amazjasza;

 • 9

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3604
  3. οζιας
  4. ozias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Ozjasz
  7. [moją siłą jest JH]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 2488
  3. ιωαθαμ
  4. iōatham
  5. ni proper
  6. Joatama
  7. [JHWH jest doskonały]
  1. 6
  2. 2488
  3. ιωαθαμ
  4. iōatham
  5. ni proper
  6. Joatam
  7. [JHWH jest doskonały]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 881
  3. αχαζ
  4. achaz
  5. ni proper
  6. Achaza
  7. [on zrozumiał]
  1. 11
  2. 881
  3. αχαζ
  4. achaz
  5. ni proper
  6. Achaz
  7. [on zrozumiał]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 1478
  3. εζεκιαν
  4. hezekian
  5. n_ Acc Sg m
  6. Ezechiasza
  7. [JH wzmocnił]

Ozjasza był ojcem Joatama1b, Joatamb ojcem Achaza2c, Achazc ojcem Ezechiasza3d.


1 Por. 2Krn. 26:23;
2 Por. 2Krn. 27:9;
3 Por. 2Krn. 28:27;

 • 10

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1478
  3. εζεκιας
  4. hezekias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Ezechiasz
  7. [JH wzmocnił]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 3128
  3. μανασση
  4. manassē
  5. n_ Acc Sg m
  6. Manassesa
  7. [pozwolił zapomnieć]
  1. 6
  2. 3128
  3. μανασσης
  4. manassēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Manasses
  7. [pozwolił zapomnieć]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 300
  3. αμων
  4. amōn
  5. ni proper
  6. Amona
  7. [rzemieślnik]
  1. 11
  2. 300
  3. αμων
  4. amōn
  5. ni proper
  6. Amon
  7. [rzemieślnik]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 2502
  3. ιωσιαν
  4. iōsian
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jozjasza
  7. [JH podpiera]

Ezechiasza był ojcem Manassesa1b, Manassesb ojcem Amona2c, Amon2c ojcem Jozjaszad.


1 Por. 2Krn. 32:33;
2 w TR i BT występuje lekcja "αμων" [Amon] - Amon (Hebr. "אָמוֹן" [Amon] - Rzemieślnik) - strong 300; w N/A "αμως" [Amos] - Amos (Hebr. ""אָמוֹץ" [Amos] - Mocny) - strong 301; Por. 2Krn. 33:20;
3 Por. 2Krn. 33:25;

 • 11

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2502
  3. ιωσιας
  4. iōsias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jozjasz
  7. [JH podpiera]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 2423
  3. ιεχονιαν
  4. iechonian
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jechoniasza
  7. [JH powołuje]
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 8
  2. 80
  3. αδελφους
  4. adelfous
  5. n_ Acc Pl m
  6. braci
  1. 9
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 10
  2. 1909
  3. επι
  4. epi
  5. Prep
  6. za
  1. 11
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 12
  2. 3350
  3. μετοικεσιας
  4. metoikesias
  5. n_ Gen Sg f
  6. przesiedlenia
  1. 13
  2. 897
  3. βαβυλωνος
  4. babylōnos
  5. n_ Gen Sg f
  6. (do) Babilonu

Jozjasza był ojcem Jechoniasza1b i braci jego w czasie przesiedlenia do Babilonu2c.


1 Por. 2Krn. 36:1;
2 Por. 2Krl. 24:15;

 • 12

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3326
  3. μετα
  4. meta
  5. Prep
  6. za
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 4
  2. 3350
  3. μετοικεσιαν
  4. metoikesian
  5. n_ Acc Sg f
  6. przesiedlenia
  1. 5
  2. 897
  3. βαβυλωνος
  4. babylōnos
  5. n_ Gen Sg f
  6. (do) Babilonu
  1. 6
  2. 2423
  3. ιεχονιας
  4. iechonias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jechoniasz
  7. [JH powołuje]
  1. 7
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 8
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 9
  2. 4528
  3. σαλαθιηλ
  4. salathiēl
  5. ni proper
  6. Salatiela
  7. [poprosiłem Boga]
  1. 10
  2. 4528
  3. σαλαθιηλ
  4. salathiēl
  5. ni proper
  6. Salatiel
  7. [poprosiłem Boga]
  1. 11
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 12
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 13
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 14
  2. 2216
  3. ζοροβαβελ
  4. zorobabel
  5. ni proper
  6. Zorobabela
  7. [zrodzony w Babilonie]

A po przesiedleniu do Babilonua Jechoniaszb został ojcem Salatiela1c, Salatielc zaś ojcem Zorobabela2d.


1 Por. 1Krn. 3,17 i Ezd. 3:2;
2 Por. Ezd. 3:2;

 • 13

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2216
  3. ζοροβαβελ
  4. zorobabel
  5. ni proper
  6. Zorobabel
  7. [zrodzony w Babilonie]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 10
  3. αβιουδ
  4. abioud
  5. ni proper
  6. Abiuda
  7. [mój ojciec jest władzą]
  1. 6
  2. 10
  3. αβιουδ
  4. abioud
  5. ni proper
  6. Abiud
  7. [mój ojciec jest władzą]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 1662
  3. ελιακειμ
  4. eliakeim
  5. ni proper
  6. Eliakeima
  7. [Bóg powołuje]
  1. 11
  2. 1662
  3. ελιακειμ
  4. eliakeim
  5. ni proper
  6. Eliakeim
  7. [Bóg powołuje]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 107
  3. αζωρ
  4. azōr
  5. ni proper
  6. Azora
  7. [pomocny]

Zorobabela był ojcem Abiuda1b, Abiudb ojcem Eliakeima2c, Eliakeim2c ojcem Azora3d.


1 w TR i BT występuje lekcja "ελιακειμ ελιακειμ" [eliakeim eliakeim] - Eliakeima, Eliakeim; w N/A "ελιακιμ ελιακιμ" [eliakim eliakim] - Eliakima, Eliakim;

 • 14

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 107
  3. αζωρ
  4. azōr
  5. ni proper
  6. Azor
  7. [pomocny]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 4524
  3. σαδωκ
  4. sadōk
  5. ni proper
  6. Sadoka
  7. [sprawiedliwość]
  1. 6
  2. 4524
  3. σαδωκ
  4. sadōk
  5. ni proper
  6. Sadok
  7. [sprawiedliwość]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 885
  3. αχειμ
  4. acheim
  5. ni proper
  6. Acheima
  7. [JHWH wzbudza]
  1. 11
  2. 885
  3. αχειμ
  4. acheim
  5. ni proper
  6. Acheim
  7. [JHWH wzbudza]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 1664
  3. ελιουδ
  4. elioud
  5. ni proper
  6. Eliuda
  7. [Bóg majestatu]

Azora był ojcem Sadokab, Sadokb ojcem Acheima1c, Acheim1c ojcem Eliudad.


1 w TR i BT występuje lekcja "αχειμ αχειμ" [acheim acheim] - Acheima, Acheim; w N/A "αχιμ αχιμ" [achim achim] - Achima, Achim;

 • 15

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1664
  3. ελιουδ
  4. elioud
  5. ni proper
  6. Eliud
  7. [Bóg majestatu]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 1648
  3. ελεαζαρ
  4. eleazar
  5. ni proper
  6. Eleazara
  7. [Bóg pomógł]
  1. 6
  2. 1648
  3. ελεαζαρ
  4. eleazar
  5. ni proper
  6. Eleazar
  7. [Bóg pomógł]
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 9
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 10
  2. 3157
  3. ματθαν
  4. matthan
  5. ni proper
  6. Mattana
  7. [dar]
  1. 11
  2. 3157
  3. ματθαν
  4. matthan
  5. ni proper
  6. Mattan
  7. [dar]
  1. 12
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 13
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 2384
  3. ιακωβ
  4. iakōb
  5. ni proper
  6. Jakuba
  7. [pięta]

Eliuda był ojcem Eleazarab, Eleazarb ojcem Mattanac, Mattanc ojcem Jakubad.

 • 16

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2384
  3. ιακωβ
  4. iakōb
  5. ni proper
  6. Jakub
  7. [pięta]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1080
  3. εγεννησεν
  4. egennēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zrodził
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józefa
  7. [On powiększył]
  1. 6
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 7
  2. 435
  3. ανδρα
  4. andra
  5. n_ Acc Sg m
  6. męża
  1. 8
  2. 3137
  3. μαριας
  4. marias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Marii
  7. [prawd. buntować się]
  1. 9
  2. 1537
  3. εξ
  4. eks
  5. Prep
  6. z
  1. 10
  2. 3739
  3. ης
  4. hēs
  5. pr Gen Sg f
  6. której
  1. 11
  2. 1080
  3. εγεννηθη
  4. egennēthē
  5. vi Aor Pas 3 Sg
  6. został zrodzony
  1. 12
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 13
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 14
  2. 3004
  3. λεγομενος
  4. legomenos
  5. vp Pres Pas Nom Sg m
  6. który jest nazywany
  1. 15
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
Przekład dosłowny:

Jakuba był ojcem Józefab, męża Mariic, z której narodził się Jezusd, zwany Pomazańceme.

Przekład literacki:

Jakuba był ojcem Józefab, męża Mariic, z której narodził się Jezusd, zwany Chrystuseme.

 • 17

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3956
  3. πασαι
  4. pasai
  5. a_ Nom Pl f
  6. Wszystkich
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 3588
  3. αι
  4. hai
  5. t_ Nom Pl f
  1. 4
  2. 1074
  3. γενεαι
  4. geneai
  5. n_ Nom Pl f
  6. pokoleń
  1. 5
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 6
  2. 11
  3. αβρααμ
  4. abraam
  5. ni proper
  6. Abrahama
  7. [ojciec wielu narodów]
  1. 7
  2. 2193
  3. εως
  4. heōs
  5. Conj
  6. aż do
  1. 8
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 9
  2. 1074
  3. γενεαι
  4. geneai
  5. n_ Nom Pl f
  6. pokoleń
  1. 10
  2. 1180
  3. δεκατεσσαρες
  4. dekatessares
  5. a_ Nom Pl f
  6. czternaście
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 13
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 14
  2. 2193
  3. εως
  4. heōs
  5. Conj
  6. aż do
  1. 15
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 16
  2. 3350
  3. μετοικεσιας
  4. metoikesias
  5. n_ Gen Sg f
  6. przesiedlenia
  1. 17
  2. 897
  3. βαβυλωνος
  4. babylōnos
  5. n_ Gen Sg f
  6. (do) Babilonu
  1. 18
  2. 1074
  3. γενεαι
  4. geneai
  5. n_ Nom Pl f
  6. pokoleń
  1. 19
  2. 1180
  3. δεκατεσσαρες
  4. dekatessares
  5. a_ Nom Pl f
  6. czternaście
  1. 20
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 21
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 22
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 23
  2. 3350
  3. μετοικεσιας
  4. metoikesias
  5. n_ Gen Sg f
  6. przesiedlenia
  1. 24
  2. 897
  3. βαβυλωνος
  4. babylōnos
  5. n_ Gen Sg f
  6. (do) Babilonu
  1. 25
  2. 2193
  3. εως
  4. heōs
  5. Conj
  6. aż do
  1. 26
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 27
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 28
  2. 1074
  3. γενεαι
  4. geneai
  5. n_ Nom Pl f
  6. pokoleń
  1. 29
  2. 1180
  3. δεκατεσσαρες
  4. dekatessares
  5. a_ Nom Pl f
  6. czternaście
Przekład dosłowny:

Wszystkich więc pokoleń: od Abrahamaa do Dawida1b jest pokoleń czternaście; od Dawida1b do uprowadzenia do Babilonu2c — pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu2c do Pomazańcad — pokoleń czternaście.

Przekład literacki:

Co do wszystkich więc pokoleń: od Abrahamaa do Dawida1b jest pokoleń czternaście; od Dawida1b do uprowadzenia do Babilonu2c — pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu2c do Chrystusad — pokoleń czternaście.


1 w TR występuje wersja "δαβίδ" [Dabid]; w BT i N/A "δαυίδ" [Dauid];
2 Por. 2Krl. 24:15;

 • 18

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 4
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 5
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 6
  2. 1083
  3. γεννησις
  4. gennēsis
  5. n_ Nom Sg f
  6. narodzenie
  1. 7
  2. 3779
  3. ουτως
  4. houtōs
  5. Adv
  6. takie
  1. 8
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. było
  1. 9
  2. 3423
  3. μνηστευθεισης
  4. mnēsteutheisēs
  5. vp Aor Pas Gen Sg f
  6. zostawszy zaręczona
  1. 10
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 11
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 12
  2. 3384
  3. μητρος
  4. mētros
  5. n_ Gen Sg f
  6. matka
  1. 13
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 14
  2. 3137
  3. μαριας
  4. marias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Maria
  7. [prawd. buntować się]
  1. 15
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 16
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józefowi
  7. [On powiększył]
  1. 17
  2. 4250
  3. πριν
  4. prin
  5. Adv
  6. zanim
  7. pierwej
  1. 18
  2. 2228
  3. η
  4. ē
  5. Part
  6. niż
  1. 19
  2. 4905
  3. συνελθειν
  4. synelthein
  5. vn 2Aor Act
  6. zejść się
  1. 20
  2. 846
  3. αυτους
  4. autous
  5. pp Acc Pl m
  6. im
  1. 21
  2. 2147
  3. ευρεθη
  4. heurethē
  5. vi Aor Pas 3 Sg
  6. została znaleziona
  1. 22
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 23
  2. 1064
  3. γαστρι
  4. gastri
  5. n_ Dat Sg f
  6. łonie
  1. 24
  2. 2192
  3. εχουσα
  4. echousa
  5. vp Pres Act Nom Sg f
  6. mającą
  1. 25
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 26
  2. 4151
  3. πνευματος
  4. pneumatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. Ducha
  1. 27
  2. 40
  3. αγιου
  4. hagiou
  5. a_ Gen Sg n
  6. Świętego
Przekład dosłowny:

Z narodzeniem1 Jezusaa Pomazańcab było natomiast tak: Po zaręczeniu bowiem2 Jego matki Mariic Józefowid, przed ich zejściem się, znalazła się w ciąży z Duchae Świętego.

Przekład literacki:

Z narodzeniem1 Jezusaa Chrystusab było natomiast tak: Po zaręczeniu bowiem2 Jego matki Mariic Józefowid, przed ich zejściem się, okazało się, że jest w ciąży z Duchae Świętego.


1 w BT i TR występuje lekcja "γεννησις" [gennēsis] - strong 1083; w N/A "γενεσις" [genesis] - strong 1078;
2 w N/A nie występuje słowo "γαρ" [gar] - bowiem;

 • 19

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józef
  7. [On powiększył]
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 435
  3. ανηρ
  4. anēr
  5. n_ Nom Sg m
  6. mąż
  1. 5
  2. 846
  3. αυτης
  4. autēs
  5. pp Gen Sg f
  6. jej
  1. 6
  2. 1342
  3. δικαιος
  4. dikaios
  5. a_ Nom Sg m
  6. sprawiedliwy
  1. 7
  2. 5607
  3. ων
  4. ōn
  5. vp Pres vxx Nom Sg m
  6. będąc
  1. 8
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 9
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 10
  2. 2309
  3. θελων
  4. thelōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. chcąc
  1. 11
  2. 846
  3. αυτην
  4. autēn
  5. pp Acc Sg f
  6. jej
  1. 12
  2. 3856
  3. παραδειγματισαι
  4. paradeigmatisai
  5. vn Aor Act
  6. wystawić na pokaz
  7. wystawić jej na widok publiczny
  1. 13
  2. 1014
  3. εβουληθη
  4. eboulēthē
  5. vi Aor pasD 3 Sg
  6. chciał
  1. 14
  2. 2977
  3. λαθρα
  4. lathra
  5. Adv
  6. potajemnie
  7. skrycie
  1. 15
  2. 630
  3. απολυσαι
  4. apolysai
  5. vn Aor Act
  6. opuścić
  7. oddalić
  1. 16
  2. 846
  3. αυτην
  4. autēn
  5. pp Acc Sg f

Józefa natomiast, jej mąż, jako (człowiek) prawy, nie zamierzał jej zniesławiać1, lecz chciał ją bez rozgłosu2 oddalić3.


1 w BT i TR występuje lekcja "παραδειγματισαι" [paradeigmatisai] - strong 3856; w N/A "δειγματισαι" [deigmatisai] - strong 1165;
2 Lub. potajemnie, skrycie;
2 Lub. chciał opuścić ją bez rozgłosu; W 5 Księdze Mojżeszowej 22:20-24 opisane jest prawo, które umożliwiało zaręczonemu mężczyźnie wytoczenie zarzutów i zniesławienie swojej narzeczonej w przypadku niedotrzymania czystości seksualnej; Jeżeli zarzuty zostałyby potwierdzone, kobieta musiała zostać ukamienowana;

 • 20

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. Te
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. on
  1. 4
  2. 1760
  3. ενθυμηθεντος
  4. enthymēthentos
  5. vp Aor pasD Gen Sg m
  6. rozważywszy
  7. powziąwszy myśl
  1. 5
  2. 2400
  3. ιδου
  4. idou
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. oto
  1. 6
  2. 32
  3. αγγελος
  4. angelos
  5. n_ Nom Sg m
  6. zwiastun
  1. 7
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 8
  2. 2596
  3. κατ
  4. kat
  5. Prep
  6. we
  1. 9
  2. 3677
  3. οναρ
  4. onar
  5. ni other
  6. śnie
  1. 10
  2. 5316
  3. εφανη
  4. efanē
  5. vi 2Aor Pas 3 Sg
  6. został ukazany
  7. został uczyniony widocznym
  1. 11
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 12
  2. 3004
  3. λεγων
  4. legōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. mówiąc
  1. 13
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józefie
  7. [On powiększył]
  1. 14
  2. 5207
  3. υιος
  4. hyios
  5. n_ Nom Sg m
  6. synu
  1. 15
  2. 1138
  3. δαυιδ
  4. dauid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 16
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 17
  2. 5399
  3. φοβηθης
  4. fobēthēs
  5. vs Aor pasD 2 Sg
  6. bałbyś się
  7. lękałbyś się
  1. 18
  2. 3880
  3. παραλαβειν
  4. paralabein
  5. vn 2Aor Act
  6. przyjąć
  1. 19
  2. 3137
  3. μαριαμ
  4. mariam
  5. ni proper
  6. Mariam
  7. [prawd. buntować się]
  1. 20
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 21
  2. 1135
  3. γυναικα
  4. gynaika
  5. n_ Acc Sg f
  6. żony
  1. 22
  2. 4675
  3. σου
  4. sou
  5. pp 2 Gen Sg
  6. twojej
  1. 23
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  6. (co)
  1. 24
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 25
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 26
  2. 846
  3. αυτη
  4. autē
  5. pp Dat Sg f
  6. niej
  1. 27
  2. 1080
  3. γεννηθεν
  4. gennēthen
  5. vp Aor Pas Nom Sg n
  6. które zostało zrodzone
  1. 28
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 29
  2. 4151
  3. πνευματος
  4. pneumatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. Ducha
  1. 30
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 31
  2. 40
  3. αγιου
  4. hagiou
  5. a_ Gen Sg n
  6. Świętego
Przekład dosłowny:

Gdy powziął taki zamiar, oto we śnie ukazał mu się posłanieca Pana i powiedział: Józefieb, synu Dawida1c, nie bój się przyjąć Marii2d, twojej żony, gdyż to, co się w niej poczęło, jest z Duchae Świętego.

Przekład literacki:

Gdy powziął taki zamiar, oto we śnie ukazał mu się anioła Pana i powiedział: Józefieb, synu Dawida1c, nie bój się przygarnąć Marii2d, twojej żony, gdyż to, co się w niej poczęło, jest z Duchae Świętego.


1 w TR występuje wersja "δαβίδ" [Dabid]; w BT i N/A "δαυίδ" [Dauid];
2 w BT i TR występuje lekcja "μαριαμ" [Mariam] - Mariam; w N/A "μαριαν" [Marian] - Marian;

 • 21

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5088
  3. τεξεται
  4. teksetai
  5. vi Fut midD 3 Sg
  6. Urodzi
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 5207
  3. υιον
  4. hyion
  5. n_ Acc Sg m
  6. syna
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 2564
  3. καλεσεις
  4. kaleseis
  5. vi Fut Act 2 Sg
  6. nazwiesz
  7. przyzwiesz
  1. 6
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 7
  2. 3686
  3. ονομα
  4. onoma
  5. n_ Acc Sg n
  6. imieniem
  1. 8
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Go
  1. 9
  2. 2424
  3. ιησουν
  4. iēsoun
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 10
  2. 846
  3. αυτος
  4. autos
  5. pp Nom Sg m
  6. On
  1. 11
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 12
  2. 4982
  3. σωσει
  4. sōsei
  5. vi Fut Act 3 Sg
  6. zbawi
  7. uratuje
  1. 13
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 14
  2. 2992
  3. λαον
  4. laon
  5. n_ Acc Sg m
  6. lud
  1. 15
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 16
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. z
  1. 17
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl f
  1. 18
  2. 266
  3. αμαρτιων
  4. hamartiōn
  5. n_ Gen Pl f
  6. grzechów
  1. 19
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich

Urodzi Syna i nadasz mu imię Jezusa; On bowiem zbawi1 swój lud od jego grzechów.


1 Jezus; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel; Stąd - zbawi swój lud.

 • 22

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5124
  3. τουτο
  4. touto
  5. pd Nom Sg n
  6. To
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3650
  3. ολον
  4. holon
  5. a_ Nom Sg n
  6. całe
  1. 4
  2. 1096
  3. γεγονεν
  4. gegonen
  5. vi 2Perf Act 3 Sg
  6. stało się
  1. 5
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 6
  2. 4137
  3. πληρωθη
  4. plērōthē
  5. vs Aor Pas 3 Sg
  6. zostałoby wypełnione
  1. 7
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 8
  2. 4483
  3. ρηθεν
  4. rēthen
  5. vp Aor Pas Nom Sg n
  6. co zostało powiedziane
  1. 9
  2. 5259
  3. υπο
  4. hypo
  5. Prep
  6. przez
  1. 10
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 11
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 12
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 13
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 14
  2. 4396
  3. προφητου
  4. profētou
  5. n_ Gen Sg m
  6. proroka
  1. 15
  2. 3004
  3. λεγοντος
  4. legontos
  5. vp Pres Act Gen Sg n
  6. mówiącego
Przekład dosłowny:

A to wszystko się stało, aby się wypełniło to, co zostało wypowiedziane przez Pana1 za pośrednictwem proroka, mówiącego:

Przekład literacki:

A to wszystko się stało, aby się wypełniło to, co zostało wypowiedziane przez Pana1 za pośrednictwem proroka:


1 w N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou]; Rodzajnik może podkreślać, że Pan, o którym mowa, jest tym, który posłał anioła/posłańca;

 • 23

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2400
  3. ιδου
  4. idou
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. Oto
  1. 2
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 3
  2. 3933
  3. παρθενος
  4. parthenos
  5. n_ Nom Sg f
  6. dziewica
  7. panna
  1. 4
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 5
  2. 1064
  3. γαστρι
  4. gastri
  5. n_ Dat Sg f
  6. łonie
  1. 6
  2. 2192
  3. εξει
  4. eksei
  5. vi Fut Act 3 Sg
  6. będzie mieć
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 5088
  3. τεξεται
  4. teksetai
  5. vi Fut midD 3 Sg
  6. urodzi
  1. 9
  2. 5207
  3. υιον
  4. hyion
  5. n_ Acc Sg m
  6. syna
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 2564
  3. καλεσουσιν
  4. kalesousin
  5. vi Fut Act 3 Pl
  6. nazwą
  7. przyzwą
  1. 12
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 13
  2. 3686
  3. ονομα
  4. onoma
  5. n_ Acc Sg n
  6. imię
  1. 14
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 15
  2. 1694
  3. εμμανουηλ
  4. emmanouēl
  5. ni proper
  6. Emmanuel
  7. [Bóg z nami]
  1. 16
  2. 3739
  3. ο
  4. ho
  5. pr Nom Sg n
  6. co
  1. 17
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 18
  2. 3177
  3. μεθερμηνευομενον
  4. methermēneuomenon
  5. vp Pres Pas Nom Sg n
  6. które jest tłumaczone
  1. 19
  2. 3326
  3. μεθ
  4. meth
  5. Prep
  6. z
  1. 20
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. nami
  1. 21
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 22
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg

Oto panna1 pocznie i urodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuela, co się wykłada: Bóg z nami2.


1 Lub. dziewica;
2 jest to cytat z Księgi Izajasza 7:14; Imię "Immanuel" występuje także w proroctwie z Księgi Izajasza 8:8;

 • 24

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1326
  3. διεγερθεις
  4. diegertheis
  5. vp Aor Pas Nom Sg m
  6. Gdy został obudzony
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józef
  7. [On powiększył]
  1. 5
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. ze
  1. 6
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 7
  2. 5258
  3. υπνου
  4. hypnou
  5. n_ Gen Sg m
  6. snu
  1. 8
  2. 4160
  3. εποιησεν
  4. epoiēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. uczynił
  1. 9
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 10
  2. 4367
  3. προσεταξεν
  4. prosetaksen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. polecił
  7. nakazał
  1. 11
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 32
  3. αγγελος
  4. angelos
  5. n_ Nom Sg m
  6. zwiastun
  1. 14
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 3880
  3. παρελαβεν
  4. parelaben
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. przyjął
  7. wziął
  1. 17
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 18
  2. 1135
  3. γυναικα
  4. gynaika
  5. n_ Acc Sg f
  6. żonę
  1. 19
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
Przekład dosłowny:

Gdy1 zaś Józefa obudził się1 ze snu, zrobił tak, jak mu rozkazał posłaniecb Pana i przyjął swoją żonę.

Przekład literacki:

Gdy1 zaś Józefa obudził się1 ze snu, zrobił tak, jak mu rozkazał aniołb Pana i przygarnął swoją żonę.


1 w BT i TR występuje lekcja "διεγερθεις" [diegertheis] - strong 1326; w N/A "εγερθεις" [egertheis] - strong 1453;

 • 25

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 3
  2. 1097
  3. εγινωσκεν
  4. eginōsken
  5. vi Impf Act 3 Sg
  6. poznał
  1. 4
  2. 846
  3. αυτην
  4. autēn
  5. pp Acc Sg f
  6. jej
  1. 5
  2. 2193
  3. εως
  4. heōs
  5. Conj
  6. aż do
  1. 6
  2. 3739
  3. ου
  4. hou
  5. pr Gen Sg m
  6. kiedy
  1. 7
  2. 5088
  3. ετεκεν
  4. eteken
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. urodziła
  1. 8
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 9
  2. 5207
  3. υιον
  4. hyion
  5. n_ Acc Sg m
  6. syna
  1. 10
  2. 846
  3. αυτης
  4. autēs
  5. pp Gen Sg f
  6. jej
  1. 11
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 12
  2. 4416
  3. πρωτοτοκον
  4. prōtotokon
  5. a_ Acc Sg m
  6. pierworodnego
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 14
  2. 2564
  3. εκαλεσεν
  4. ekalesen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. nazwał
  7. przyzwał
  1. 15
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 16
  2. 3686
  3. ονομα
  4. onoma
  5. n_ Acc Sg n
  6. imię
  1. 17
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 18
  2. 2424
  3. ιησουν
  4. iēsoun
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
Przekład dosłowny:

Nie poznał1 jej jednak, dopóki nie urodziła syna2 swego pierworodnego3 — i nadał Mu imię Jezusa.

Przekład literacki:

Nie obcował1 z nią jednak, dopóki nie urodziła syna2 swego pierworodnego3 — i nadał Mu imię Jezusa.


1 dosł. poznał; idiom (hebraizm) oznaczający intymną więź, także relację seksualną;
2 w N/A nie występuje rodzajnik "τον" [ton]; Rodzajnik podkreśla, że mowa jest o tym synu;
3 w N/A nie występuje fraza "αυτης τον πρωτοτοκον" [autes ton prōtotokon] - jej pierworodnego;