Rozdział 1

 • 1

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4074
  3. πετρος
  4. petros
  5. n_ Nom Sg m
  6. Piotr
  7. [kamyk]
  1. 2
  2. 652
  3. αποστολος
  4. apostolos
  5. n_ Nom Sg m
  6. wysłannik
  1. 3
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 4
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 5
  2. 1588
  3. εκλεκτοις
  4. eklektois
  5. a_ Dat Pl m
  6. wybranym
  1. 6
  2. 3927
  3. παρεπιδημοις
  4. parepidēmois
  5. a_ Dat Pl m
  6. wychodźcom
  7. obcokrajowcom
  1. 7
  2. 1290
  3. διασπορας
  4. diasporas
  5. n_ Gen Sg f
  6. rozproszenia
  7. diaspory
  1. 8
  2. 4195
  3. ποντου
  4. pontou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pontu
  7. [morze]
  1. 9
  2. 1053
  3. γαλατιας
  4. galatias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Galacji
  1. 10
  2. 2587
  3. καππαδοκιας
  4. kappadokias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Kapadocji
  1. 11
  2. 773
  3. ασιας
  4. asias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Azji
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 978
  3. βιθυνιας
  4. bithynias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Bitynii
Przekład dosłowny:

Piotra, wysłannikb Jezusac Pomazańcad, do wychodźcówf diasporyg Pontuh, Galacjii, Kappadocjij, Azjik i Bityniil, wybranyche

Przekład literacki:

Piotra, apostołb Jezusac Chrystusad, do wychodźcówf diasporyg Pontuh, Galacjii, Kappadocjij, Azjik i Bityniil, wybranyche

 • 2

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2596
  3. κατα
  4. kata
  5. Prep
  6. według
  1. 2
  2. 4268
  3. προγνωσιν
  4. prognōsin
  5. n_ Acc Sg f
  6. wcześniejszego poznania
  7. wyprzedzającej wiedzy
  1. 3
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 4
  2. 3962
  3. πατρος
  4. patros
  5. n_ Gen Sg m
  6. Ojca
  1. 5
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 6
  2. 38
  3. αγιασμω
  4. hagiasmō
  5. n_ Dat Sg m
  6. poświęceniu
  7. uświęceniu
  1. 7
  2. 4151
  3. πνευματος
  4. pneumatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. Ducha
  1. 8
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 9
  2. 5218
  3. υπακοην
  4. hypakoēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. posłuszeństwa
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 4473
  3. ραντισμον
  4. rantismon
  5. n_ Acc Sg m
  6. pokropienia
  1. 12
  2. 129
  3. αιματος
  4. haimatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. krwią
  1. 13
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 14
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 15
  2. 5485
  3. χαρις
  4. charis
  5. n_ Nom Sg f
  6. łaska
  1. 16
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 1515
  3. ειρηνη
  4. eirēnē
  5. n_ Nom Sg f
  6. pokój
  1. 19
  2. 4129
  3. πληθυνθειη
  4. plēthyntheiē
  5. vo Aor Pas 3 Sg
  6. oby został pomnożony (oby zostały pomnożone)
Przekład dosłowny:

według wyprzedzającej (zdarzenia) wiedzya Boga Ojcab, w poświęceniuc Ducha do posłuszeństwa i pokropieniad krwią Jezusae Pomazańcaf: Łaskag i pokójh oby się wam pomnożyłyi.1

Przekład literacki:

według wyprzedzającej (zdarzenia) wiedzya Boga Ojcab, w poświęceniuc Ducha do posłuszeństwa i pokropieniad krwią Jezusae Chrystusaf: Łaskag i pokójh oby się wam pomnożyłyi.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 24:3-8: Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście pomników dla dwunastu plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów; IV Księgi Mojżeszowej 19:9, 12 i 20: A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki i złoży go poza obozem w czystym miejscu, i będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech (...) Powinien on oczyścić się wodą oczyszczenia trzeciego dnia i siódmego dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści trzeciego i siódmego dnia, nie będzie czysty (...) Lecz człowiek, który się skalał, a nie oczyścił się, będzie wytracony spośród zboru, gdyż zbezcześcił świątynię Pana, nie został skropiony wodą oczyszczenia i jest nieczysty. (Biblia Warszawska);

 • 3

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2128
  3. ευλογητος
  4. eulogētos
  5. a_ Nom Sg m
  6. Błogosławiony
  7. Wysławiony
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 3962
  3. πατηρ
  4. patēr
  5. n_ Nom Sg m
  6. Ojciec
  1. 6
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 7
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 8
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszego
  1. 9
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 10
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 11
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 12
  2. 2596
  3. κατα
  4. kata
  5. Prep
  6. według
  1. 13
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 14
  2. 4183
  3. πολυ
  4. poly
  5. a_ Acc Sg n
  6. wielkiego
  1. 15
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 16
  2. 1656
  3. ελεος
  4. eleos
  5. n_ Acc Sg n
  6. miłosierdzia
  7. litości
  1. 17
  2. 313
  3. αναγεννησας
  4. anagennēsas
  5. vp Aor Act Nom Sg m
  6. odrodziwszy
  7. który ponownie zrodził
  1. 18
  2. 2248
  3. ημας
  4. hēmas
  5. pp 1 Acc Pl
  6. nas
  1. 19
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 20
  2. 1680
  3. ελπιδα
  4. elpida
  5. n_ Acc Sg f
  6. nadziei
  1. 21
  2. 2198
  3. ζωσαν
  4. zōsan
  5. vp Pres Act Acc Sg f
  6. żyjącej
  1. 22
  2. 1223
  3. δι
  4. di
  5. Prep
  6. przez
  1. 23
  2. 386
  3. αναστασεως
  4. anastaseōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. powstanie
  7. wzbudzenie
  1. 24
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 25
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 26
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 27
  2. 3498
  3. νεκρων
  4. nekrōn
  5. a_ Gen Pl m
  6. martwych
Przekład dosłowny:

Błogosławionya niech będzie Bóg i Ojciecb Panac naszego Jezusad Pomazańcae, który według swego wielkiego miłosierdziaf odrodziłg nas do nadzieih żywej przez powstaniei Jezusad Pomazańcae z martwychj,

Przekład literacki:

Błogosławionya niech będzie Bóg i Ojciecb Panac naszego Jezusad Chrystusae, który według swego wielkiego miłosierdziaf odrodziłg nas do nadzieih żywej przez powstaniei Jezusad Chrystusae z martwychj,

 • 4

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 2
  2. 2817
  3. κληρονομιαν
  4. klēronomian
  5. n_ Acc Sg f
  6. dziedzictwa
  1. 3
  2. 862
  3. αφθαρτον
  4. aftharton
  5. a_ Acc Sg f
  6. niezniszczalnego
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 283
  3. αμιαντον
  4. amianton
  5. a_ Acc Sg f
  6. nieskazitelnego
  7. nieskalanego
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 263
  3. αμαραντον
  4. amaranton
  5. a_ Acc Sg f
  6. niewiędnącego
  7. niewygasającego
  1. 8
  2. 5083
  3. τετηρημενην
  4. tetērēmenēn
  5. vp Perf Pas Acc Sg f
  6. które jest zachowane
  7. które jest ustrzeżone
  1. 9
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 10
  2. 3772
  3. ουρανοις
  4. ouranois
  5. n_ Dat Pl m
  6. niebiosach
  1. 11
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. dla
  1. 12
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. was

do dziedzictwa niezniszczalnego, niesplamionegoa i niewiędnącegob, które jest zachowanec w niebiosachd dla was,

 • 5

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 2
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 3
  2. 1411
  3. δυναμει
  4. dynamei
  5. n_ Dat Sg f
  6. mocy
  1. 4
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 5
  2. 5432
  3. φρουρουμενους
  4. frouroumenous
  5. vp Pres Pas Acc Pl m
  6. którzy jesteście strzeżeni
  7. którzy jesteście pilnowani
  1. 6
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 7
  2. 4102
  3. πιστεως
  4. pisteōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. wiarę
  1. 8
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. ku
  1. 9
  2. 4991
  3. σωτηριαν
  4. sōtērian
  5. n_ Acc Sg f
  6. zbawieniu
  7. wyzwoleniu
  1. 10
  2. 2092
  3. ετοιμην
  4. hetoimēn
  5. a_ Acc Sg f
  6. gotowego
  1. 11
  2. 601
  3. αποκαλυφθηναι
  4. apokalyfthēnai
  5. vn Aor Pas
  6. zostać objawionym
  1. 12
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 13
  2. 2540
  3. καιρω
  4. kairō
  5. n_ Dat Sg m
  6. porze
  1. 14
  2. 2078
  3. εσχατω
  4. eschatō
  5. a_ Dat Sg m
  6. ostatniej

którzy mocąa Bożą strzeżenib jesteście przez wiaręc — dla zbawieniad przygotowanegoe, aby został objawionyf w czasieg ostatecznymh.

 • 6

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. W
  1. 2
  2. 3739
  3. ω
  4. pr Dat Sg m
  5. tym
  1. 3
  2. 21
  3. αγαλλιασθε
  4. agalliasthe
  5. vi Pres midD/pasD 2 Pl
  6. weselicie się
  1. 4
  2. 3641
  3. ολιγον
  4. oligon
  5. a_ Acc Sg m
  6. mało
  1. 5
  2. 737
  3. αρτι
  4. arti
  5. Adv
  6. teraz
  1. 6
  2. 1487
  3. ει
  4. ei
  5. Cond
  6. jeśli
  1. 7
  2. 1163
  3. δεον
  4. deon
  5. vp Pres im-Act Nom Sg n
  6. które trzeba
  7. które jest konieczne
  1. 8
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 9
  2. 3076
  3. λυπηθεντες
  4. lypēthentes
  5. vp Aor Pas Nom Pl m
  6. zostawszy zasmuconymi
  1. 10
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 11
  2. 4164
  3. ποικιλοις
  4. poikilois
  5. a_ Dat Pl m
  6. różnych
  7. rozmaitych
  1. 12
  2. 3986
  3. πειρασμοις
  4. peirasmois
  5. n_ Dat Pl m
  6. próbach
  7. doświadczeniach

Nim się cieszycie1a, chociaż teraz trochęb, gdy trzebac, gdy zostaliście zasmuceni2d różnorodnymie próbamif,


1 lub cieszcie;
2 w TR i BT występuje lekcja "λυπηθεντες" [lypēthentes]; w N/A "λυπηθεντας" [lypēthentas];

 • 7

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 2
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 3
  2. 1383
  3. δοκιμιον
  4. dokimion
  5. n_ Nom Sg n
  6. wypróbowanie
  7. doświadczenie
  1. 4
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. waszej
  1. 5
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 6
  2. 4102
  3. πιστεως
  4. pisteōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. wiary
  1. 7
  2. 4183
  3. πολυ
  4. poly
  5. a_ Nom Sg n
  6. o wiele
  1. 8
  2. 5093
  3. τιμιωτερον
  4. timiōteron
  5. a_ Nom Sg n Cmp
  6. droższe (niż)
  7. cenniejsze (niż)
  1. 9
  2. 5553
  3. χρυσιου
  4. chrysiou
  5. n_ Gen Sg n
  6. złoto
  1. 10
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 11
  2. 622
  3. απολλυμενου
  4. apollymenou
  5. vp Pres Mid Gen Sg n
  6. które jest zniszczalne
  1. 12
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 13
  2. 4442
  3. πυρος
  4. pyros
  5. n_ Gen Sg n
  6. ogień
  1. 14
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 15
  2. 1381
  3. δοκιμαζομενου
  4. dokimazomenou
  5. vp Pres Pas Gen Sg n
  6. które jest próbowane
  7. które jest doświadczane
  1. 16
  2. 2147
  3. ευρεθη
  4. heurethē
  5. vs Aor Pas 3 Sg
  6. zostałoby znalezione
  1. 17
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 18
  2. 1868
  3. επαινον
  4. epainon
  5. n_ Acc Sg m
  6. pochwałę
  1. 19
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 20
  2. 5092
  3. τιμην
  4. timēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. szacunek
  7. zaszczyt
  1. 21
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 22
  2. 1391
  3. δοξαν
  4. doksan
  5. n_ Acc Sg f
  6. chwałę
  1. 23
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 24
  2. 602
  3. αποκαλυψει
  4. apokalypsei
  5. n_ Dat Sg f
  6. objawieniu się
  1. 25
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 26
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
Przekład dosłowny:

aby doświadczeniea waszej wiaryb, o wiele cenniejszec niż1 zniszczalned złoto w ogniue próbowanef, okazało sięg – dla wywyższeniah, czcii i (dla) chwałyj2 – w (chwili) objawieniak się Jezusal Pomazańcam,3

Przekład literacki:

aby doświadczeniea waszej wiaryb, o wiele cenniejszec niż1 zniszczalned złoto w ogniue próbowanef, okazało sięg – dla wywyższeniah, czcii i (dla) chwałyj2 – w (chwili) objawieniak się Jezusal Chrystusam,3


1 w TR i BT występuje lekcja "πολυ τιμιωτερον" [poly timiōteron]; w N/A "πολυτιμοτερον" [polytimoteron] i jest pisane łącznie;
2 w TR występuje lekcja "τιμην και δοξαν" [timēn kai doksan] - szacunek i chwałę, zaszczyt i chwałę i nie występuje "εις" [eis]; w BT "τιμην και εις δοξαν" [timēn kai eis doksan] - szacunek i na chwałę, zaszczyt i na chwałę; w N/A "δοξαν και τιμην" [doksan kai timēn] - chwałę i szacunek, chwałę i zaszczyt i nie występuje "εις" [eis];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Joba 23:10: Zna bowiem drogę, którą postępuję; Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto; Psalmu 17:3: Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich; Psalmu 66:10: Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro; Przypowieści Salomona 17:3: Tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca; Księgi Izajasza 48:10: Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia.; Księgi Malachiasza 3:3: Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. (Biblia Warszawska);

 • 8

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3739
  3. ον
  4. hon
  5. pr Acc Sg m
  6. którego
  1. 2
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 3
  2. 1492
  3. ιδοντες
  4. idontes
  5. vp 2Aor Act Nom Pl m
  6. zobaczywszy
  1. 4
  2. 25
  3. αγαπατε
  4. agapate
  5. vi Pres Act 2 Pl
  6. miłujecie
  1. 5
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 6
  2. 3739
  3. ον
  4. hon
  5. pr Acc Sg m
  6. którego
  1. 7
  2. 737
  3. αρτι
  4. arti
  5. Adv
  6. teraz
  1. 8
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 9
  2. 3708
  3. ορωντες
  4. horōntes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. widząc
  1. 10
  2. 4100
  3. πιστευοντες
  4. pisteuontes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. wierząc
  1. 11
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 12
  2. 21
  3. αγαλλιασθε
  4. agalliasthe
  5. vi Pres midD/pasD 2 Pl
  6. weselicie się
  1. 13
  2. 5479
  3. χαρα
  4. chara
  5. n_ Dat Sg f
  6. radością
  1. 14
  2. 412
  3. ανεκλαλητω
  4. aneklalētō
  5. a_ Dat Sg f
  6. niewysłowioną
  7. niewypowiedzianą
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 1392
  3. δεδοξασμενη
  4. dedoksasmenē
  5. vp Perf Pas Dat Sg f
  6. która jest otoczona chwałą

którego kochacieb, choć Go nie zobaczyliście1a, w którego teraz wierzycied, choć Go nie widziciec — i cieszycie sięe radościąf niewysłowionąg i (pełną) chwałyh,


1 w TR i N/A występuje lekcja "ιδοντες" [idontes] - zobaczywszy; w BT "ειδοτες" [eidotes] - znając;

 • 9

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2865
  3. κομιζομενοι
  4. komizomenoi
  5. vp Pres Mid Nom Pl m
  6. dostając
  7. przyjmując
  1. 2
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 3
  2. 5056
  3. τελος
  4. telos
  5. n_ Acc Sg n
  6. koniec
  7. cel
  1. 4
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 5
  2. 4102
  3. πιστεως
  4. pisteōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. wiary
  1. 6
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. waszej
  1. 7
  2. 4991
  3. σωτηριαν
  4. sōtērian
  5. n_ Acc Sg f
  6. zbawienie
  7. wyzwolenie
  1. 8
  2. 5590
  3. ψυχων
  4. psychōn
  5. n_ Gen Pl f
  6. dusz

przyjmująca celb waszej wiaryc — zbawienied dusze.

 • 10

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. O
  1. 2
  2. 3739
  3. ης
  4. hēs
  5. pr Gen Sg f
  6. to
  1. 3
  2. 4991
  3. σωτηριας
  4. sōtērias
  5. n_ Gen Sg f
  6. zbawienie
  7. wyzwolenie
  1. 4
  2. 1567
  3. εξεζητησαν
  4. eksezētēsan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. poszukiwali
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 1830
  3. εξηρευνησαν
  4. eksēreunēsan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. pilnie badali
  7. dociekali
  1. 7
  2. 4396
  3. προφηται
  4. profētai
  5. n_ Nom Pl m
  6. prorocy
  1. 8
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 9
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 10
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  6. (tej)
  1. 11
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. względem
  1. 12
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. was
  1. 13
  2. 5485
  3. χαριτος
  4. charitos
  5. n_ Gen Sg f
  6. łasce
  1. 14
  2. 4395
  3. προφητευσαντες
  4. profēteusantes
  5. vp Aor Act Nom Pl m
  6. którzy prorokowali

Tego zbawieniaa poszukiwalib i wypatrywali1c prorocyd, którzy zapowiedzielif mającą się wam okazać łaskęe,


1 w TR i BT występuje lekcja "εξηρευνησαν" [eksēreunēsan]; w N/A "εξηραυνησαν" [eksēraunēsan];

 • 11

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2045
  3. ερευνωντες
  4. ereunōntes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. Badając
  7. Dociekając
  1. 2
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 3
  2. 5101
  3. τινα
  4. tina
  5. pi Acc Sg m
  6. jaką
  1. 4
  2. 2228
  3. η
  4. ē
  5. Part
  6. lub
  1. 5
  2. 4169
  3. ποιον
  4. poion
  5. pi Acc Sg m
  6. jakiego rodzaju
  1. 6
  2. 2540
  3. καιρον
  4. kairon
  5. n_ Acc Sg m
  6. porę
  1. 7
  2. 1213
  3. εδηλου
  4. edēlou
  5. vi Impf Act 3 Sg
  6. wskazywał
  7. ujawniał
  1. 8
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 9
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 10
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. nich
  1. 11
  2. 4151
  3. πνευμα
  4. pneuma
  5. n_ Nom Sg n
  6. Duch
  1. 12
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 13
  2. 4303
  3. προμαρτυρομενον
  4. promartyromenon
  5. vp Pres midD/pasD Nom Sg n
  6. wcześniej świadczący
  1. 14
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Acc Pl n
  1. 15
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 16
  2. 5547
  3. χριστον
  4. christon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Pomazańca
  1. 17
  2. 3804
  3. παθηματα
  4. pathēmata
  5. n_ Acc Pl n
  6. cierpienia
  1. 18
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 19
  2. 3588
  3. τας
  4. tas
  5. t_ Acc Pl f
  1. 20
  2. 3326
  3. μετα
  4. meta
  5. Prep
  6. po
  1. 21
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. tych
  1. 22
  2. 1391
  3. δοξας
  4. doksas
  5. n_ Acc Pl f
  6. chwały
Przekład dosłowny:

chcąc dociec1a, na który albo na jaki to czasb wskazywałc obecny w nich Duch Pomazańcad, przepowiadającye mające dotknąć Pomazańcad cierpieniaf i następującą po nich chwałęg.2

Przekład literacki:

chcąc dociec1a, na który albo na jaki to czasb wskazywałc obecny w nich Duch Chrystusad, przepowiadającye mające dotknąć Chrystusad cierpieniaf i następującą po nich chwałęg.2


1 w TR i BT występuje lekcja "ερευνωντες" [ereunōntes]; w N/A "εραυνωντες" [eraunōntes];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 22:1-32: Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Łania w czasie zorzy porannej...” Psalm Dawidowy. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz, I w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, Przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, Ufali i wybawiłeś ich. Do ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, Wykrzywiają wargi, potrząsają głową: Zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje!... Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł! Otoczyło mnie mnóstwo cielców, Obległy mnie byki Baszanu... Rozwarły na mnie swą paszczę Jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje... Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się! Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą! Ocal duszę moją od miecza, Z psich łap jedyne dobro moje! Wybaw mnie z paszczy lwa I od rogów bawołów... Ty odpowiedziałeś mi! Będę opowiadał imię twoje braciom moim, Będę cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie go! Wysławiajcie go wszyscy potomkowie Jakuba! Bójcie się go wszyscy potomkowie Izraela! Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego Ani nie ukrył przed nim oblicza swego, Lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go... Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają... Niech serce wasze ożyje na zawsze! Wspomną i nawrócą się do Pana Wszystkie krańce ziemi, I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan. Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. Tylko jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, Padną przed nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają, I nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie mu służyć, Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość jego Ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił; Księgi Izajasza 52:13- 53:12: Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze: Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok — tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich, Tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. (Biblia Warszawska);

 • 12

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3739
  3. οις
  4. hois
  5. pr Dat Pl m
  6. którym
  1. 2
  2. 601
  3. απεκαλυφθη
  4. apekalyfthē
  5. vi Aor Pas 3 Sg
  6. zostało objawione
  1. 3
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 4
  2. 3756
  3. ουχ
  4. ouch
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 5
  2. 1438
  3. εαυτοις
  4. heautois
  5. pf 3 Dat Pl m
  6. sobie samym
  1. 6
  2. 2254
  3. ημιν
  4. hēmin
  5. pp 1 Dat Pl
  6. nam
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1247
  3. διηκονουν
  4. diēkonoun
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. służyły
  1. 9
  2. 846
  3. αυτα
  4. auta
  5. pp Acc Pl n
  6. one
  1. 10
  2. 3739
  3. α
  4. ha
  5. pr Acc Pl n
  6. co
  1. 11
  2. 3568
  3. νυν
  4. nyn
  5. Adv
  6. teraz
  1. 12
  2. 312
  3. ανηγγελη
  4. anēngelē
  5. vi 2Aor Pas 3 Sg
  6. zostało ogłoszone
  7. zostało oznajmione
  1. 13
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 14
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 15
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  6. (tych)
  1. 16
  2. 2097
  3. ευαγγελισαμενων
  4. euangelisamenōn
  5. vp Aor Mid Gen Pl m
  6. którzy ogłosili dobą nowinę
  1. 17
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. wam
  1. 18
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 19
  2. 4151
  3. πνευματι
  4. pneumati
  5. n_ Dat Sg n
  6. Duchu
  1. 20
  2. 40
  3. αγιω
  4. hagiō
  5. a_ Dat Sg n
  6. Świętym
  1. 21
  2. 649
  3. αποσταλεντι
  4. apostalenti
  5. vp 2Aor Pas Dat Sg n
  6. który został wysłany
  1. 22
  2. 575
  3. απ
  4. ap
  5. Prep
  6. z
  1. 23
  2. 3772
  3. ουρανου
  4. ouranou
  5. n_ Gen Sg m
  6. nieba
  1. 24
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 25
  2. 3739
  3. α
  4. ha
  5. pr Acc Pl n
  6. które
  1. 26
  2. 1937
  3. επιθυμουσιν
  4. epithymousin
  5. vi Pres Act 3 Pl
  6. pragną
  7. pożądają
  1. 27
  2. 32
  3. αγγελοι
  4. angeloi
  5. n_ Nom Pl m
  6. zwiastunowie
  1. 28
  2. 3879
  3. παρακυψαι
  4. parakypsai
  5. vn Aor Act
  6. zajrzeć
  7. wejrzeć
Przekład dosłowny:

Im to zostało objawionea, że nie im samym, lecz nam1 służyłyb te sprawy, które teraz zostałyc wam ogłoszonec przez ludzi, którzy ogłosili dobrą nowinęd wam w Duchu Świętyme posłanymf z niebag; (sprawy), w które pragnąh wejrzećj posłańcyi.

Przekład literacki:

Im to zostało objawionea, że nie im samym, lecz nam1 służyłyb te sprawy, które teraz zostałyc wam ogłoszonec przez ludzi ewangelizującychd was w Duchu Świętyme posłanymf z niebag; (sprawy), w które pragnąh wejrzećj aniołowiei.


1 w TR występuje lekcja "ημιν" [hēmin] - nam - strong 2254; w BT i N/A "υμιν" [hymin] - wam - strong 5213;

 • 13

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1352
  3. διο
  4. dio
  5. Conj
  6. Dlatego
  1. 2
  2. 328
  3. αναζωσαμενοι
  4. anazōsamenoi
  5. vp Aor Mid Nom Pl m
  6. przepasawszy sobie
  1. 3
  2. 3588
  3. τας
  4. tas
  5. t_ Acc Pl f
  1. 4
  2. 3751
  3. οσφυας
  4. osfyas
  5. n_ Acc Pl f
  6. biodra
  1. 5
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 6
  2. 1271
  3. διανοιας
  4. dianoias
  5. n_ Gen Sg f
  6. myśli
  7. umysłu
  1. 7
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. waszej
  1. 8
  2. 3525
  3. νηφοντες
  4. nēfontes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. będąc trzeźwymi
  1. 9
  2. 5049
  3. τελειως
  4. teleiōs
  5. Adv
  6. całkowicie
  7. dojrzale
  1. 10
  2. 1679
  3. ελπισατε
  4. elpisate
  5. vm Aor Act 2 Pl
  6. nabierzcie nadziei
  1. 11
  2. 1909
  3. επι
  4. epi
  5. Prep
  6. w
  1. 12
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 13
  2. 5342
  3. φερομενην
  4. feromenēn
  5. vp Pres Pas Acc Sg f
  6. która jest niesiona
  1. 14
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 15
  2. 5485
  3. χαριν
  4. charin
  5. n_ Acc Sg f
  6. łasce
  1. 16
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 17
  2. 602
  3. αποκαλυψει
  4. apokalypsei
  5. n_ Dat Sg f
  6. objawieniu się
  1. 18
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 19
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
Przekład dosłowny:

Dlatego przepasawszy biodraa waszego umysłub i jako trzeźwic całkowicied złóżciee waszą nadziejęe w łasceg, którą niesief wam objawienieh Jezusai Pomazańcaj.1

Przekład literacki:

Dlatego przepasawszy biodraa waszego umysłub i jako trzeźwic całkowicied złóżciee waszą nadziejęe w łasceg, którą niesief wam objawienieh Jezusai Chrystusaj.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 12:11: A w ten sposób spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. (Biblia Warszawska);

 • 14

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. Jak
  1. 2
  2. 5043
  3. τεκνα
  4. tekna
  5. n_ Nom Pl n
  6. dzieci
  1. 3
  2. 5218
  3. υπακοης
  4. hypakoēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. posłuszeństwa
  1. 4
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 5
  2. 4964
  3. συσχηματιζομενοι
  4. syschēmatizomenoi
  5. vp Pres mid/pas Nom Pl m
  6. dostosowując swojej postaci do
  1. 6
  2. 3588
  3. ταις
  4. tais
  5. t_ Dat Pl f
  1. 7
  2. 4386
  3. προτερον
  4. proteron
  5. a_ Acc Sg n
  6. wcześniej
  1. 8
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 9
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 10
  2. 52
  3. αγνοια
  4. agnoia
  5. n_ Dat Sg f
  6. niewiedzy
  7. nieświadomości
  1. 11
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. waszych
  1. 12
  2. 1939
  3. επιθυμιαις
  4. epithymiais
  5. n_ Dat Pl f
  6. pożądliwości
  7. żądz

Jak posłuszne dziecia nie podporządkowujcie sięb waszym wcześniejszym żądzomd, z czasu waszej nieświadomościc,

 • 15

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 235
  3. αλλα
  4. alla
  5. Conj
  6. Ale
  1. 2
  2. 2596
  3. κατα
  4. kata
  5. Prep
  6. według
  1. 3
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  6. (Tego)
  1. 4
  2. 2564
  3. καλεσαντα
  4. kalesanta
  5. vp Aor Act Acc Sg m
  6. który wezwał
  7. który powołał
  1. 5
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. was
  1. 6
  2. 40
  3. αγιον
  4. hagion
  5. a_ Acc Sg m
  6. Świętego
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 846
  3. αυτοι
  4. autoi
  5. pp Nom Pl m
  6. sami
  1. 9
  2. 40
  3. αγιοι
  4. hagioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. święci
  1. 10
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 11
  2. 3956
  3. παση
  4. pasē
  5. a_ Dat Sg f
  6. każdym
  1. 12
  2. 391
  3. αναστροφη
  4. anastrofē
  5. n_ Dat Sg f
  6. postępowaniu
  7. obracaniu się
  1. 13
  2. 1096
  3. γενηθητε
  4. genēthēte
  5. vm Aor pasD 2 Pl
  6. stańcie się

lecz wzorem Świętego, który was powołała, i wy stańcie się świętymib we wszelkim postępowaniuc,

 • 16

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1360
  3. διοτι
  4. dioti
  5. Conj
  6. dlatego, że
  1. 2
  2. 1125
  3. γεγραπται
  4. gegraptai
  5. vi Perf Pas 3 Sg
  6. jest napisane
  1. 3
  2. 40
  3. αγιοι
  4. hagioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. święci
  1. 4
  2. 1096
  3. γενεσθε
  4. genesthe
  5. vm 2Aor midD 2 Pl
  6. stańcie się
  1. 5
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. gdyż
  1. 6
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 7
  2. 40
  3. αγιος
  4. hagios
  5. a_ Nom Sg m
  6. święty
  1. 8
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem

dlatego, że jest napisane: Świętymia stańcie się1, bo Ja jestem2 świętya.3


1 w TR występuje lekcja "γενεσθε" [genesthe] - stańcie się - strong 1096; w BT "γινεσθε" [ginesthe] - stawajcie się - strong 1096; w N/A "εσεσθε" [esesthe] - będziecie - strong 2071;
2 w N/A nie występuje słowo "ειμι" [eimi] - jestem;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 11:44-45: Albowiem Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty! Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi, Bom Ja Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bom Ja jest święty; III Księgi Mojżeszowej 19:2: Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz; III Księgi Mojżeszowej 20:7: Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym (Biblia Warszawska);

 • 17

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 1487
  3. ει
  4. ei
  5. Cond
  6. jeśli
  1. 3
  2. 3962
  3. πατερα
  4. patera
  5. n_ Acc Sg m
  6. Ojca
  1. 4
  2. 1941
  3. επικαλεισθε
  4. epikaleisthe
  5. vi Pres Mid 2 Pl
  6. przywołujecie
  1. 5
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 6
  2. 678
  3. απροσωποληπτως
  4. aprosōpolēptōs
  5. Adv
  6. bez względu na osobę
  7. nie biorącego według twarzy
  1. 7
  2. 2919
  3. κρινοντα
  4. krinonta
  5. vp Pres Act Acc Sg m
  6. sądzącego
  1. 8
  2. 2596
  3. κατα
  4. kata
  5. Prep
  6. według
  1. 9
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 10
  2. 1538
  3. εκαστου
  4. hekastou
  5. a_ Gen Sg m
  6. każdego
  1. 11
  2. 2041
  3. εργον
  4. ergon
  5. n_ Acc Sg n
  6. uczynku
  7. pracy
  1. 12
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 13
  2. 5401
  3. φοβω
  4. fobō
  5. n_ Dat Sg m
  6. strachu
  7. bojaźni
  1. 14
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 15
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  6. (przez)
  1. 16
  2. 3940
  3. παροικιας
  4. paroikias
  5. n_ Gen Sg f
  6. zamieszkiwanie
  1. 17
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. waszego
  1. 18
  2. 5550
  3. χρονον
  4. chronon
  5. n_ Acc Sg m
  6. czasu
  1. 19
  2. 390
  3. αναστραφητε
  4. anastrafēte
  5. vm 2Aor Pas 2 Pl
  6. postępujcie
  7. zostańcie obracani

A jeśli wzywacieb Ojcaa – sądzącegod bez względu na osobę1c każdego według jego uczynkówe – w bojaźnif postępujciei przez czash waszego bytowaniag.2


1 w TR i BT występuje lekcja "απροσωποληπτως" [aprosōpolēptōs]; w N/A "απροσωπολημπτως" [aprosōpolēmptōs];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 10:17: Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów; II Księgi Kronik 19:7: Niechaj więc ogarnia was strach przed Panem, pilnujcie się przy tym, co czynicie, gdyż u Pana, Boga naszego, nie ma niesprawiedliwości, stronniczości ni przekupstwa; Psalmu 62:13: I że u ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego; Przypowieści Salomona 24:12: Jeżeli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to. A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu; Księgi Izajasza 59:18: Według uczynków odpłaci: swoim przeciwnikom zawziętością, swoim wrogom odpłatą, wyspom też da odpłatę; Księgi Izajasza 64:8: Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem twoich rąk!; Księgi Jeremiasza 17:10: Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. (Biblia Warszawska);

 • 18

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1492
  3. ειδοτες
  4. eidotes
  5. vp Perf Act Nom Pl m
  6. Wiedząc
  1. 2
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 3
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 4
  2. 5349
  3. φθαρτοις
  4. fthartois
  5. a_ Dat Pl n
  6. zniszczalnymi
  1. 5
  2. 694
  3. αργυριω
  4. argyriō
  5. n_ Dat Sg n
  6. srebrem
  1. 6
  2. 2228
  3. η
  4. ē
  5. Part
  6. lub
  1. 7
  2. 5553
  3. χρυσιω
  4. chrysiō
  5. n_ Dat Sg n
  6. złotem
  1. 8
  2. 3084
  3. ελυτρωθητε
  4. elytrōthēte
  5. vi Aor Pas 2 Pl
  6. zostaliście odkupieni
  7. zostaliście wykupieni
  1. 9
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 10
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 11
  2. 3152
  3. ματαιας
  4. mataias
  5. a_ Gen Sg f
  6. próźnego
  7. czczego
  1. 12
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. waszego
  1. 13
  2. 391
  3. αναστροφης
  4. anastrofēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. postępowania
  7. obracania się
  1. 14
  2. 3970
  3. πατροπαραδοτου
  4. patroparadotou
  5. a_ Gen Sg f
  6. przekazanego przez ojców
  7. dziedziczonego

Wieciea bowiem, że z waszego marnegob postępowaniaf odziedziczonego po przodkachg zostaliście wykupienid nie czymś zniszczalnyme, srebremc lub złotem,1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 52:3: Bo tak mówi Pan: Za darmo zostaliście sprzedani, toteż bez pieniędzy będziecie wykupieni; Księgi Ezechiela 7:19: Swoje srebro wyrzucą na ulicę, a ich złoto pójdzie na śmiecie; ich srebro i złoto nie będzie mogło ich wybawić w dniu gniewu Pana. Swojego głodu nie będą mogli zaspokoić ani napełnić swojego brzucha, gdyż były im podnietą do grzechu; Księgi Sofoniasza 1:18: Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi; Psalmu 130:8: On sam odkupi Izraela Od wszystkich win jego (Biblia Warszawska);

 • 19

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 235
  3. αλλα
  4. alla
  5. Conj
  6. ale
  1. 2
  2. 5093
  3. τιμιω
  4. timiō
  5. a_ Dat Sg n
  6. drogą
  7. cenną
  1. 3
  2. 129
  3. αιματι
  4. haimati
  5. n_ Dat Sg n
  6. krwią
  1. 4
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jako
  1. 5
  2. 286
  3. αμνου
  4. amnou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Baranka
  1. 6
  2. 299
  3. αμωμου
  4. amōmou
  5. a_ Gen Sg m
  6. nienagannego
  7. niewinnego
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 784
  3. ασπιλου
  4. aspilou
  5. a_ Gen Sg m
  6. nieskalanego
  7. niesplamionego
  1. 9
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
Przekład dosłowny:

lecz drogocennąa krwią Pomazańcad, jako Baranka niewinnegob i nieskalanegoc.1

Przekład literacki:

lecz drogocennąa krwią Chrystusad, jako Baranka niewinnegob i nieskalanegoc.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 12:5: Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek; III Księgi Mojżeszowej 4:3: Jeżeli zgrzeszy namaszczony kapłan i obciąży winą lud, to złoży Panu za swój grzech, który popełnił, młodego cielca bez skazy jako ofiarę za grzech; III Księgi Mojżeszowej 6:6: A jako swoją ofiarę pokutną przyprowadzi z trzody dla Pana do kapłana barana bez skazy, według twojego oszacowania; Księgi Izajasza 53:7: Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (Biblia Warszawska);

 • 20

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4267
  3. προεγνωσμενου
  4. proegnōsmenou
  5. vp Perf Pas Gen Sg m
  6. który jest poznany wcześniej
  1. 2
  2. 3303
  3. μεν
  4. men
  5. Part
  6. wprawdzie
  7. prawdziwie
  1. 3
  2. 4253
  3. προ
  4. pro
  5. Prep
  6. przed
  1. 4
  2. 2602
  3. καταβολης
  4. katabolēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. założeniem
  1. 5
  2. 2889
  3. κοσμου
  4. kosmou
  5. n_ Gen Sg m
  6. świata
  1. 6
  2. 5319
  3. φανερωθεντος
  4. fanerōthentos
  5. vp Aor Pas Gen Sg m
  6. który został objawiony
  7. który został uczyniony widocznym
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 1909
  3. επ
  4. ep
  5. Prep
  6. w
  1. 9
  2. 2078
  3. εσχατων
  4. eschatōn
  5. a_ Gen Pl m
  6. ostatnich
  1. 10
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 11
  2. 5550
  3. χρονων
  4. chronōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. czasach
  1. 12
  2. 1223
  3. δι
  4. di
  5. Prep
  6. dla
  1. 13
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. was

Wprawdzie był On na to przewidziany już przed założeniema świata, ale objawiony zostałb dopiero w czasachd ostatecznych1c ze względu na was,


1 w TR i BT występuje lekcja "εσχατων" [eschatōn] - ostatnich; w N/A "εσχατου" [eschatou] - krańcu, ostatek;

 • 21

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 2
  2. 1223
  3. δι
  4. di
  5. Prep
  6. przez
  1. 3
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Niego
  1. 4
  2. 4100
  3. πιστευοντας
  4. pisteuontas
  5. vp Pres Act Acc Pl m
  6. wierzących
  1. 5
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 6
  2. 2316
  3. θεον
  4. theon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Boga
  1. 7
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 8
  2. 1453
  3. εγειραντα
  4. egeiranta
  5. vp Aor Act Acc Sg m
  6. który wzbudził
  7. który podniósł
  1. 9
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 10
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 11
  2. 3498
  3. νεκρων
  4. nekrōn
  5. a_ Gen Pl m
  6. martwych
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 1391
  3. δοξαν
  4. doksan
  5. n_ Acc Sg f
  6. chwałę
  1. 14
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Mu
  1. 15
  2. 1325
  3. δοντα
  4. donta
  5. vp 2Aor Act Acc Sg m
  6. dawszy
  1. 16
  2. 5620
  3. ωστε
  4. hōste
  5. Conj
  6. tak, aby
  1. 17
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 18
  2. 4102
  3. πιστιν
  4. pistin
  5. n_ Acc Sg f
  6. wiara
  1. 19
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. wasza
  1. 20
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 21
  2. 1680
  3. ελπιδα
  4. elpida
  5. n_ Acc Sg f
  6. nadzieja
  1. 22
  2. 1511
  3. ειναι
  4. einai
  5. vn Pres vxx
  6. być
  1. 23
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 24
  2. 2316
  3. θεον
  4. theon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Bogu

przez Niego wierzących1a w Boga, który Go wzbudziłb z umarłychc oddawszye Mu chwałęd – tak, aby wasza wiaraf i nadziejag były w Bogu.


1 w TR i BT występuje lekcja "πιστευοντας" [pisteuontas] - wierzących - strong 4100; w N/A "πιστους" [pistous] - wierzących, wiernych - strong 4103;

 • 22

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. τας
  4. tas
  5. t_ Acc Pl f
  1. 2
  2. 5590
  3. ψυχας
  4. psychas
  5. n_ Acc Pl f
  6. Dusze
  1. 3
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. wasze
  1. 4
  2. 48
  3. ηγνικοτες
  4. hēgnikotes
  5. vp Perf Act Nom Pl m
  6. oczyszczając
  7. czyniąc nieskalanymi
  1. 5
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 6
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 7
  2. 5218
  3. υπακοη
  4. hypakoē
  5. n_ Dat Sg f
  6. posłuszeństwie
  1. 8
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 9
  2. 225
  3. αληθειας
  4. alētheias
  5. n_ Gen Sg f
  6. prawdzie
  1. 10
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 11
  2. 4151
  3. πνευματος
  4. pneumatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. Ducha
  1. 12
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 13
  2. 5360
  3. φιλαδελφιαν
  4. filadelfian
  5. n_ Acc Sg f
  6. braterstwa
  7. miłowania braci
  1. 14
  2. 505
  3. ανυποκριτον
  4. anypokriton
  5. a_ Acc Sg f
  6. nieobłudnego
  1. 15
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 16
  2. 2513
  3. καθαρας
  4. katharas
  5. a_ Gen Sg f
  6. czystego
  1. 17
  2. 2588
  3. καρδιας
  4. kardias
  5. n_ Gen Sg f
  6. serca
  1. 18
  2. 240
  3. αλληλους
  4. allēlous
  5. pc Acc Pl m
  6. jedni drugich
  1. 19
  2. 25
  3. αγαπησατε
  4. agapēsate
  5. vm Aor Act 2 Pl
  6. umiłujcie
  1. 20
  2. 1619
  3. εκτενως
  4. ektenōs
  5. Adv
  6. żarliwie

Ponieważ wasze duszea zaczęliście oczyszczaćb w posłuszeństwie prawdzie przez Ducha1 do nieobłudnejd miłości bratniejc, z czystegoe sercaf pokochajcieg jedni drugich żarliwieh,


1 w N/A nie występuje lekcja "δια πνευματος" [dia pneumatos] - przez Ducha;

 • 23

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 313
  3. αναγεγεννημενοι
  4. anagegennēmenoi
  5. vp Pres Pas Nom Pl m
  6. którzy są odradzani
  7. którzy są ponownie zradzani
  1. 2
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 3
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 4
  2. 4701
  3. σπορας
  4. sporas
  5. n_ Gen Sg f
  6. nasienia
  1. 5
  2. 5349
  3. φθαρτης
  4. fthartēs
  5. a_ Gen Sg f
  6. zniszczalnego
  1. 6
  2. 235
  3. αλλα
  4. alla
  5. Conj
  6. ale
  1. 7
  2. 862
  3. αφθαρτου
  4. afthartou
  5. a_ Gen Sg f
  6. niezniszczalnego
  1. 8
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 9
  2. 3056
  3. λογου
  4. logou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Słowo
  1. 10
  2. 2198
  3. ζωντος
  4. zōntos
  5. vp Pres Act Gen Sg m
  6. żyjącego
  1. 11
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 3306
  3. μενοντος
  4. menontos
  5. vp Pres Act Gen Sg m
  6. trwającego
  1. 14
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 15
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 16
  2. 165
  3. αιωνα
  4. aiōna
  5. n_ Acc Sg m
  6. wiek
Przekład dosłowny:

jako odradzania nie z nasienia zniszczalnegob, ale1 niezniszczalnego, przez Słowoc żyjącego Boga, które żyje i trwad na wieke2.

Przekład literacki:

jako odradzania nie z nasienia zniszczalnegob, ale1 niezniszczalnego, przez Słowoc żyjącego Boga, które żyje i trwad na wiekie2.


1 w TR i BT występuje lekcja "αλλα" [alla]; w N/A "αλλ" [all];
2 w N/A nie występuje lekcja "εις τον αιωνα" [eis ton aiōna] - na wiek;

 • 24

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1360
  3. διοτι
  4. dioti
  5. Conj
  6. Dlatego, że
  1. 2
  2. 3956
  3. πασα
  4. pasa
  5. a_ Nom Sg f
  6. wszelkie
  1. 3
  2. 4561
  3. σαρξ
  4. sarks
  5. n_ Nom Sg f
  6. ciało
  1. 4
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 5
  2. 5528
  3. χορτος
  4. chortos
  5. n_ Nom Sg m
  6. trawa
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 3956
  3. πασα
  4. pasa
  5. a_ Nom Sg f
  6. każda
  1. 8
  2. 1391
  3. δοξα
  4. doksa
  5. n_ Nom Sg f
  6. chwała
  1. 9
  2. 444
  3. ανθρωπου
  4. anthrōpou
  5. n_ Gen Sg m
  6. człowieka
  1. 10
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 11
  2. 438
  3. ανθος
  4. anthos
  5. n_ Nom Sg n
  6. kwiat
  1. 12
  2. 5528
  3. χορτου
  4. chortou
  5. n_ Gen Sg m
  6. trawy
  1. 13
  2. 3583
  3. εξηρανθη
  4. eksēranthē
  5. vi Aor Pas 3 Sg
  6. została wysuszona
  1. 14
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 15
  2. 5528
  3. χορτος
  4. chortos
  5. n_ Nom Sg m
  6. trawa
  1. 16
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 17
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 18
  2. 438
  3. ανθος
  4. anthos
  5. n_ Nom Sg n
  6. kwiat
  1. 19
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jej
  1. 20
  2. 1601
  3. εξεπεσεν
  4. eksepesen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. opadł

Gdyż wszelkie ciałoa jest jak trawab i wszelka chwałac człowieka1 – jak kwiat trawyb. Uschład trawab i kwiat jej2 opadłe, 3


1 w TR i BT występuje lekcja "ανθρωπου" [anthrōpou] - człowieka - strong 444; w N/A "αυτης" [autēs] - jej - strong 846;
2 w N/A nie występuje słowo "αυτου" [autou] - jej;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 102:12: Dni moje są jak cień wydłużony, A ja usycham jak trawa; Psalmu 103:15: Dni człowieka są jak trawa: Tak kwitnie jak kwiat polny; Księgi Izajasza 40:6-8: Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.; Księgi Izajasza 51:12: Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? (Biblia Warszawska);

 • 25

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 4487
  3. ρημα
  4. rēma
  5. n_ Nom Sg n
  6. przesłanie
  7. wypowiedź
  1. 4
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 5
  2. 3306
  3. μενει
  4. menei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. trwa
  1. 6
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 7
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 8
  2. 165
  3. αιωνα
  4. aiōna
  5. n_ Acc Sg m
  6. wiek
  1. 9
  2. 5124
  3. τουτο
  4. touto
  5. pd Nom Sg n
  6. tym
  1. 10
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 11
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 12
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 13
  2. 4487
  3. ρημα
  4. rēma
  5. n_ Nom Sg n
  6. przesłanie
  7. wypowiedź
  1. 14
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 15
  2. 2097
  3. ευαγγελισθεν
  4. euangelisthen
  5. vp Aor Pas Nom Sg n
  6. które zostało ogłoszone w dobrej nowinie
  1. 16
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 17
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. was
Przekład dosłowny:

lecz Słowoa Panab trwac na wiekd. To zaś jest Słowoa, które wam zostało ogłoszone w dobrej nowiniee.1

Przekład literacki:

lecz Słowoa Panab trwac na wiekid. To zaś jest Słowoa, które wam zostało ogłoszone w ewangeliie.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 40:6-8: Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. (Biblia Warszawska);