Rozdział 1

 • 1

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4613
  3. σιμων
  4. simōn
  5. n_ Nom Sg m
  6. Szymon
  7. [słyszeć]
  1. 2
  2. 4074
  3. πετρος
  4. petros
  5. n_ Nom Sg m
  6. Piotr
  7. [kamyk]
  1. 3
  2. 1401
  3. δουλος
  4. doulos
  5. n_ Nom Sg m
  6. niewolnik
  7. sługa
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 652
  3. αποστολος
  4. apostolos
  5. n_ Nom Sg m
  6. wysłannik
  1. 6
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 7
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 8
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  6. (tym)
  1. 9
  2. 2472
  3. ισοτιμον
  4. isotimon
  5. a_ Acc Sg f
  6. równie cenną
  7. równą szacunkiem
  1. 10
  2. 2254
  3. ημιν
  4. hēmin
  5. pp 1 Dat Pl
  6. nam
  1. 11
  2. 2975
  3. λαχουσιν
  4. lachousin
  5. vp 2Aor Act Dat Pl m
  6. którzy dostali w udziale
  1. 12
  2. 4102
  3. πιστιν
  4. pistin
  5. n_ Acc Sg f
  6. wiarę
  1. 13
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 14
  2. 1343
  3. δικαιοσυνη
  4. dikaiosynē
  5. n_ Dat Sg f
  6. sprawiedliwość
  1. 15
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 16
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 17
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszego
  1. 18
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 19
  2. 4990
  3. σωτηρος
  4. sōtēros
  5. n_ Gen Sg m
  6. Zbawiciela
  7. Wybawcy
  1. 20
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszego
  1. 21
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 22
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
Przekład dosłowny:

Szymon1a Piotrb, sługac i wysłannikad Jezusae Pomazańcaf, do tych, którzy w sprawiedliwościj naszego Boga i Zbawcyk naszego2 Jezusae Pomazańcaf otrzymalih wiaręi równie cennąg jak nasza:

Przekład literacki:

Szymon1a Piotrb, sługac i apostołd Jezusae Chrystusaf, do tych, którzy w sprawiedliwościj naszego Boga i Zbawcyk naszego2 Jezusae Chrystusaf otrzymalih wiaręi równie cennąg jak nasza:


1 w TR występuje lekcja "σιμων" [simōn] - Szymon - strong 4613; w BT i N/A "συμεων" [symeōn] - Symeon - strong 4826;
2 w BT i N/A nie występuje słowo "ημων" [hēmōn] - naszego;

 • 2

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5485
  3. χαρις
  4. charis
  5. n_ Nom Sg f
  6. Łaska
  1. 2
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 3
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 4
  2. 1515
  3. ειρηνη
  4. eirēnē
  5. n_ Nom Sg f
  6. pokój
  1. 5
  2. 4129
  3. πληθυνθειη
  4. plēthyntheiē
  5. vo Aor Pas 3 Sg
  6. oby został pomnożony
  1. 6
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 7
  2. 1922
  3. επιγνωσει
  4. epignōsei
  5. n_ Dat Sg f
  6. poznaniu
  1. 8
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 9
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 12
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 13
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 14
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszego

Łaskaa wam i pokójb niech się pomnożąc w (prawdziwym) poznaniud Boga oraz Jezusae, naszego Panaf.

 • 3

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. Jak
  1. 2
  2. 3956
  3. παντα
  4. panta
  5. a_ Acc Pl n
  6. wszystkie
  1. 3
  2. 2254
  3. ημιν
  4. hēmin
  5. pp 1 Dat Pl
  6. nam
  1. 4
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 5
  2. 2304
  3. θειας
  4. theias
  5. a_ Gen Sg f
  6. boska
  1. 6
  2. 1411
  3. δυναμεως
  4. dynameōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. moc
  1. 7
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 8
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Acc Pl n
  1. 9
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 10
  2. 2222
  3. ζωην
  4. zōēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. życia
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 2150
  3. ευσεβειαν
  4. eusebeian
  5. n_ Acc Sg f
  6. pobożności
  1. 13
  2. 1433
  3. δεδωρημενης
  4. dedōrēmenēs
  5. vp Perf Pas Gen Sg f
  6. którym jest dane
  1. 14
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 15
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 16
  2. 1922
  3. επιγνωσεως
  4. epignōseōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. poznanie
  1. 17
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  6. (Tego)
  1. 18
  2. 2564
  3. καλεσαντος
  4. kalesantos
  5. vp Aor Act Gen Sg m
  6. który wezwał
  7. który powołał
  1. 19
  2. 2248
  3. ημας
  4. hēmas
  5. pp 1 Acc Pl
  6. nas
  1. 20
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 21
  2. 1391
  3. δοξης
  4. doksēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. chwałę
  1. 22
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 23
  2. 703
  3. αρετης
  4. aretēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. cnotę

Gdyż boska Jego moca obdarzyłac nas wszystkim, czego trzeba do życia i pobożnościb, przez (prawdziwe) poznanied Tego, który nas powołałe przez (własną) chwałęf i cnotęg1,2


1 w TR i BT występuje lekcja "δια δοξης και αρετης" [dia doksēs kai aretēs] - przez chwałę i cnotę; w N/A "ιδια δοξη και αρετη" [idia doksē kai aretē ] - własną chwałę i cnotę;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie I Księgi Mojżeszowej 2:9: I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła; Psalmu 36:10: Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość. (Biblia Warszawska);

 • 4

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1223
  3. δι
  4. di
  5. Prep
  6. przez
  1. 2
  2. 3739
  3. ων
  4. hōn
  5. pr Gen Pl f
  6. które
  1. 3
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Nom Pl n
  1. 4
  2. 3176
  3. μεγιστα
  4. megista
  5. a_ Nom Pl n Sup
  6. największe
  1. 5
  2. 2254
  3. ημιν
  4. hēmin
  5. pp 1 Dat Pl
  6. nam
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 5093
  3. τιμια
  4. timia
  5. a_ Nom Pl n
  6. drogie
  7. cenne
  1. 8
  2. 1862
  3. επαγγελματα
  4. epangelmata
  5. n_ Nom Pl n
  6. obietnice
  1. 9
  2. 1433
  3. δεδωρηται
  4. dedōrētai
  5. vi Perf Pas 3 Sg
  6. które jest dane (które są dane)
  1. 10
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 11
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 12
  2. 5130
  3. τουτων
  4. toutōn
  5. pd Gen Pl n
  6. nie
  1. 13
  2. 1096
  3. γενησθε
  4. genēsthe
  5. vs 2Aor midD 2 Pl
  6. stalibyście się
  1. 14
  2. 2304
  3. θειας
  4. theias
  5. a_ Gen Sg f
  6. boskiej
  1. 15
  2. 2844
  3. κοινωνοι
  4. koinōnoi
  5. a_ Nom Pl m
  6. uczestnicy
  7. wspólnicy
  1. 16
  2. 5449
  3. φυσεως
  4. fyseōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. natury
  1. 17
  2. 668
  3. αποφυγοντες
  4. apofygontes
  5. vp 2Aor Act Nom Pl m
  6. uciekłszy
  7. uszedłszy
  1. 18
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 19
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. na
  1. 20
  2. 2889
  3. κοσμω
  4. kosmō
  5. n_ Dat Sg m
  6. świecie
  1. 21
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 22
  2. 1939
  3. επιθυμια
  4. epithymia
  5. n_ Dat Sg f
  6. pożądanie
  7. żądzę
  1. 23
  2. 5356
  3. φθορας
  4. fthoras
  5. n_ Gen Sg f
  6. zepsucie
  7. zniszczenie

przez które dane nam sąc największea i drogocenneb1 obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikamid boskiej naturye - uniknąwszyf zepsuciai, jakie jest na świecie2g przez żądzęh.


1 w TR występuje lekcja "μεγιστα ημιν και τιμια" [megista hēmin kai timia] - największe nam i drogie, największe nam i cenne; w BT "τιμια ημιν και μεγιστα" [timia hēmin kai megista] - drogie nam i największe, cenne nam i największe; w N/A "τιμια και μεγιστα ημιν " [timia kai megista hēmin] - drogie i największe nam, cenne i największe nam;
2 w TR i BT nie występuje rodzajnik "τω" [tō];

 • 5

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 846
  3. αυτο
  4. auto
  5. pp Nom Sg n
  6. samą
  1. 3
  2. 5124
  3. τουτο
  4. touto
  5. pd Nom Sg n
  1. 4
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 5
  2. 4710
  3. σπουδην
  4. spoudēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. gorliwość
  7. zapał
  1. 6
  2. 3956
  3. πασαν
  4. pasan
  5. a_ Acc Sg f
  6. wszelką
  1. 7
  2. 3923
  3. παρεισενεγκαντες
  4. pareisenegkantes
  5. vp Aor Act Nom Pl m
  6. przykładając
  7. wzniósłszy ponadto
  1. 8
  2. 2023
  3. επιχορηγησατε
  4. epichorēgēsate
  5. vm Aor Act 2 Pl
  6. dostarczcie
  7. zaopatrzcie
  1. 9
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 10
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 11
  2. 4102
  3. πιστει
  4. pistei
  5. n_ Dat Sg f
  6. wiarę
  1. 12
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. waszą
  1. 13
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 14
  2. 703
  3. αρετην
  4. aretēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. cnotę
  1. 15
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 16
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 17
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 18
  2. 703
  3. αρετη
  4. aretē
  5. n_ Dat Sg f
  6. cnotę
  1. 19
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 20
  2. 1108
  3. γνωσιν
  4. gnōsin
  5. n_ Acc Sg f
  6. poznanie
  7. wiedzę

I właśnie dlatego, przyłożywszyb wszelkie staraniea, dostarczciec waszej wierzed cnotye, cnociee zaś poznaniaf,

 • 6

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 4
  2. 1108
  3. γνωσει
  4. gnōsei
  5. n_ Dat Sg f
  6. poznanie
  7. wiedzę
  1. 5
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 6
  2. 1466
  3. εγκρατειαν
  4. egkrateian
  5. n_ Acc Sg f
  6. opanowanie
  7. wstrzemięźliwość
  1. 7
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 8
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 9
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 10
  2. 1466
  3. εγκρατεια
  4. egkrateia
  5. n_ Dat Sg f
  6. opanowanie
  7. wstrzemięźliwość
  1. 11
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 12
  2. 5281
  3. υπομονην
  4. hypomonēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. wytrwałość
  1. 13
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 14
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 15
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 16
  2. 5281
  3. υπομονη
  4. hypomonē
  5. n_ Dat Sg f
  6. wytrwałość
  1. 17
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 18
  2. 2150
  3. ευσεβειαν
  4. eusebeian
  5. n_ Acc Sg f
  6. pobożność

poznaniua zaś opanowaniab, opanowaniub zaś wytrwałościc, wytrwałościc zaś pobożnościd,

 • 7

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 4
  2. 2150
  3. ευσεβεια
  4. eusebeia
  5. n_ Dat Sg f
  6. pobożność
  1. 5
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 6
  2. 5360
  3. φιλαδελφιαν
  4. filadelfian
  5. n_ Acc Sg f
  6. braterstwo
  7. miłowanie braci
  1. 7
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 8
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 9
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 10
  2. 5360
  3. φιλαδελφια
  4. filadelfia
  5. n_ Dat Sg f
  6. braterstwo
  7. miłowanie braci
  1. 11
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 12
  2. 26
  3. αγαπην
  4. agapēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. miłość

pobożnościa zaś braterstwab, braterstwub zaś miłości.

 • 8

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Nom Pl n
  6. te
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 4
  2. 5225
  3. υπαρχοντα
  4. hyparchonta
  5. vp Pres Act Nom Pl n
  6. będąc
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 4121
  3. πλεοναζοντα
  4. pleonazonta
  5. vp Pres Act Nom Pl n
  6. obfitując
  7. pomnażając się
  1. 7
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 8
  2. 692
  3. αργους
  4. argous
  5. a_ Acc Pl m
  6. bezczynnych
  7. próżnych
  1. 9
  2. 3761
  3. ουδε
  4. oude
  5. Adv
  6. ani
  1. 10
  2. 175
  3. ακαρπους
  4. akarpous
  5. a_ Acc Pl m
  6. bezowocnych
  7. jałowych
  1. 11
  2. 2525
  3. καθιστησιν
  4. kathistēsin
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. sprowadzają
  1. 12
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 13
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 14
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 15
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 16
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszego
  1. 17
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 18
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 19
  2. 1922
  3. επιγνωσιν
  4. epignōsin
  5. n_ Acc Sg f
  6. poznania
Przekład dosłowny:

Gdy te bowiem będą w was obecne i wzrastającea, to nie dopuszczająd, abyście bylid bezczynnib i bezowocnic w (prawdziwym) poznaniuh naszego Panae, Jezusaf Pomazańcag.

Przekład literacki:

Gdy te bowiem będą w was obecne i wzrastającea, to nie dopuszczająd, abyście bylid bezczynnib i bezowocnic w (prawdziwym) poznaniuh naszego Panae, Jezusaf Chrystusag.

 • 9

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3739
  3. ω
  4. pr Dat Sg m
  5. któremu
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 4
  2. 3918
  3. παρεστιν
  4. parestin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest obecne
  1. 5
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. te
  1. 6
  2. 5185
  3. τυφλος
  4. tyflos
  5. a_ Nom Sg m
  6. niewidomy
  7. ślepy
  1. 7
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 8
  2. 3467
  3. μυωπαζων
  4. myōpazōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. będąc krótkowzroczny
  1. 9
  2. 3024
  3. ληθην
  4. lēthēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. zapomnienie
  1. 10
  2. 2983
  3. λαβων
  4. labōn
  5. vp 2Aor Act Nom Sg m
  6. wziąwszy
  1. 11
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  6. (o)
  1. 12
  2. 2512
  3. καθαρισμου
  4. katharismou
  5. n_ Gen Sg m
  6. oczyszczeniu
  1. 13
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl f
  1. 14
  2. 3819
  3. παλαι
  4. palai
  5. Adv
  6. od dawnych
  1. 15
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 16
  2. 266
  3. αμαρτιων
  4. hamartiōn
  5. n_ Gen Pl f
  6. grzechów

Bo komu ich brak, ten jest ślepya, krótkowzrocznyb — zapomniałc o oczyszczeniud od dawnych swoich grzechów.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 4:9: Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów; V Księgi Mojżeszowej 28:28-29: Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, Tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował; Księgi Izajasza 59:10: Wymacujemy ściany jak ślepi i chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu, potykamy się w biały dzień jak o zmroku, jak umarli w podziemnej krainie; Księgi Sofoniasza 1:17: Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. (Biblia Warszawska);

 • 10

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1352
  3. διο
  4. dio
  5. Conj
  6. Dlatego
  1. 2
  2. 3123
  3. μαλλον
  4. mallon
  5. Adv
  6. bardziej
  1. 3
  2. 80
  3. αδελφοι
  4. adelfoi
  5. n_ Voc Pl m
  6. bracia
  1. 4
  2. 4704
  3. σπουδασατε
  4. spoudasate
  5. vm Aor Act 2 Pl
  6. postarajcie się
  7. bądźcie gorliwi
  1. 5
  2. 949
  3. βεβαιαν
  4. bebaian
  5. a_ Acc Sg f
  6. mocnym
  1. 6
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. wasze
  1. 7
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 8
  2. 2821
  3. κλησιν
  4. klēsin
  5. n_ Acc Sg f
  6. powołanie
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 1589
  3. εκλογην
  4. eklogēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. wybranie
  1. 11
  2. 4160
  3. ποιεισθαι
  4. poieisthai
  5. vn Pres Mid
  6. czynić
  1. 12
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Nom Pl n
  6. te
  1. 13
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 14
  2. 4160
  3. ποιουντες
  4. poiountes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. czyniąc
  1. 15
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 16
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  1. 17
  2. 4417
  3. πταισητε
  4. ptaisēte
  5. vs Aor Act 2 Pl
  6. potknęlibyście się
  1. 18
  2. 4218
  3. ποτε
  4. pote
  5. Part
  6. kiedyś
  7. dawniej

Dlatego, bracia, tym bardziej postarajcie sięa czyniće swoje powołaniec i wybranied pewnymb; te bowiem czyniące, nigdyg się nie potkniecief,


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 15:5: Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę I nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. (Biblia Warszawska);

 • 11

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3779
  3. ουτως
  4. houtōs
  5. Adv
  6. Tak
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 4146
  3. πλουσιως
  4. plousiōs
  5. Adv
  6. obficie
  7. bogato
  1. 4
  2. 2023
  3. επιχορηγηθησεται
  4. epichorēgēthēsetai
  5. vi Fut Pas 3 Sg
  6. zostanie dostarczone
  7. zostanie zaopatrzone
  1. 5
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 6
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 7
  2. 1529
  3. εισοδος
  4. eisodos
  5. n_ Nom Sg f
  6. wejście
  1. 8
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 9
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 10
  2. 166
  3. αιωνιον
  4. aiōnion
  5. a_ Acc Sg f
  6. wiecznego
  1. 11
  2. 932
  3. βασιλειαν
  4. basileian
  5. n_ Acc Sg f
  6. Królestwa
  1. 12
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 13
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 14
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszego
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 4990
  3. σωτηρος
  4. sōtēros
  5. n_ Gen Sg m
  6. Zbawiciela
  7. Wybawcy
  1. 17
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 18
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
Przekład dosłowny:

gdyż w ten sposób będzie wam obficiea dostarczonyb dostęp do wiecznegoc Królestwa naszego Panad i Zbawcye Jezusaf Pomazańcaf.1

Przekład literacki:

gdyż w ten sposób będzie wam w pełnia zapewnioneb wejście do wiecznegoc Królestwa naszego Panad i Zbawcye Jezusaf Chrystusaf.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 145:13: Królestwo twoje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia. (Biblia Warszawska);

 • 12

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1352
  3. διο
  4. dio
  5. Conj
  6. Dlatego
  1. 2
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 3
  2. 272
  3. αμελησω
  4. amelēsō
  5. vi Fut Act 1 Sg
  6. zaniedbam
  7. zlekceważę
  1. 4
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. wam
  1. 5
  2. 104
  3. αει
  4. aei
  5. Adv
  6. zawsze
  1. 6
  2. 5279
  3. υπομιμνησκειν
  4. hypomimnēskein
  5. vn Pres Act
  6. przypominać
  1. 7
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 8
  2. 5130
  3. τουτων
  4. toutōn
  5. pd Gen Pl n
  6. tych
  1. 9
  2. 2539
  3. καιπερ
  4. kaiper
  5. Conj
  6. chociaż
  1. 10
  2. 1492
  3. ειδοτας
  4. eidotas
  5. vp Perf Act Acc Pl m
  6. wiedząc
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 4741
  3. εστηριγμενους
  4. estērigmenous
  5. vp Perf Pas Acc Pl m
  6. którzy są utwierdzeni
  7. którzy są postawieni mocno
  1. 13
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 14
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 15
  2. 3918
  3. παρουση
  4. parousē
  5. vp Pres vxx Dat Sg f
  6. będącej obecną
  1. 16
  2. 225
  3. αληθεια
  4. alētheia
  5. n_ Dat Sg f
  6. prawdzie

Dlatego nie zaniedbama1 wam wciąż2 przypominać te sprawy, chociaż zostaliście uświadomienib i utwierdzenic w posiadanej prawdzie.


1 w TR i BT występuje lekcja "ουκ αμελησω" [ouk amelēsō] - nie zaniedbam, nie zlekceważę; w N/A "μελλησω" [mellēsō] - zamierzam, mam;
2 w TR występuje lekcja "υμας αει" [hymas aei] - wam zawsze; w BT i N/A "αει υμας" [aei hymas] - zawsze wam;

 • 13

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1342
  3. δικαιον
  4. dikaion
  5. a_ Acc Sg n
  6. (Za) sprawiedliwe
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 2233
  3. ηγουμαι
  4. hēgoumai
  5. vi Pres midD/pasD 1 Sg
  6. uznaję
  1. 4
  2. 1909
  3. εφ
  4. ef
  5. Prep
  6. przez
  1. 5
  2. 3745
  3. οσον
  4. hoson
  5. pk Acc Sg m
  6. jaki
  1. 6
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 7
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 8
  2. 5129
  3. τουτω
  4. toutō
  5. pd Dat Sg n
  6. tym
  1. 9
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg n
  1. 10
  2. 4638
  3. σκηνωματι
  4. skēnōmati
  5. n_ Dat Sg n
  6. namiocie
  7. osiedleniu
  1. 11
  2. 1326
  3. διεγειρειν
  4. diegeirein
  5. vn Pres Act
  6. pobudzać
  7. rozbudzać
  1. 12
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. was
  1. 13
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 14
  2. 5280
  3. υπομνησει
  4. hypomnēsei
  5. n_ Dat Sg f
  6. przypomnienie

Za słusznea zaś uważamb, dopóki jestem w tym namiociec, pobudzaćd was przez przypominaniee,1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 38:12: Moja chata rozebrana i odjęta mi jak namiot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien, poniechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy. (Biblia Warszawska);

 • 14

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1492
  3. ειδως
  4. eidōs
  5. vp Perf Act Nom Sg m
  6. Wiedząc
  1. 2
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 3
  2. 5031
  3. ταχινη
  4. tachinē
  5. a_ Nom Sg f
  6. szybkie
  1. 4
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 5
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 6
  2. 595
  3. αποθεσις
  4. apothesis
  5. n_ Nom Sg f
  6. zwinięcie
  7. odłożenie
  1. 7
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 8
  2. 4638
  3. σκηνωματος
  4. skēnōmatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. namiotu
  7. osiedlenia
  1. 9
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mojego
  1. 10
  2. 2531
  3. καθως
  4. kathōs
  5. Adv
  6. tak, jak
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 2962
  3. κυριος
  4. kyrios
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pan
  1. 14
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. nasz
  1. 15
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 16
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
  1. 17
  2. 1213
  3. εδηλωσεν
  4. edēlōsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. ujawnił
  7. oznajmił
  1. 18
  2. 3427
  3. μοι
  4. moi
  5. pp 1 Dat Sg
  6. mi
Przekład dosłowny:

świadomya, że zwinięcieb mojego namiotuc jest rychłe, jak mi to i nasz Pand, Jezuse Pomazaniecf, ujawniłg.

Przekład literacki:

świadomya, że zwinięcieb mojego namiotuc jest rychłe, jak mi to i nasz Pand, Jezuse Chrystusf, ujawniłg.

 • 15

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4704
  3. σπουδασω
  4. spoudasō
  5. vi Fut Act 1 Sg
  6. Dołożę starań
  7. Postaram się
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 4
  2. 1539
  3. εκαστοτε
  4. hekastote
  5. Adv
  6. każdej chwili
  1. 5
  2. 2192
  3. εχειν
  4. echein
  5. vn Pres Act
  6. mieć
  1. 6
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. wy
  1. 7
  2. 3326
  3. μετα
  4. meta
  5. Prep
  6. po
  1. 8
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 9
  2. 1699
  3. εμην
  4. emēn
  5. ps 1 Acc Sg
  6. moim
  1. 10
  2. 1841
  3. εξοδον
  4. eksodon
  5. n_ Acc Sg f
  6. odejściu
  7. wyjściu
  1. 11
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 12
  2. 5130
  3. τουτων
  4. toutōn
  5. pd Gen Pl n
  6. tych
  1. 13
  2. 3420
  3. μνημην
  4. mnēmēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. wspomnienie
  1. 14
  2. 4160
  3. ποιεισθαι
  4. poieisthai
  5. vn Pres Mid
  6. czynić

Dołożę zaś też starańa, abyście po moim odejściuc b stale sobie o tych sprawach przypominalid e.

 • 16

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. Nie
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 4679
  3. σεσοφισμενοις
  4. sesofismenois
  5. vp Perf Pas Dat Pl m
  6. które są wymądrzonymi
  1. 4
  2. 3454
  3. μυθοις
  4. mythois
  5. n_ Dat Pl m
  6. baśniom
  7. bajkom
  1. 5
  2. 1811
  3. εξακολουθησαντες
  4. eksakolouthēsantes
  5. vp Aor Act Nom Pl m
  6. którzy naśladowali
  7. którzy podążali
  1. 6
  2. 1107
  3. εγνωρισαμεν
  4. egnōrisamen
  5. vi Aor Act 1 Pl
  6. objawiliśmy
  7. daliśmy poznać
  1. 7
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 8
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 9
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 10
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 11
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszego
  1. 12
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 13
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 14
  2. 1411
  3. δυναμιν
  4. dynamin
  5. n_ Acc Sg f
  6. moc
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 3952
  3. παρουσιαν
  4. parousian
  5. n_ Acc Sg f
  6. przyjście
  1. 17
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 18
  2. 2030
  3. εποπται
  4. epoptai
  5. n_ Nom Pl m
  6. naocznymi świadkami
  7. widzami
  1. 19
  2. 1096
  3. γενηθεντες
  4. genēthentes
  5. vp Aor pasD Nom Pl m
  6. stawszy się
  1. 20
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 21
  2. 1565
  3. εκεινου
  4. ekeinou
  5. pd Gen Sg m
  6. Jego
  1. 22
  2. 3168
  3. μεγαλειοτητος
  4. megaleiotētos
  5. n_ Gen Sg f
  6. wielkości
  7. majestatu
Przekład dosłowny:

Gdyż oznajmiliśmyd wam moch i przybyciei naszego Panae Jezusaf Pomazańcag nie jako ci, którzy poszlic za wymyślnymia baśniamib, ale jako ci, którzy stali się naocznymi świadkamij Jego wielkościk.

Przekład literacki:

Gdyż oznajmiliśmyd wam moch i przybyciei naszego Panae Jezusaf Chrystusag nie jako ci, którzy poszlic za wymyślnymia baśniamib, ale jako ci, którzy stali się naocznymi świadkamij Jego wielkościk.

 • 17

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2983
  3. λαβων
  4. labōn
  5. vp 2Aor Act Nom Sg m
  6. Otrzymawszy
  7. Wziąwszy
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 3844
  3. παρα
  4. para
  5. Prep
  6. od
  1. 4
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 5
  2. 3962
  3. πατρος
  4. patros
  5. n_ Gen Sg m
  6. Ojca
  1. 6
  2. 5092
  3. τιμην
  4. timēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. szacunek
  7. zaszczyt
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 1391
  3. δοξαν
  4. doksan
  5. n_ Acc Sg f
  6. chwałę
  1. 9
  2. 5456
  3. φωνης
  4. fōnēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. głos
  1. 10
  2. 5342
  3. ενεχθεισης
  4. enechtheisēs
  5. vp Aor Pas Gen Sg f
  6. gdy został przyniesiony
  1. 11
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Mu
  1. 12
  2. 5107
  3. τοιασδε
  4. toiasde
  5. pd Gen Sg f
  6. taki
  1. 13
  2. 5259
  3. υπο
  4. hypo
  5. Prep
  6. od
  1. 14
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 15
  2. 3169
  3. μεγαλοπρεπους
  4. megaloprepous
  5. a_ Gen Sg f
  6. wspaniałej
  7. majestatycznej
  1. 16
  2. 1391
  3. δοξης
  4. doksēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. chwały
  1. 17
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. Ten
  1. 18
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 19
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 20
  2. 5207
  3. υιος
  4. hyios
  5. n_ Nom Sg m
  6. Syn
  1. 21
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mój
  1. 22
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 23
  2. 27
  3. αγαπητος
  4. agapētos
  5. a_ Nom Sg m
  6. umiłowany
  1. 24
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 25
  2. 3739
  3. ον
  4. hon
  5. pr Acc Sg m
  6. którym
  1. 26
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 27
  2. 2106
  3. ευδοκησα
  4. eudokēsa
  5. vi Aor Act 1 Sg
  6. znalazłem upodobanie

Wziąła bowiem od Boga Ojcab cześćc i chwałęd, gdy taki głose doszedłf Go od Majestatug chwałyd: Ten jest Synh mój ukochany1, w którym znalazłem upodobanie.


1 w TR i BT występuje lekcja "ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος" [houtos estin ho hyios mou ho agapētos] - Ten jest Syn mój umiłowany; w N/A "ο υιος μου ο αγαπητος μου ουτος εστιν" [ho hyios mou ho agapētos mou houtos estin] - Syn mój, umiłowany mój, Ten jest;

 • 18

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. A
  1. 2
  2. 3778
  3. ταυτην
  4. tautēn
  5. pd Acc Sg f
  6. ten
  1. 3
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 4
  2. 5456
  3. φωνην
  4. fōnēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. głos
  1. 5
  2. 2249
  3. ημεις
  4. hēmeis
  5. pp 1 Nom Pl
  6. my
  1. 6
  2. 191
  3. ηκουσαμεν
  4. ēkousamen
  5. vi Aor Act 1 Pl
  6. usłyszeliśmy
  1. 7
  2. 1537
  3. εξ
  4. eks
  5. Prep
  6. z
  1. 8
  2. 3772
  3. ουρανου
  4. ouranou
  5. n_ Gen Sg m
  6. nieba
  1. 9
  2. 5342
  3. ενεχθεισαν
  4. enechtheisan
  5. vp Aor Pas Acc Sg f
  6. który został przyniesiony
  1. 10
  2. 4862
  3. συν
  4. syn
  5. Prep
  6. z
  1. 11
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Nim
  1. 12
  2. 5607
  3. οντες
  4. ontes
  5. vp Pres vxx Nom Pl m
  6. będąc
  1. 13
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. na
  1. 14
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg n
  1. 15
  2. 3735
  3. ορει
  4. orei
  5. n_ Dat Sg n
  6. górze
  1. 16
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg n
  1. 17
  2. 40
  3. αγιω
  4. hagiō
  5. a_ Dat Sg n
  6. świętej

Ten właśnie głosa skierowanyc z niebab my usłyszeliśmy, będąc wraz z Nim na święteje górzed1.2


1 w TR i BT występuje lekcja "τω ορει τω αγιω" [tō orei tō agiō] - górze świętej; w N/A "τω αγιω ορει" [tō agiō orei] - świętej górze i nie występuje rodzajnik "τω" [tō];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie II Księgi Mojżeszowej 3:5: Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu! Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą; Księgi Jozuego 5:15: A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego: Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. (Biblia Warszawska);

 • 19

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 2
  2. 2192
  3. εχομεν
  4. echomen
  5. vi Pres Act 1 Pl
  6. mamy
  1. 3
  2. 949
  3. βεβαιοτερον
  4. bebaioteron
  5. a_ Acc Sg m Cmp
  6. jeszcze mocniejsze
  7. coraz mocniejsze
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 4397
  3. προφητικον
  4. profētikon
  5. a_ Acc Sg m
  6. prorocze
  1. 6
  2. 3056
  3. λογον
  4. logon
  5. n_ Acc Sg m
  6. słowo
  1. 7
  2. 3739
  3. ω
  4. pr Dat Sg m
  5. (do) którego
  1. 8
  2. 2573
  3. καλως
  4. kalōs
  5. Adv
  6. dobrze
  7. pięknie
  1. 9
  2. 4160
  3. ποιειτε
  4. poieite
  5. vi Pres Act 2 Pl
  6. czynicie
  1. 10
  2. 4337
  3. προσεχοντες
  4. prosechontes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. zwracając uwagę
  7. kierując się
  1. 11
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 12
  2. 3088
  3. λυχνω
  4. lychnō
  5. n_ Dat Sg m
  6. (na) lampę
  1. 13
  2. 5316
  3. φαινοντι
  4. fainonti
  5. vp Pres mid/pas Dat Sg m
  6. świecącą
  7. ukazującą się
  1. 14
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 15
  2. 850
  3. αυχμηρω
  4. auchmērō
  5. a_ Dat Sg m
  6. ciemnym
  7. mrocznym
  1. 16
  2. 5117
  3. τοπω
  4. topō
  5. n_ Dat Sg m
  6. miejscu
  1. 17
  2. 2193
  3. εως
  4. heōs
  5. Conj
  6. dopóki
  1. 18
  2. 3739
  3. ου
  4. hou
  5. pr Gen Sg m
  6. kiedy
  1. 19
  2. 2250
  3. ημερα
  4. hēmera
  5. n_ Nom Sg f
  6. dzień
  1. 20
  2. 1306
  3. διαυγαση
  4. diaugasē
  5. vs Aor Act 3 Sg
  6. zaświtałby
  1. 21
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 22
  2. 5459
  3. φωσφορος
  4. fōsforos
  5. a_ Nom Sg m
  6. gwiazda
  7. jutrzenka
  1. 23
  2. 393
  3. ανατειλη
  4. anateilē
  5. vs Aor Act 3 Sg
  6. wzeszłaby
  1. 24
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 25
  2. 3588
  3. ταις
  4. tais
  5. t_ Dat Pl f
  1. 26
  2. 2588
  3. καρδιαις
  4. kardiais
  5. n_ Dat Pl f
  6. sercach
  1. 27
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. waszych

Mamya też jeszcze mocniejszeb, prorockiec słowod; (i) dobrzee czynicief, jeśli zwracacie sięg ku niemu jak w stronę lampy świecącejh w ciemnymi miejscuj, dopóki nie zaświtak dzień i gwiazda porannal nie wzejdziem w waszych sercachn.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 119:105: Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim; Przypowieści Salomona 6:23: Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem; drogą życia zaś są napomnienia do karności;(Biblia Warszawska);

 • 20

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5124
  3. τουτο
  4. touto
  5. pd Acc Sg n
  6. To
  1. 2
  2. 4412
  3. πρωτον
  4. prōton
  5. Adv
  6. najpierw
  1. 3
  2. 1097
  3. γινωσκοντες
  4. ginōskontes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. wiedząc
  1. 4
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 5
  2. 3956
  3. πασα
  4. pasa
  5. a_ Nom Sg f
  6. każde
  1. 6
  2. 4394
  3. προφητεια
  4. profēteia
  5. n_ Nom Sg f
  6. prorokowanie
  1. 7
  2. 1124
  3. γραφης
  4. grafēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. Pisma
  1. 8
  2. 2398
  3. ιδιας
  4. idias
  5. a_ Gen Sg f
  6. własnego
  1. 9
  2. 1955
  3. επιλυσεως
  4. epilyseōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. wyjaśnienia
  7. rozwiązania
  1. 10
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 11
  2. 1096
  3. γινεται
  4. ginetai
  5. vi Pres midD/pasD 3 Sg
  6. staje się

Przede wszystkim wiedzciea to, że żadnemu proroctwub Pismac nie czyni się własnegod wyjaśnieniae;

 • 21

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. Nie
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 2307
  3. θεληματι
  4. thelēmati
  5. n_ Dat Sg n
  6. woli
  1. 4
  2. 444
  3. ανθρωπου
  4. anthrōpou
  5. n_ Gen Sg m
  6. człowieka
  1. 5
  2. 5342
  3. ηνεχθη
  4. ēnechthē
  5. vi Aor Pas 3 Sg
  6. zostało przyniesione
  1. 6
  2. 4218
  3. ποτε
  4. pote
  5. Part
  6. dawniej
  1. 7
  2. 4394
  3. προφητεια
  4. profēteia
  5. n_ Nom Sg f
  6. proroctwo
  1. 8
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 9
  2. 5259
  3. υπο
  4. hypo
  5. Prep
  6. przez
  1. 10
  2. 4151
  3. πνευματος
  4. pneumatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. Ducha
  1. 11
  2. 40
  3. αγιου
  4. hagiou
  5. a_ Gen Sg n
  6. Świętego
  1. 12
  2. 5342
  3. φερομενοι
  4. feromenoi
  5. vp Pres Pas Nom Pl m
  6. którzy są niesieni
  1. 13
  2. 2980
  3. ελαλησαν
  4. elalēsan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. mówili
  1. 14
  2. 40
  3. αγιοι
  4. hagioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. święci
  1. 15
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 16
  2. 444
  3. ανθρωποι
  4. anthrōpoi
  5. n_ Nom Pl m
  6. ludzie

bowiem nie z ludzkiej wolia przyniesione zostałob kiedyśc proroctwod1, lecz natchnieni przez Ducha Świętegoe przemawialif święci2e ludzie Boga.


1 w TR i BT występuje lekcja "ποτε προφητεια" [pote profēteia] - dawniej proroctwo; w N/A "προφητεια ποτε" [profēteia pote] - proroctwo dawniej;
2 w TR i BT występuje lekcja "αγιοι" [hagioi] - święci - strong 40; w N/A "απο" [apo] - od - strong 575;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie II Księgi Samuela 23:2: Duch Pana przemawia przeze mnie, A słowo jego jest na języku moim.; Księgi Ezechiela 3:12 i 14: Potem Duch podniósł mnie; i słyszałem za sobą potężny łoskot, gdy chwała Pana podniosła się ze swojego miejsca (...) A Duch podniósł mnie i porwał z sobą. I szedłem w zaprawionym goryczą podnieceniu ducha, a ręka Pana mocno mi ciążyła.; Księgi Ezechiela 8:3: I wyciągnął coś w kształcie ręki, i chwycił mnie za włosy na głowie. A duch uniósł mnie w górę między ziemię a niebo, i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jeruzalemu, do wejścia bramy wewnętrznej, zwróconej ku północy, gdzie znajdował się znienawidzony posąg, pobudzający do nienawiści. (Biblia Warszawska);