Rozdział 1

 • 1

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 602
  3. αποκαλυψις
  4. apokalypsis
  5. n_ Nom Sg f
  6. Objawienie
  1. 2
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 3
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 4
  2. 3739
  3. ην
  4. hēn
  5. pr Acc Sg f
  6. które
  1. 5
  2. 1325
  3. εδωκεν
  4. edōken
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. dał
  1. 6
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 7
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 8
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 9
  2. 1166
  3. δειξαι
  4. deiksai
  5. vn Aor Act
  6. (by) pokazać
  1. 10
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  1. 11
  2. 1401
  3. δουλοις
  4. doulois
  5. n_ Dat Pl m
  6. niewolnikom
  7. sługom
  1. 12
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 13
  2. 3739
  3. α
  4. ha
  5. pr Acc Pl n
  6. co
  1. 14
  2. 1163
  3. δει
  4. dei
  5. vi Pres im-Act 3 Sg
  6. trzeba
  7. jest konieczne
  1. 15
  2. 1096
  3. γενεσθαι
  4. genesthai
  5. vn 2Aor midD
  6. stać się
  1. 16
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 17
  2. 5034
  3. ταχει
  4. tachei
  5. n_ Dat Sg n
  6. szybkości
  7. pośpiechu
  1. 18
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 19
  2. 4591
  3. εσημανεν
  4. esēmanen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. oznaczył
  7. wskazał
  1. 20
  2. 649
  3. αποστειλας
  4. aposteilas
  5. vp Aor Act Nom Sg m
  6. wysławszy
  1. 21
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 22
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 23
  2. 32
  3. αγγελου
  4. angelou
  5. n_ Gen Sg m
  6. zwiastuna
  1. 24
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 25
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 26
  2. 1401
  3. δουλω
  4. doulō
  5. n_ Dat Sg m
  6. niewolnikowi
  7. słudze
  1. 27
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 28
  2. 2491
  3. ιωαννη
  4. iōannē
  5. n_ Dat Sg m
  6. Janowi
  7. [JHWH jest łaskawy]
Przekład dosłowny:

Objawieniea Jezusab Pomazańcac, które dałd mu Bóg, aby ukazaće swoim sługomf to, co wkrótceh musig się stać, a (co) przez posłaniej swego posłańcak zaznaczyłi (On) swemu słudzef Janowil,1

Przekład literacki:

Objawieniea Jezusab Chrystusac, które dałd mu Bóg, aby ukazaće swoim sługomf to, co wkrótceh musig się stać, a (co) przez posłaniej swego aniołak zaznaczyłi (On) swemu słudzef Janowil,1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Daniela 2:28-29 i 45: Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie: Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie (...) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny; Księgi Amosa 3:7: Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. (Biblia Warszawska);

 • 2

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3739
  3. ος
  4. hos
  5. pr Nom Sg m
  6. który
  1. 2
  2. 3140
  3. εμαρτυρησεν
  4. emartyrēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. poświadczył
  1. 3
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 4
  2. 3056
  3. λογον
  4. logon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Słowo
  1. 5
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 6
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 9
  2. 3141
  3. μαρτυριαν
  4. martyrian
  5. n_ Acc Sg f
  6. świadectwo
  1. 10
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 11
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 12
  2. 3745
  3. οσα
  4. hosa
  5. pk Acc Pl n
  6. ile
  7. jak
  1. 13
  2. 5037
  3. τε
  4. te
  5. Part
  6. zarówno
  7. także
  1. 14
  2. 1492
  3. ειδεν
  4. eiden
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. zobaczył
Przekład dosłowny:

który to też1, co zobaczyłf, poświadczyła jako Słowob Boże i świadectwoc Jezusad Pomazańcae.

Przekład literacki:

który to też1, co zobaczyłf, poświadczyła jako Słowob Boże i świadectwoc Jezusad Chrystusae.


1 w BT i N/A nie występuje słowo "τε" [te] - też;

 • 3

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3107
  3. μακαριος
  4. makarios
  5. a_ Nom Sg m
  6. szczęśliwy
  7. błogosławiony
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 314
  3. αναγινωσκων
  4. anaginōskōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. czytający
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 6
  2. 191
  3. ακουοντες
  4. akouontes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. słuchający
  1. 7
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 8
  2. 3056
  3. λογους
  4. logous
  5. n_ Acc Pl m
  6. słów
  1. 9
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 10
  2. 4394
  3. προφητειας
  4. profēteias
  5. n_ Gen Sg f
  6. proroctwa
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 5083
  3. τηρουντες
  4. tērountes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. zachowujący
  7. strzegący
  1. 13
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Acc Pl n
  1. 14
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 15
  2. 846
  3. αυτη
  4. autē
  5. pp Dat Sg f
  6. nim
  1. 16
  2. 1125
  3. γεγραμμενα
  4. gegrammena
  5. vp Perf Pas Acc Pl n
  6. które jest napisane
  1. 17
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 18
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 19
  2. 2540
  3. καιρος
  4. kairos
  5. n_ Nom Sg m
  6. pora
  1. 20
  2. 1451
  3. εγγυς
  4. engys
  5. Adv
  6. blisko

Szczęśliwya ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słówb proroctwac i trzymają sięd tego, co w nim jest napisane; czase bowiem jest bliskif.

 • 4

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2491
  3. ιωαννης
  4. iōannēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jan
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 2
  2. 3588
  3. ταις
  4. tais
  5. t_ Dat Pl f
  1. 3
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedmiu
  1. 4
  2. 1577
  3. εκκλησιαις
  4. ekklēsiais
  5. n_ Dat Pl f
  6. zgromadzeniom
  7. (społecznościom) wywołanych
  1. 5
  2. 3588
  3. ταις
  4. tais
  5. t_ Dat Pl f
  1. 6
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 7
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 8
  2. 773
  3. ασια
  4. asia
  5. n_ Dat Sg f
  6. Azji
  1. 9
  2. 5485
  3. χαρις
  4. charis
  5. n_ Nom Sg f
  6. łaska
  1. 10
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 1515
  3. ειρηνη
  4. eirēnē
  5. n_ Nom Sg f
  6. pokój
  1. 13
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 14
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  6. (Tego)
  1. 15
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  6. (Ten)
  1. 16
  2. 5607
  3. ων
  4. ōn
  5. vp Pres vxx Nom Sg m
  6. który jest
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 19
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był
  1. 20
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 21
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 22
  2. 2064
  3. ερχομενος
  4. erchomenos
  5. vp Pres midD/pasD Nom Sg m
  6. który przychodzi
  1. 23
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 24
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 25
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl n
  1. 26
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedmiu
  1. 27
  2. 4151
  3. πνευματων
  4. pneumatōn
  5. n_ Gen Pl n
  6. duchów
  1. 28
  2. 3739
  3. α
  4. ha
  5. pr Nom Pl n
  6. które
  1. 29
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest (są)
  1. 30
  2. 1799
  3. ενωπιον
  4. enōpion
  5. Adv
  6. przed
  1. 31
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 32
  2. 2362
  3. θρονου
  4. thronou
  5. n_ Gen Sg m
  6. tronem
  1. 33
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
Przekład dosłowny:

Jana do siedmiu zgromadzeńb, które są w Azjic: Łaskad wam i pokóje od Tego1, który jest, który był i który nadchodzif, oraz od siedmiu duchówg, które 2 przedh Jego tronemi,

Przekład literacki:

Jana do siedmiu kościołówb, które są w Azjic: Łaskad wam i pokóje od Tego1, który jest, który był i który nadchodzif, oraz od siedmiu duchówg, które 2 przedh Jego tronemi,


1 w TR występuje lekcja "του" [tou] - (Tego) - strong 3588; w BT "θεου" [theou] - Boga - strong 2316; w N/A lekcja nie występuje;
2 w BT i N/A nie występuje słowo "εστιν" [estin] - jest;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 3:14: A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was! (Biblia Warszawska);

 • 5

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 2
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 3
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 4
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 5
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 6
  2. 3144
  3. μαρτυς
  4. martys
  5. n_ Nom Sg m
  6. świadek
  1. 7
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 8
  2. 4103
  3. πιστος
  4. pistos
  5. a_ Nom Sg m
  6. wierny
  1. 9
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 10
  2. 4416
  3. πρωτοτοκος
  4. prōtotokos
  5. a_ Nom Sg m
  6. pierworodny
  1. 11
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 12
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 13
  2. 3498
  3. νεκρων
  4. nekrōn
  5. a_ Gen Pl m
  6. martwych
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 16
  2. 758
  3. αρχων
  4. archōn
  5. n_ Nom Sg m
  6. przywódca
  7. przełożony
  1. 17
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 18
  2. 935
  3. βασιλεων
  4. basileōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. królów
  1. 19
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 20
  2. 1093
  3. γης
  4. gēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. ziemi
  1. 21
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 22
  2. 25
  3. αγαπησαντι
  4. agapēsanti
  5. vp Aor Act Dat Sg m
  6. który umiłował
  1. 23
  2. 2248
  3. ημας
  4. hēmas
  5. pp 1 Acc Pl
  6. nas
  1. 24
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 25
  2. 3068
  3. λουσαντι
  4. lousanti
  5. vp Aor Act Dat Sg m
  6. który umył
  1. 26
  2. 2248
  3. ημας
  4. hēmas
  5. pp 1 Acc Pl
  6. nas
  1. 27
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. z
  1. 28
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl f
  1. 29
  2. 266
  3. αμαρτιων
  4. hamartiōn
  5. n_ Gen Pl f
  6. grzechów
  1. 30
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszych
  1. 31
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 32
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg n
  1. 33
  2. 129
  3. αιματι
  4. haimati
  5. n_ Dat Sg n
  6. krwi
  1. 34
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
Przekład dosłowny:

i od Jezusaa Pomazańcab, który jest świadkiem wiernymc, pierworodnymd z1 umarłyche i władcąf królówg ziemih. Temu, który nas pokochał2i, i który swoją krwią umył3j nas z4 naszych grzechów,

Przekład literacki:

i od Jezusaa Chrystusab, który jest świadkiem wiernymc, pierworodnymd z1 umarłyche i władcąf królówg ziemih. Temu, który nas pokochał2i, i który swoją krwią umył3j nas z4 naszych grzechów,


1 w BT i N/A nie występuje słowo "εκ" [ek] - z;
2 w TR występuje lekcja "αγαπησαντι" [agapēsanti] - który umiłował; w BT i N/A "αγαπωντι" [agapōnti] - który miłuje;
3 w TR i BT występuje lekcja "λουσαντι" [lousanti]; w N/A "λυσαντι" [lysanti];
4 w TR i BT występuje lekcja "απο" [apo] - strong 575; w N/A "εκ" [ek] - strong 1537;
1 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 89:28: Ja zaś uczynię go pierworodnym, Najwyższym wśród królów ziemi; Psalmu 130:8: On sam odkupi Izraela Od wszystkich win jego (Biblia Warszawska);

 • 6

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 2
  2. 4160
  3. εποιησεν
  4. epoiēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. uczynił
  1. 3
  2. 2248
  3. ημας
  4. hēmas
  5. pp 1 Acc Pl
  6. nas
  1. 4
  2. 935
  3. βασιλεις
  4. basileis
  5. n_ Acc Pl m
  6. królami
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 2409
  3. ιερεις
  4. hiereis
  5. n_ Acc Pl m
  6. kapłanami
  1. 7
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 8
  2. 2316
  3. θεω
  4. theō
  5. n_ Dat Sg m
  6. Bogu
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 3962
  3. πατρι
  4. patri
  5. n_ Dat Sg m
  6. Ojcu
  1. 11
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 12
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Jemu
  1. 13
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 14
  2. 1391
  3. δοξα
  4. doksa
  5. n_ Nom Sg f
  6. chwała
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 17
  2. 2904
  3. κρατος
  4. kratos
  5. n_ Nom Sg n
  6. moc
  7. siła
  1. 18
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 19
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 20
  2. 165
  3. αιωνας
  4. aiōnas
  5. n_ Acc Pl m
  6. wieki
  1. 21
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 22
  2. 165
  3. αιωνων
  4. aiōnōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. wieków
  1. 23
  2. 281
  3. αμην
  4. amēn
  5. Hebrew
  6. amen
  7. [zaprawdę]

i uczyniła nas królamib i1 kapłanami Boga, swojego Ojcac — Jemu (niech będzie) chwaład i moce na wiekif wieków2f. Ameng.


1 w TR występuje lekcja "βασιλεις και" [basileis kai] - królami i; w BT i N/A "βασιλειαν" [basileian] - królestwem;
2 w N/A 28 w wariancie nie występuje lekcja "των αιωνων" [tōn aiōnōn] - wieków;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 19:6: A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim; Księgi Izajasza 61:6: A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. (Biblia Warszawska);

 • 7

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2400
  3. ιδου
  4. idou
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. Oto
  1. 2
  2. 2064
  3. ερχεται
  4. erchetai
  5. vi Pres midD/pasD 3 Sg
  6. przychodzi
  1. 3
  2. 3326
  3. μετα
  4. meta
  5. Prep
  6. z
  1. 4
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl f
  1. 5
  2. 3507
  3. νεφελων
  4. nefelōn
  5. n_ Gen Pl f
  6. chmurami
  7. obłokami
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 3700
  3. οψεται
  4. opsetai
  5. vi Fut midD 3 Sg
  6. zobaczy
  1. 8
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 9
  2. 3956
  3. πας
  4. pas
  5. a_ Nom Sg m
  6. każde
  1. 10
  2. 3788
  3. οφθαλμος
  4. ofthalmos
  5. n_ Nom Sg m
  6. oko
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 3748
  3. οιτινες
  4. hoitines
  5. pr Nom Pl m
  6. którzy
  1. 13
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 14
  2. 1574
  3. εξεκεντησαν
  4. eksekentēsan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. przebili
  7. przebodli
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 2875
  3. κοψονται
  4. kopsontai
  5. vi Fut midD 3 Pl
  6. będą uderzać się (w piersi)
  1. 17
  2. 1909
  3. επ
  4. ep
  5. Prep
  6. przez
  1. 18
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Niego
  1. 19
  2. 3956
  3. πασαι
  4. pasai
  5. a_ Nom Pl f
  6. wszystkie
  1. 20
  2. 3588
  3. αι
  4. hai
  5. t_ Nom Pl f
  1. 21
  2. 5443
  3. φυλαι
  4. fylai
  5. n_ Nom Pl f
  6. plemiona
  1. 22
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 23
  2. 1093
  3. γης
  4. gēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. ziemi
  1. 24
  2. 3483
  3. ναι
  4. nai
  5. Part
  6. tak
  1. 25
  2. 281
  3. αμην
  4. amēn
  5. Hebrew
  6. amen
  7. [zaprawdę]

[Otoa nadchodzib wśród obłokówc, i zobaczyd] Go każde oko, w tym ci, którzy Go przebilie; i [opłakiwaćf Go będą wszystkie plemionag ziemih]. Tak! Ameni.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Daniela 7:13: I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim; Księgi Zachariasza 12:10-13: Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekania o Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno; Ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno, ród Szimei osobno i jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno, ród Szimei osobno i jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. (Biblia Warszawska);

 • 8

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 2
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 3
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 4
  2. 1
  3. α
  4. ha
  5. ni letter
  6. alfa
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 7
  2. 5598
  3. ω
  4. ō
  5. ni letter
  6. omega
  1. 8
  2. 746
  3. αρχη
  4. archē
  5. n_ Nom Sg f
  6. początek
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 5056
  3. τελος
  4. telos
  5. n_ Nom Sg n
  6. koniec
  1. 11
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 2962
  3. κυριος
  4. kyrios
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pan
  1. 14
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 15
  2. 5607
  3. ων
  4. ōn
  5. vp Pres vxx Nom Sg m
  6. który jest
  1. 16
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 17
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 18
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był
  1. 19
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 20
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 21
  2. 2064
  3. ερχομενος
  4. erchomenos
  5. vp Pres midD/pasD Nom Sg m
  6. który przychodzi
  1. 22
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 23
  2. 3841
  3. παντοκρατωρ
  4. pantokratōr
  5. n_ Nom Sg m
  6. Wszechmogący
  7. Wszechwładca

Ja jestem Alfą1a i Omegąb, początekc i koniecd2, mówi Pan3e, (Bóg)4, który jest, który był i który nadchodzif, Wszechmogącyg.


1 w TR występuje lekcja "α" [ha]; w BT i N/A "αλφα" [alfa];
2 w BT i N/A nie występuje lekcja "αρχη και τελος" [archē kai telos] - początek i koniec;
3 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
4 w TR nie występuje słowo "ο θεος" [ho theos] - Bóg;
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 17:1: A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!; II Księgi Mojżeszowej 3:14: A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was!; II Księgi Mojżeszowej 6:3: Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem; Psalmu 68:15: Gdy tam Wszechmocny rozproszył królów, Padał śnieg na Salmonie; Psalmu 91:1: Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego; Księgi Izajasza 41:4: Któż tego dokonał i uczynił to? Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Ja, Pan, jestem pierwszy i Ja też będę z ostatnimi; Księgi Izajasza 48:12: Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni; Księgi Amosa 3:13: Słuchajcie i świadczcie przeciwko domowi Jakuba — mówi Wszechmogący Pan, Bóg Zastępów; (Biblia Warszawska);

 • 9

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 2
  2. 2491
  3. ιωαννης
  4. iōannēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jan
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 80
  3. αδελφος
  4. adelfos
  5. n_ Nom Sg m
  6. brat
  1. 6
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. wasz
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 4791
  3. συγκοινωνος
  4. sygkoinōnos
  5. a_ Nom Sg m
  6. współuczestniczący
  1. 9
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 10
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 11
  2. 2347
  3. θλιψει
  4. thlipsei
  5. n_ Dat Sg f
  6. ucisku
  7. utrapieniu
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 14
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 15
  2. 932
  3. βασιλεια
  4. basileia
  5. n_ Dat Sg f
  6. Królestwie
  1. 16
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 17
  2. 5281
  3. υπομονη
  4. hypomonē
  5. n_ Dat Sg f
  6. wytrwałości
  1. 18
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 19
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 20
  2. 1096
  3. εγενομην
  4. egenomēn
  5. vi 2Aor midD 1 Sg
  6. stałem się
  1. 21
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. na
  1. 22
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 23
  2. 3520
  3. νησω
  4. nēsō
  5. n_ Dat Sg f
  6. wyspie
  1. 24
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 25
  2. 2564
  3. καλουμενη
  4. kaloumenē
  5. vp Pres Pas Dat Sg f
  6. która jest nazywana
  7. która jest zwana
  1. 26
  2. 3963
  3. πατμω
  4. patmō
  5. n_ Dat Sg f
  6. Patmos
  1. 27
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. z powodu
  1. 28
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 29
  2. 3056
  3. λογον
  4. logon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Słowa
  1. 30
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 31
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 32
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 33
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 34
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 35
  2. 3141
  3. μαρτυριαν
  4. martyrian
  5. n_ Acc Sg f
  6. świadectwo
  1. 36
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 37
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
Przekład dosłowny:

Ja, Jana i1 wasz bratb i współuczestniczący2c w uciskud, w3 Królestwie4 i w wytrwałoście Jezusaf Chrystusag5, byłem na wyspie, zwanejh Patmosi, ze względu na Słowoj Boże i 6 świadectwok o Jezusief Chrystusie7g.

Przekład literacki:

Ja, Jana i1 wasz bratb i współuczestniczący2c w uciskud, w3 Królestwie4 i w wytrwałoście Jezusaf Pomazańcag5, byłem na wyspie, zwanejh Patmosi, ze względu na Słowoj Boże i 6 świadectwok o Jezusief Pomazańcu7g.


1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w TR i N/A występuje lekcja "συγκοινωνος" [sygkoinōnos] - współuczestniczący - strong 4791; w BT "κοινωνος" [koinōnos] - wspólnik - strong 2844;
3 w BT i N/A nie występuje słowo "εν" [en] - w;
4 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "τη" [tē];
5 w TR występuje lekcja "ιησου χριστου" [iēsou christou] - Jezusa Pomazańca i nie występuje "εν" [en]; w BT "εν χριστου ιησου" [en christou iēsou] - w Pomazańcu Jezusie; w N/A "εν ιησου" [en iēsou] - w Jezusie;
6 w N/A nie występuje słowo "δια" [dia] - przez;
7 w N/A nie występuje słowo "χριστου" [christou] - Pomazańca;

 • 10

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1096
  3. εγενομην
  4. egenomēn
  5. vi 2Aor midD 1 Sg
  6. Stałem się
  1. 2
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 3
  2. 4151
  3. πνευματι
  4. pneumati
  5. n_ Dat Sg n
  6. Duchu
  1. 4
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 5
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 6
  2. 2960
  3. κυριακη
  4. kyriakē
  5. a_ Dat Sg f
  6. Pański
  1. 7
  2. 2250
  3. ημερα
  4. hēmera
  5. n_ Dat Sg f
  6. dzień
  1. 8
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 9
  2. 191
  3. ηκουσα
  4. ēkousa
  5. vi Aor Act 1 Sg
  6. usłyszałem
  1. 10
  2. 3694
  3. οπισω
  4. opisō
  5. Adv
  6. za
  1. 11
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mną
  1. 12
  2. 5456
  3. φωνην
  4. fōnēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. głos
  1. 13
  2. 3173
  3. μεγαλην
  4. megalēn
  5. a_ Acc Sg f
  6. wielki
  1. 14
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 15
  2. 4536
  3. σαλπιγγος
  4. salpingos
  5. n_ Gen Sg f
  6. trąby

W Duchu znalazłem się w dniu Pańskima i usłyszałem za sobą potężnyc głosb, jakby trąby,2


1 w TR i N/A występuje lekcja "οπισω μου φωνην" [opisō mou fōnēn] - za mną głos; w BT "φωνην οπισω μου" [fōnēn opisō mou] - głos za mną;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 19:16: Trzeciego dnia, z nastaniem poranku, pojawiły się grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i doniosły głos trąby, tak że zadrżał cały lud, który był w obozie; Księgi Izajasza 58:1: Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy! (Biblia Warszawska);

 • 11

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3004
  3. λεγουσης
  4. legousēs
  5. vp Pres Act Gen Sg f
  6. mówiący
  1. 2
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 3
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 4
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 5
  2. 1
  3. α
  4. ha
  5. ni letter
  6. alfa
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 8
  2. 5598
  3. ω
  4. ni letter
  5. omega
  1. 9
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 10
  2. 4413
  3. πρωτος
  4. prōtos
  5. a_ Nom Sg m
  6. pierwszy
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 2078
  3. εσχατος
  4. eschatos
  5. a_ Nom Sg m
  6. ostatni
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 3739
  3. ο
  4. ho
  5. pr Acc Sg n
  6. co
  1. 16
  2. 991
  3. βλεπεις
  4. blepeis
  5. vi Pres Act 2 Sg
  6. widzisz
  1. 17
  2. 1125
  3. γραψον
  4. grapson
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. napisz
  1. 18
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 19
  2. 975
  3. βιβλιον
  4. biblion
  5. n_ Acc Sg n
  6. zwoju
  1. 20
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 21
  2. 3992
  3. πεμψον
  4. pempson
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. poślij
  1. 22
  2. 3588
  3. ταις
  4. tais
  5. t_ Dat Pl f
  1. 23
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedmiu
  1. 24
  2. 1577
  3. εκκλησιαις
  4. ekklēsiais
  5. n_ Dat Pl f
  6. zgromadzeniom
  7. (społecznościom) wywołanych
  1. 25
  2. 3588
  3. ταις
  4. tais
  5. t_ Dat Pl f
  1. 26
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 27
  2. 773
  3. ασια
  4. asia
  5. n_ Dat Sg f
  6. Azji
  1. 28
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 29
  2. 2181
  3. εφεσον
  4. efeson
  5. n_ Acc Sg f
  6. Efezu
  1. 30
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 31
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 32
  2. 4667
  3. σμυρναν
  4. smyrnan
  5. n_ Acc Sg f
  6. Smyrny
  7. [mirra]
  1. 33
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 34
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 35
  2. 4010
  3. περγαμον
  4. pergamon
  5. n_ Acc Sg f
  6. Pergamonu
  7. [wieża]
  1. 36
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 37
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 38
  2. 2363
  3. θυατειρα
  4. thyateira
  5. n_ Acc Pl n
  6. Tiatyry
  1. 39
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 40
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 41
  2. 4554
  3. σαρδεις
  4. sardeis
  5. n_ Acc Pl f
  6. Sardes
  1. 42
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 43
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 44
  2. 5359
  3. φιλαδελφειαν
  4. filadelfeian
  5. n_ Acc Sg f
  6. Filadelfii
  7. [kochać braci]
  1. 45
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 46
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 47
  2. 2993
  3. λαοδικειαν
  4. laodikeian
  5. n_ Acc Sg f
  6. Laodycei
  7. [prawo ludu]
Przekład dosłowny:

który mówi: Ja jestem Alfaa i Omegab, pierwszyc i ostatnid1, a co widzisze, zapisz na zwojuf i wyślijg do siedmiu zgromadzeńh w Azjii: do Efezuj, do Smyrnyk, do Pergamonul, do Tiatyrym, do Sardesn, do Filadelfiio i do Laodyceip.

Przekład literacki:

który mówi: Ja jestem Alfaa i Omegab, pierwszyc i ostatnid1, a co widzisze, zapisz na zwojuf i wyślijg do siedmiu kościołówh w Azjii: do Efezuj, do Smyrnyk, do Pergamonul, do Tiatyrym, do Sardesn, do Filadelfiio i do Laodyceip.


1 w BT i N/A nie występuje lekcja "εγω ειμι το α και το ω ο πρωτος και ο εσχατος και" [egō eimi to ha kai to hō ho prōtos kai ho eschatos kai] - Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni;
2 w BT i N/A nie występuje lekcja "ταις εν ασια" [tais en asia] - w Azji;

 • 12

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 1994
  3. επεστρεψα
  4. epestrepsa
  5. vi Aor Act 1 Sg
  6. odwróciłem się
  1. 3
  2. 991
  3. βλεπειν
  4. blepein
  5. vn Pres Act
  6. widzieć
  1. 4
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 5
  2. 5456
  3. φωνην
  4. fōnēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. głos
  1. 6
  2. 3748
  3. ητις
  4. hētis
  5. pr Nom Sg f
  6. który
  1. 7
  2. 2980
  3. ελαλησεν
  4. elalēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. przemówił
  1. 8
  2. 3326
  3. μετ
  4. met
  5. Prep
  6. ze
  1. 9
  2. 1700
  3. εμου
  4. emou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mną
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 1994
  3. επιστρεψας
  4. epistrepsas
  5. vp Aor Act Nom Sg m
  6. odwróciwszy się
  1. 12
  2. 1492
  3. ειδον
  4. eidon
  5. vi 2Aor Act 1 Sg
  6. zobaczyłem
  1. 13
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedem
  1. 14
  2. 3087
  3. λυχνιας
  4. lychnias
  5. n_ Acc Pl f
  6. świeczników
  7. stojaków lamp
  1. 15
  2. 5552
  3. χρυσας
  4. chrysas
  5. a_ Acc Pl f
  6. złotych

I (tam)1 obróciłem sięa, aby widziećb głosc, który przemówił2d do mnie; i gdy się obróciłema, zobaczyłeme siedem złotych świecznikówf,3


1 w TR i N/A nie występuje słowo "εκει" [ekei] - tam;
2 w TR występuje lekcja "ελαλησεν" [elalēsen] - przemówił; w BT i N/A "ελαλει" [elalei] - mówił;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 25:31-39: Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły; jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. Sześć ramion wychodzić będzie z jego boków: trzy ramiona świecznika z jednego, a trzy z drugiego boku. Trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu z gałką i kwiatem; i znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu z gałką i kwiatem. Tak będzie na sześciu ramionach, wychodzących że świecznika. Na samym świeczniku będą cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami. Pod każdymi dwoma ramionami, wychodzącymi z niego, będzie po jednej gałce. A tak będą gałki pod sześcioma ramionami, wychodzącymi ze świecznika. Ich gałki i ich ramiona wychodzić będą z niego samego. Całość jego ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota. Zrobisz też do niego siedem lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota. Świecznik i wszystkie te przybory należy wykonać z talentu szczerego złota; Księgi Zachariasza 4:2-6: I zapytał mnie: Co widzisz? A ja odpowiedziałem: Widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest siedem lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po siedem knotów. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną: Co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział: Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem: Nie, mój panie! Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie — mówi Pan Zastępów. (Biblia Warszawska);

 • 13

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 2
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 3
  2. 3319
  3. μεσω
  4. mesō
  5. a_ Dat Sg n
  6. środku
  1. 4
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl f
  1. 5
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedmiu
  1. 6
  2. 3087
  3. λυχνιων
  4. lychniōn
  5. n_ Gen Pl f
  6. świeczników
  7. stojaków lamp
  1. 7
  2. 3664
  3. ομοιον
  4. homoion
  5. a_ Acc Sg m
  6. podobnego
  1. 8
  2. 5207
  3. υιω
  4. hyiō
  5. n_ Dat Sg m
  6. Synowi
  1. 9
  2. 444
  3. ανθρωπου
  4. anthrōpou
  5. n_ Gen Sg m
  6. człowieka
  1. 10
  2. 1746
  3. ενδεδυμενον
  4. endedymenon
  5. vp Perf Mid Acc Sg m
  6. który jest przyobleczony w
  7. który jest odziany w
  1. 11
  2. 4158
  3. ποδηρη
  4. podērē
  5. a_ Acc Sg m
  6. sięgającą stóp
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 4024
  3. περιεζωσμενον
  4. periezōsmenon
  5. vp Perf Pas Acc Sg m
  6. który jest przepasany
  7. który jest opasany
  1. 14
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. na
  1. 15
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  1. 16
  2. 3149
  3. μαστοις
  4. mastois
  5. n_ Dat Pl m
  6. piersiach
  1. 17
  2. 2223
  3. ζωνην
  4. zōnēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. pasem
  1. 18
  2. 5552
  3. χρυσην
  4. chrysēn
  5. a_ Acc Sg f
  6. złotym

a pomiędzy siedmioma1 świecznikamia kogoś podobnego do Syna2b Człowieczego, ubranegoc w szatęd do stóp długą i przepasanegoe na piersiach złotym3 pasemf.4


1 w N/A nie występuje słowo "επτα" [hepta] - siedmiu;
2 w TR i BT występuje lekcja "υιω" [hyiō] - Synowi; w N/A "υιον" [hyion] - Syna;
3 w TR i BT występuje lekcja "χρυσην" [chrysēn]; w N/A "χρυσαν" [chrysan];
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 28:39: Utkasz też wzorzyście tunikę z bisioru i zrobisz zawój z bisioru oraz pas wzorzyście haftowany; Księgi Ezechiela 9:2 i 11: A oto sześciu mężów przyszło od górnej bramy, zwróconej ku północy, a każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia. A był wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę z przyborami do pisania u swojego boku; ci przyszli i stanęli koło miedzianego ołtarza (...) A oto mąż odziany w lnianą szatę, który miał przybory pisarskie u swojego boku, zdał sprawę mówiąc: Uczyniłem, jak mi kazałeś; Księgi Daniela 7:13: I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim; Księgi Daniela 10:5: A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. (Biblia Warszawska);

 • 14

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 2776
  3. κεφαλη
  4. kefalē
  5. n_ Nom Sg f
  6. głowa
  1. 4
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 3588
  3. αι
  4. hai
  5. t_ Nom Pl f
  1. 7
  2. 2359
  3. τριχες
  4. triches
  5. n_ Nom Pl f
  6. włosy
  1. 8
  2. 3022
  3. λευκαι
  4. leukai
  5. a_ Nom Pl f
  6. białe
  1. 9
  2. 5616
  3. ωσει
  4. hōsei
  5. Adv
  6. jakby
  1. 10
  2. 2053
  3. εριον
  4. erion
  5. n_ Nom Sg n
  6. wełna
  1. 11
  2. 3022
  3. λευκον
  4. leukon
  5. a_ Nom Sg n
  6. biała
  1. 12
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 13
  2. 5510
  3. χιων
  4. chiōn
  5. n_ Nom Sg f
  6. śnieg
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 16
  2. 3788
  3. οφθαλμοι
  4. ofthalmoi
  5. n_ Nom Pl m
  6. oczy
  1. 17
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 18
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 19
  2. 5395
  3. φλοξ
  4. floks
  5. n_ Nom Sg f
  6. płomień
  1. 20
  2. 4442
  3. πυρος
  4. pyros
  5. n_ Gen Sg n
  6. ognia

Jego głowa i włosy (były) lśniącea jakby1 białaa wełna, jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ogniab;2


1 w TR występuje lekcja "ωσει" [hōsei] - jakby - strong 5616; w BT i N/A "ως" [hōs] - jak - strong 5613;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 1:18: Chodźcie więc, a będziemy się prawować— mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna; Księgi Daniela 7:9-10: A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi; Księgi Daniela 10:6: Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. (Biblia Warszawska);

 • 15

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 3
  2. 4228
  3. ποδες
  4. podes
  5. n_ Nom Pl m
  6. stopy
  1. 4
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 5
  2. 3664
  3. ομοιοι
  4. homoioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. podobne
  1. 6
  2. 5474
  3. χαλκολιβανω
  4. chalkolibanō
  5. n_ Dat Sg n
  6. kadzidłu z mosiądzu
  7. roztopionemu mosiądzu
  1. 7
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 8
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 9
  2. 2575
  3. καμινω
  4. kaminō
  5. n_ Dat Sg f
  6. piecu
  1. 10
  2. 4448
  3. πεπυρωμενοι
  4. pepyrōmenoi
  5. vp Perf Pas Nom Pl m
  6. które są rozpalone
  7. które są rozżarzone
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 13
  2. 5456
  3. φωνη
  4. fōnē
  5. n_ Nom Sg f
  6. głos
  1. 14
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 15
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 16
  2. 5456
  3. φωνη
  4. fōnē
  5. n_ Nom Sg f
  6. głos
  1. 17
  2. 5204
  3. υδατων
  4. hydatōn
  5. n_ Gen Pl n
  6. wód
  1. 18
  2. 4183
  3. πολλων
  4. pollōn
  5. a_ Gen Pl n
  6. wielu

Jego stopy (były) podobne do roztopionego mosiądzua, jakby rozżarzone1b w piecu, a Jego głosc (był) jak szum wielu wód.2


1 w TR i BT występuje lekcja "πεπυρωμενοι" [pepyrōmenoi] - które są rozpalone, które są rozżarzone; w N/A "πεπυρωμενης" [pepyrōmenēs] - która jest rozpalona, która jest rozżarzona;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Ezechiela 1:24: A gdy posuwały się, słyszałem szum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos Wszechmocnego, jak hałas tłumu, jak wrzawa wojska; a gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła; Księgi Ezechiela 43:2: A oto chwała Boga izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od jego chwały; Księgi Daniela 10:6: Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. (Biblia Warszawska);

 • 16

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 2
  2. 2192
  3. εχων
  4. echōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. mający
  1. 3
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 4
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 5
  2. 1188
  3. δεξια
  4. deksia
  5. a_ Dat Sg f
  6. prawej
  1. 6
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 7
  2. 5495
  3. χειρι
  4. cheiri
  5. n_ Dat Sg f
  6. ręce
  1. 8
  2. 792
  3. αστερας
  4. asteras
  5. n_ Acc Pl m
  6. gwiazd
  1. 9
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedem
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 12
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 13
  2. 4750
  3. στοματος
  4. stomatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. ustach
  1. 14
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 15
  2. 4501
  3. ρομφαια
  4. romfaia
  5. n_ Nom Sg f
  6. miecz
  1. 16
  2. 1366
  3. διστομος
  4. distomos
  5. a_ Nom Sg m
  6. obosieczny
  1. 17
  2. 3691
  3. οξεια
  4. okseia
  5. a_ Nom Sg f
  6. ostry
  1. 18
  2. 1607
  3. εκπορευομενη
  4. ekporeuomenē
  5. vp Pres midD/pasD Nom Sg f
  6. wychodzący
  1. 19
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 20
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 21
  2. 3799
  3. οψις
  4. opsis
  5. n_ Nom Sg f
  6. twarz
  7. oblicze
  1. 22
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 23
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 24
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 25
  2. 2246
  3. ηλιος
  4. hēlios
  5. n_ Nom Sg m
  6. słońce
  1. 26
  2. 5316
  3. φαινει
  4. fainei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. świeci
  7. ukazuje się
  1. 27
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 28
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 29
  2. 1411
  3. δυναμει
  4. dynamei
  5. n_ Dat Sg f
  6. mocy
  1. 30
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego

W swojej1 prawej dłoni1 trzymaa siedem gwiazd, a z Jego ustb wychodzi ostry obosiecznyc miecz i Jego twarzd jaśniała jak słońcee, gdy świecif w swojej mocyg.2


1 w TR i BT występuje lekcja "αυτου χειρι" [autou cheiri] - Jego ręce; w N/A "χειρι αυτου" [cheiri autou] - ręce Jego;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 49:2: I uczynił moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował; Księgi Daniela 10:6: Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. (Biblia Warszawska);

 • 17

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3753
  3. οτε
  4. hote
  5. Adv
  6. gdy
  1. 3
  2. 1492
  3. ειδον
  4. eidon
  5. vi 2Aor Act 1 Sg
  6. zobaczyłem
  1. 4
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 5
  2. 4098
  3. επεσα
  4. epesa
  5. vi 2Aor Act 1 Sg
  6. upadłem
  1. 6
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 7
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 8
  2. 4228
  3. ποδας
  4. podas
  5. n_ Acc Pl m
  6. stóp
  1. 9
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 10
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 11
  2. 3498
  3. νεκρος
  4. nekros
  5. a_ Nom Sg m
  6. martwy
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 2007
  3. επεθηκεν
  4. epethēken
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. nałożył
  1. 14
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 15
  2. 1188
  3. δεξιαν
  4. deksian
  5. a_ Acc Sg f
  6. prawą
  1. 16
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 17
  2. 5495
  3. χειρα
  4. cheira
  5. n_ Acc Sg f
  6. rękę
  1. 18
  2. 1909
  3. επ
  4. ep
  5. Prep
  6. na
  1. 19
  2. 1691
  3. εμε
  4. eme
  5. pp 1 Acc Sg
  6. mnie
  1. 20
  2. 3004
  3. λεγων
  4. legōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. mówiąc
  1. 21
  2. 3427
  3. μοι
  4. moi
  5. pp 1 Dat Sg
  6. mi
  1. 22
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 23
  2. 5399
  3. φοβου
  4. fobou
  5. vm Pres midD/pasD 2 Sg
  6. bój się
  1. 24
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 25
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 26
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 27
  2. 4413
  3. πρωτος
  4. prōtos
  5. a_ Nom Sg m
  6. pierwszy
  1. 28
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 29
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 30
  2. 2078
  3. εσχατος
  4. eschatos
  5. a_ Nom Sg m
  6. ostatni

Gdy Go zobaczyłema, padłemb do Jego stop jak martwyc. On natomiast nałożył1d na mnie swoją prawą rękę2 i mówi mi3: Nie bój sięe, Ja jestem Pierwszyf i Ostatnig,4


1 w TR występuje lekcja "επεθηκεν" [epethēken] - nałożył - strong 2007; w BT i N/A "εθηκεν" [ethēken] - położył - strong 5087;
2 w N/A nie występuje słowo "χειρα" [cheira] - rękę;
3 w N/A nie występuje słowo "μοι" [moi] - mi;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 17:3: Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił; Księgi Izajasza 44:6: Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga; Księgi Izajasza 48:12: Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni; Księgi Daniela 8:17: I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie: Zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego; Księgi Daniela 10:10 i 15: Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach (...) Gdy on mówił do mnie tymi słowy, opuściłem twarz ku ziemi i zaniemówiłem.(Biblia Warszawska);

 • 18

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 2198
  3. ζων
  4. zōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. żyjący
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 1096
  3. εγενομην
  4. egenomēn
  5. vi 2Aor midD 1 Sg
  6. stałem się
  1. 6
  2. 3498
  3. νεκρος
  4. nekros
  5. a_ Nom Sg m
  6. martwy
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 2400
  3. ιδου
  4. idou
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. oto
  1. 9
  2. 2198
  3. ζων
  4. zōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. żyjący
  1. 10
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 11
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 12
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 13
  2. 165
  3. αιωνας
  4. aiōnas
  5. n_ Acc Pl m
  6. wieki
  1. 14
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 15
  2. 165
  3. αιωνων
  4. aiōnōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. wieków
  1. 16
  2. 281
  3. αμην
  4. amēn
  5. Hebrew
  6. amen
  7. [zaprawdę]
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 2192
  3. εχω
  4. echō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. mam
  1. 19
  2. 3588
  3. τας
  4. tas
  5. t_ Acc Pl f
  1. 20
  2. 2807
  3. κλεις
  4. kleis
  5. n_ Acc Pl f
  6. klucze
  1. 21
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 22
  2. 86
  3. αδου
  4. hadou
  5. n_ Gen Sg m
  6. krainy umarłych
  7. Hadesu
  1. 23
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 24
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 25
  2. 2288
  3. θανατου
  4. thanatou
  5. n_ Gen Sg m
  6. śmierci
Przekład dosłowny:

i Żyjący. Byłem umarłya, lecz otob żyję na wiekic wiekówc amen1d i mame klucze Hadesuf i śmierci2.3

Przekład literacki:

i Żyjący. Byłem umarłya, lecz otob żyję na wiekic wiekówc amen1d i mame klucze krainy umarłychf i śmierci2.3


1 w N/A nie występuje słowo "αμην" [amēn] - amen;
2 w TR występuje lekcja "αδου και του θανατου" [hadou kai tou thanatou] - krainy umarłych i śmieci; w BT i N/A "θανατου και του αδου" [thanatou kai tou hadou] - śmieci i krainy umarłych;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 32:40: Gdyż podniosę ku niebu rękę moją I powiem: Ja żyję na wieki; Księgi Izajasza 22:22: I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy.(Biblia Warszawska);

 • 19

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1125
  3. γραψον
  4. grapson
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. Napisz
  1. 2
  2. 3739
  3. α
  4. ha
  5. pr Acc Pl n
  6. co
  1. 3
  2. 1492
  3. ειδες
  4. eides
  5. vi 2Aor Act 2 Sg
  6. zobaczyłeś
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 3739
  3. α
  4. ha
  5. pr Acc Pl n
  6. które
  1. 6
  2. 1526
  3. εισιν
  4. eisin
  5. vi Pres vxx 3 Pl
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 3739
  3. α
  4. ha
  5. pr Acc Pl n
  6. które
  1. 9
  2. 3195
  3. μελλει
  4. mellei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. jest blisko
  1. 10
  2. 1096
  3. γινεσθαι
  4. ginesthai
  5. vn Pres midD/pasD
  6. stawać się
  1. 11
  2. 3326
  3. μετα
  4. meta
  5. Prep
  6. po
  1. 12
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. tych

Opisz (więc)1 to, co widziałeśa, i to, co jest, i to, co mab się stawać2 potem.3


1 w TR nie występuje słowo "ουν" [oun] - więc;
2 w TR i BT występuje lekcja "γινεσθαι" [ginesthai] - stawać się; w N/A "γενεσθαι" [genesthai] - stać się;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 48:6: Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko! A wy — czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś; Księgi Daniela 2:28-29 i 45: Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie: Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie (...) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny; Księgi Habakuka 2:2: I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. (Biblia Warszawska);

 • 20

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 2
  2. 3466
  3. μυστηριον
  4. mystērion
  5. n_ Nom Sg n
  6. Tajemnica
  1. 3
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 4
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedmiu
  1. 5
  2. 792
  3. αστερων
  4. asterōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. gwiazd
  1. 6
  2. 3739
  3. ων
  4. ōn
  5. pr Gen Pl m
  6. które
  1. 7
  2. 1492
  3. ειδες
  4. eides
  5. vi 2Aor Act 2 Sg
  6. zobaczyłeś
  7. ujrzałeś
  1. 8
  2. 1909
  3. επι
  4. epi
  5. Prep
  6. na
  1. 9
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 10
  2. 1188
  3. δεξιας
  4. deksias
  5. a_ Gen Sg f
  6. prawej
  7. prawicy
  1. 11
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mojej
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 3588
  3. τας
  4. tas
  5. t_ Acc Pl f
  1. 14
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedem
  1. 15
  2. 3087
  3. λυχνιας
  4. lychnias
  5. n_ Acc Pl f
  6. świeczników
  7. stojaków lamp
  1. 16
  2. 3588
  3. τας
  4. tas
  5. t_ Acc Pl f
  1. 17
  2. 5552
  3. χρυσας
  4. chrysas
  5. a_ Acc Pl f
  6. złotych
  1. 18
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 19
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedem
  1. 20
  2. 792
  3. αστερες
  4. asteres
  5. n_ Nom Pl m
  6. gwiazd
  1. 21
  2. 32
  3. αγγελοι
  4. angeloi
  5. n_ Nom Pl m
  6. zwiastunowie
  1. 22
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl f
  1. 23
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedmiu
  1. 24
  2. 1577
  3. εκκλησιων
  4. ekklēsiōn
  5. n_ Gen Pl f
  6. zgromadzeń
  7. (społeczności) wywołanych
  1. 25
  2. 1526
  3. εισιν
  4. eisin
  5. vi Pres vxx 3 Pl
  1. 26
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 27
  2. 3588
  3. αι
  4. hai
  5. t_ Nom Pl f
  1. 28
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedem
  1. 29
  2. 3087
  3. λυχνιαι
  4. lychniai
  5. n_ Nom Pl f
  6. świeczników
  7. stojaków lamp
  1. 30
  2. 3739
  3. ας
  4. has
  5. pr Acc Pl f
  6. które
  1. 31
  2. 1492
  3. ειδες
  4. eides
  5. vi 2Aor Act 2 Sg
  6. zobaczyłeś
  1. 32
  2. 2033
  3. επτα
  4. hepta
  5. a_ Nom
  6. siedmioma
  1. 33
  2. 1577
  3. εκκλησιαι
  4. ekklēsiai
  5. n_ Nom Pl f
  6. zgromadzeniami
  7. (społecznościami) wywołanych
  1. 34
  2. 1526
  3. εισιν
  4. eisin
  5. vi Pres vxx 3 Pl
Przekład dosłowny:

Co do tajemnicya siedmiu gwiazd, które widziałeśb w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych świecznikówc: siedem gwiazd to posłańcyd siedmiu zgromadzeńe, a siedem świecznikówc2, które widziałeś3b — to siedem zgromadzeńe.

Przekład literacki:

Co do tajemnicya siedmiu gwiazd, które widziałeśb w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych świecznikówc: siedem gwiazd to aniołowied siedmiu kościołówe, a siedem świecznikówc2, które widziałeś3b — to siedem kościołówe.


1 w TR i BT występuje lekcja "ων" [ōn]; w N/A "ους" [ous];
2 w TR występuje lekcja "επτα λυχνιαι" [epta lychniai] - siedem świeczników, siedem stojaków lamp i nie występuje "αι" [hai]; w N/A "λυχνιαι αι επτα" [lychniai hai epta] - świeczników świeczników, siedem stojaków lamp;
3 w BT i N/A nie występuje lekcja "ας ειδες" [has eides] - które zobaczyłeś;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 3:14: A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was! (Biblia Warszawska);