Rozdział 22

 • 1

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 1166
  3. εδειξεν
  4. edeiksen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. pokazał
  1. 3
  2. 3427
  3. μοι
  4. moi
  5. pp 1 Dat Sg
  6. mi
  1. 4
  2. 2513
  3. καθαρον
  4. katharon
  5. a_ Acc Sg m
  6. czystą
  1. 5
  2. 4215
  3. ποταμον
  4. potamon
  5. n_ Acc Sg m
  6. rzekę
  1. 6
  2. 5204
  3. υδατος
  4. hydatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. wody
  1. 7
  2. 2222
  3. ζωης
  4. zōēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. życia
  1. 8
  2. 2986
  3. λαμπρον
  4. lampron
  5. a_ Acc Sg m
  6. lśniącą
  7. jaśniejącą
  1. 9
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 10
  2. 2930
  3. κρυσταλλον
  4. krystallon
  5. n_ Acc Sg m
  6. kryształ
  1. 11
  2. 1607
  3. εκπορευομενον
  4. ekporeuomenon
  5. vp Pres midD/pasD Acc Sg m
  6. wychodzącą
  1. 12
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 13
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 14
  2. 2362
  3. θρονου
  4. thronou
  5. n_ Gen Sg m
  6. tronu
  1. 15
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 16
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 19
  2. 721
  3. αρνιου
  4. arniou
  5. n_ Gen Sg n
  6. Baranka

I pokazała mi czystąb rzekęc1 wody życia, lśniącąd jak kryształ, wypływającą z tronue Boga i Barankaf.2


1 w TR występuje lekcja "καθαρον ποταμον" [katharon potamon] - czystą rzekę; w BT "ποταμον καθαρον" [potamon katharon] - rzekę czystą; w N/A "ποταμον" [potamon] - rzekę i nie występuje "καθαρον" [katharon];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Ezechiela 47:1, 5, 9 i 12: (...) Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku; a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza (...) A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać, potok, którego nie można było przejść (...) I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok (...) Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe; liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie; co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo; Księgi Daniela 7:9-10: A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi; Księgi Joela 3:23: W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji. (Biblia Warszawska);

 • 2

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. Na
  1. 2
  2. 3319
  3. μεσω
  4. mesō
  5. a_ Dat Sg n
  6. środku
  1. 3
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 4
  2. 4113
  3. πλατειας
  4. plateias
  5. n_ Gen Sg f
  6. placu
  7. ulicy
  1. 5
  2. 846
  3. αυτης
  4. autēs
  5. pp Gen Sg f
  6. jego
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 8
  2. 4215
  3. ποταμου
  4. potamou
  5. n_ Gen Sg m
  6. rzeki
  1. 9
  2. 1782
  3. εντευθεν
  4. enteuthen
  5. Adv
  6. stąd
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 1782
  3. εντευθεν
  4. enteuthen
  5. Adv
  6. stąd
  1. 12
  2. 3586
  3. ξυλον
  4. ksylon
  5. n_ Nom Sg n
  6. drzewo
  1. 13
  2. 2222
  3. ζωης
  4. zōēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. życia
  1. 14
  2. 4160
  3. ποιουν
  4. poioun
  5. vp Pres Act Nom Sg n
  6. czyniące
  1. 15
  2. 2590
  3. καρπους
  4. karpous
  5. n_ Acc Pl m
  6. owoców
  1. 16
  2. 1427
  3. δωδεκα
  4. dōdeka
  5. a_ Nom
  6. dwanaście
  1. 17
  2. 2596
  3. κατα
  4. kata
  5. Prep
  6. po
  1. 18
  2. 3376
  3. μηνα
  4. mēna
  5. n_ Acc Sg m
  6. miesiącu
  1. 19
  2. 1520
  3. ενα
  4. hena
  5. a_ Acc Sg m
  6. jednego
  1. 20
  2. 1538
  3. εκαστον
  4. hekaston
  5. a_ Acc Sg m
  6. każdego
  1. 21
  2. 591
  3. αποδιδουν
  4. apodidoun
  5. vp Pres Act Acc Sg n
  6. oddające
  1. 22
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 23
  2. 2590
  3. καρπον
  4. karpon
  5. n_ Acc Sg m
  6. owoc
  1. 24
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg n
  6. jego
  1. 25
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 26
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Nom Pl n
  1. 27
  2. 5444
  3. φυλλα
  4. fylla
  5. n_ Nom Pl n
  6. liście
  1. 28
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 29
  2. 3586
  3. ξυλου
  4. ksylou
  5. n_ Gen Sg n
  6. drzewa
  1. 30
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. ku
  1. 31
  2. 2322
  3. θεραπειαν
  4. therapeian
  5. n_ Acc Sg f
  6. leczeniu
  1. 32
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl n
  1. 33
  2. 1484
  3. εθνων
  4. ethnōn
  5. n_ Gen Pl n
  6. narodów
Przekład dosłowny:

Środkiem jego ulicya i z tej i z tamtej strony1 rzekib — drzewoc życia, dająced dwanaście owocówe, każdego 2 miesiąca wydające3f swój owoce, a liście drzewa — dla uzdrawianiag narodówh.4

Przekład literacki:

Środkiem jego ulicya i po obu brzegach1 rzekib — drzewoc życia, dająced dwanaście owocówe, każdego 2 miesiąca wydające3f swój owoce, a liście drzewa — dla uzdrawianiag narodówh.4


1 w TR występuje lekcja "εντευθεν" [enteuthen] - stąd - strong 1782; w BT i N/A "εκειθεν" [ekeithen] - stamtąd - strong 1564;
2 w BT i N/A nie występuje słowo "ενα" [hena] - jednego;
3 w TR i N/A występuje lekcja "αποδιδουν" [apodidoun]; w N/A "αποδιδους" [apodidous];
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 2:9: I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła; II Księgi Mojżeszowej 3:22: I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!; Księgi Ezechiela 47:12: Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe; liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie; co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. (Biblia Warszawska);

 • 3

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3956
  3. παν
  4. pan
  5. a_ Nom Sg n
  6. wszelkie
  1. 3
  2. 2652
  3. καταναθεμα
  4. katanathema
  5. n_ Nom Sg n
  6. przekleństwo
  7. godne klątwy
  1. 4
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 5
  2. 2071
  3. εσται
  4. estai
  5. vi Fut vxx 3 Sg
  6. będzie
  1. 6
  2. 2089
  3. ετι
  4. eti
  5. Adv
  6. już
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 8
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 9
  2. 2362
  3. θρονος
  4. thronos
  5. n_ Nom Sg m
  6. tron
  1. 10
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 11
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 14
  2. 721
  3. αρνιου
  4. arniou
  5. n_ Gen Sg n
  6. Baranka
  1. 15
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 16
  2. 846
  3. αυτη
  4. autē
  5. pp Dat Sg f
  6. nim
  1. 17
  2. 2071
  3. εσται
  4. estai
  5. vi Fut vxx 3 Sg
  6. będzie
  1. 18
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 19
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 20
  2. 1401
  3. δουλοι
  4. douloi
  5. n_ Nom Pl m
  6. niewolnicy
  7. słudzy
  1. 21
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 22
  2. 3000
  3. λατρευσουσιν
  4. latreusousin
  5. vi Fut Act 3 Pl
  6. będą służyć
  1. 23
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Mu

I nie będzie już nic godnego klątwy1a. Będzie w nim tronb Boga i Barankac, a Jego słudzyd będą Mu służyće 2


1 w TR występuje lekcja "καταναθεμα" [katanathema] - przekleństwo, godne klątwy; w BT i N/A "καταθεμα" [katathema] - przekleństwo;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 3:17: A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!; Księgi Zachariasza 14:11: Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie. (Biblia Warszawska);

 • 4

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3700
  3. οψονται
  4. opsontai
  5. vi Fut midD 3 Pl
  6. zobaczą
  1. 3
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 4
  2. 4383
  3. προσωπον
  4. prosōpon
  5. n_ Acc Sg n
  6. oblicze
  7. twarz
  1. 5
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 8
  2. 3686
  3. ονομα
  4. onoma
  5. n_ Nom Sg n
  6. imię
  1. 9
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 10
  2. 1909
  3. επι
  4. epi
  5. Prep
  6. na
  1. 11
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl n
  1. 12
  2. 3359
  3. μετωπων
  4. metōpōn
  5. n_ Gen Pl n
  6. czołach
  1. 13
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich

i będą oglądaća Jego obliczeb, a Jego imięc będzie na ich czołach.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 6:25-26: Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój; Psalmu 17:15: Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze twoje, Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem twoim; Psalmu 42:3: Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? (Biblia Warszawska);

 • 5

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3571
  3. νυξ
  4. nyks
  5. n_ Nom Sg f
  6. nocy
  1. 3
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 4
  2. 2071
  3. εσται
  4. estai
  5. vi Fut vxx 3 Sg
  6. będzie
  1. 5
  2. 1563
  3. εκει
  4. ekei
  5. Adv
  6. tam
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 5532
  3. χρειαν
  4. chreian
  5. n_ Acc Sg f
  6. potrzeby
  1. 8
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 9
  2. 2192
  3. εχουσιν
  4. echousin
  5. vi Pres Act 3 Pl
  6. mają
  1. 10
  2. 3088
  3. λυχνου
  4. lychnou
  5. n_ Gen Sg m
  6. lampy
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 5457
  3. φωτος
  4. fōtos
  5. n_ Gen Sg n
  6. światła
  1. 13
  2. 2246
  3. ηλιου
  4. hēliou
  5. n_ Gen Sg m
  6. słońca
  1. 14
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. gdyż
  1. 15
  2. 2962
  3. κυριος
  4. kyrios
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pan
  1. 16
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 17
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 18
  2. 5461
  3. φωτιζει
  4. fōtizei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. oświeca
  1. 19
  2. 846
  3. αυτους
  4. autous
  5. pp Acc Pl m
  6. ich
  1. 20
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 21
  2. 936
  3. βασιλευσουσιν
  4. basileusousin
  5. vi Fut Act 3 Pl
  6. będą królować
  7. będą panować
  1. 22
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 23
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 24
  2. 165
  3. αιωνας
  4. aiōnas
  5. n_ Acc Pl m
  6. wieki
  1. 25
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 26
  2. 165
  3. αιωνων
  4. aiōnōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. wieków

I nocy tam1 nie będzie, nie potrzebaa b im2 już (światła)3c lampy ani światłac słońcad, gdyż Pane, Bóg, ich5 oświeca4f — i będą królowaćg na wiekih wiekówh.6


1 w TR i BT występuje lekcja "εκει" [ekei] - tam - strong 1563; w N/A "ετι" [eti] - już - strong 2089;
2 w TR i BT występuje lekcja "χρειαν ουκ εχουσιν" [chreian ouk echousin] - potrzeby nie mają; w N/A "ουκ εχουσιν χρειαν" [ouk echousin chreian] - nie mają potrzeby;
3 w TR i BT nie występuje słowo "φωτος" [fōtos] - światła;
4 w TR występuje lekcja "φωτιζει" [fōtizei] - oświeca; w BT "φωτιει" [fōtiei] - oświetli; w N/A "φωτισει" [fōtisei] - oświetli;
5 w TR i BT nie występuje słowo "επ" [ep] - ich;
6 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 60:19-20: Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby; Księgi Daniela 7:18 i 27: Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne (...) Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane; Księgi Zachariasza 14:7: I będzie tylko jeden ciągły dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. (Biblia Warszawska);

 • 6

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 3
  2. 3427
  3. μοι
  4. moi
  5. pp 1 Dat Sg
  6. mi
  1. 4
  2. 3778
  3. ουτοι
  4. houtoi
  5. pd Nom Pl m
  6. te
  1. 5
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 6
  2. 3056
  3. λογοι
  4. logoi
  5. n_ Nom Pl m
  6. słowa
  1. 7
  2. 4103
  3. πιστοι
  4. pistoi
  5. a_ Nom Pl f
  6. wierne
  7. godne wiary
  1. 8
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 9
  2. 228
  3. αληθινοι
  4. alēthinoi
  5. a_ Nom Pl m
  6. prawdziwe
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 2962
  3. κυριος
  4. kyrios
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pan
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 14
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 15
  2. 40
  3. αγιων
  4. hagiōn
  5. a_ Gen Pl m
  6. świętych
  1. 16
  2. 4396
  3. προφητων
  4. profētōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. proroków
  1. 17
  2. 649
  3. απεστειλεν
  4. apesteilen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. wysłał
  1. 18
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 19
  2. 32
  3. αγγελον
  4. angelon
  5. n_ Acc Sg m
  6. zwiastuna
  1. 20
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 21
  2. 1166
  3. δειξαι
  4. deiksai
  5. vn Aor Act
  6. pokazać
  1. 22
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  1. 23
  2. 1401
  3. δουλοις
  4. doulois
  5. n_ Dat Pl m
  6. niewolnikom
  7. sługom
  1. 24
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 25
  2. 3739
  3. α
  4. ha
  5. pr Nom Pl n
  6. co
  1. 26
  2. 1163
  3. δει
  4. dei
  5. vi Pres im-Act 3 Sg
  6. trzeba
  7. jest konieczne
  1. 27
  2. 1096
  3. γενεσθαι
  4. genesthai
  5. vn 2Aor midD
  6. stać się
  1. 28
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 29
  2. 5034
  3. ταχει
  4. tachei
  5. n_ Dat Sg n
  6. szybkości
  7. pośpiechu
Przekład dosłowny:

I powiedział1a do mnie: Te słowab są wiarygodnec i prawdziwed, a Pan2e, Bóg świętych3f proroków4g posłałh swojego posłańcai, aby ukazaćj swoim sługomk to, co musil się wkrótcem stać.

Przekład literacki:

I powiedział1a do mnie: Te słowab są wiarygodnec i prawdziwed, a Pan2e, Bóg świętych3f proroków4g posłałh swojego aniołai, aby ukazaćj swoim sługomk to, co musil się wkrótcem stać.


1 w TR i N/A występuje lekcja "ειπεν" [eipen] - powiedział - strong 2036; w BT "λεγει" [legei] - mówi - strong 3004;
2 w TR i BT nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
3 w TR występuje lekcja "αγιων" [hagiōn] - świętych - strong 40; w BT i N/A "πνευματων" [pneumatōn] - duchowych - strong 4151;
4 w TR nie występuje rodzajnik "των" [tōn];
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 16:22: Lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli: Boże, Boże duchów wszelkiego ciała! Czy jeżeli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór?; IV Księgi Mojżeszowej 27:16: Niechaj Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, wyznaczy męża, który by przewodził zborowi; Księgi Daniela 2:28-29 i 45: Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie: Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie (...) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. (Biblia Warszawska);

 • 7

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2400
  3. ιδου
  4. idou
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. Oto
  1. 2
  2. 2064
  3. ερχομαι
  4. erchomai
  5. vi Pres midD/pasD 1 Sg
  6. przychodzę
  1. 3
  2. 5035
  3. ταχυ
  4. tachy
  5. Adv
  6. szybko
  7. spiesznie
  1. 4
  2. 3107
  3. μακαριος
  4. makarios
  5. a_ Nom Sg m
  6. szczęśliwy
  7. błogosławiony
  1. 5
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 6
  2. 5083
  3. τηρων
  4. tērōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. zachowujący
  7. strzegący
  1. 7
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 8
  2. 3056
  3. λογους
  4. logous
  5. n_ Acc Pl m
  6. słów
  1. 9
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 10
  2. 4394
  3. προφητειας
  4. profēteias
  5. n_ Gen Sg f
  6. proroctwa
  1. 11
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 12
  2. 975
  3. βιβλιου
  4. bibliou
  5. n_ Gen Sg n
  6. zwoju
  1. 13
  2. 5127
  3. τουτου
  4. toutou
  5. pd Gen Sg n
  6. tego

(I)1 otoa przychodzęb wkrótcec. Szczęśliwyd, który strzeżee słówf proroctwag tego zwojuh.


1 w TR nie występuje słowo "και" [kai] - i;

 • 8

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. A
  1. 2
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 3
  2. 2491
  3. ιωαννης
  4. iōannēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jan
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 4
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 5
  2. 991
  3. βλεπων
  4. blepōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. patrzący na
  1. 6
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. te
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 191
  3. ακουων
  4. akouōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. słuchający
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 3753
  3. οτε
  4. hote
  5. Adv
  6. gdy
  1. 11
  2. 191
  3. ηκουσα
  4. ēkousa
  5. vi Aor Act 1 Sg
  6. usłyszałem
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 991
  3. εβλεψα
  4. eblepsa
  5. vi Aor Act 1 Sg
  6. zobaczyłem
  1. 14
  2. 4098
  3. επεσα
  4. epesa
  5. vi 2Aor Act 1 Sg
  6. upadłem
  1. 15
  2. 4352
  3. προσκυνησαι
  4. proskynēsai
  5. vn Aor Act
  6. oddać cześć
  7. pokłonić się
  1. 16
  2. 1715
  3. εμπροσθεν
  4. emprosthen
  5. Prep
  6. przed
  1. 17
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 18
  2. 4228
  3. ποδων
  4. podōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. stopami
  1. 19
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 20
  2. 32
  3. αγγελου
  4. angelou
  5. n_ Gen Sg m
  6. zwiastuna
  1. 21
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 22
  2. 1166
  3. δεικνυοντος
  4. deiknyontos
  5. vp Pres Act Gen Sg m
  6. ukazującego
  1. 23
  2. 3427
  3. μοι
  4. moi
  5. pp 1 Dat Sg
  6. mi
  1. 24
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. te
Przekład dosłowny:

A ja1, Jana, jestem tym, który ogląda i słuchab to2 (wszystko). A gdy to usłyszałem i zobaczyłemb, upadłem3c, aby pokłonić sięd do stóp posłańcae, który mi to pokazywałf.

Przekład literacki:

A ja1, Jana, jestem tym, który ogląda i słuchab to2 (wszystko). A gdy to usłyszałem i zobaczyłemb, upadłem3c, aby pokłonić sięd do stóp aniołae, który mi to pokazywałf.


1 w TR występuje lekcja "και εγω" [kai egō]; w BT i N/A "καγω" [kagō] i jest pisane łącznie;
2 w TR występuje lekcja "βλεπων ταυτα και ακουων" [blepōn tauta kai akouōn] - patrzący na te i słuchający; w BT i N/A "ακουων και βλεπων ταυτα" [akouōn kai blepōn tauta] - słuchający i patrzący na te;
3 w TR i N/A występuje lekcja "επεσα" [epesa] - upadłem; w BT "επεσον" [epeson] - upadli;

 • 9

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 3
  2. 3427
  3. μοι
  4. moi
  5. pp 1 Dat Sg
  6. mi
  1. 4
  2. 3708
  3. ορα
  4. hora
  5. vm Pres Act 2 Sg
  6. patrz
  7. uważaj
  1. 5
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 6
  2. 4889
  3. συνδουλος
  4. syndoulos
  5. n_ Nom Sg m
  6. współniewolnik
  7. współsługa
  1. 7
  2. 4675
  3. σου
  4. sou
  5. pp 2 Gen Sg
  6. twój
  1. 8
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 9
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 12
  2. 80
  3. αδελφων
  4. adelfōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. braci
  1. 13
  2. 4675
  3. σου
  4. sou
  5. pp 2 Gen Sg
  6. twoich
  1. 14
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 15
  2. 4396
  3. προφητων
  4. profētōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. proroków
  1. 16
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 17
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 18
  2. 5083
  3. τηρουντων
  4. tērountōn
  5. vp Pres Act Gen Pl m
  6. zachowujących
  7. strzegących
  1. 19
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 20
  2. 3056
  3. λογους
  4. logous
  5. n_ Acc Pl m
  6. słów
  1. 21
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 22
  2. 975
  3. βιβλιου
  4. bibliou
  5. n_ Gen Sg n
  6. zwoju
  1. 23
  2. 5127
  3. τουτου
  4. toutou
  5. pd Gen Sg n
  6. tego
  1. 24
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 25
  2. 2316
  3. θεω
  4. theō
  5. n_ Dat Sg m
  6. Bogu
  1. 26
  2. 4352
  3. προσκυνησον
  4. proskynēson
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. oddaj cześć
  7. pokłoń się

I mówi do mnie: Uważaja! Nie (rób tego)! Jestem bowiem1 współsługąb twoim i twoich bracic, prorokówd oraz tych, którzy strzegąe słówf tego zwojug — Bogu złóż pokłonh!


1 w BT i N/A nie występuje słowo "γαρ" [gar] - bowiem;

 • 10

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 3
  2. 3427
  3. μοι
  4. moi
  5. pp 1 Dat Sg
  6. mi
  1. 4
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 5
  2. 4972
  3. σφραγισης
  4. sfragisēs
  5. vs Aor Act 2 Sg
  6. zapieczętowałbyś
  1. 6
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 7
  2. 3056
  3. λογους
  4. logous
  5. n_ Acc Pl m
  6. słów
  1. 8
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 9
  2. 4394
  3. προφητειας
  4. profēteias
  5. n_ Gen Sg f
  6. proroctwa
  1. 10
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 11
  2. 975
  3. βιβλιου
  4. bibliou
  5. n_ Gen Sg n
  6. zwoju
  1. 12
  2. 5127
  3. τουτου
  4. toutou
  5. pd Gen Sg n
  6. tego
  1. 13
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. gdyż
  1. 14
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 15
  2. 2540
  3. καιρος
  4. kairos
  5. n_ Nom Sg m
  6. pora
  1. 16
  2. 1451
  3. εγγυς
  4. engys
  5. Adv
  6. blisko
  1. 17
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest

I dodaje: Nie zapieczętuja słówb proroctwac tego zwojud, gdyż czase1 jest bliskif.2


1 w TR występuje lekcja "οτι ο καιρος" [hoti ho kairos] - gdyż pora; w BT i N/A "ο καιρος γαρ" [ho kairos gar] - pora bowiem;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Daniela 8:26: A widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą; ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach; Księgi Daniela 12:4: Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. (Biblia Warszawska);

 • 11

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 2
  2. 91
  3. αδικων
  4. adikōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. Czyniący niesprawiedliwość
  7. Krzywdzący
  1. 3
  2. 91
  3. αδικησατω
  4. adikēsatō
  5. vm Aor Act 3 Sg
  6. niech czyni niesprawiedliwość
  7. niech krzywdzi
  1. 4
  2. 2089
  3. ετι
  4. eti
  5. Adv
  6. jeszcze
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 6
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 7
  2. 4510
  3. ρυπων
  4. rypōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. który jest brudny
  7. który jest niegodziwy
  1. 8
  2. 4510
  3. ρυπωσατω
  4. rypōsatō
  5. vm Aor Act 3 Sg
  6. niech będzie brudny
  7. niech popełnia niegodziwość
  1. 9
  2. 2089
  3. ετι
  4. eti
  5. Adv
  6. jeszcze
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 11
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 12
  2. 1342
  3. δικαιος
  4. dikaios
  5. a_ Nom Sg m
  6. sprawiedliwy
  1. 13
  2. 1344
  3. δικαιωθητω
  4. dikaiōthētō
  5. vm Aor Pas 3 Sg
  6. niech zostanie uczyniony sprawiedliwym
  7. niech zostanie uczyniony sprawiedliwym
  1. 14
  2. 2089
  3. ετι
  4. eti
  5. Adv
  6. jeszcze
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 17
  2. 40
  3. αγιος
  4. hagios
  5. a_ Nom Sg m
  6. święty
  1. 18
  2. 37
  3. αγιασθητω
  4. hagiasthētō
  5. vm Aor Pas 3 Sg
  6. niech zostanie uświęcony
  7. niech zostanie poświęcony
  1. 19
  2. 2089
  3. ετι
  4. eti
  5. Adv
  6. jeszcze

Niesprawiedliwya niecha nadal dopuści się niesprawiedliwościa, niegodziwy1b niech2b jeszcze popełni niegodziwość2b, sprawiedliwyc niech3d jeszcze da się usprawiedliwić3d, a świętye niechf jeszcze da się uświęcićf.


1 w TR występuje lekcja "ρυπων" [rypōn] - który jest brudny, który jest niegodziwy - strong 4510; w BT i N/A "ρυπαρος" [ryparos] - brudny, lichy - strong 4508;
2 w TR występuje lekcja "ρυπωσατω" [rypōsatō]; w BT "ρυπαρευθητω" [rypareuthētō]; w N/A "ρυπανθητω" [rypareuthētō];
3 w TR występuje lekcja "δικαιωθητω" [dikaiōthētō] - niech zostanie uczyniony sprawiedliwym; w BT i N/A "δικαιοσυνην ποιησατω" [dikaiosunēn poiēsatō] - sprawiedliwość niech uczyni;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Daniela 12:10: Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. (Biblia Warszawska);

 • 12

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 2400
  3. ιδου
  4. idou
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. oto
  1. 3
  2. 2064
  3. ερχομαι
  4. erchomai
  5. vi Pres midD/pasD 1 Sg
  6. przychodzę
  1. 4
  2. 5035
  3. ταχυ
  4. tachy
  5. Adv
  6. szybko
  7. spiesznie
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 7
  2. 3408
  3. μισθος
  4. misthos
  5. n_ Nom Sg m
  6. zapłata
  1. 8
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. moja
  1. 9
  2. 3326
  3. μετ
  4. met
  5. Prep
  6. ze
  1. 10
  2. 1700
  3. εμου
  4. emou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mną
  1. 11
  2. 591
  3. αποδουναι
  4. apodounai
  5. vn 2Aor Act
  6. (by) oddać
  1. 12
  2. 1538
  3. εκαστω
  4. hekastō
  5. a_ Dat Sg m
  6. każdemu
  1. 13
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 14
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 15
  2. 2041
  3. εργον
  4. ergon
  5. n_ Nom Sg n
  6. dzieło
  7. czyn
  1. 16
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 17
  2. 2071
  3. εσται
  4. estai
  5. vi Fut vxx 3 Sg
  6. będzie

I1 otoa przychodzęb wkrótcec, a moja zapłatad ze Mną, by oddaće każdemu zgodnie tym jaki będzie jego2 czynf.3


1 w BT i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w TR występuje lekcja "αυτου εσται" [autou estai] - jego będzie; w BT "εσται αυτου" [estai autou] - będzie jego; w N/A "εστιν αυτου" [estai autou] - jest jego;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 28:4: Odpłać im według czynu ich I według złości uczynków ich, Według dzieła rąk ich odpłać im, Oddaj im, jak zasłużyli!; Psalmu 62:13: I że u ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego; Przypowieści Salomona 24:12: Jeżeli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to. A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu; Księgi Izajasza 40:10: Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim; Księgi Izajasza 59:18: Według uczynków odpłaci: swoim przeciwnikom zawziętością, swoim wrogom odpłatą, wyspom też da odpłatę; Księgi Izajasza 62:11: Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim; Księgi Jeremiasza 17:10: Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. (Biblia Warszawska);

 • 13

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 2
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 3
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 4
  2. 1
  3. α
  4. ha
  5. ni letter
  6. alfa
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 7
  2. 5598
  3. ω
  4. ō
  5. ni letter
  6. omega
  1. 8
  2. 746
  3. αρχη
  4. archē
  5. n_ Nom Sg f
  6. początek
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 5056
  3. τελος
  4. telos
  5. n_ Nom Sg n
  6. koniec
  1. 11
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 12
  2. 4413
  3. πρωτος
  4. prōtos
  5. a_ Nom Sg m
  6. pierwszy
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 14
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 15
  2. 2078
  3. εσχατος
  4. eschatos
  5. a_ Nom Sg m
  6. ostatni

Ja jestem1 Alfą2a i Omegąb, Początkiemc i Końcemd, Pierwszyme i Ostatnimf3.4


1 w BT i N/A nie występuje słowo "ειμι" [eimi] - jestem;
2 w TR występuje lekcja "α" [ha]; w BT i N/A "αλφα" [alfa];
3 w TR występuje lekcja "αρχη και τελος ο πρωτος και ο εσχατος" [archē kai telos ho prōtos kai ho eschatos] - początek i koniec, pierwszy i ostatni i nie występuje "η" [hē]; w BT i N/A "ο πρωτος και ο εσχατος η αρχη και τελος " [ho prōtos kai ho eschatos hē archē kai telos] - pierwszy i ostatni, początek i koniec;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 44:6: Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga; Księgi Izajasza 48:12: Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni. (Biblia Warszawska);

 • 14

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3107
  3. μακαριοι
  4. makarioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. Szczęśliwi
  7. Błogosławieni
  1. 2
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 3
  2. 4160
  3. ποιουντες
  4. poiountes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. czyniący
  1. 4
  2. 3588
  3. τας
  4. tas
  5. t_ Acc Pl f
  1. 5
  2. 1785
  3. εντολας
  4. entolas
  5. n_ Acc Pl f
  6. przykazania
  1. 6
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 7
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 8
  2. 2071
  3. εσται
  4. estai
  5. vi Fut vxx 3 Sg
  6. będzie
  1. 9
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 10
  2. 1849
  3. εξουσια
  4. eksousia
  5. n_ Nom Sg f
  6. władza
  1. 11
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich
  1. 12
  2. 1909
  3. επι
  4. epi
  5. Prep
  6. nad
  1. 13
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 14
  2. 3586
  3. ξυλον
  4. ksylon
  5. n_ Acc Sg n
  6. drzewem
  1. 15
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 16
  2. 2222
  3. ζωης
  4. zōēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. życia
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  1. 19
  2. 4440
  3. πυλωσιν
  4. pylōsin
  5. n_ Dat Pl m
  6. bramami
  1. 20
  2. 1525
  3. εισελθωσιν
  4. eiselthōsin
  5. vs 2Aor Act 3 Pl
  6. weszliby
  1. 21
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 22
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 23
  2. 4172
  3. πολιν
  4. polin
  5. n_ Acc Sg f
  6. miasta

Błogosławienia, czyniący1b przykazania2c Jego3, aby mieli prawod do drzewae życia i mogli wejśćg przez bramyf do Miasta.


1 w TR i BT występuje lekcja "ποιουντες" [poiountes] - czyniący - strong 4160; w N/A "πλυνοντες" [plynontes] - wyprający, opłukujący - strong 4150;
2 w TR i BT występuje lekcja "εντολας" [entolas] - przykazania - strong 1785; w N/A "στολας" [stolas] - długie szaty - strong 4749;
3 w TR i BT występuje lekcja "αυτου" [autou] - Jego; w N/A "αυτων" [autōn] - ich;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 2:9: I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła; I Księgi Mojżeszowej 3:22: I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (Biblia Warszawska);

 • 15

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1854
  3. εξω
  4. eksō
  5. Adv
  6. Na zewnątrz
  7. Poza
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 4
  2. 2965
  3. κυνες
  4. kynes
  5. n_ Nom Pl m
  6. psy
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 7
  2. 5333
  3. φαρμακοι
  4. farmakoi
  5. n_ Nom Pl m
  6. czarownice
  1. 8
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 9
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 10
  2. 4205
  3. πορνοι
  4. pornoi
  5. n_ Nom Pl m
  6. nierządnicy
  7. wszetecznicy
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 13
  2. 5406
  3. φονεις
  4. foneis
  5. n_ Nom Pl m
  6. mordercy
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 16
  2. 1496
  3. ειδωλολατραι
  4. eidōlolatrai
  5. n_ Nom Pl m
  6. bałwochwalcy
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 3956
  3. πας
  4. pas
  5. a_ Nom Sg m
  6. każdy
  1. 19
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 20
  2. 5368
  3. φιλων
  4. filōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. lubiący
  7. miłujący
  1. 21
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 22
  2. 4160
  3. ποιων
  4. poiōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. czyniący
  1. 23
  2. 5579
  3. ψευδος
  4. pseudos
  5. n_ Acc Sg n
  6. kłamstwo

Na zewnątrz zaś1 są psy, czarownicya, nierządnicyb, zabójcy, bałwochwalcyc oraz każdy, kto kocha2d kłamstwof i popełniae je.3


1 w BT i N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;
2 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 23:19: Nie będziesz wnosił do skarbca świątyni Pana, Boga twego, zapłaty nierządnicy ani ceny psa na podstawie jakiegokolwiek ślubu, gdyż obie są obrzydliwością dla Pana, Boga twego. (Biblia Warszawska);

 • 16

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 2
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 3
  2. 3992
  3. επεμψα
  4. epempsa
  5. vi Aor Act 1 Sg
  6. posłałem
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 32
  3. αγγελον
  4. angelon
  5. n_ Acc Sg m
  6. zwiastuna
  1. 6
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mojego
  1. 7
  2. 3140
  3. μαρτυρησαι
  4. martyrēsai
  5. vn Aor Act
  6. zaświadczyć
  1. 8
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 9
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. te
  1. 10
  2. 1909
  3. επι
  4. epi
  5. Prep
  6. w
  1. 11
  2. 3588
  3. ταις
  4. tais
  5. t_ Dat Pl f
  1. 12
  2. 1577
  3. εκκλησιαις
  4. ekklēsiais
  5. n_ Dat Pl f
  6. zgromadzeniach
  7. (społecznościach) wywołanych
  1. 13
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 14
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 15
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 16
  2. 4491
  3. ριζα
  4. riza
  5. n_ Nom Sg f
  6. korzeń
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 19
  2. 1085
  3. γενος
  4. genos
  5. n_ Nom Sg n
  6. ród
  1. 20
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 21
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 22
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 23
  2. 792
  3. αστηρ
  4. astēr
  5. n_ Nom Sg m
  6. gwiazda
  1. 24
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 25
  2. 2986
  3. λαμπρος
  4. lampros
  5. a_ Nom Sg m
  6. lśniąca
  7. jaśniejąca
  1. 26
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 27
  2. 3720
  3. ορθρινος
  4. orthrinos
  5. a_ Nom Sg m
  6. poranna
  7. wczesnoporanna
Przekład dosłowny:

Ja, Jezusa, posłałemb mojego posłańcac, aby zaświadczyłd wam o tym w zgromadzeniache. Ja jestem Korzeń i Ródf Dawida1 2g, Gwiazda jasnah i3 poranna4 5i.

Przekład literacki:

Ja, Jezusa, posłałemb mojego aniołac, aby zaświadczyłd wam o tym w kościołache. Ja jestem Korzeń i Ródf Dawida1 2g, Gwiazda jasnah i3 poranna4 5i.


1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
2 w TR występuje lekcja "δαβίδ" [dabid]; w BT i N/A "δαυίδ" [dauid];
3 w BT i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
4 w TR nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
5 w TR występuje lekcja "ορθρινος" [orthrinos] - poranna, wczesnoporanna - strong 3720; w BT i N/A "πρωινος" [prōinos] - poranna - strong 4407;
6 Możliwe, że jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 24:17: Widzę go, lecz nie teraz, Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, Powstanie berło z Izraela, I roztrzaska skronie Moabu, Ciemię wszystkich synów Seta; Księgi Izajasza 11:1: I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc; Księgi Jeremiasza 23:5: Oto idą dni — mówi Pan — że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. (Biblia Warszawska);

 • 17

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. A
  1. 2
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 3
  2. 4151
  3. πνευμα
  4. pneuma
  5. n_ Nom Sg n
  6. duch
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 6
  2. 3565
  3. νυμφη
  4. nymfē
  5. n_ Nom Sg f
  6. oblubienica
  7. panna młoda
  1. 7
  2. 3004
  3. λεγουσιν
  4. legousin
  5. vi Pres Act 3 Pl
  6. mówią
  1. 8
  2. 2064
  3. ελθε
  4. elthe
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. przyjdź
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 11
  2. 191
  3. ακουων
  4. akouōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. słuchający
  1. 12
  2. 2036
  3. ειπατω
  4. eipatō
  5. vm 2Aor Act 3 Sg
  6. niech powie
  1. 13
  2. 2064
  3. ελθε
  4. elthe
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. przyjdź
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 16
  2. 1372
  3. διψων
  4. dipsōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. pragnący
  1. 17
  2. 2064
  3. ελθετω
  4. elthetō
  5. vm 2Aor Act 3 Sg
  6. niech przyjdzie
  1. 18
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 19
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 20
  2. 2309
  3. θελων
  4. thelōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. chcący
  1. 21
  2. 2983
  3. λαμβανετω
  4. lambanetō
  5. vm Pres Act 3 Sg
  6. niech weźmie
  1. 22
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 23
  2. 5204
  3. υδωρ
  4. hydōr
  5. n_ Acc Sg n
  6. wodę
  1. 24
  2. 2222
  3. ζωης
  4. zōēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. życia
  1. 25
  2. 1432
  3. δωρεαν
  4. dōrean
  5. Adv
  6. darmo

A Ducha i Panna Młodab mówią: Przyjdźc! I kto słyszy, niech powied: Przyjdźc! Kto pragniee, niech przyjdziec, kto chcef, niech weźmieg wodę życia za darmoh.7


1 w TR występuje lekcja "ελθε" [elthe] - przyjdź; w BT i N/A "ερχου" [erchou] - chodź;
2 w TR występuje lekcja "ελθε" [elthe] - przyjdź; w BT i N/A "ερχου" [erchou] - chodź;
3 w TR występuje lekcja "ελθετω" [elthetō] - niech przyjdzie; w BT i N/A "ερχεσθω" [erchesthō] - niech przychodzi;
4 w BT i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
5 w TR występuje lekcja "λαμβανετω" [lambanetō]; w N/A "λαβετω" [labetō];
6 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "το" [to];
7 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 44:3: Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle; Księgi Izajasza 55:1: Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko! (Biblia Warszawska);

 • 18

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4828
  3. συμμαρτυρουμαι
  4. symmartyroumai
  5. vi Pres midD/pasD 1 Sg
  6. Zaświadczam razem
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 3956
  3. παντι
  4. panti
  5. a_ Dat Sg m
  6. każdemu
  1. 4
  2. 191
  3. ακουοντι
  4. akouonti
  5. vp Pres Act Dat Sg m
  6. słuchającemu
  1. 5
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 6
  2. 3056
  3. λογους
  4. logous
  5. n_ Acc Pl m
  6. słów
  1. 7
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 8
  2. 4394
  3. προφητειας
  4. profēteias
  5. n_ Gen Sg f
  6. proroctwa
  1. 9
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 10
  2. 975
  3. βιβλιου
  4. bibliou
  5. n_ Gen Sg n
  6. zwoju
  1. 11
  2. 5127
  3. τουτου
  4. toutou
  5. pd Gen Sg n
  6. tego
  1. 12
  2. 1437
  3. εαν
  4. ean
  5. Cond
  6. jeśli
  1. 13
  2. 5100
  3. τις
  4. tis
  5. px Nom Sg m
  6. ktoś
  1. 14
  2. 2007
  3. επιτιθη
  4. epitithē
  5. vs Pres Act 3 Sg
  6. dokładałby
  1. 15
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 16
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. tych
  1. 17
  2. 2007
  3. επιθησει
  4. epithēsei
  5. vi Fut Act 3 Sg
  6. nałoży
  7. dołoży
  1. 18
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 19
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 20
  2. 1909
  3. επ
  4. ep
  5. Prep
  6. na
  1. 21
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. niego
  1. 22
  2. 3588
  3. τας
  4. tas
  5. t_ Acc Pl f
  1. 23
  2. 4127
  3. πληγας
  4. plēgas
  5. n_ Acc Pl f
  6. ciosów
  7. razów
  1. 24
  2. 3588
  3. τας
  4. tas
  5. t_ Acc Pl f
  1. 25
  2. 1125
  3. γεγραμμενας
  4. gegrammenas
  5. vp Perf Pas Acc Pl f
  6. które są zapisane
  1. 26
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 27
  2. 975
  3. βιβλιω
  4. bibliō
  5. n_ Dat Sg n
  6. zwoju
  1. 28
  2. 5129
  3. τουτω
  4. toutō
  5. pd Dat Sg n
  6. tym

Współświadczę1a bowiem2 każdemu, kto3 słucha słówb proroctwac tego zwojud: Jeśli ktoś (coś) do tego dołożye, dołożye4 mu Bóg klęskf opisanych w tym zwoju5d;


1 w TR występuje lekcja "συμμαρτυρουμαι" [symmartyroumai] - Zaświadczam razem; w BT i N/A "μαρτυρω εγω" [martyrō egō] - Świadczyłbym ja;
2 w BT i N/A nie występuje słowo "γαρ" [gar] - bowiem;
3 w TR nie występuje rodzajnik "τω" [tō] - (temu);
4 w TR występuje lekcja "επιτιθη προς ταυτα επιθησει" [epitithē pros tauta epithēsei] - dokładałby do tych, nałoży, dokładałby do tych, dołoży; w BT "επιθη επ αυτα επιθησαι" [epithē ep auta epithēsai] - dołożyłby na nie, oby nałożył, dołożyłby na nie, oby dołożył; w N/A "επιθη επ αυτα επιθησει" [epithē ep auta epithēsei] - dołożyłby na nie, nałoży, dołożyłby na nie, dołoży;
5 w TR nie występuje rodzajnik "τω" [tō];

 • 19

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 1437
  3. εαν
  4. ean
  5. Cond
  6. jeśli
  1. 3
  2. 5100
  3. τις
  4. tis
  5. px Nom Sg m
  6. ktoś
  1. 4
  2. 851
  3. αφαιρη
  4. afairē
  5. vs Pres Act 3 Sg
  6. zabierałby
  7. odejmowałby
  1. 5
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. ze
  1. 6
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 7
  2. 3056
  3. λογων
  4. logōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. słów
  1. 8
  2. 976
  3. βιβλου
  4. biblou
  5. n_ Gen Sg f
  6. zwoju
  7. księgi
  1. 9
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 10
  2. 4394
  3. προφητειας
  4. profēteias
  5. n_ Gen Sg f
  6. proroctwa
  1. 11
  2. 3778
  3. ταυτης
  4. tautēs
  5. pd Gen Sg f
  6. tego
  1. 12
  2. 851
  3. αφαιρησει
  4. afairēsei
  5. vi Fut Act 3 Sg
  6. zabierze
  7. odejmie
  1. 13
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 14
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 15
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 16
  2. 3313
  3. μερος
  4. meros
  5. n_ Acc Sg n
  6. udział
  1. 17
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 18
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. ze
  1. 19
  2. 976
  3. βιβλου
  4. biblou
  5. n_ Gen Sg f
  6. zwoju
  7. księgi
  1. 20
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 21
  2. 2222
  3. ζωης
  4. zōēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. życia
  1. 22
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 23
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 24
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 25
  2. 4172
  3. πολεως
  4. poleōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. miasta
  1. 26
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 27
  2. 40
  3. αγιας
  4. hagias
  5. a_ Gen Sg f
  6. świętego
  1. 28
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 29
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl n
  1. 30
  2. 1125
  3. γεγραμμενων
  4. gegrammenōn
  5. vp Perf Pas Gen Pl n
  6. które są zapisane
  1. 31
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 32
  2. 975
  3. βιβλιω
  4. bibliō
  5. n_ Dat Sg n
  6. zwoju
  1. 33
  2. 5129
  3. τουτω
  4. toutō
  5. pd Dat Sg n
  6. tym

a jeśliby ktoś (coś) odejmowałby1a ze słówb tego zwoju2 3c proroctwad, zabierze4a Bóg jego udziałe z księgi5 6c życia i ze świętegof Miasta, i7 z tego, co zapisane w tym zwoju8g.


1 w TR występuje lekcja "αφαιρη" [afairē] - zabierałby, odejmowałby; w BT i N/A "αφελη" [afelē] - zabrałby, odjąłby;
2 w TR nie występuje rodzajnik "του" [tou];
3 w TR występuje lekcja "βιβλου" [biblou] - zwoju, księgi - strong 976; w BT i N/A "βιβλιου" [bibliou] - zwoju - strong 975;
4 w TR występuje lekcja "αφαιρησει" [afairēsei] - zabierze, odejmie; w BT "αφελοι" [afeloi] - oby zabrał, oby odjął; w N/A "αφελει" [afelei] - zabierze, odejmie;
5 w TR nie występuje rodzajnik "του" [tou];
6 w TR występuje lekcja "βιβλου" [biblou] - zwoju, księgi - strong 976; w BT i N/A "ξυλου" [ksylou] - drzewie - strong 3586;
7 w BT i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
8 w TR nie występuje rodzajnik "τω" [tō];
9 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 2:9: I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła; I Księgi Mojżeszowej 3:22: Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję; II Księgi Mojżeszowej 32:33: I rzekł Pan do Mojżesza: Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymażę z księgi mojej; V Księgi Mojżeszowej 4:2: I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!; V Księgi Mojżeszowej 13:1: Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz; Przypowieści Salomona 30:6: Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. (Biblia Warszawska);

 • 20

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. Mówi
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 3140
  3. μαρτυρων
  4. martyrōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. świadczący
  1. 4
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. te
  1. 5
  2. 3483
  3. ναι
  4. nai
  5. Part
  6. tak
  1. 6
  2. 2064
  3. ερχομαι
  4. erchomai
  5. vi Pres midD/pasD 1 Sg
  6. przychodzę
  1. 7
  2. 5035
  3. ταχυ
  4. tachy
  5. Adv
  6. szybko
  7. spiesznie
  1. 8
  2. 281
  3. αμην
  4. amēn
  5. Hebrew
  6. amen
  7. [zaprawdę]
  1. 9
  2. 3483
  3. ναι
  4. nai
  5. Part
  6. tak
  1. 10
  2. 2064
  3. ερχου
  4. erchou
  5. vi Pres midD/pasD 2 Sg
  6. chodź
  1. 11
  2. 2962
  3. κυριε
  4. kyrie
  5. n_ Voc Sg m
  6. Panie
  1. 12
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Voc Sg m
  6. Jezu
  7. [JHWH jest zbawieniem]

Mówi Ten, który o tym zaświadczaa: Tak, przychodzęb wkrótcec. Amend. Tak1 chodźb, Paniee Jezuf!2


1 w N/A nie występuje słowo "ναι" [nai] - tak;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Kronik 16:36: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Od wieków aż na wieki! I powiedział cały lud: Amen, i chwalił Pana; Księgi Nehemiasza 8:6: Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce odpowiedział: Amen, amen! Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. (Biblia Warszawska);

 • 21

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 2
  2. 5485
  3. χαρις
  4. charis
  5. n_ Nom Sg f
  6. Łaska
  1. 3
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 4
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 5
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszego
  1. 6
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 7
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 8
  2. 3326
  3. μετα
  4. meta
  5. Prep
  6. ze
  1. 9
  2. 3956
  3. παντων
  4. pantōn
  5. a_ Gen Pl m
  6. wszystkimi
  1. 10
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. wami
  1. 11
  2. 281
  3. αμην
  4. amēn
  5. Hebrew
  6. amen
  7. [zaprawdę]
Przekład dosłowny:

Łaskaa Panab naszego1 Jezusac Pomazańca2d (niech będzie) z wszystkimi wami3. Amen4e.

Przekład literacki:

Łaskaa Panab naszego1 Jezusac Chrystusa2d (niech będzie) z wszystkimi wami3. Amen4e.


1 w BT i N/A nie występuje słowo "ημων" [hēmōn] - naszego;
2 w N/A nie występuje słowo "χριστου" [christou] - Pomazańca;
3 w TR występuje lekcja "υμων" [hymōn] - wami; w N/A "των αγιων" [tōn hagiōn] - świętymi;
4 w N/A nie występuje słowo "αμην" [amēn] - amen;