Rozdział 1

 • 1

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. Na
  1. 2
  2. 746
  3. αρχη
  4. archē
  5. n_ Dat Sg f
  6. początku
  1. 3
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. było
  1. 4
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 5
  2. 3056
  3. λογος
  4. logos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Słowo
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 7
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 8
  2. 3056
  3. λογος
  4. logos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Słowo
  1. 9
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. było
  1. 10
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. u
  1. 11
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 12
  2. 2316
  3. θεον
  4. theon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Boga
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 14
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 15
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był
  1. 16
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 17
  2. 3056
  3. λογος
  4. logos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Słowo

Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 1:1: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię; Psalmu 33:6: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich; Księgi Izajasza 55:11: tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. (Biblia Warszawska);

 • 2

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. Ono
  1. 2
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. było
  1. 3
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. na
  1. 4
  2. 746
  3. αρχη
  4. archē
  5. n_ Dat Sg f
  6. początku
  1. 5
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. u
  1. 6
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 7
  2. 2316
  3. θεον
  4. theon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Boga

Ono było na początku u Boga.

 • 3

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3956
  3. παντα
  4. panta
  5. a_ Nom Pl n
  6. Wszystkie
  1. 2
  2. 1223
  3. δι
  4. di
  5. Prep
  6. przez
  7. dzięki
  1. 3
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Niego
  1. 4
  2. 1096
  3. εγενετο
  4. egeneto
  5. vi 2Aor midD 3 Sg
  6. stało się
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 5565
  3. χωρις
  4. chōris
  5. Adv
  6. bez
  1. 7
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Niego
  1. 8
  2. 1096
  3. εγενετο
  4. egeneto
  5. vi 2Aor midD 3 Sg
  6. stało się
  1. 9
  2. 3761
  3. ουδε
  4. oude
  5. Adv
  6. ani
  1. 10
  2. 1520
  3. εν
  4. hen
  5. a_ Nom Sg n
  6. jedno
  1. 11
  2. 3739
  3. ο
  4. ho
  5. pr Nom Sg n
  6. co
  1. 12
  2. 1096
  3. γεγονεν
  4. gegonen
  5. vi 2Perf Act 3 Sg
  6. stało się

Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 45:12: Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. (Biblia Warszawska);

 • 4

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. W
  1. 2
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Nim
  1. 3
  2. 2222
  3. ζωη
  4. zōē
  5. n_ Nom Sg f
  6. życie
  1. 4
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. było
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 6
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 7
  2. 2222
  3. ζωη
  4. zōē
  5. n_ Nom Sg f
  6. życie
  1. 8
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. było
  1. 9
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 10
  2. 5457
  3. φως
  4. fōs
  5. n_ Nom Sg n
  6. światło
  1. 11
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 12
  2. 444
  3. ανθρωπων
  4. anthrōpōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. ludzi

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 36:10: Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość. (Biblia Warszawska);

 • 5

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. A
  1. 2
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 3
  2. 5457
  3. φως
  4. fōs
  5. n_ Nom Sg n
  6. światło
  1. 4
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 5
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 6
  2. 4653
  3. σκοτια
  4. skotia
  5. n_ Dat Sg f
  6. ciemności
  1. 7
  2. 5316
  3. φαινει
  4. fainei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. świeci
  7. ukazuje się
  1. 8
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 9
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 10
  2. 4653
  3. σκοτια
  4. skotia
  5. n_ Nom Sg f
  6. ciemność
  1. 11
  2. 846
  3. αυτο
  4. auto
  5. pp Acc Sg n
  6. nią
  1. 12
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 13
  2. 2638
  3. κατελαβεν
  4. katelaben
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. zawładnęła
  7. opanowała

Światłość zaś świeci w ciemności i ciemność nią nie zawładnęła.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Joba 24:13-17: Tamci znów są wrogami światłości, nie znają jego dróg i nie pozostają na jego ścieżkach. Nim światło wzejdzie, powstaje morderca, zabija ubogiego i biednego, a w nocy zakrada się złodziej. Oko cudzołożnika czeka na zmierzch, myśli on: nie dostrzeże mnie żadne oko, i na twarz kładzie zasłonę. W ciemności włamują się do domów; w dzień dobrze się zamykają, oni wszyscy nie chcą znać światła. Bo dla nich mrok jest porankiem, gdyż ze strachami ciemnej nocy są obeznani; Psalmu 18:29: Ty zaiste zapalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje. (Biblia Warszawska);

 • 6

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1096
  3. εγενετο
  4. egeneto
  5. vi 2Aor midD 3 Sg
  6. Stał się
  1. 2
  2. 444
  3. ανθρωπος
  4. anthrōpos
  5. n_ Nom Sg m
  6. człowiek
  1. 3
  2. 649
  3. απεσταλμενος
  4. apestalmenos
  5. vp Perf Pas Nom Sg m
  6. który jest wysłany
  1. 4
  2. 3844
  3. παρα
  4. para
  5. Prep
  6. od
  1. 5
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 6
  2. 3686
  3. ονομα
  4. onoma
  5. n_ Nom Sg n
  6. imię
  1. 7
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 8
  2. 2491
  3. ιωαννης
  4. iōannēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jan
  7. [JHWH jest łaskawy]

Pojawił się człowiek posłany od Boga. Na imię mu było Jana.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 40:3: Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!; Księgi Malachiasza 3:1: Oto Ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie - mówi Pan Zastępów. (Biblia Warszawska);

 • 7

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. On
  1. 2
  2. 2064
  3. ηλθεν
  4. ēlthen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. przyszedł
  1. 3
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 4
  2. 3141
  3. μαρτυριαν
  4. martyrian
  5. n_ Acc Sg f
  6. świadectwo
  1. 5
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 6
  2. 3140
  3. μαρτυρηση
  4. martyrēsē
  5. vs Aor Act 3 Sg
  6. zaświadczyłby
  1. 7
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 8
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 9
  2. 5457
  3. φωτος
  4. fōtos
  5. n_ Gen Sg n
  6. świetle
  1. 10
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 11
  2. 3956
  3. παντες
  4. pantes
  5. a_ Nom Pl m
  6. wszyscy
  1. 12
  2. 4100
  3. πιστευσωσιν
  4. pisteusōsin
  5. vs Aor Act 3 Pl
  6. uwierzyliby
  1. 13
  2. 1223
  3. δι
  4. di
  5. Prep
  6. przez
  7. dzięki
  1. 14
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. niego

Przyszedł on na świadectwo - aby zaświadczyć o tej Światłości: aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.

 • 8

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. Nie
  1. 2
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był
  1. 3
  2. 1565
  3. εκεινος
  4. ekeinos
  5. pd Nom Sg m
  6. on
  1. 4
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 5
  2. 5457
  3. φως
  4. fōs
  5. n_ Nom Sg n
  6. światło
  1. 6
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 7
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. jedynie
  1. 8
  2. 3140
  3. μαρτυρηση
  4. martyrēsē
  5. vs Aor Act 3 Sg
  6. zaświadczyłby
  1. 9
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 10
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 11
  2. 5457
  3. φωτος
  4. fōtos
  5. n_ Gen Sg n
  6. świetle

Nie on był Światłością, ale (miał) jedynie zaświadczyć o Światłości.

 • 9

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. Było
  1. 2
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 3
  2. 5457
  3. φως
  4. fōs
  5. n_ Nom Sg n
  6. światło
  1. 4
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 5
  2. 228
  3. αληθινον
  4. alēthinon
  5. a_ Nom Sg n
  6. prawdziwe
  1. 6
  2. 3739
  3. ο
  4. ho
  5. pr Nom Sg n
  6. które
  1. 7
  2. 5461
  3. φωτιζει
  4. fōtizei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. oświeca
  1. 8
  2. 3956
  3. παντα
  4. panta
  5. a_ Acc Sg m
  6. każdego
  1. 9
  2. 444
  3. ανθρωπον
  4. anthrōpon
  5. n_ Acc Sg m
  6. człowieka
  1. 10
  2. 2064
  3. ερχομενον
  4. erchomenon
  5. vp Pres midD/pasD Acc Sg m
  6. przychodzącego
  1. 11
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 12
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 13
  2. 2889
  3. κοσμον
  4. kosmon
  5. n_ Acc Sg m
  6. świat

Była prawdziwa Światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat:1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 49:6: Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. (Biblia Warszawska);

 • 10

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. Na
  1. 2
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 3
  2. 2889
  3. κοσμω
  4. kosmō
  5. n_ Dat Sg m
  6. świecie
  1. 4
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 7
  2. 2889
  3. κοσμος
  4. kosmos
  5. n_ Nom Sg m
  6. świat
  1. 8
  2. 1223
  3. δι
  4. di
  5. Prep
  6. przez
  7. dzięki
  1. 9
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Niego
  1. 10
  2. 1096
  3. εγενετο
  4. egeneto
  5. vi 2Aor midD 3 Sg
  6. stał się
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 2889
  3. κοσμος
  4. kosmos
  5. n_ Nom Sg m
  6. świat
  1. 14
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 15
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 16
  2. 1097
  3. εγνω
  4. egnō
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. poznał

Na świecie był i świat przez Niego powstał, ale Go świat nie rozpoznał.

 • 11

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. Do
  1. 2
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Acc Pl n
  1. 3
  2. 2398
  3. ιδια
  4. idia
  5. a_ Acc Pl n
  6. swego
  1. 4
  2. 2064
  3. ηλθεν
  4. ēlthen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. przyszedł
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 7
  2. 2398
  3. ιδιοι
  4. idioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. swoi
  1. 8
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 9
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 10
  2. 3880
  3. παρελαβον
  4. parelabon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. przyjęli

Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 53:3: Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (Biblia Warszawska);

 • 12

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3745
  3. οσοι
  4. hosoi
  5. pk Nom Pl m
  6. Jak wielu
  7. Ilu
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 2983
  3. ελαβον
  4. elabon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. przyjęli
  1. 4
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 5
  2. 1325
  3. εδωκεν
  4. edōken
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. dał
  1. 6
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 7
  2. 1849
  3. εξουσιαν
  4. eksousian
  5. n_ Acc Sg f
  6. prawo
  7. władzę
  1. 8
  2. 5043
  3. τεκνα
  4. tekna
  5. n_ Nom Pl n
  6. dziećmi
  1. 9
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 10
  2. 1096
  3. γενεσθαι
  4. genesthai
  5. vn 2Aor midD
  6. stać się
  1. 11
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  6. (tym)
  1. 12
  2. 4100
  3. πιστευουσιν
  4. pisteuousin
  5. vp Pres Act Dat Pl m
  6. wierzącym
  1. 13
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 14
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 15
  2. 3686
  3. ονομα
  4. onoma
  5. n_ Acc Sg n
  6. imię
  1. 16
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego

Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga — tym, którzy wierzą w Jego imię,

 • 13

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3739
  3. οι
  4. hoi
  5. pr Nom Pl m
  6. którzy
  1. 2
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 3
  2. 1537
  3. εξ
  4. eks
  5. Prep
  6. z
  1. 4
  2. 129
  3. αιματων
  4. haimatōn
  5. n_ Gen Pl n
  6. krwi
  1. 5
  2. 3761
  3. ουδε
  4. oude
  5. Adv
  6. ani
  1. 6
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 7
  2. 2307
  3. θεληματος
  4. thelēmatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. woli
  1. 8
  2. 4561
  3. σαρκος
  4. sarkos
  5. n_ Gen Sg f
  6. ciała
  1. 9
  2. 3761
  3. ουδε
  4. oude
  5. Adv
  6. ani
  1. 10
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 11
  2. 2307
  3. θεληματος
  4. thelēmatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. woli
  1. 12
  2. 435
  3. ανδρος
  4. andros
  5. n_ Gen Sg m
  6. mężczyzny
  1. 13
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 14
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 15
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 16
  2. 1080
  3. εγεννηθησαν
  4. egennēthēsan
  5. vi Aor Pas 3 Pl
  6. zostali zrodzeni

którzy zostali zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

 • 14

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. A
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 3056
  3. λογος
  4. logos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Słowo
  1. 4
  2. 4561
  3. σαρξ
  4. sarks
  5. n_ Nom Sg f
  6. ciało
  1. 5
  2. 1096
  3. εγενετο
  4. egeneto
  5. vi 2Aor midD 3 Sg
  6. stało się
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 4637
  3. εσκηνωσεν
  4. eskēnōsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. zamieszkało
  7. rozbiło namiot
  1. 8
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. wśród
  1. 9
  2. 2254
  3. ημιν
  4. hēmin
  5. pp 1 Dat Pl
  6. nas
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 2300
  3. εθεασαμεθα
  4. etheasametha
  5. vi Aor midD 1 Pl
  6. zobaczyliśmy
  1. 12
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 13
  2. 1391
  3. δοξαν
  4. doksan
  5. n_ Acc Sg f
  6. chwałę
  1. 14
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 15
  2. 1391
  3. δοξαν
  4. doksan
  5. n_ Acc Sg f
  6. chwałę
  1. 16
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jako
  1. 17
  2. 3439
  3. μονογενους
  4. monogenous
  5. a_ Gen Sg m
  6. Jednorodzonego
  7. Jedynaka
  1. 18
  2. 3844
  3. παρα
  4. para
  5. Prep
  6. od
  1. 19
  2. 3962
  3. πατρος
  4. patros
  5. n_ Gen Sg m
  6. Ojca
  1. 20
  2. 4134
  3. πληρης
  4. plērēs
  5. a_ Nom Sg f
  6. pełne
  1. 21
  2. 5485
  3. χαριτος
  4. charitos
  5. n_ Gen Sg f
  6. łaski
  1. 22
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 23
  2. 225
  3. αληθειας
  4. alētheias
  5. n_ Gen Sg f
  6. prawdy

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało1 wśród nas, pełne łaski i prawdy. I zobaczyliśmy Jego chwałę: chwałę jako Jednorodzonego (pochodzącego) od Ojca.2


1 dosł. rozbiło namiot;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 25:8: I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich; II Księgi Mojżeszowej 33:18: I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!; II Księgi Mojżeszowej 40:34: Wtedy obłok zakrył Namiot Zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. (Biblia Warszawska);

 • 15

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2491
  3. ιωαννης
  4. iōannēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jan
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 2
  2. 3140
  3. μαρτυρει
  4. martyrei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. świadczy
  1. 3
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 4
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Nim
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 2896
  3. κεκραγεν
  4. kekragen
  5. vi 2Perf Act 3 Sg
  6. wołał
  1. 7
  2. 3004
  3. λεγων
  4. legōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. mówiąc
  1. 8
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. Ten
  1. 9
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był
  1. 10
  2. 3739
  3. ον
  4. hon
  5. pr Acc Sg m
  6. o którym
  1. 11
  2. 2036
  3. ειπον
  4. eipon
  5. vi 2Aor Act 1 Sg
  6. powiedziałem
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  6. (Ten)
  1. 13
  2. 3694
  3. οπισω
  4. opisō
  5. Adv
  6. za
  1. 14
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mną
  1. 15
  2. 2064
  3. ερχομενος
  4. erchomenos
  5. vp Pres midD/pasD Nom Sg m
  6. który przychodzi
  1. 16
  2. 1715
  3. εμπροσθεν
  4. emprosthen
  5. Prep
  6. przede
  1. 17
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mną
  1. 18
  2. 1096
  3. γεγονεν
  4. gegonen
  5. vi 2Perf Act 3 Sg
  6. stał się
  1. 19
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. bo
  1. 20
  2. 4413
  3. πρωτος
  4. prōtos
  5. a_ Nom Sg m
  6. pierwszy
  1. 21
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. (ode) mnie
  1. 22
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był

Jana świadczy o Nim w donośnym wołaniu: Oto Ten, o którym powiedziałem: (Ten), który przychodzi po mnie, wyprzedza mnie, bo był wcześniej niż ja,

 • 16

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. A
  1. 2
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 3
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 4
  2. 4138
  3. πληρωματος
  4. plērōmatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. pełni
  1. 5
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 6
  2. 2249
  3. ημεις
  4. hēmeis
  5. pp 1 Nom Pl
  6. my
  1. 7
  2. 3956
  3. παντες
  4. pantes
  5. a_ Nom Pl m
  6. wszyscy
  1. 8
  2. 2983
  3. ελαβομεν
  4. elabomen
  5. vi 2Aor Act 1 Pl
  6. otrzymaliśmy
  7. wzięliśmy
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 5485
  3. χαριν
  4. charin
  5. n_ Acc Sg f
  6. łaskę
  1. 11
  2. 473
  3. αντι
  4. anti
  5. Prep
  6. zamiast
  7. po
  1. 12
  2. 5485
  3. χαριτος
  4. charitos
  5. n_ Gen Sg f
  6. łaski
  7. łasce

i1 z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy — łaskę po łasce2.


1 w TR i BT występuje lekcja "και" [kai] - i - strong 2532; w N/A "οτι" [hoti] - gdyż - strong 3754;
2 lub łaska za łaską;

 • 17

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. O ile bowiem
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 3551
  3. νομος
  4. nomos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Prawo
  1. 4
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 5
  2. 3475
  3. μωσεως
  4. mōseōs
  5. n_ Gen Sg m
  6. Mojżesza
  7. [wyciągnąć]
  1. 6
  2. 1325
  3. εδοθη
  4. edothē
  5. vi Aor Pas 3 Sg
  6. zostało dane
  1. 7
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 8
  2. 5485
  3. χαρις
  4. charis
  5. n_ Nom Sg f
  6. łaska
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 11
  2. 225
  3. αληθεια
  4. alētheia
  5. n_ Nom Sg f
  6. prawda
  1. 12
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  7. dzięki
  1. 13
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 14
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 15
  2. 1096
  3. εγενετο
  4. egeneto
  5. vi 2Aor midD 3 Sg
  6. stała się
Przekład dosłowny:

O ile bowiem Prawo zostało nadane przez Mojżesza1a, łaska i prawda zaistniały dzięki Jezusowib Pomazańcowic.2

Przekład literacki:

O ile bowiem Prawo zostało nadane przez Mojżesza1a, łaska i prawda zaistniały dzięki Jezusowib Chrystusowic.2


1 w TR i BT występuje lekcja "μωσεως" [mōseōs]; w N/A "μωυσεως" [mōuseōs];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do V Księgi Mojżeszowej 32:46: rzekł do nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. (Biblia Warszawska);

 • 18

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2316
  3. θεον
  4. theon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Boga
  1. 2
  2. 3762
  3. ουδεις
  4. oudeis
  5. a_ Nom Sg m
  6. nikt
  1. 3
  2. 3708
  3. εωρακεν
  4. heōraken
  5. vi Perf Act 3 Sg Att
  6. widział
  1. 4
  2. 4455
  3. πωποτε
  4. pōpote
  5. Adv
  6. kiedykolwiek
  1. 5
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 6
  2. 3439
  3. μονογενης
  4. monogenēs
  5. a_ Nom Sg m
  6. Jednorodzony
  7. Jedynak
  1. 7
  2. 5207
  3. υιος
  4. hyios
  5. n_ Nom Sg m
  6. Syn
  1. 8
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 9
  2. 5607
  3. ων
  4. ōn
  5. vp Pres vxx Nom Sg m
  6. będący
  1. 10
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 11
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 12
  2. 2859
  3. κολπον
  4. kolpon
  5. n_ Acc Sg m
  6. piersi
  7. łonie
  1. 13
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 14
  2. 3962
  3. πατρος
  4. patros
  5. n_ Gen Sg m
  6. Ojca
  1. 15
  2. 1565
  3. εκεινος
  4. ekeinos
  5. pd Nom Sg m
  6. On
  1. 16
  2. 1834
  3. εξηγησατο
  4. eksēgēsato
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. objawił

Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony1 Syn2, który jest w łonie Ojca, On (Go) objawił.3


1 w N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
2 w TR i BT występuje lekcja "υιος" [hyios] - Syn - strong 5207; w N/A "θεος" [theos] - Bóg - strong 2316;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 33:20: Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. (Biblia Warszawska);

 • 19

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. A
  1. 2
  2. 3778
  3. αυτη
  4. hautē
  5. pd Nom Sg f
  6. takie
  1. 3
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 4
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 5
  2. 3141
  3. μαρτυρια
  4. martyria
  5. n_ Nom Sg f
  6. świadectwo
  1. 6
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 7
  2. 2491
  3. ιωαννου
  4. iōannou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jana
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 8
  2. 3753
  3. οτε
  4. hote
  5. Adv
  6. gdy
  1. 9
  2. 649
  3. απεστειλαν
  4. apesteilan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. wysłali
  1. 10
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 11
  2. 2453
  3. ιουδαιοι
  4. ioudaioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. Judejczycy
  7. [wielbić]
  1. 12
  2. 1537
  3. εξ
  4. eks
  5. Prep
  6. z
  1. 13
  2. 2414
  3. ιεροσολυμων
  4. ierosolymōn
  5. n_ Gen Pl n
  6. Jerozolimy
  7. [dziedzictwo pokoju]
  1. 14
  2. 2409
  3. ιερεις
  4. hiereis
  5. n_ Acc Pl m
  6. kapłanów
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 3019
  3. λευιτας
  4. leuitas
  5. n_ Acc Pl m
  6. lewitów
  7. [przyłączyć]
  1. 17
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 18
  2. 2065
  3. ερωτησωσιν
  4. erōtēsōsin
  5. vs Aor Act 3 Pl
  6. zapytaliby
  1. 19
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. go
  1. 20
  2. 4771
  3. συ
  4. sy
  5. pp 2 Nom Sg
  6. ty
  1. 21
  2. 5101
  3. τις
  4. tis
  5. pi Nom Sg m
  6. kim
  1. 22
  2. 1488
  3. ει
  4. ei
  5. vi Pres vxx 2 Sg
  6. jesteś
Przekład dosłowny:

Takie zaś jest świadectwo Janaa, gdy Judejczycyb z Jerozolimyc posłali (do niego)1 kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kim ty jesteś?

Przekład literacki:

Takie zaś jest świadectwo Janaa, gdy Żydzib z Jerozolimyc posłali (do niego)1 kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kim ty jesteś?


1 w N/A 28 w wariancie występuje lekcja "προς αυτον" [pros auton] - do niego i nie występuje TR i BT;

 • 20

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3670
  3. ωμολογησεν
  4. hōmologēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. wyznał
  1. 3
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 4
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 5
  2. 720
  3. ηρνησατο
  4. ērnēsato
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. wyparł się
  7. odrzucił
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 3670
  3. ωμολογησεν
  4. hōmologēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. wyznał
  1. 8
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 9
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 10
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 11
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. ja
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
Przekład dosłowny:

Wyznał (on) - i nie zaprzeczył, ale wyznał: Ja nie jestem1 Pomazańcema.

Przekład literacki:

Wyznał (on) - i nie zaprzeczył, ale wyznał: Ja nie jestem1 Chrystusema.


1 w TR i BT występuje lekcja "ουκ ειμι εγω" [ouk eimi egō] - nie jestem ja; w N/A "εγω ουκ ειμι" [egō ouk eimi] - ja nie jestem;

 • 21

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 2065
  3. ηρωτησαν
  4. ērōtēsan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. zapytali
  1. 3
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. go
  1. 4
  2. 5101
  3. τι
  4. ti
  5. pi Nom Sg n
  6. kim
  1. 5
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 6
  2. 2243
  3. ηλιας
  4. ēlias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Eliasz
  7. [JHWH jest Bogiem]
  1. 7
  2. 1488
  3. ει
  4. ei
  5. vi Pres vxx 2 Sg
  6. jesteś
  1. 8
  2. 4771
  3. συ
  4. sy
  5. pp 2 Nom Sg
  6. ty
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 11
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 12
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 13
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 14
  2. 4396
  3. προφητης
  4. profētēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. prorok
  1. 15
  2. 1488
  3. ει
  4. ei
  5. vi Pres vxx 2 Sg
  6. jesteś
  1. 16
  2. 4771
  3. συ
  4. sy
  5. pp 2 Nom Sg
  6. ty
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 611
  3. απεκριθη
  4. apekrithē
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. odpowiedział
  1. 19
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie

I zapytali go: Kim więc? Eliaszema jesteś1? A on odrzekł: Nie jestem. Tym prorokiem jesteś? I odpowiedział: Nie.2


1 w TR i BT występuje lekcja "ηλιας ει συ" [ēlias ei sy] - Eliasz jesteś ty; w N/A "συ ηλιας ει" [sy ēlias ei] - ty Eliasz jesteś;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do V Księgi Mojżeszowej 18:15 i 18: Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie (...) Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę; Księgi Malachiasza 3:23: Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana (Biblia Warszawska);

 • 22

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2036
  3. ειπον
  4. eipon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. Powiedzieli
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 4
  2. 5101
  3. τις
  4. tis
  5. pi Nom Sg m
  6. kim
  1. 5
  2. 1488
  3. ει
  4. ei
  5. vi Pres vxx 2 Sg
  6. jesteś
  1. 6
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 7
  2. 612
  3. αποκρισιν
  4. apokrisin
  5. n_ Acc Sg f
  6. odpowiedź
  1. 8
  2. 1325
  3. δωμεν
  4. dōmen
  5. vs 2Aor Act 1 Pl
  6. dalibyśmy
  1. 9
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  6. (tym)
  1. 10
  2. 3992
  3. πεμψασιν
  4. pempsasin
  5. vp Aor Act Dat Pl m
  6. którzy posłali
  1. 11
  2. 2248
  3. ημας
  4. hēmas
  5. pp 1 Acc Pl
  6. nas
  1. 12
  2. 5101
  3. τι
  4. ti
  5. pi Nom Sg n
  6. co
  1. 13
  2. 3004
  3. λεγεις
  4. legeis
  5. vi Pres Act 2 Sg
  6. mówisz
  1. 14
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 15
  2. 4572
  3. σεαυτου
  4. seautou
  5. pf 2 Gen Sg m
  6. sobie

Wtedy powiedzieli1: Kim jesteś? Powiedz, abyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co twierdzisz sam o sobie?


1 w TR i BT występuje lekcja "ειπον" [eipon]; w N/A "ειπαν" [eipan];

 • 23

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5346
  3. εφη
  4. efē
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. Powiedział
  1. 2
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. ja
  1. 3
  2. 5456
  3. φωνη
  4. fōnē
  5. n_ Nom Sg f
  6. głos
  1. 4
  2. 994
  3. βοωντος
  4. boōntos
  5. vp Pres Act Gen Sg m
  6. wołającego
  1. 5
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. na
  1. 6
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 7
  2. 2048
  3. ερημω
  4. erēmō
  5. a_ Dat Sg f
  6. pustkowiu
  1. 8
  2. 2116
  3. ευθυνατε
  4. euthynate
  5. vm Aor Act 2 Pl
  6. prostujcie
  7. nakierowujcie
  1. 9
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 10
  2. 3598
  3. οδον
  4. hodon
  5. n_ Acc Sg f
  6. drogę
  1. 11
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 12
  2. 2531
  3. καθως
  4. kathōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 13
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 14
  2. 2268
  3. ησαιας
  4. ēsaias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Izajasz
  7. [JH zbawia]
  1. 15
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 16
  2. 4396
  3. προφητης
  4. profētēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. prorok

Rzekł: Jam [głos wołającego na pustkowiu: Prostujcie drogę Pana] — jak powiedział prorok Izajasza.1


1 Jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 40:3: Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! (Biblia Warszawska);

 • 24

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. A
  1. 2
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  6. (ci)
  1. 3
  2. 649
  3. απεσταλμενοι
  4. apestalmenoi
  5. vp Perf Pas Nom Pl m
  6. którzy są wysłani
  1. 4
  2. 2258
  3. ησαν
  4. ēsan
  5. vi Impf vxx 3 Pl
  6. byli
  1. 5
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 6
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 7
  2. 5330
  3. φαρισαιων
  4. farisaiōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. faryzeuszów
  7. [oddzielony]

A ci1 przysłani byli z Faryzeuszya.


1 w N/A nie występuje słowo "οι" [hoi] - (ci);

 • 25

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 2065
  3. ηρωτησαν
  4. ērōtēsan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. zapytali
  1. 3
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. go
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 2036
  3. ειπον
  4. eipon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. powiedzieli
  1. 6
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 7
  2. 5101
  3. τι
  4. ti
  5. pi Nom Sg n
  6. dlaczego
  1. 8
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 9
  2. 907
  3. βαπτιζεις
  4. baptizeis
  5. vi Pres Act 2 Sg
  6. zanurzasz
  1. 10
  2. 1487
  3. ει
  4. ei
  5. Cond
  6. jeśli
  1. 11
  2. 4771
  3. συ
  4. sy
  5. pp 2 Nom Sg
  6. ty
  1. 12
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 13
  2. 1488
  3. ει
  4. ei
  5. vi Pres vxx 2 Sg
  6. jesteś
  1. 14
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 15
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
  1. 16
  2. 3777
  3. ουτε
  4. oute
  5. Conj
  6. ani
  1. 17
  2. 2243
  3. ηλιας
  4. ēlias
  5. n_ Nom Sg m
  6. Eliasz
  7. [JHWH jest Bogiem]
  1. 18
  2. 3777
  3. ουτε
  4. oute
  5. Conj
  6. ani
  1. 19
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 20
  2. 4396
  3. προφητης
  4. profētēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. prorok
Przekład dosłowny:

Stąd zadali mu takie pytanie 1: Dlaczego zatem zanurzasza, skoro nie jesteś Pomazańcemb ani2 Eliaszemc, ani3 tym Prorokiem?

Przekład literacki:

Stąd zadali mu takie pytanie 1: Dlaczego zatem chrzcisza, skoro nie jesteś Chrystusemb ani2 Eliaszemc, ani3 tym Prorokiem?


1 w TR i BT występuje lekcja "ειπον" [eipon]; w N/A "ειπαν" [eipan];
2 w TR i BT występuje lekcja "ουτε" [oute]; w N/A "ουδε" [oude];
3 w TR i BT występuje lekcja "ουτε" [oute]; w N/A "ουδε" [oude];

 • 26

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 611
  3. απεκριθη
  4. apekrithē
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. Odpowiedział
  1. 2
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 2491
  3. ιωαννης
  4. iōannēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jan
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 5
  2. 3004
  3. λεγων
  4. legōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. mówiąc
  1. 6
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. ja
  1. 7
  2. 907
  3. βαπτιζω
  4. baptizō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. zanurzam
  1. 8
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 9
  2. 5204
  3. υδατι
  4. hydati
  5. n_ Dat Sg n
  6. wodzie
  1. 10
  2. 3319
  3. μεσος
  4. mesos
  5. a_ Nom Sg m
  6. pośród
  1. 11
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 12
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. was
  1. 13
  2. 2476
  3. εστηκεν
  4. hestēken
  5. vi Impf Act 3 Sg
  6. stał
  1. 14
  2. 3739
  3. ον
  4. hon
  5. pr Acc Sg m
  6. którego
  1. 15
  2. 5210
  3. υμεις
  4. hymeis
  5. pp 2 Nom Pl
  6. wy
  1. 16
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 17
  2. 1492
  3. οιδατε
  4. oidate
  5. vi Perf Act 2 Pl
  6. znacie
Przekład dosłowny:

Odpowiedział im Jana: Ja zanurzamb w wodzie, ale1 pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie;

Przekład literacki:

Odpowiedział im Jana: Ja chrzczęb w wodzie, ale1 pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie;


1 w N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;

 • 27

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 846
  3. αυτος
  4. autos
  5. pp Nom Sg m
  6. Ten
  1. 2
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 3694
  3. οπισω
  4. opisō
  5. Adv
  6. za
  1. 5
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mną
  1. 6
  2. 2064
  3. ερχομενος
  4. erchomenos
  5. vp Pres midD/pasD Nom Sg m
  6. przychodzący
  1. 7
  2. 3739
  3. ος
  4. hos
  5. pr Nom Sg m
  6. który
  1. 8
  2. 1715
  3. εμπροσθεν
  4. emprosthen
  5. Prep
  6. przede
  1. 9
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mną
  1. 10
  2. 1096
  3. γεγονεν
  4. gegonen
  5. vi 2Perf Act 3 Sg
  6. stał się
  1. 11
  2. 3739
  3. ου
  4. hou
  5. pr Gen Sg m
  6. któremu
  1. 12
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. ja
  1. 13
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 14
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 15
  2. 514
  3. αξιος
  4. aksios
  5. a_ Nom Sg m
  6. godny
  1. 16
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 17
  2. 3089
  3. λυσω
  4. lysō
  5. vs Aor Act 1 Sg
  6. rozwiązałbym
  1. 18
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 19
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 20
  2. 2438
  3. ιμαντα
  4. himanta
  5. n_ Acc Sg m
  6. rzemyka
  1. 21
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  6. (u)
  1. 22
  2. 5266
  3. υποδηματος
  4. hypodēmatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. sandału

to Ten1 przychodzący po mnie, który mnie wyprzedza,2 a któremu ja nie jestem3 godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandała.


1 w N/A nie występuje lekcja "αυτος εστιν" [autos estin] - Ten jest;
2 w N/A nie występuje lekcja "ος εμπροσθεν μου γεγονεν" [hos emprosthen mou gegonen] - który przede mną stał się;
3 w TR i BT występuje lekcja "εγω ουκ ειμι" [egō ouk eimi] - ja nie jestem; w N/A "ουκ ειμι [εγω]" [ouk eimi [egō]] - nie jestem [ja], słowo "εγω" [egō] jest wariantem w N/A 28;

 • 28

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Nom Pl n
  6. Te
  1. 2
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 3
  2. 962
  3. βηθαβαρα
  4. bēthabara
  5. n_ Dat Sg f
  6. Betabarze
  7. [dom przeprawy]
  1. 4
  2. 1096
  3. εγενετο
  4. egeneto
  5. vi 2Aor midD 3 Sg
  6. stało się
  1. 5
  2. 4008
  3. περαν
  4. peran
  5. Adv
  6. za
  7. z drugiej strony
  1. 6
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 7
  2. 2446
  3. ιορδανου
  4. iordanou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jordanem
  7. [schodząca]
  1. 8
  2. 3699
  3. οπου
  4. hopou
  5. Adv
  6. gdzie
  7. dokąd
  1. 9
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był
  1. 10
  2. 2491
  3. ιωαννης
  4. iōannēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jan
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 11
  2. 907
  3. βαπτιζων
  4. baptizōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. który zanurza
Przekład dosłowny:

Było to w Betabarze1a za Jordanemb, gdzie Jan2c zanurzałd.

Przekład literacki:

Było to w Betabarze1a za Jordanemb, gdzie Jan2c chrzciłd.


1 w TR występuje lekcja "βηθαβαρα" [bēthabara] - Betabarze - strong 962; w BT i N/A "βηθανια" [bēthania] - Betania - strong 963;
2 w TR i BT nie występuje rodzajnik "ο" [ho];

 • 29

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 2
  2. 1887
  3. επαυριον
  4. epaurion
  5. Adv
  6. Następnego dnia
  7. Nazajutrz
  1. 3
  2. 991
  3. βλεπει
  4. blepei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. widzi
  1. 4
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 5
  2. 2491
  3. ιωαννης
  4. iōannēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jan
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 6
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 7
  2. 2424
  3. ιησουν
  4. iēsoun
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 8
  2. 2064
  3. ερχομενον
  4. erchomenon
  5. vp Pres midD/pasD Acc Sg m
  6. przychodzącego
  1. 9
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 10
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. niego
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 13
  2. 1492
  3. ιδε
  4. ide
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. oto
  1. 14
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 15
  2. 286
  3. αμνος
  4. amnos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Baranek
  1. 16
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 17
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 18
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 19
  2. 142
  3. αιρων
  4. airōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. biorący
  1. 20
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 21
  2. 266
  3. αμαρτιαν
  4. hamartian
  5. n_ Acc Sg f
  6. grzech
  1. 22
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 23
  2. 2889
  3. κοσμου
  4. kosmou
  5. n_ Gen Sg m
  6. świata

Nazajutrz Jan1a zobaczył Jezusab podchodzącego do niego - i rzekł: Oto Baranek Boży, który zabiera grzech świata.2


1 w BT i N/A nie występuje słowo "ο ιωαννης" [ho iōannēs] - Jan;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 22:8: Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem; II Księgi Mojżeszowej 12:3-4: Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka; Księgi Izajasza 53:7 i 11: Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust (...) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie; Księgi Ozeasza 14:2: Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg! (Biblia Warszawska);

 • 30

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. Ten
  1. 2
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 3
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 4
  2. 3739
  3. ου
  4. hou
  5. pr Gen Sg m
  6. którym
  1. 5
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. ja
  1. 6
  2. 2036
  3. ειπον
  4. eipon
  5. vi 2Aor Act 1 Sg
  6. powiedziałem
  1. 7
  2. 3694
  3. οπισω
  4. opisō
  5. Adv
  6. za
  1. 8
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mną
  1. 9
  2. 2064
  3. ερχεται
  4. erchetai
  5. vi Pres midD/pasD 3 Sg
  6. przychodzi
  1. 10
  2. 435
  3. ανηρ
  4. anēr
  5. n_ Nom Sg m
  6. mąż
  1. 11
  2. 3739
  3. ος
  4. hos
  5. pr Nom Sg m
  6. który
  1. 12
  2. 1715
  3. εμπροσθεν
  4. emprosthen
  5. Prep
  6. przede
  1. 13
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mną
  1. 14
  2. 1096
  3. γεγονεν
  4. gegonen
  5. vi 2Perf Act 3 Sg
  6. stał się
  1. 15
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. bo
  1. 16
  2. 4413
  3. πρωτος
  4. prōtos
  5. a_ Nom Sg m
  6. pierwszy
  1. 17
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. (ode) mnie
  1. 18
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był

To jest Ten, o1 którym powiedziałem: Za mną idzie Mąż, który mnie wyprzedza, bo był pierwszy ode mnie.


1 w TR i BT występuje lekcja "περι" [peri] - strong 4012; w N/A "υπερ" [hyper] - strong 5228;

 • 31

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2504
  3. καγω
  4. kagō
  5. pp 1 Nom Sg Con
  6. A ja
  1. 2
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 3
  2. 1492
  3. ηδειν
  4. ēdein
  5. vi Plup Act 1 Sg
  6. poznałem
  1. 4
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 5
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 6
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 7
  2. 5319
  3. φανερωθη
  4. fanerōthē
  5. vs Aor Pas 3 Sg
  6. zostałby objawiony
  7. zostałby uczyniony widocznym
  1. 8
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 9
  2. 2474
  3. ισραηλ
  4. israēl
  5. ni proper
  6. Izraelowi
  7. [ten, który walczył z Bogiem]
  1. 10
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. dla-
  1. 11
  2. 5124
  3. τουτο
  4. touto
  5. pd Acc Sg n
  6. tego
  1. 12
  2. 2064
  3. ηλθον
  4. ēlthon
  5. vi 2Aor Act 1 Sg
  6. przyszedłem
  1. 13
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. ja
  1. 14
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 15
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg n
  1. 16
  2. 5204
  3. υδατι
  4. hydati
  5. n_ Dat Sg n
  6. wodzie
  1. 17
  2. 907
  3. βαπτιζων
  4. baptizōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. zanurzając
Przekład dosłowny:

I ja Go wcześniej nie znałem; lecz dlatego przyszedłem i zanurzamb w wodzie1, aby był objawiony Izraelowia.

Przekład literacki:

I ja Go wcześniej nie znałem; lecz dlatego przyszedłem i chrzczęb w wodzie1, aby był objawiony Izraelowia.


1 w N/A nie występuje rodzajnik "τω" [tō];

 • 32

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3140
  3. εμαρτυρησεν
  4. emartyrēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. poświadczył
  1. 3
  2. 2491
  3. ιωαννης
  4. iōannēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jan
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 4
  2. 3004
  3. λεγων
  4. legōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. mówiąc
  1. 5
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 6
  2. 2300
  3. τεθεαμαι
  4. tetheamai
  5. vi Perf midD/pasD 1 Sg
  6. widziałem
  1. 7
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 8
  2. 4151
  3. πνευμα
  4. pneuma
  5. n_ Acc Sg n
  6. Ducha
  1. 9
  2. 2597
  3. καταβαινον
  4. katabainon
  5. vp Pres Act Acc Sg n
  6. zstępującego
  7. schodzącego
  1. 10
  2. 5616
  3. ωσει
  4. hōsei
  5. Adv
  6. jakby
  1. 11
  2. 4058
  3. περιστεραν
  4. peristeran
  5. n_ Acc Sg f
  6. gołębica
  1. 12
  2. 1537
  3. εξ
  4. eks
  5. Prep
  6. z
  1. 13
  2. 3772
  3. ουρανου
  4. ouranou
  5. n_ Gen Sg m
  6. nieba
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 3306
  3. εμεινεν
  4. emeinen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. pozostał
  1. 16
  2. 1909
  3. επ
  4. ep
  5. Prep
  6. na
  1. 17
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Nim

I świadczył Jana: Widziałem Ducha zstępującego z nieba - jakby1 gołębica - i spoczął na Nim.


1 w TR i BT występuje lekcja "ωσει" [hōsei] - jakby - strong 5616; w N/A "ως" [hōs] - jak - strong 5613;

 • 33

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2504
  3. καγω
  4. kagō
  5. pp 1 Nom Sg Con
  6. A ja
  1. 2
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 3
  2. 1492
  3. ηδειν
  4. ēdein
  5. vi Plup Act 1 Sg
  6. poznałem
  1. 4
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 5
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 6
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  6. (Ten)
  1. 7
  2. 3992
  3. πεμψας
  4. pempsas
  5. vp Aor Act Nom Sg m
  6. który posłał
  1. 8
  2. 3165
  3. με
  4. me
  5. pp 1 Acc Sg
  6. mnie
  1. 9
  2. 907
  3. βαπτιζειν
  4. baptizein
  5. vn Pres Act
  6. zanurzać
  1. 10
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 11
  2. 5204
  3. υδατι
  4. hydati
  5. n_ Dat Sg n
  6. wodzie
  1. 12
  2. 1565
  3. εκεινος
  4. ekeinos
  5. pd Nom Sg m
  6. Ten
  1. 13
  2. 3427
  3. μοι
  4. moi
  5. pp 1 Dat Sg
  6. mi
  1. 14
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 15
  2. 1909
  3. εφ
  4. ef
  5. Prep
  6. na
  1. 16
  2. 3739
  3. ον
  4. hon
  5. pr Acc Sg m
  6. kogo-
  1. 17
  2. 302
  3. αν
  4. an
  5. Part
  6. kolwiek
  1. 18
  2. 1492
  3. ιδης
  4. idēs
  5. vs 2Aor Act 2 Sg
  6. zobaczyłbyś
  1. 19
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 20
  2. 4151
  3. πνευμα
  4. pneuma
  5. n_ Acc Sg n
  6. Ducha
  1. 21
  2. 2597
  3. καταβαινον
  4. katabainon
  5. vp Pres Act Acc Sg n
  6. zstępującego
  7. schodzącego
  1. 22
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 23
  2. 3306
  3. μενον
  4. menon
  5. vp Pres Act Acc Sg n
  6. pozostającego
  1. 24
  2. 1909
  3. επ
  4. ep
  5. Prep
  6. na
  1. 25
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Nim
  1. 26
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. Ten
  1. 27
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 28
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 29
  2. 907
  3. βαπτιζων
  4. baptizōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. zanurzający
  1. 30
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 31
  2. 4151
  3. πνευματι
  4. pneumati
  5. n_ Dat Sg n
  6. Duchu
  1. 32
  2. 40
  3. αγιω
  4. hagiō
  5. a_ Dat Sg n
  6. Świętym
Przekład dosłowny:

A ja Go nie poznałem, lecz Ten, który mnie posłał, abym zanurzała w wodzie, powiedział do mnie: Jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch zstępuje i pozostaje na nim - to jest Ten, który zanurzaa w Duchu Świętym.

Przekład literacki:

A ja Go nie poznałem, lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzciła w wodzie, powiedział do mnie: Jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch zstępuje i pozostaje na nim - to jest Ten, który chrzcia w Duchu Świętym.

 • 34

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2504
  3. καγω
  4. kagō
  5. pp 1 Nom Sg Con
  6. I ja
  1. 2
  2. 3708
  3. εωρακα
  4. heōraka
  5. vi Perf Act 1 Sg Att
  6. widziałem
  1. 3
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 4
  2. 3140
  3. μεμαρτυρηκα
  4. memartyrēka
  5. vi Perf Act 1 Sg
  6. zaświadczyłem
  1. 5
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 6
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. Ten
  1. 7
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 8
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 9
  2. 5207
  3. υιος
  4. hyios
  5. n_ Nom Sg m
  6. Syn
  1. 10
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 11
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga

I ja zobaczyłem i złożyłem świadectwo, że Ten jest Synem Boga.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 2:7: Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. (Biblia Warszawska);

 • 35

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 2
  2. 1887
  3. επαυριον
  4. epaurion
  5. Adv
  6. Następnego dnia
  7. Nazajutrz
  1. 3
  2. 3825
  3. παλιν
  4. palin
  5. Adv
  6. znów
  1. 4
  2. 2476
  3. ειστηκει
  4. heistēkei
  5. vi Plup Act 3 Sg
  6. stał
  1. 5
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 6
  2. 2491
  3. ιωαννης
  4. iōannēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jan
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 9
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 10
  2. 3101
  3. μαθητων
  4. mathētōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. uczniów
  1. 11
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 12
  2. 1417
  3. δυο
  4. duo
  5. a_ Nom
  6. dwóch

Następnego dnia znów stał Jana wraz z dwoma spośród swoich uczniów

 • 36

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 1689
  3. εμβλεψας
  4. emblepsas
  5. vp Aor Act Nom Sg m
  6. przypatrzywszy się
  1. 3
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  5. (na)
  1. 4
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Dat Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 5
  2. 4043
  3. περιπατουντι
  4. peripatounti
  5. vp Pres Act Dat Sg m
  6. przechodzącego
  1. 6
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 7
  2. 1492
  3. ιδε
  4. ide
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. oto
  7. zobacz
  1. 8
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 9
  2. 286
  3. αμνος
  4. amnos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Baranek
  1. 10
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 11
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga

i wpatrując się w przechodzącego Jezusaa, powiedział: Oto Baranek Boży.

 • 37

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 191
  3. ηκουσαν
  4. ēkousan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. usłyszeli
  1. 3
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. go
  1. 4
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 5
  2. 1417
  3. δυο
  4. duo
  5. a_ Nom
  6. dwaj
  1. 6
  2. 3101
  3. μαθηται
  4. mathētai
  5. n_ Nom Pl m
  6. uczniowie
  1. 7
  2. 2980
  3. λαλουντος
  4. lalountos
  5. vp Pres Act Gen Sg m
  6. mówiącego
  1. 8
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 9
  2. 190
  3. ηκολουθησαν
  4. ēkolouthēsan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. podążyli za
  7. towarzyszyli
  1. 10
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 11
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Dat Sg m
  6. Jezusem
  7. [JHWH jest zbawieniem]

Dwaj uczniowie1 usłyszeli jego1 słowa - i poszli za Jezusema.


1 w TR i BT występuje lekcja "αυτου οι δυο μαθηται" [autou hoi duo mathētai] - go dwaj uczniowie; w N/A "οι δυο μαθηται αυτου" [hoi duo mathētai autou] - dwaj uczniowie go;

 • 38

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4762
  3. στραφεις
  4. strafeis
  5. vp 2Aor Pas Nom Sg m
  6. Obróciwszy się
  7. Zostawszy odwróconym
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 2300
  3. θεασαμενος
  4. theasamenos
  5. vp Aor midD Nom Sg m
  6. zobaczywszy
  1. 7
  2. 846
  3. αυτους
  4. autous
  5. pp Acc Pl m
  6. ich
  1. 8
  2. 190
  3. ακολουθουντας
  4. akolouthountas
  5. vp Pres Act Acc Pl m
  6. podążających
  7. towarzyszących
  1. 9
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 10
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 11
  2. 5101
  3. τι
  4. ti
  5. pi Acc Sg n
  6. czego
  1. 12
  2. 2212
  3. ζητειτε
  4. zēteite
  5. vi Pres Act 2 Pl
  6. szukacie
  1. 13
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 14
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 15
  2. 2036
  3. ειπον
  4. eipon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. powiedzieli
  1. 16
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Mu
  1. 17
  2. 4461
  3. ραββι
  4. rabbi
  5. Hebrew
  6. Rabbi
  7. [stać się wieloma]
  1. 18
  2. 3739
  3. ο
  4. ho
  5. pr Nom Sg n
  6. co
  1. 19
  2. 3004
  3. λεγεται
  4. legetai
  5. vi Pres Pas 3 Sg
  6. jest mówione
  1. 20
  2. 2059
  3. ερμηνευομενον
  4. ermēneuomenon
  5. vp Pres Pas Nom Sg n
  6. które jest tłumaczone
  7. które jest wykładane
  1. 21
  2. 1320
  3. διδασκαλε
  4. didaskale
  5. n_ Voc Sg m
  6. Nauczycielu
  1. 22
  2. 4226
  3. που
  4. pou
  5. Part Int
  6. gdzie
  1. 23
  2. 3306
  3. μενεις
  4. meneis
  5. vi Pres Act 2 Sg
  6. pozostajesz

A gdy Jezusa się odwrócił i zobaczył, że za Nim idą, zapytał: Czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli1: Rabbib (co jest tłumaczone2: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?


1 w TR i BT występuje lekcja "ειπον" [eipon]; w N/A "ειπαν" [eipan];
2 w TR i BT występuje lekcja "ερμηνευομενον" [ermēneuomenon] - strong 2059; w N/A "μεθερμηνευομενον" [methermēneuomenon] - strong 3177;

 • 39

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. Mówi
  1. 2
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 3
  2. 2064
  3. ερχεσθε
  4. erchesthe
  5. vm Pres midD/pasD 2 Pl
  6. przychodźcie
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 5
  2. 1492
  3. ιδετε
  4. idete
  5. vm 2Aor Act 2 Pl
  6. zobaczcie
  1. 6
  2. 2064
  3. ηλθον
  4. ēlthon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. przyszli
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 1492
  3. ειδον
  4. eidon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. zobaczyli
  1. 9
  2. 4225
  3. που
  4. pou
  5. Part
  6. gdzie
  1. 10
  2. 3306
  3. μενει
  4. menei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. pozostaje
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 3844
  3. παρ
  4. par
  5. Prep
  6. u
  1. 13
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Niego
  1. 14
  2. 3306
  3. εμειναν
  4. emeinan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. pozostali
  1. 15
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 16
  2. 2250
  3. ημεραν
  4. hēmeran
  5. n_ Acc Sg f
  6. dnia
  1. 17
  2. 1565
  3. εκεινην
  4. ekeinēn
  5. pd Acc Sg f
  6. tego
  1. 18
  2. 5610
  3. ωρα
  4. hōra
  5. n_ Nom Sg f
  6. godzina
  1. 19
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 20
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. była
  1. 21
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 22
  2. 1182
  3. δεκατη
  4. dekatē
  5. a_ Nom Sg f
  6. dziesiąta
Przekład dosłowny:

A On: Chodźcie, to zobaczycie! Poszli1 (więc)2 i zobaczyli3, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu; 4 było to około dziesiątej godziny.

Przekład literacki:

A On: Chodźcie, to zobaczycie! Poszli1 (więc)2 i zobaczyli3, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu; 4 było to około szesnastej godziny.


1 w TR i BT występuje lekcja "ιδετε ηλθον" [idete ēlthon] - zobaczcie, przyszli; w N/A "οψεσθε ηλθαν" [opsesthe ēlthan] - patrzcie, przyszli;
2 w TR i BT nie występuje słowo "ουν" [oun] - więc;
3 w TR i BT występuje lekcja "ειδον" [eidon]; w N/A "ειδαν" [eidan];
4 w BT i N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;

 • 40

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. Był
  1. 2
  2. 406
  3. ανδρεας
  4. andreas
  5. n_ Nom Sg m
  6. Andrzej
  7. [męski]
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 80
  3. αδελφος
  4. adelfos
  5. n_ Nom Sg m
  6. brat
  1. 5
  2. 4613
  3. σιμωνος
  4. simōnos
  5. n_ Gen Sg m
  6. Szymona
  7. [słyszeć]
  1. 6
  2. 4074
  3. πετρου
  4. petrou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Piotra
  7. [kamyk]
  1. 7
  2. 1520
  3. εις
  4. heis
  5. a_ Nom Sg m
  6. jeden
  1. 8
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 9
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  6. (tych)
  1. 10
  2. 1417
  3. δυο
  4. duo
  5. a_ Nom
  6. dwóch
  1. 11
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 12
  2. 191
  3. ακουσαντων
  4. akousantōn
  5. vp Aor Act Gen Pl m
  6. którzy usłyszeli
  1. 13
  2. 3844
  3. παρα
  4. para
  5. Prep
  6. od
  1. 14
  2. 2491
  3. ιωαννου
  4. iōannou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jana
  7. [JHWH jest łaskawy]
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 190
  3. ακολουθησαντων
  4. akolouthēsantōn
  5. vp Aor Act Gen Pl m
  6. którzy podążyli za
  7. którzy towarzyszyli
  1. 17
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Nim

Andrzeja, brat Szymonab Piotrac, był jednym z dwóch, którzy usłyszeli (słowa) Janad i poszli za Nim.

 • 41

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2147
  3. ευρισκει
  4. heuriskei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. Szuka
  1. 2
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. on
  1. 3
  2. 4413
  3. πρωτος
  4. prōtos
  5. a_ Nom Sg m
  6. najpierw
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 80
  3. αδελφον
  4. adelfon
  5. n_ Acc Sg m
  6. brata
  1. 6
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 7
  2. 2398
  3. ιδιον
  4. idion
  5. a_ Acc Sg m
  6. swego
  1. 8
  2. 4613
  3. σιμωνα
  4. simōna
  5. n_ Acc Sg m
  6. Szymona
  7. [słyszeć]
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 11
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 12
  2. 2147
  3. ευρηκαμεν
  4. heurēkamen
  5. vi Perf Act 1 Pl
  6. znaleźliśmy
  1. 13
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 14
  2. 3323
  3. μεσσιαν
  4. messian
  5. n_ Acc Sg m
  6. Mesjasza
  7. [Pomazaniec]
  1. 15
  2. 3739
  3. ο
  4. ho
  5. pr Nom Sg n
  6. co
  1. 16
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 17
  2. 3177
  3. μεθερμηνευομενον
  4. methermēneuomenon
  5. vp Pres Pas Nom Sg n
  6. które jest tłumaczone
  1. 18
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 19
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec

Odszukał on najpierw1 swego brata Szymonaa i mówi do niego: Znaleźliśmy Mesjasza2b (co się tłumaczy: Chrystusa3c).


1 w TR i BT występuje lekcja "πρωτος" [prōtos] - strong 4413; w N/A "πρωτον" [prōton] - strong 4412;
2 w TR i N/A występuje lekcja "μεσσιαν" [messian]; w BT "μεσιαν" [mesian];
3 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];

 • 42

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 71
  3. ηγαγεν
  4. ēgagen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. przyprowadził
  1. 3
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. go
  1. 4
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 5
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 6
  2. 2424
  3. ιησουν
  4. iēsoun
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 7
  2. 1689
  3. εμβλεψας
  4. emblepsas
  5. vp Aor Act Nom Sg m
  6. przypatrzywszy się
  1. 8
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 9
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 10
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 11
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 12
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 13
  2. 4771
  3. συ
  4. sy
  5. pp 2 Nom Sg
  6. ty
  1. 14
  2. 1488
  3. ει
  4. ei
  5. vi Pres vxx 2 Sg
  6. jesteś
  1. 15
  2. 4613
  3. σιμων
  4. simōn
  5. n_ Nom Sg m
  6. Szymon
  7. [słyszeć]
  1. 16
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 17
  2. 5207
  3. υιος
  4. hyios
  5. n_ Nom Sg m
  6. syn
  1. 18
  2. 2495
  3. ιωνα
  4. iōna
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jonasza
  7. [gołąb]
  1. 19
  2. 4771
  3. συ
  4. sy
  5. pp 2 Nom Sg
  6. ty
  1. 20
  2. 2564
  3. κληθηση
  4. klēthēsē
  5. vi Fut Pas 2 Sg
  6. zostaniesz nazwany
  7. zostaniesz zwany
  1. 21
  2. 2786
  3. κηφας
  4. kēfas
  5. n_ Nom Sg m
  6. Kefas
  7. [skała]
  1. 22
  2. 3739
  3. ο
  4. ho
  5. pr Nom Sg n
  6. to
  1. 23
  2. 2059
  3. ερμηνευεται
  4. hermēneuetai
  5. vi Pres Pas 3 Sg
  6. jest tłumaczone
  7. jest wykładane
  1. 24
  2. 4074
  3. πετρος
  4. petros
  5. n_ Nom Sg m
  6. Piotr
  7. [kamyk]

I1 przyprowadził go 2 do Jezusaa. A Jezusa, przyjrzawszy mu się, powiedział: Ty jesteś Szymonb, syn Jonasza3c; ty będziesz nazwany Kefasd, co się tłumaczy: Piotre (kamień).4


1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w BT i N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;
3 w TR i BT występuje lekcja "ιωνα" [iōna] - Jonasza - strong 2495; w N/A "ιωαννου" [iōannou] - Jana - strong 2491;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 17:5 i 15: Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów (...) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara; I Księgi Mojżeszowej 32:28: Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś; I Księgi Mojżeszowej 35:10: I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael. (Biblia Warszawska);

 • 43

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 2
  2. 1887
  3. επαυριον
  4. epaurion
  5. Adv
  6. Następnego dnia
  7. Nazajutrz
  1. 3
  2. 2309
  3. ηθελησεν
  4. ēthelēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. chciał
  1. 4
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 5
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 6
  2. 1831
  3. εξελθειν
  4. ekselthein
  5. vn 2Aor Act
  6. wyjść
  1. 7
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 8
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 9
  2. 1056
  3. γαλιλαιαν
  4. galilaian
  5. n_ Acc Sg f
  6. Galilei
  7. [przesunąć]
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 2147
  3. ευρισκει
  4. heuriskei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. znajduje
  1. 12
  2. 5376
  3. φιλιππον
  4. filippon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Filipa
  7. [miłujący konie]
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 14
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 15
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 16
  2. 190
  3. ακολουθει
  4. akolouthei
  5. vm Pres Act 2 Sg
  6. podąż za
  7. towarzysz
  1. 17
  2. 3427
  3. μοι
  4. moi
  5. pp 1 Dat Sg
  6. Mną

Następnego dnia Jezus1a chciał iść do Galileib - i spotkał Filipac, i rzekł do niego1: Chodź za Mną!


1 w TR i BT występuje lekcja "ο ιησους εξελθειν εις την γαλιλαιαν και ευρισκει φιλιππον και λεγει αυτω" [ho iēsous ekselthein eis tēn galilaian kai euriskei filippon kai legei autō] - Jezus wyjść do Galilei i znajduje Filipa i mówi mu; w N/A "εξελθειν εις την γαλιλαιαν και ευρισκει φιλιππον και λεγει αυτω ο ιησους" [ekselthein eis tēn galilaian kai euriskei filippon kai legei autō ho iēsous] - wyjść do Galilei i znajduje Filipa i mówi mu Jezus;

 • 44

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. Był
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 5376
  3. φιλιππος
  4. filippos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Filip
  7. [miłujący konie]
  1. 5
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. z
  1. 6
  2. 966
  3. βηθσαιδα
  4. bēthsaida
  5. ni proper
  6. Betsaidy
  7. [dom ryb]
  1. 7
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 8
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 9
  2. 4172
  3. πολεως
  4. poleōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. miasta
  1. 10
  2. 406
  3. ανδρεου
  4. andreou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Andrzeja
  7. [męski]
  1. 11
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 12
  2. 4074
  3. πετρου
  4. petrou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Piotra
  7. [kamyk]

Filipa zaś był z Betsaidyb, miasta Andrzejac i Piotrad.

 • 45

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2147
  3. ευρισκει
  4. heuriskei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. Znajduje
  1. 2
  2. 5376
  3. φιλιππος
  4. filippos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Filip
  7. [miłujący konie]
  1. 3
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 4
  2. 3482
  3. ναθαναηλ
  4. nathanaēl
  5. ni proper
  6. Natanaela
  7. [dany od Boga]
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 7
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 8
  2. 3739
  3. ον
  4. hon
  5. pr Acc Sg m
  6. o którym
  1. 9
  2. 1125
  3. εγραψεν
  4. egrapsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. napisał
  1. 10
  2. 3475
  3. μωσης
  4. mōsēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Mojżesz
  7. [wyciągnąć]
  1. 11
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 12
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 13
  2. 3551
  3. νομω
  4. nomō
  5. n_ Dat Sg m
  6. Prawie
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 16
  2. 4396
  3. προφηται
  4. profētai
  5. n_ Nom Pl m
  6. prorocy
  1. 17
  2. 2147
  3. ευρηκαμεν
  4. heurēkamen
  5. vi Perf Act 1 Pl
  6. znaleźliśmy
  1. 18
  2. 2424
  3. ιησουν
  4. iēsoun
  5. n_ Acc Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 19
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 20
  2. 5207
  3. υιον
  4. hyion
  5. n_ Acc Sg m
  6. syna
  1. 21
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 22
  2. 2501
  3. ιωσηφ
  4. iōsēf
  5. ni proper
  6. Józefa
  7. [On powiększył]
  1. 23
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 24
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. z
  1. 25
  2. 3478
  3. ναζαρεθ
  4. nazareth
  5. ni proper
  6. Nazaretu

Filipa znalazł Natanaelab i mówi mu: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz2c w Prawie, a także prorocy: Jezusad, syna2 Józefae z Nazaretu3f.4


1 w TR i BT występuje lekcja "μωσης" [mōsēs]; w N/A "μωυσης" [mōusēs];
2 w N/A nie występuje rodzajnik "τον" [ton];
3 w TR występuje lekcja "ναζαρεθ" [nazareth]; w BT i N/A "ναζαρετ" [nazaret];
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 18:15 i 18: Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie (...) Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę; Księgi Izajasza 7:14: Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel; Księgi Izajasza 53:2: Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać; Księgi Jeremiasza 23:5: Oto idą dni - mówi Pan - że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi; Księgi Ezechiela 34:23: Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem. (Biblia Warszawska);

 • 46

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. odpowiedział
  1. 3
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 4
  2. 3482
  3. ναθαναηλ
  4. nathanaēl
  5. ni proper
  6. Natanael
  7. [dany od Boga]
  1. 5
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 6
  2. 3478
  3. ναζαρεθ
  4. nazareth
  5. ni proper
  6. Nazaretu
  1. 7
  2. 1410
  3. δυναται
  4. dynatai
  5. vi Pres midD/pasD 3 Sg
  6. może
  1. 8
  2. 5101
  3. τι
  4. ti
  5. pi Nom Sg n
  6. coś
  1. 9
  2. 18
  3. αγαθον
  4. agathon
  5. a_ Nom Sg n
  6. dobrego
  1. 10
  2. 1511
  3. ειναι
  4. einai
  5. vn Pres vxx
  6. być
  1. 11
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 12
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 13
  2. 5376
  3. φιλιππος
  4. filippos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Filip
  7. [miłujący konie]
  1. 14
  2. 2064
  3. ερχου
  4. erchou
  5. vi Pres midD/pasD 2 Sg
  6. chodź
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 1492
  3. ιδε
  4. ide
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. zobacz

A Natanaela odpowiedział mu: Czy z Nazaretu1b może być coś dobrego? Filip2b na to: Chodź i zobacz!


1 w TR występuje lekcja "ναζαρεθ" [nazareth]; w BT i N/A "ναζαρετ" [nazaret];
2 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "ο" [ho] i nie występuje w TR i BT;

 • 47

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1492
  3. ειδεν
  4. eiden
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. Zobaczył
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 4
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 5
  2. 3482
  3. ναθαναηλ
  4. nathanaēl
  5. ni proper
  6. Natanaela
  7. [dany od Boga]
  1. 6
  2. 2064
  3. ερχομενον
  4. erchomenon
  5. vp Pres midD/pasD Acc Sg m
  6. przychodzącego
  1. 7
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 8
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Niego
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 11
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 12
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. nim
  1. 13
  2. 1492
  3. ιδε
  4. ide
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. oto
  1. 14
  2. 230
  3. αληθως
  4. alēthōs
  5. Adv
  6. prawdziwie
  1. 15
  2. 2475
  3. ισραηλιτης
  4. israēlitēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Izraelita
  7. [ten, który walczył z Bogiem]
  1. 16
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 17
  2. 3739
  3. ω
  4. pr Dat Sg m
  5. którym
  1. 18
  2. 1388
  3. δολος
  4. dolos
  5. n_ Nom Sg m
  6. oszustwo
  7. podstęp
  1. 19
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 20
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
Przekład dosłowny:

Jezusa spostrzegł zbliżającego się Natanaelab i mówi o nim: Oto prawdziwie Izraelitac, w którym nie ma podstępu.1

Przekład literacki:

Jezusa spostrzegł zbliżającego się Natanaelab i powiedział o nim: Oto prawdziwie Izraelitac, w którym nie ma podstępu.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 32:2: Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy! (Biblia Warszawska);

 • 48

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. Mówi
  1. 2
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 3
  2. 3482
  3. ναθαναηλ
  4. nathanaēl
  5. ni proper
  6. Natanael
  7. [dany od Boga]
  1. 4
  2. 4159
  3. ποθεν
  4. pothen
  5. Adv Int
  6. skąd
  1. 5
  2. 3165
  3. με
  4. me
  5. pp 1 Acc Sg
  6. mnie
  1. 6
  2. 1097
  3. γινωσκεις
  4. ginōskeis
  5. vi Pres Act 2 Sg
  6. znasz
  1. 7
  2. 611
  3. απεκριθη
  4. apekrithē
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. odpowiedział
  1. 8
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 9
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 12
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 13
  2. 4253
  3. προ
  4. pro
  5. Prep
  6. zanim
  1. 14
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 15
  2. 4571
  3. σε
  4. se
  5. pp 2 Acc Sg
  6. cię
  1. 16
  2. 5376
  3. φιλιππον
  4. filippon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Filip
  7. [miłujący konie]
  1. 17
  2. 5455
  3. φωνησαι
  4. fōnēsai
  5. vn Aor Act
  6. zawołać
  1. 18
  2. 5607
  3. οντα
  4. onta
  5. vp Pres vxx Acc Sg m
  6. będącego
  1. 19
  2. 5259
  3. υπο
  4. hypo
  5. Prep
  6. pod
  1. 20
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 21
  2. 4808
  3. συκην
  4. sykēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. figowcem
  1. 22
  2. 1492
  3. ειδον
  4. eidon
  5. vi 2Aor Act 1 Sg
  6. zobaczyłem
  1. 23
  2. 4571
  3. σε
  4. se
  5. pp 2 Acc Sg
  6. cię

Natanaela zapytał Go: Skąd mnie znasz? Jezus1b odpowiedział: Zanim Filipc cię zawołał, byłeś pod drzewem figowym. Widziałem cię.


1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];

 • 49

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 611
  3. απεκριθη
  4. apekrithē
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. Odpowiedział
  1. 2
  2. 3482
  3. ναθαναηλ
  4. nathanaēl
  5. ni proper
  6. Natanael
  7. [dany od Boga]
  1. 3
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 4
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 5
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Mu
  1. 6
  2. 4461
  3. ραββι
  4. rabbi
  5. Hebrew
  6. Rabbi
  7. [stać się wieloma]
  1. 7
  2. 4771
  3. συ
  4. sy
  5. pp 2 Nom Sg
  6. Ty
  1. 8
  2. 1488
  3. ει
  4. ei
  5. vi Pres vxx 2 Sg
  6. jesteś
  1. 9
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 10
  2. 5207
  3. υιος
  4. hyios
  5. n_ Nom Sg m
  6. Syn
  1. 11
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 12
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 13
  2. 4771
  3. συ
  4. sy
  5. pp 2 Nom Sg
  6. Ty
  1. 14
  2. 1488
  3. ει
  4. ei
  5. vi Pres vxx 2 Sg
  6. jesteś
  1. 15
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 16
  2. 935
  3. βασιλευς
  4. basileus
  5. n_ Nom Sg m
  6. Król
  1. 17
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 18
  2. 2474
  3. ισραηλ
  4. israēl
  5. ni proper
  6. Izraela
  7. [ten, który walczył z Bogiem]
Przekład dosłowny:

Wtedy Natanaela1 mówi: Rabbib! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem2 Izraelac.

Przekład literacki:

Wtedy Natanaela1 powiedział: Rabbib! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem2 Izraelac.


1 w TR i BT występuje lekcja "ναθαναηλ και λεγει αυτω" [nathanaēl kai legei autō] - Natanael i mówi mu; w N/A "αυτω ναθαναηλ" [autō nathanaēl] - mu Natanael;
2 w TR i BT występuje lekcja "ει ο βασιλευς" [ei ho basileus] - jesteś Król; w N/A "βασιλευς ει" [basileus ei] - Król jest i nie występuje rodzajnik "ο" [ho];

 • 50

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 611
  3. απεκριθη
  4. apekrithē
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. Odpowiedział
  1. 2
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 3
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 4
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 5
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 6
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. gdyż
  1. 7
  2. 2036
  3. ειπον
  4. eipon
  5. vi 2Aor Act 1 Sg
  6. powiedziałem
  1. 8
  2. 4671
  3. σοι
  4. soi
  5. pp 2 Dat Sg
  6. ci
  1. 9
  2. 1492
  3. ειδον
  4. eidon
  5. vi 2Aor Act 1 Sg
  6. zobaczyłem
  1. 10
  2. 4571
  3. σε
  4. se
  5. pp 2 Acc Sg
  6. cię
  1. 11
  2. 5270
  3. υποκατω
  4. hypokatō
  5. Adv
  6. pod
  1. 12
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 13
  2. 4808
  3. συκης
  4. sykēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. figowcem
  1. 14
  2. 4100
  3. πιστευεις
  4. pisteueis
  5. vi Pres Act 2 Sg
  6. wierzysz
  1. 15
  2. 3173
  3. μειζω
  4. meizō
  5. a_ Acc Pl n Cmp
  6. większe niż
  1. 16
  2. 5130
  3. τουτων
  4. toutōn
  5. pd Gen Pl n
  6. te
  1. 17
  2. 3700
  3. οψει
  4. opsei
  5. vi Fut midD 2 Sg Att
  6. zobaczysz

Jezusa mu odpowiedział: Czy wierzysz dlatego, że1 ci powiedziałem: Widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz2 większe rzeczy niż te.


1 w TR i BT nie występuje słowo "οτι" [hoti] - że;
2 w TR i BT występuje lekcja "οψει" [opsei]; w N/A "οψη" [opsē];

 • 51

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 3
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. mu
  1. 4
  2. 281
  3. αμην
  4. amēn
  5. Hebrew
  6. amen
  7. [zaprawdę]
  1. 5
  2. 281
  3. αμην
  4. amēn
  5. Hebrew
  6. amen
  7. [zaprawdę]
  1. 6
  2. 3004
  3. λεγω
  4. legō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. mówię
  1. 7
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 8
  2. 575
  3. απ
  4. ap
  5. Prep
  6. od
  1. 9
  2. 737
  3. αρτι
  4. arti
  5. Adv
  6. teraz
  1. 10
  2. 3700
  3. οψεσθε
  4. opsesthe
  5. vi Fut midD 2 Pl
  6. zobaczycie
  1. 11
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 12
  2. 3772
  3. ουρανον
  4. ouranon
  5. n_ Acc Sg m
  6. niebo
  1. 13
  2. 455
  3. ανεωγοτα
  4. aneōgota
  5. vp 2Perf Pas Acc Sg m
  6. które jest otwarte
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 16
  2. 32
  3. αγγελους
  4. angelous
  5. n_ Acc Pl m
  6. zwiastunów
  1. 17
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 18
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 19
  2. 305
  3. αναβαινοντας
  4. anabainontas
  5. vp Pres Act Acc Pl m
  6. wstępujących
  1. 20
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 21
  2. 2597
  3. καταβαινοντας
  4. katabainontas
  5. vp Pres Act Acc Pl m
  6. zstępujących
  7. schodzących
  1. 22
  2. 1909
  3. επι
  4. epi
  5. Prep
  6. na
  1. 23
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 24
  2. 5207
  3. υιον
  4. hyion
  5. n_ Acc Sg m
  6. Syna
  1. 25
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 26
  2. 444
  3. ανθρωπου
  4. anthrōpou
  5. n_ Gen Sg m
  6. człowieka
Przekład dosłowny:

I mówi mu: Amena, Amena mówię wam: Odtąd1 ujrzycie niebo otwarte i posłańcówb Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieka.2

Przekład literacki:

I powiedział mu: Zaprawdęa, zaprawdęa powiadam wam: Odtąd1 ujrzycie niebo otwarte i aniołówb Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.2


1 w N/A nie występuje lekcja "απ αρτι" [ap arti] - od teraz;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 28:12: I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. (Biblia Warszawska);