Rozdział 7

 • 1

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 4043
  3. περιεπατει
  4. periepatei
  5. vi Impf Act 3 Sg
  6. chodził
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 5
  2. 3326
  3. μετα
  4. meta
  5. Prep
  6. po
  1. 6
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. tych
  1. 7
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. po
  1. 8
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 9
  2. 1056
  3. γαλιλαια
  4. galilaia
  5. n_ Dat Sg f
  6. Galilei
  7. [przesunąć]
  1. 10
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 11
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 12
  2. 2309
  3. ηθελεν
  4. ēthelen
  5. vi Impf Act 3 Sg
  6. chciał
  1. 13
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. po
  1. 14
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 15
  2. 2449
  3. ιουδαια
  4. ioudaia
  5. n_ Dat Sg f
  6. Judei
  7. [[wielbić] ziemię]
  1. 16
  2. 4043
  3. περιπατειν
  4. peripatein
  5. vn Pres Act
  6. chodzić
  1. 17
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. gdyż
  1. 18
  2. 2212
  3. εζητουν
  4. ezētoun
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. usiłowali
  7. szukali
  1. 19
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 20
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 21
  2. 2453
  3. ιουδαιοι
  4. ioudaioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. Judejczycy
  7. [wielbić]
  1. 22
  2. 615
  3. αποκτειναι
  4. apokteinai
  5. vn Aor Act
  6. zabić
Przekład dosłowny:

Potem Jezusa obchodził1 Galileęb; nie chciał bowiem chodzić po Judeic, gdyż Judejczycyd usiłowali Go zabić.

Przekład literacki:

Potem Jezusa obchodził1 Galileęb; nie chciał bowiem chodzić po Judeic, gdyż Żydzid usiłowali Go zabić.


1 w TR i BT występuje lekcja "περιεπατει ο ιησους μετα ταυτα" [periepatei ho iēsous meta tauta] - chodził Jezus po tych; w N/A "μετα ταυτα περιεπατει ο ιησους" [meta tauta periepatei ho iēsous] - po tych chodził Jezus;

 • 2

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. Było
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1451
  3. εγγυς
  4. engys
  5. Adv
  6. blisko
  1. 4
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 5
  2. 1859
  3. εορτη
  4. heortē
  5. n_ Nom Sg f
  6. święto
  1. 6
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 7
  2. 2453
  3. ιουδαιων
  4. ioudaiōn
  5. a_ Gen Pl m
  6. judejskie
  7. [wielbić]
  1. 8
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 9
  2. 4634
  3. σκηνοπηγια
  4. skēnopēgia
  5. n_ Nom Sg f
  6. Święto Namiotów
Przekład dosłowny:

Tymczasem zbliżało się judejskiea Święto Namiotówb.1

Przekład literacki:

Tymczasem zbliżało się żydowskiea Święto Namiotówb.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 23:34: Powiedz synom izraelskim tak: Piętnastego dnia tego samego siódmego miesiąca będzie przez siedem dni Święto Szałasów dla Pana.; V Księgi Mojżeszowej 16:13-16: Święto Szałasów będziesz obchodził przez siedem dni, gdy zbierzesz plon ze swego gumna i ze swojej tłoczni. Będziesz się weselił w to swoje święto, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica, oraz Lewita i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są w twoich bramach; przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, Boga twego, na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk, i będziesz prawdziwie radosny. Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna z pośród was przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Szałasów, lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami; Księgi Nehemiasza 8:14-18: I znaleźli przepis w Zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta w siódmym miesiącu synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach i że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach i w Jeruzalemie: Wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki mirtowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych, aby pobudować szałasy, jak jest napisane. Wyszedł więc lud i przyniósł, i pobudowali sobie wszyscy szałasy czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach domu Bożego i na placu przy Bramie Wodnej, i na placu przy Bramie Efraimskej. Całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie zrobili od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia; toteż zapanowała bardzo wielka radość. I czytano z księgi Zakonu Bożego codziennie, od pierwszego aż do ostatniego dnia, i obchodzono to święto przez siedem dni, ósmego zaś dnia odbyto uroczyste zebranie zgodnie z prawem. (Biblia Warszawska);

 • 3

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2036
  3. ειπον
  4. eipon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. Powiedzieli
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 4
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Niego
  1. 5
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 6
  2. 80
  3. αδελφοι
  4. adelfoi
  5. n_ Nom Pl m
  6. bracia
  1. 7
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 8
  2. 3327
  3. μεταβηθι
  4. metabēthi
  5. vm 2Aor Act 2 Sg
  6. odejdź
  7. przejdź
  1. 9
  2. 1782
  3. εντευθεν
  4. enteuthen
  5. Adv
  6. stąd
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 5217
  3. υπαγε
  4. hypage
  5. vm Pres Act 2 Sg
  6. idź
  1. 12
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 13
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 14
  2. 2449
  3. ιουδαιαν
  4. ioudaian
  5. n_ Acc Sg f
  6. Judei
  7. [[wielbić] ziemię]
  1. 15
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 16
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 17
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 18
  2. 3101
  3. μαθηται
  4. mathētai
  5. n_ Nom Pl m
  6. uczniowie
  1. 19
  2. 4675
  3. σου
  4. sou
  5. pp 2 Gen Sg
  6. Twoi
  1. 20
  2. 2334
  3. θεωρησωσιν
  4. theōrēsōsin
  5. vs Aor Act 3 Pl
  6. zobaczyliby
  1. 21
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Acc Pl n
  1. 22
  2. 2041
  3. εργα
  4. erga
  5. n_ Acc Pl n
  6. dzieła
  7. czyny
  1. 23
  2. 4675
  3. σου
  4. sou
  5. pp 2 Gen Sg
  6. Twoje
  1. 24
  2. 3739
  3. α
  4. ha
  5. pr Acc Pl n
  6. które
  1. 25
  2. 4160
  3. ποιεις
  4. poieis
  5. vi Pres Act 2 Sg
  6. czynisz

Jego bracia powiedzieli więc do Niego: Odejdź stąd i idź do Judeia, aby także Twoi2 uczniowie zobaczyli1 dzieła2, których dokonujesz.


1 w TR i BT występuje lekcja "θεωρησωσιν" [theōrēsōsin] - zobaczyliby; w N/A "θεωρησουσιν" [theōrēsousin] - zobaczą;
2 w TR i BT występuje lekcja "τα εργα σου" [ta erga sou] - dzieła Twoje, czyny Twoje; w N/A "σου τα εργα" [sou ta erga] - Twoje dzieła, Twoje czyny;

 • 4

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3762
  3. ουδεις
  4. oudeis
  5. a_ Nom Sg m
  6. Nikt
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 4
  2. 2927
  3. κρυπτω
  4. kryptō
  5. a_ Dat Sg n
  6. ukrytym
  1. 5
  2. 5100
  3. τι
  4. ti
  5. px Acc Sg n
  6. coś
  1. 6
  2. 4160
  3. ποιει
  4. poiei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. czyni
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 8
  2. 2212
  3. ζητει
  4. zētei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. usiłuje
  7. szuka
  1. 9
  2. 846
  3. αυτος
  4. autos
  5. pp Nom Sg m
  6. on
  1. 10
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 11
  2. 3954
  3. παρρησια
  4. parrēsia
  5. n_ Dat Sg f
  6. jawności
  7. śmiałości
  1. 12
  2. 1511
  3. ειναι
  4. einai
  5. vn Pres vxx
  6. być
  1. 13
  2. 1487
  3. ει
  4. ei
  5. Cond
  6. jeśli
  1. 14
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. te
  1. 15
  2. 4160
  3. ποιεις
  4. poieis
  5. vi Pres Act 2 Sg
  6. czynisz
  1. 16
  2. 5319
  3. φανερωσον
  4. fanerōson
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. objaw
  1. 17
  2. 4572
  3. σεαυτον
  4. seauton
  5. pf 2 Acc Sg m
  6. się
  1. 18
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 19
  2. 2889
  3. κοσμω
  4. kosmō
  5. n_ Dat Sg m
  6. światu

Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu1, jeśli mu zależy na jawności. Skoro takich rzeczy czyniesz, objaw się światu.


1 w TR i BT występuje lekcja "εν κρυπτω τι" [en kryptō ti] - w ukrytym coś; w N/A "τι εν κρυπτω" [ti en kryptō] - coś w ukrytym;

 • 5

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3761
  3. ουδε
  4. oude
  5. Adv
  6. Ani
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 4
  2. 80
  3. αδελφοι
  4. adelfoi
  5. n_ Nom Pl m
  6. bracia
  1. 5
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 6
  2. 4100
  3. επιστευον
  4. episteuon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. wierzyli
  1. 7
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 8
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Niego

Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego.

 • 6

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. Mówi
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 4
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 5
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 6
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 7
  2. 2540
  3. καιρος
  4. kairos
  5. n_ Nom Sg m
  6. pora
  1. 8
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 9
  2. 1699
  3. εμος
  4. emos
  5. ps 1 Nom Sg
  6. moja
  1. 10
  2. 3768
  3. ουπω
  4. oupō
  5. Adv
  6. jeszcze nie
  1. 11
  2. 3918
  3. παρεστιν
  4. parestin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest obecna
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 14
  2. 2540
  3. καιρος
  4. kairos
  5. n_ Nom Sg m
  6. pora
  1. 15
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 16
  2. 5212
  3. υμετερος
  4. hymeteros
  5. ps 2 Nom Pl
  6. wasza
  1. 17
  2. 3842
  3. παντοτε
  4. pantote
  5. Adv
  6. zawsze
  1. 18
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 19
  2. 2092
  3. ετοιμος
  4. hetoimos
  5. a_ Nom Sg m
  6. gotowa
Przekład dosłowny:

Wtedy Jezusa mówi im: Mój czas jeszcze nie jest, dla was natomiast czas jest zawsze odpowiedni.

Przekład literacki:

Wtedy Jezusa powiedział do nich: Mój czas jeszcze nie nadszedł, dla was natomiast czas jest zawsze odpowiedni.

 • 7

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. Nie
  1. 2
  2. 1410
  3. δυναται
  4. dynatai
  5. vi Pres midD/pasD 3 Sg
  6. może
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 2889
  3. κοσμος
  4. kosmos
  5. n_ Nom Sg m
  6. świat
  1. 5
  2. 3404
  3. μισειν
  4. misein
  5. vn Pres Act
  6. nienawidzić
  1. 6
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. was
  1. 7
  2. 1691
  3. εμε
  4. eme
  5. pp 1 Acc Sg
  6. Mnie
  1. 8
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 9
  2. 3404
  3. μισει
  4. misei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. nienawidzi
  1. 10
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. ponieważ
  1. 11
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 12
  2. 3140
  3. μαρτυρω
  4. martyrō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. świadczę
  1. 13
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 14
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. nim
  1. 15
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 16
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Nom Pl n
  1. 17
  2. 2041
  3. εργα
  4. erga
  5. n_ Nom Pl n
  6. czyny
  1. 18
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 19
  2. 4190
  3. πονηρα
  4. ponēra
  5. a_ Nom Pl n
  6. niegodziwe
  7. złe
  1. 20
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest (są)

Was świat nie może nienawidzić, lecz Mnie nienawidzi, ponieważ Ja świadczę o niegodziwości jego czynów.

 • 8

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5210
  3. υμεις
  4. hymeis
  5. pp 2 Nom Pl
  6. Wy
  1. 2
  2. 305
  3. αναβητε
  4. anabēte
  5. vm 2Aor Act 2 Pl
  6. wejdźcie
  7. wstąpcie
  1. 3
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 4
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 5
  2. 1859
  3. εορτην
  4. heortēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. święto
  1. 6
  2. 3778
  3. ταυτην
  4. tautēn
  5. pd Acc Sg f
  6. to
  1. 7
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 8
  2. 3768
  3. ουπω
  4. oupō
  5. Adv
  6. jeszcze nie
  1. 9
  2. 305
  3. αναβαινω
  4. anabainō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. wchodzę
  7. wstępuję
  1. 10
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 11
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 12
  2. 1859
  3. εορτην
  4. heortēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. święto
  1. 13
  2. 3778
  3. ταυτην
  4. tautēn
  5. pd Acc Sg f
  6. to
  1. 14
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. gdyż
  1. 15
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 16
  2. 2540
  3. καιρος
  4. kairos
  5. n_ Nom Sg m
  6. pora
  1. 17
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 18
  2. 1699
  3. εμος
  4. emos
  5. ps 1 Nom Sg
  6. moja
  1. 19
  2. 3768
  3. ουπω
  4. oupō
  5. Adv
  6. jeszcze nie
  1. 20
  2. 4137
  3. πεπληρωται
  4. peplērōtai
  5. vi Perf Pas 3 Sg
  6. jest wypełniona

Wy pójdźcie na to1 święto; Ja jeszcze2 na to święto nie2 idę, gdyż mój czas3 jeszcze się jest wypełniony.


1 w N/A nie występuje słowo "ταυτην" [tautēn] - to;
2 w TR i BT występuje lekcja "ουπω" [oupō] - jeszcze nie - strong 3768; w N/A "ουκ" [ouk] - nie - strong 3756;
3 w TR i BT występuje lekcja "ο καιρος ο εμος" [ho kairos ho emos] - pora moja; w N/A "ο εμος καιρος" [ho emos kairos] - moja pora i nie występuje rodzajnik "ο" [ho] przed słowem "καιρος" [kairos];

 • 9

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. Te
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 2036
  3. ειπων
  4. eipōn
  5. vp 2Aor Act Nom Sg m
  6. powiedziawszy
  1. 4
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 5
  2. 3306
  3. εμεινεν
  4. emeinen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. pozostał
  1. 6
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 7
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 8
  2. 1056
  3. γαλιλαια
  4. galilaia
  5. n_ Dat Sg f
  6. Galilei
  7. [przesunąć]

A powiedziawszy im1 to – pozostał w Galileia.


1 w TR i BT występuje lekcja "αυτοις" [autois] - im; w N/A "αυτος" [autos] - On;

 • 10

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. Gdy
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 305
  3. ανεβησαν
  4. anebēsan
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. wyszli
  7. wstąpili
  1. 4
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 5
  2. 80
  3. αδελφοι
  4. adelfoi
  5. n_ Nom Pl m
  6. bracia
  1. 6
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 7
  2. 5119
  3. τοτε
  4. tote
  5. Adv
  6. wtedy
  1. 8
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 9
  2. 846
  3. αυτος
  4. autos
  5. pp Nom Sg m
  6. On
  1. 10
  2. 305
  3. ανεβη
  4. anebē
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. poszedł
  7. wstąpił
  1. 11
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 12
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 13
  2. 1859
  3. εορτην
  4. heortēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. święto
  1. 14
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 15
  2. 5320
  3. φανερως
  4. fanerōs
  5. Adv
  6. jawnie
  1. 16
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 17
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 18
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 19
  2. 2927
  3. κρυπτω
  4. kryptō
  5. a_ Dat Sg n
  6. ukryciu

A gdy Jego bracia udali się na święto, wówczas i On poszedł1, nie jawnie, lecz jakby2 w ukryciu.


1 w TR i BT występuje lekcja "τοτε και αυτος ανεβη εις την εορτην" [tote kai autos anebē eis tēn eortēn] - wtedy i On poszedł na święto; w N/A "εις την εορτην τοτε και αυτος ανεβη" [eis tēn eortēn tote kai autos anebē] - na święto, wtedy i On poszedł;

 • 11

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 2453
  3. ιουδαιοι
  4. ioudaioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. Judejczycy
  7. [wielbić]
  1. 4
  2. 2212
  3. εζητουν
  4. ezētoun
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. szukali
  1. 5
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 6
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 7
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 8
  2. 1859
  3. εορτη
  4. heortē
  5. n_ Dat Sg f
  6. święto
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 3004
  3. ελεγον
  4. elegon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. mówili
  1. 11
  2. 4226
  3. που
  4. pou
  5. Part Int
  6. gdzie
  1. 12
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 13
  2. 1565
  3. εκεινος
  4. ekeinos
  5. pd Nom Sg m
  6. On
Przekład dosłowny:

Judejczycya tymczasem szukali Go (w czasie) święta i rozpytywali: Gdzie On jest?

Przekład literacki:

Żydzia tymczasem szukali Go (w czasie) święta i rozpytywali: Gdzie On jest?

 • 12

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 1112
  3. γογγυσμος
  4. gongysmos
  5. n_ Nom Sg m
  6. szemranie
  1. 3
  2. 4183
  3. πολυς
  4. polys
  5. a_ Nom Sg m
  6. liczne
  1. 4
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 5
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Nim
  1. 6
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. było
  1. 7
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 8
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  1. 9
  2. 3793
  3. οχλοις
  4. ochlois
  5. n_ Dat Pl m
  6. tłumach
  1. 10
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  6. (ci)
  1. 11
  2. 3303
  3. μεν
  4. men
  5. Part
  6. wprawdzie
  7. prawdziwie
  1. 12
  2. 3004
  3. ελεγον
  4. elegon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. mówili
  1. 13
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 14
  2. 18
  3. αγαθος
  4. agathos
  5. a_ Nom Sg m
  6. dobry
  1. 15
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 16
  2. 243
  3. αλλοι
  4. alloi
  5. a_ Nom Pl m
  6. inni
  1. 17
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 18
  2. 3004
  3. ελεγον
  4. elegon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. mówili
  1. 19
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 20
  2. 235
  3. αλλα
  4. alla
  5. Conj
  6. ale
  1. 21
  2. 4105
  3. πλανα
  4. plana
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. zwodzi
  7. wprowadza w błąd
  1. 22
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 23
  2. 3793
  3. οχλον
  4. ochlon
  5. n_ Acc Sg m
  6. tłum

A wśród tłumów wiele o Nim1 szeptano. Jedni powiadali: Dobry jest - inni zaś2 mówili: Nie, wszak zwodzi lud.


1 w TR i BT występuje lekcja "πολυς περι αυτου ην" [polys peri autou ēn] - liczne o Nim było; w N/A "περι αυτου ην πολυς" [peri autou ēn polys] - o Nim było liczne;
2 w BT i w niektórych wariantach N/A 28 nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;

 • 13

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3762
  3. ουδεις
  4. oudeis
  5. a_ Nom Sg m
  6. Nikt
  1. 2
  2. 3305
  3. μεντοι
  4. mentoi
  5. Conj
  6. jednak
  1. 3
  2. 3954
  3. παρρησια
  4. parrēsia
  5. n_ Dat Sg f
  6. otwarcie
  7. śmiało
  1. 4
  2. 2980
  3. ελαλει
  4. elalei
  5. vi Impf Act 3 Sg
  6. mówił
  1. 5
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 6
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Nim
  1. 7
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. z powodu
  1. 8
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 9
  2. 5401
  3. φοβον
  4. fobon
  5. n_ Acc Sg m
  6. strachu
  7. bojaźni
  1. 10
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  6. (przed)
  1. 11
  2. 2453
  3. ιουδαιων
  4. ioudaiōn
  5. a_ Gen Pl m
  6. Judejczykami
  7. [wielbić]
Przekład dosłowny:

Nikt jednak nie mówił o Nim otwarcie z obawy przed Judejczykamia.

Przekład literacki:

Nikt jednak nie mówił o Nim otwarcie z obawy przed Żydamia.

 • 14

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2235
  3. ηδη
  4. ēdē
  5. Adv
  6. Już
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 4
  2. 1859
  3. εορτης
  4. heortēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. święta
  1. 5
  2. 3322
  3. μεσουσης
  4. mesousēs
  5. vp Pres Act Gen Sg f
  6. które jest w połowie
  1. 6
  2. 305
  3. ανεβη
  4. anebē
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. wszedł
  7. wstąpił
  1. 7
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 8
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 9
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 10
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 11
  2. 2411
  3. ιερον
  4. hieron
  5. n_ Acc Sg n
  6. świątyni
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 1321
  3. εδιδασκεν
  4. edidasken
  5. vi Impf Act 3 Sg
  6. nauczał

A gdy już minęła połowa świąt, Jezus1a wszedł do świątyni i zaczął nauczać.


1 w N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];

 • 15

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 2296
  3. εθαυμαζον
  4. ethaumazon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. dziwili się
  1. 3
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 4
  2. 2453
  3. ιουδαιοι
  4. ioudaioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. Judejczycy
  7. [wielbić]
  1. 5
  2. 3004
  3. λεγοντες
  4. legontes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. mówiąc
  1. 6
  2. 4459
  3. πως
  4. pōs
  5. Adv Int
  6. jak
  1. 7
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. On
  1. 8
  2. 1121
  3. γραμματα
  4. grammata
  5. n_ Acc Pl n
  6. Pisma
  1. 9
  2. 1492
  3. οιδεν
  4. oiden
  5. vi Perf Act 3 Sg
  6. zna
  1. 10
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 11
  2. 3129
  3. μεμαθηκως
  4. memathēkōs
  5. vp Perf Act Nom Sg m
  6. ucząc się
Przekład dosłowny:

I dziwili się1 Judejczycya i mówili: Skąd On zna Pisma, skoro jest niewykształcony?

Przekład literacki:

I dziwili się1 Żydzia i mówili: Skąd On zna Pisma, skoro jest niewykształcony?


1 w TR i BT występuje lekcja "και εθαυμαζον" [kai ethaumazon] - i dziwili się; w N/A "εθαυμαζον" [ethaumazon ουν] - dziwili się więc;

 • 16

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 611
  3. απεκριθη
  4. apekrithē
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. Odpowiedział
  1. 2
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 3
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 4
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 7
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 8
  2. 1699
  3. εμη
  4. emē
  5. ps 1 Nom Sg
  6. Moja
  1. 9
  2. 1322
  3. διδαχη
  4. didachē
  5. n_ Nom Sg f
  6. nauka
  7. nauczanie
  1. 10
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 11
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 12
  2. 1699
  3. εμη
  4. emē
  5. ps 1 Nom Sg
  6. moja
  1. 13
  2. 235
  3. αλλα
  4. alla
  5. Conj
  6. ale
  1. 14
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  6. (Tego)
  1. 15
  2. 3992
  3. πεμψαντος
  4. pempsantos
  5. vp Aor Act Gen Sg m
  6. który posłał
  1. 16
  2. 3165
  3. με
  4. me
  5. pp 1 Acc Sg
  6. Mnie

(A)1 Jezus2a im odpowiedział: Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, który Mnie posłał.


1 w TR nie występuje słowo "ουν" [oun] - więc;
2 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "ο" [ho];

 • 17

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1437
  3. εαν
  4. ean
  5. Cond
  6. Jeśli
  1. 2
  2. 5100
  3. τις
  4. tis
  5. px Nom Sg m
  6. ktoś
  1. 3
  2. 2309
  3. θελη
  4. thelē
  5. vs Pres Act 3 Sg
  6. chciałby
  1. 4
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 5
  2. 2307
  3. θελημα
  4. thelēma
  5. n_ Acc Sg n
  6. wolę
  1. 6
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 7
  2. 4160
  3. ποιειν
  4. poiein
  5. vn Pres Act
  6. czynić
  1. 8
  2. 1097
  3. γνωσεται
  4. gnōsetai
  5. vi Fut midD 3 Sg
  6. pozna
  1. 9
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 10
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 11
  2. 1322
  3. διδαχης
  4. didachēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. nauce
  7. nauczaniu
  1. 12
  2. 4220
  3. ποτερον
  4. poteron
  5. Adv Int
  6. czy
  1. 13
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 14
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 15
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 16
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 17
  2. 2228
  3. η
  4. ē
  5. Part
  6. czy
  1. 18
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 19
  2. 575
  3. απ
  4. ap
  5. Prep
  6. od
  1. 20
  2. 1683
  3. εμαυτου
  4. emautou
  5. pf 1 Gen Sg m
  6. siebie
  1. 21
  2. 2980
  3. λαλω
  4. lalō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. mówię

Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja mówię sam od siebie.

 • 18

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 2
  2. 575
  3. αφ
  4. af
  5. Prep
  6. Od
  1. 3
  2. 1438
  3. εαυτου
  4. heautou
  5. pf 3 Gen Sg m
  6. siebie
  1. 4
  2. 2980
  3. λαλων
  4. lalōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. mówiący
  1. 5
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 6
  2. 1391
  3. δοξαν
  4. doksan
  5. n_ Acc Sg f
  6. chwały
  1. 7
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 8
  2. 2398
  3. ιδιαν
  4. idian
  5. a_ Acc Sg f
  6. własnej
  1. 9
  2. 2212
  3. ζητει
  4. zētei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. szuka
  1. 10
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 11
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 12
  2. 2212
  3. ζητων
  4. zētōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. szukający
  1. 13
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 14
  2. 1391
  3. δοξαν
  4. doksan
  5. n_ Acc Sg f
  6. chwały
  1. 15
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  6. (Tego)
  1. 16
  2. 3992
  3. πεμψαντος
  4. pempsantos
  5. vp Aor Act Gen Sg m
  6. który posłał
  1. 17
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. go
  1. 18
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. ten
  1. 19
  2. 227
  3. αληθης
  4. alēthēs
  5. a_ Nom Sg m
  6. szczery
  7. prawdomówny
  1. 20
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 21
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 22
  2. 93
  3. αδικια
  4. adikia
  5. n_ Nom Sg f
  6. niesprawiedliwość
  7. bezprawie
  1. 23
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 24
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Nim
  1. 25
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 26
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest

Kto sam od siebie mówi, szuka własnej chwały; kto natomiast szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości.

 • 19

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. (Czy) nie
  1. 2
  2. 3475
  3. μωσης
  4. mōsēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Mojżesz
  7. [wyciągnąć]
  1. 3
  2. 1325
  3. δεδωκεν
  4. dedōken
  5. vi Perf Act 3 Sg
  6. dał
  1. 4
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 5
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 6
  2. 3551
  3. νομον
  4. nomon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Prawo
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 8
  2. 3762
  3. ουδεις
  4. oudeis
  5. a_ Nom Sg m
  6. nikt
  1. 9
  2. 1537
  3. εξ
  4. eks
  5. Prep
  6. z
  1. 10
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. was
  1. 11
  2. 4160
  3. ποιει
  4. poiei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. czyni
  1. 12
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 13
  2. 3551
  3. νομον
  4. nomon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Prawa
  1. 14
  2. 5101
  3. τι
  4. ti
  5. pi Acc Sg n
  6. dlaczego
  1. 15
  2. 3165
  3. με
  4. me
  5. pp 1 Acc Sg
  6. Mnie
  1. 16
  2. 2212
  3. ζητειτε
  4. zēteite
  5. vi Pres Act 2 Pl
  6. usiłujecie
  7. szukacie
  1. 17
  2. 615
  3. αποκτειναι
  4. apokteinai
  5. vn Aor Act
  6. zabić

Mojżesz1a dał wam Prawo - czyż nie? A nikt z was Prawa nie zachowuje. Dlaczego usiłujecie Mnie zabić?2


1 w TR i BT występuje lekcja "μωσης" [mōsēs]; w N/A "μωυσης" [mōusēs];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 24:2-4: a niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście pomników dla dwunastu plemion izraelskich.; V Księgi Mojżeszowej 32:46: rzekł do nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. (Biblia Warszawska);

 • 20

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 611
  3. απεκριθη
  4. apekrithē
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. Odpowiedział
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 3793
  3. οχλος
  4. ochlos
  5. n_ Nom Sg m
  6. tłum
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 6
  2. 1140
  3. δαιμονιον
  4. daimonion
  5. n_ Acc Sg n
  6. demona
  1. 7
  2. 2192
  3. εχεις
  4. echeis
  5. vi Pres Act 2 Sg
  6. masz
  1. 8
  2. 5101
  3. τις
  4. tis
  5. pi Nom Sg m
  6. kto
  1. 9
  2. 4571
  3. σε
  4. se
  5. pp 2 Acc Sg
  6. cię
  1. 10
  2. 2212
  3. ζητει
  4. zētei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. usiłuje
  7. szuka
  1. 11
  2. 615
  3. αποκτειναι
  4. apokteinai
  5. vn Aor Act
  6. zabić

Tłum odpowiedział 1: Masz demona! Kto próbuje Cię zabić?


1 w N/A nie występuje lekcja "και ειπεν" [kai eipen] - i powiedział;

 • 21

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 611
  3. απεκριθη
  4. apekrithē
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. Odpowiedział
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 6
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 7
  2. 1520
  3. εν
  4. hen
  5. a_ Acc Sg n
  6. jedno
  1. 8
  2. 2041
  3. εργον
  4. ergon
  5. n_ Acc Sg n
  6. dzieło
  1. 9
  2. 4160
  3. εποιησα
  4. epoiēsa
  5. vi Aor Act 1 Sg
  6. uczyniłem
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 3956
  3. παντες
  4. pantes
  5. a_ Nom Pl m
  6. wszyscy
  1. 12
  2. 2296
  3. θαυμαζετε
  4. thaumazete
  5. vi Pres Act 2 Pl
  6. dziwicie się

A Jezus1a im odrzekł: Jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie.


1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];

 • 22

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. Dla-
  1. 2
  2. 5124
  3. τουτο
  4. touto
  5. pd Acc Sg n
  6. tego
  1. 3
  2. 3475
  3. μωσης
  4. mōsēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Mojżesz
  7. [wyciągnąć]
  1. 4
  2. 1325
  3. δεδωκεν
  4. dedōken
  5. vi Perf Act 3 Sg
  6. dał
  1. 5
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 6
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 7
  2. 4061
  3. περιτομην
  4. peritomēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. obrzezanie
  1. 8
  2. 3756
  3. ουχ
  4. ouch
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 9
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 10
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. od
  1. 11
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 12
  2. 3475
  3. μωσεως
  4. mōseōs
  5. n_ Gen Sg m
  6. Mojżesza
  7. [wyciągnąć]
  1. 13
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 14
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 15
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. od
  1. 16
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 17
  2. 3962
  3. πατερων
  4. paterōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. ojców
  1. 18
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 19
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 20
  2. 4521
  3. σαββατω
  4. sabbatō
  5. n_ Dat Sg n
  6. szabat
  7. [odpoczynek]
  1. 21
  2. 4059
  3. περιτεμνετε
  4. peritemnete
  5. vi Pres Act 2 Pl
  6. obrzezujecie
  1. 22
  2. 444
  3. ανθρωπον
  4. anthrōpon
  5. n_ Acc Sg m
  6. człowieka

Dlatego Mojżesz1a dał wam obrzezanie — nie, że jest ono od Mojżesza2a, ale od ojców — i w szabatb obrzezujecie człowieka.3


1 w TR i BT występuje lekcja "μωσης" [mōsēs]; w N/A "μωυσης" [mōusēs];
2 w TR i BT występuje lekcja "μωσεως" [mōseōs]; w N/A "μωυσεως" [mōuseōs];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 17:10-14: A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane; podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego, obrzezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała napletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje.; III Księgi Mojżeszowej 12:3: Ósmego dnia obrzezany zostanie jego napletek. (Biblia Warszawska);

 • 23

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1487
  3. ει
  4. ei
  5. Cond
  6. Jeśli
  1. 2
  2. 4061
  3. περιτομην
  4. peritomēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. obrzezanie
  1. 3
  2. 2983
  3. λαμβανει
  4. lambanei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. przyjmuje
  1. 4
  2. 444
  3. ανθρωπος
  4. anthrōpos
  5. n_ Nom Sg m
  6. człowiek
  1. 5
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 6
  2. 4521
  3. σαββατω
  4. sabbatō
  5. n_ Dat Sg n
  6. Szabat
  7. [odpoczynek]
  1. 7
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 8
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 9
  2. 3089
  3. λυθη
  4. lythē
  5. vs Aor Pas 3 Sg
  6. zostałoby naruszone
  7. zostałoby rozwiązane
  1. 10
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 11
  2. 3551
  3. νομος
  4. nomos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Prawo
  1. 12
  2. 3475
  3. μωσεως
  4. mōseōs
  5. n_ Gen Sg m
  6. Mojżesza
  7. [wyciągnąć]
  1. 13
  2. 1698
  3. εμοι
  4. emoi
  5. pp 1 Dat Sg
  6. (na) Mnie
  1. 14
  2. 5520
  3. χολατε
  4. cholate
  5. vi Pres Act 2 Pl
  6. burzycie się
  7. pełni żółci jesteście
  1. 15
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 16
  2. 3650
  3. ολον
  4. holon
  5. a_ Acc Sg m
  6. całego
  1. 17
  2. 444
  3. ανθρωπον
  4. anthrōpon
  5. n_ Acc Sg m
  6. człowieka
  1. 18
  2. 5199
  3. υγιη
  4. hygiē
  5. a_ Acc Sg m
  6. zdrowym
  1. 19
  2. 4160
  3. εποιησα
  4. epoiēsa
  5. vi Aor Act 1 Sg
  6. uczyniłem
  1. 20
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 21
  2. 4521
  3. σαββατω
  4. sabbatō
  5. n_ Dat Sg n
  6. szabat
  7. [odpoczynek]

Jeśli człowiek w szabata przyjmuje obrzezanie, aby nie zostało naruszone Prawo Mojżesza1b – (czemu) oburzacie się na Mnie, że w szabata uzdrowiłem całego człowieka?2


1 w TR i BT występuje lekcja "μωσεως" [mōseōs]; w N/A "μωυσεως" [mōuseōs];
2 Jest to nawiązanie do V Księgi Mojżeszowej 1:16: W tym czasie nakazałem waszym sędziom: Wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie w sprawach, jakie ktoś ma ze swym współplemieńcem lub z obcym przybyszem. (Biblia Warszawska);

 • 24

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. Nie
  1. 2
  2. 2919
  3. κρινετε
  4. krinete
  5. vm Pres Act 2 Pl
  6. sądźcie
  1. 3
  2. 2596
  3. κατ
  4. kat
  5. Prep
  6. według
  1. 4
  2. 3799
  3. οψιν
  4. opsin
  5. n_ Acc Sg f
  6. pozoru
  7. wyglądu
  1. 5
  2. 235
  3. αλλα
  4. alla
  5. Conj
  6. ale
  1. 6
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 7
  2. 1342
  3. δικαιαν
  4. dikaian
  5. a_ Acc Sg f
  6. sprawiedliwym
  1. 8
  2. 2920
  3. κρισιν
  4. krisin
  5. n_ Acc Sg f
  6. sądem
  1. 9
  2. 2919
  3. κρινατε
  4. krinate
  5. vm Aor Act 2 Pl
  6. osądźcie

Nie sądźcie po pozorach, ale osądźcie1 sprawiedliwie.2


1 w TR i BT występuje lekcja "κρινατε" [krinate] - osądźcie; w N/A "κρινετε" [krinete] - sądźcie;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Samuela 16:7: Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost; nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce; Księgi Izajasza 11:3-4: I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. (Biblia Warszawska);

 • 25

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3004
  3. ελεγον
  4. elegon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. Mówili
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 5100
  3. τινες
  4. tines
  5. px Nom Pl m
  6. niektórzy
  1. 4
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 5
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 6
  2. 2415
  3. ιεροσολυμιτων
  4. ierosolymitōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. mieszkańców Jerozolimy
  7. mieszkańcy [dziedzictwo pokoju]
  1. 7
  2. 3756
  3. ουχ
  4. ouch
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 8
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. Ten
  1. 9
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 10
  2. 3739
  3. ον
  4. hon
  5. pr Acc Sg m
  6. którego
  1. 11
  2. 2212
  3. ζητουσιν
  4. zētousin
  5. vi Pres Act 3 Pl
  6. usiłują
  7. szukają
  1. 12
  2. 615
  3. αποκτειναι
  4. apokteinai
  5. vn Aor Act
  6. zabić

Wtedy niektórzy z mieszkańców Jerozolimya zaczęli się zastanawiać: Czy to nie jest Ten, którego próbują zabić?

 • 26

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. A
  1. 2
  2. 1492
  3. ιδε
  4. ide
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. oto
  1. 3
  2. 3954
  3. παρρησια
  4. parrēsia
  5. n_ Dat Sg f
  6. jawnie
  7. śmiało
  1. 4
  2. 2980
  3. λαλει
  4. lalei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. mówi
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 3762
  3. ουδεν
  4. ouden
  5. a_ Acc Sg n
  6. niczego
  1. 7
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Mu
  1. 8
  2. 3004
  3. λεγουσιν
  4. legousin
  5. vi Pres Act 3 Pl
  6. mówią
  1. 9
  2. 3379
  3. μηποτε
  4. mēpote
  5. Adv
  6. czyżby
  7. by czasem nie
  1. 10
  2. 230
  3. αληθως
  4. alēthōs
  5. Adv
  6. prawdziwie
  1. 11
  2. 1097
  3. εγνωσαν
  4. egnōsan
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. poznali
  1. 12
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 13
  2. 758
  3. αρχοντες
  4. archontes
  5. n_ Nom Pl m
  6. przywódcy
  7. przełożeni
  1. 14
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 15
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. On
  1. 16
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 17
  2. 230
  3. αληθως
  4. alēthōs
  5. Adv
  6. prawdziwie
  1. 18
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 19
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
Przekład dosłowny:

A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby przełożeni rzeczywiście1 rozpoznali, że to naprawdę jest Pomazanieca?

Przekład literacki:

A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby przełożeni rzeczywiście1 rozpoznali, że to naprawdę jest Chrystusa?


1 w N/A nie występuje słowo "αληθως" [alēthōs] - prawdziwie;

 • 27

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 235
  3. αλλα
  4. alla
  5. Conj
  6. Ale
  1. 2
  2. 5126
  3. τουτον
  4. touton
  5. pd Acc Sg m
  6. Ten
  1. 3
  2. 1492
  3. οιδαμεν
  4. oidamen
  5. vi Perf Act 1 Pl
  6. wiemy
  1. 4
  2. 4159
  3. ποθεν
  4. pothen
  5. Adv Int
  6. skąd
  1. 5
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 6
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 7
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 8
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
  1. 9
  2. 3752
  3. οταν
  4. hotan
  5. Conj
  6. gdy
  1. 10
  2. 2064
  3. ερχηται
  4. erchētai
  5. vs Pres midD/pasD 3 Sg
  6. przychodziłby
  1. 11
  2. 3762
  3. ουδεις
  4. oudeis
  5. a_ Nom Sg m
  6. nikt
  1. 12
  2. 1097
  3. γινωσκει
  4. ginōskei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. zna
  7. wie
  1. 13
  2. 4159
  3. ποθεν
  4. pothen
  5. Adv Int
  6. skąd
  1. 14
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
Przekład dosłowny:

O Nim jednak wiemy, skąd jest; gdy natomiast przyjdzie Pomazanieca, nikt nie będzie wiedział, skąd jest.

Przekład literacki:

O Nim jednak wiemy, skąd jest; gdy natomiast przyjdzie Chrystusa, nikt nie będzie wiedział, skąd jest.

 • 28

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2896
  3. εκραξεν
  4. ekraksen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. Zawołał
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 4
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg n
  1. 5
  2. 2411
  3. ιερω
  4. hierō
  5. n_ Dat Sg n
  6. świątyni
  1. 6
  2. 1321
  3. διδασκων
  4. didaskōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. nauczając
  1. 7
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 8
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 3004
  3. λεγων
  4. legōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. mówiąc
  1. 11
  2. 2504
  3. καμε
  4. kame
  5. pp 1 Acc Sg Con
  6. i Mnie
  1. 12
  2. 1492
  3. οιδατε
  4. oidate
  5. vi Perf Act 2 Pl
  6. znacie
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 14
  2. 1492
  3. οιδατε
  4. oidate
  5. vi Perf Act 2 Pl
  6. wiecie
  1. 15
  2. 4159
  3. ποθεν
  4. pothen
  5. Adv Int
  6. skąd
  1. 16
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 18
  2. 575
  3. απ
  4. ap
  5. Prep
  6. od
  1. 19
  2. 1683
  3. εμαυτου
  4. emautou
  5. pf 1 Gen Sg m
  6. siebie
  1. 20
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 21
  2. 2064
  3. εληλυθα
  4. elēlytha
  5. vi 2Perf Act 1 Sg
  6. przyszedłem
  1. 22
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 23
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 24
  2. 228
  3. αληθινος
  4. alēthinos
  5. a_ Nom Sg m
  6. prawdziwy
  1. 25
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  6. (Ten)
  1. 26
  2. 3992
  3. πεμψας
  4. pempsas
  5. vp Aor Act Nom Sg m
  6. który posłał
  1. 27
  2. 3165
  3. με
  4. me
  5. pp 1 Acc Sg
  6. Mnie
  1. 28
  2. 3739
  3. ον
  4. hon
  5. pr Acc Sg m
  6. którego
  1. 29
  2. 5210
  3. υμεις
  4. hymeis
  5. pp 2 Nom Pl
  6. wy
  1. 30
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 31
  2. 1492
  3. οιδατε
  4. oidate
  5. vi Perf Act 2 Pl
  6. znacie

Jezusa więc ucząc w świątyni zawołał: Znacie Mnie i wiecie, skąd jestem, a jednak nie przyszedłem od siebie samego, lecz wiarygodny jest Ten, który Mnie posłał, a którego wy nie znacie.

 • 29

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1492
  3. οιδα
  4. oida
  5. vi Perf Act 1 Sg
  6. znam
  1. 4
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 5
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. ponieważ
  1. 6
  2. 3844
  3. παρ
  4. par
  5. Prep
  6. od
  1. 7
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Niego
  1. 8
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 9
  2. 2548
  3. κακεινος
  4. kakeinos
  5. pd Nom Sg m Con
  6. i On
  1. 10
  2. 3165
  3. με
  4. me
  5. pp 1 Acc Sg
  6. Mnie
  1. 11
  2. 649
  3. απεστειλεν
  4. apesteilen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. wysłał

Ja zaś1 Go znam, ponieważ od Niego jestem i On Mnie posłał.


1 w BT i N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;

 • 30

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2212
  3. εζητουν
  4. ezētoun
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. Usiłowali
  7. Szukali
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 4
  2. 4084
  3. πιασαι
  4. piasai
  5. vn Aor Act
  6. schwytać
  7. pojmać
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 6
  2. 3762
  3. ουδεις
  4. oudeis
  5. a_ Nom Sg m
  6. nikt
  1. 7
  2. 1911
  3. επεβαλεν
  4. epebalen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. położył
  7. narzucił
  1. 8
  2. 1909
  3. επ
  4. ep
  5. Prep
  6. na
  1. 9
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Nim
  1. 10
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 11
  2. 5495
  3. χειρα
  4. cheira
  5. n_ Acc Sg f
  6. ręki
  1. 12
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. gdyż
  1. 13
  2. 3768
  3. ουπω
  4. oupō
  5. Adv
  6. jeszcze nie
  1. 14
  2. 2064
  3. εληλυθει
  4. elēlythei
  5. vi Plup Act 3 Sg
  6. przyszła
  1. 15
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 16
  2. 5610
  3. ωρα
  4. hōra
  5. n_ Nom Sg f
  6. godzina
  1. 17
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego

Starali się więc Go schwytać, lecz nikt nie położył na Nim ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła Jego godzina.

 • 31

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4183
  3. πολλοι
  4. polloi
  5. a_ Nom Pl m
  6. Wielu
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 4
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 5
  2. 3793
  3. οχλου
  4. ochlou
  5. n_ Gen Sg m
  6. tłumu
  1. 6
  2. 4100
  3. επιστευσαν
  4. episteusan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. uwierzyło
  1. 7
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 8
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Niego
  1. 9
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 10
  2. 3004
  3. ελεγον
  4. elegon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. mówiło
  1. 11
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
  1. 14
  2. 3752
  3. οταν
  4. hotan
  5. Conj
  6. gdy
  1. 15
  2. 2064
  3. ελθη
  4. elthē
  5. vs 2Aor Act 3 Sg
  6. przyszedłby
  1. 16
  2. 3385
  3. μητι
  4. mēti
  5. Part Int
  6. czy nie
  1. 17
  2. 4119
  3. πλειονα
  4. pleiona
  5. a_ Acc Pl n Cmp
  6. więcej
  1. 18
  2. 4592
  3. σημεια
  4. sēmeia
  5. n_ Acc Pl n
  6. znaków
  1. 19
  2. 5130
  3. τουτων
  4. toutōn
  5. pd Gen Pl n
  6. tych
  1. 20
  2. 4160
  3. ποιησει
  4. poiēsei
  5. vi Fut Act 3 Sg
  6. uczyni
  1. 21
  2. 3739
  3. ων
  4. hōn
  5. pr Gen Pl n
  6. niż
  1. 22
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. Ten
  1. 23
  2. 4160
  3. εποιησεν
  4. epoiēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. uczynił
Przekład dosłowny:

A wielu z ludu1 uwierzyło w Niego i mówiło 2: Czyż3 Pomazanieca, gdyby przyszedł, uczyniłby więcej znaków, niż Ten tychże4 uczynił?

Przekład literacki:

A wielu z ludu1 uwierzyło w Niego i mówiło 2: Czyż3 Chrystusa, gdyby przyszedł, uczyniłby więcej znaków, niż Ten tychże4 uczynił?


1 w TR i BT występuje lekcja "πολλοι δε εκ του οχλου" [polloi de ek tou ochlou] - wielu zaś z tłumu; w N/A "εκ του οχλου δε πολλοι" [ek tou ochlou de polloi] - z tłumu zaś wielu;
2 w N/A nie występuje słowo "οτι" [hoti] - że;
3 w TR i BT występuje lekcja "μητι" [mēti] - czy nie - strong 3385; w N/A "μη" [mē] - nie - strong 3361;
4 w N/A nie występuje słowo "τουτων" [toutōn] - tych;

 • 32

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 191
  3. ηκουσαν
  4. ēkousan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. Usłyszeli
  1. 2
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 3
  2. 5330
  3. φαρισαιοι
  4. farisaioi
  5. n_ Nom Pl m
  6. faryzeusze
  7. [oddzielony]
  1. 4
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 5
  2. 3793
  3. οχλου
  4. ochlou
  5. n_ Gen Sg m
  6. tłum
  1. 6
  2. 1111
  3. γογγυζοντος
  4. gongyzontos
  5. vp Pres Act Gen Sg m
  6. szemrzący
  1. 7
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 8
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Nim
  1. 9
  2. 5023
  3. ταυτα
  4. tauta
  5. pd Acc Pl n
  6. te
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 649
  3. απεστειλαν
  4. apesteilan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. wysłali
  1. 12
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 13
  2. 5330
  3. φαρισαιοι
  4. farisaioi
  5. n_ Nom Pl m
  6. faryzeusze
  7. [oddzielony]
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 16
  2. 749
  3. αρχιερεις
  4. archiereis
  5. n_ Nom Pl m
  6. arcykapłani
  1. 17
  2. 5257
  3. υπηρετας
  4. hypēretas
  5. n_ Acc Pl m
  6. podwładnym
  7. pomocnikom
  1. 18
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 19
  2. 4084
  3. πιασωσιν
  4. piasōsin
  5. vs Aor Act 3 Pl
  6. schwytaliby
  7. pojmaliby
  1. 20
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go

Faryzeuszea usłyszeli, że tłum tak o Nim rozpowiada. I faryzeuszea wraz z arcykapłanami1 posłali służących1, aby Go pojmali.


1 w TR występuje lekcja "οι φαρισαιοι και οι αρχιερεις υπηρετας" [hoi farisaioi kai hoi archiereis hypēretas] - faryzeusze i arcykapłani podwładnym; w BT "υπηρετας οι φαρισαιοι και οι αρχιερεις" [hypēretas hoi farisaioi kai hoi archiereis] - podwładnym faryzeusze i arcykapłani; w N/A "οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι υπηρετας" [hoi archiereis kai hoi farisaioi hypēretas] - arcykapłani i faryzeusze podwładnym;

 • 33

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. Powiedział
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 4
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 5
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 6
  2. 2089
  3. ετι
  4. eti
  5. Adv
  6. jeszcze
  1. 7
  2. 3398
  3. μικρον
  4. mikron
  5. a_ Acc Sg m
  6. krótki
  7. mały
  1. 8
  2. 5550
  3. χρονον
  4. chronon
  5. n_ Acc Sg m
  6. czas
  1. 9
  2. 3326
  3. μεθ
  4. meth
  5. Prep
  6. z
  1. 10
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. wami
  1. 11
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 13
  2. 5217
  3. υπαγω
  4. hypagō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. odchodzę
  1. 14
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 15
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  6. (Tego)
  1. 16
  2. 3992
  3. πεμψαντα
  4. pempsanta
  5. vp Aor Act Acc Sg m
  6. który posłał
  1. 17
  2. 3165
  3. με
  4. me
  5. pp 1 Acc Sg
  6. Mnie

Wówczas Jezusa powiedział im1: Jeszcze przez krótki czas2 jestem z wami, a (potem) odchodzę do Tego, który Mnie posłał.


1 w BT i N/A nie występuje słowo "αυτοις" [autois] - im;
2 w TR i BT występuje lekcja "μικρον χρονον" [mikron chronon] - krótki czas; w N/A "χρονον μικρον" [chronon mikron] - czas krótki;

 • 34

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2212
  3. ζητησετε
  4. zētēsete
  5. vi Fut Act 2 Pl
  6. Będziecie szukać
  1. 2
  2. 3165
  3. με
  4. me
  5. pp 1 Acc Sg
  6. Mnie
  1. 3
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 4
  2. 3756
  3. ουχ
  4. ouch
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 5
  2. 2147
  3. ευρησετε
  4. heurēsete
  5. vi Fut Act 2 Pl
  6. znajdziecie
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 7
  2. 3699
  3. οπου
  4. hopou
  5. Adv
  6. gdzie
  7. dokąd
  1. 8
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 9
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 10
  2. 5210
  3. υμεις
  4. hymeis
  5. pp 2 Nom Pl
  6. wy
  1. 11
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 12
  2. 1410
  3. δυνασθε
  4. dynasthe
  5. vi Pres midD/pasD 2 Pl
  6. możecie
  1. 13
  2. 2064
  3. ελθειν
  4. elthein
  5. vn 2Aor Act
  6. przyjść

Będziecie Mnie szukać, a nie znajdziecie 1 - i tam, gdzie Ja jestem, wy przyjść nie możecie.2


1 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "με" [me] - Mnie; Słowo nie występuje w TR i BT;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 55:6: Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!; Księgi Ozeasza 5:6: Potem przyjdą ze swoimi trzodami i ze swoim bydłem szukać Pana, lecz go nie znajdą, wyrzekł się ich bowiem. (Biblia Warszawska);

 • 35

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2036
  3. ειπον
  4. eipon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. Powiedzieli
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 4
  2. 2453
  3. ιουδαιοι
  4. ioudaioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. Judejczycy
  7. [wielbić]
  1. 5
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 6
  2. 1438
  3. εαυτους
  4. heautous
  5. pf 3 Acc Pl m
  6. siebie
  1. 7
  2. 4226
  3. που
  4. pou
  5. Part Int
  6. gdzie
  1. 8
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. On
  1. 9
  2. 3195
  3. μελλει
  4. mellei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. ma
  7. zamierza
  1. 10
  2. 4198
  3. πορευεσθαι
  4. poreuesthai
  5. vn Pres midD/pasD
  6. iść
  1. 11
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 12
  2. 2249
  3. ημεις
  4. hēmeis
  5. pp 1 Nom Pl
  6. my
  1. 13
  2. 3756
  3. ουχ
  4. ouch
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 14
  2. 2147
  3. ευρησομεν
  4. heurēsomen
  5. vi Fut Act 1 Pl
  6. znajdziemy
  1. 15
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 16
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. czy
  1. 17
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 18
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 19
  2. 1290
  3. διασποραν
  4. diasporan
  5. n_ Acc Sg f
  6. rozproszenia
  7. diaspory
  1. 20
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 21
  2. 1672
  3. ελληνων
  4. hellēnōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. hellenistycznego
  7. greckiego
  1. 22
  2. 3195
  3. μελλει
  4. mellei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. zamierza
  1. 23
  2. 4198
  3. πορευεσθαι
  4. poreuesthai
  5. vn Pres midD/pasD
  6. iść
  1. 24
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 25
  2. 1321
  3. διδασκειν
  4. didaskein
  5. vn Pres Act
  6. nauczać
  1. 26
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 27
  2. 1672
  3. ελληνας
  4. hellēnas
  5. n_ Acc Pl m
  6. Hellenistów
  7. Greków
Przekład dosłowny:

Rozmawiali zatem Judejczycya między sobą: Dokąd On się wybiera, że my Go nie znajdziemy? Czyżby zamierzał się udać do diasporyb greckiejc i nauczać Hellenistówc!

Przekład literacki:

Rozmawiali zatem Żydzia między sobą: Dokąd On się wybiera, że my Go nie znajdziemy? Czyżby zamierzał się udać do diasporyb greckiejc i nauczać Hellenistówc!

 • 36

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5101
  3. τις
  4. tis
  5. pi Nom Sg m
  6. Co
  1. 2
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 3
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. to
  1. 4
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 5
  2. 3056
  3. λογος
  4. logos
  5. n_ Nom Sg m
  6. słowo
  1. 6
  2. 3739
  3. ον
  4. hon
  5. pr Acc Sg m
  6. które
  1. 7
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 8
  2. 2212
  3. ζητησετε
  4. zētēsete
  5. vi Fut Act 2 Pl
  6. będziecie szukać
  1. 9
  2. 3165
  3. με
  4. me
  5. pp 1 Acc Sg
  6. Mnie
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 3756
  3. ουχ
  4. ouch
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 12
  2. 2147
  3. ευρησετε
  4. heurēsete
  5. vi Fut Act 2 Pl
  6. znajdziecie
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. a
  1. 14
  2. 3699
  3. οπου
  4. hopou
  5. Adv
  6. gdzie
  7. dokąd
  1. 15
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
  1. 16
  2. 1473
  3. εγω
  4. egō
  5. pp 1 Nom Sg
  6. Ja
  1. 17
  2. 5210
  3. υμεις
  4. hymeis
  5. pp 2 Nom Pl
  6. wy
  1. 18
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 19
  2. 1410
  3. δυνασθε
  4. dynasthe
  5. vi Pres midD/pasD 2 Pl
  6. możecie
  1. 20
  2. 2064
  3. ελθειν
  4. elthein
  5. vn 2Aor Act
  6. przyjść

Co znaczy słowo1, które powiedział: „Będziecie Mnie szukać, a nie znajdziecie 2 - i tam, gdzie Ja jestem, wy przyjść nie możecie”?


1 w TR i BT występuje lekcja "ουτος ο λογος" [outos ho logos] - to słowo; w N/A "ο λογος ουτος" [ho logos outos] - słowo to;
2 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "με" [me] - Mnie; Słowo nie występuje w TR i BT;

 • 37

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. W
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 4
  2. 2078
  3. εσχατη
  4. eschatē
  5. a_ Dat Sg f
  6. ostatnim
  1. 5
  2. 2250
  3. ημερα
  4. hēmera
  5. n_ Dat Sg f
  6. dniu
  1. 6
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 7
  2. 3173
  3. μεγαλη
  4. megalē
  5. a_ Dat Sg f
  6. wielkim
  1. 8
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 9
  2. 1859
  3. εορτης
  4. heortēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. święta
  1. 10
  2. 2476
  3. ειστηκει
  4. heistēkei
  5. vi Plup Act 3 Sg
  6. stanął
  1. 11
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 12
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 14
  2. 2896
  3. εκραξεν
  4. ekraksen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. głośno zawołał
  1. 15
  2. 3004
  3. λεγων
  4. legōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. mówiąc
  1. 16
  2. 1437
  3. εαν
  4. ean
  5. Cond
  6. jeśli
  1. 17
  2. 5100
  3. τις
  4. tis
  5. px Nom Sg m
  6. ktoś
  1. 18
  2. 1372
  3. διψα
  4. dipsa
  5. vs Pres Act 3 Sg
  6. pragnąłby
  1. 19
  2. 2064
  3. ερχεσθω
  4. erchesthō
  5. vm Pres midD/pasD 3 Sg
  6. niech idzie
  1. 20
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 21
  2. 3165
  3. με
  4. me
  5. pp 1 Acc Sg
  6. Mnie
  1. 22
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 23
  2. 4095
  3. πινετω
  4. pinetō
  5. vm Pres Act 3 Sg
  6. niech pije

W ostatnim natomiast, wielkim dniu święta Jezusa stanął i głośno zawołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 23:36: przez siedem dni będziecie składać Panu ofiarę ogniową. Ósmego dnia będziecie mieli święte zgromadzenie i złożycie Panu ofiarę ogniową. Jest to uroczyste zgromadzenie, żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie; Księgi Izajasza 41:17: Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. (Biblia Warszawska);

 • 38

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 2
  2. 4100
  3. πιστευων
  4. pisteuōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. Wierzący
  1. 3
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. we
  1. 4
  2. 1691
  3. εμε
  4. eme
  5. pp 1 Acc Sg
  6. Mnie
  1. 5
  2. 2531
  3. καθως
  4. kathōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 6
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiada
  1. 7
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 8
  2. 1124
  3. γραφη
  4. grafē
  5. n_ Nom Sg f
  6. Pismo
  1. 9
  2. 4215
  3. ποταμοι
  4. potamoi
  5. n_ Nom Pl m
  6. rzeki
  1. 10
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 11
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 12
  2. 2836
  3. κοιλιας
  4. koilias
  5. n_ Gen Sg f
  6. wnętrza
  1. 13
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. jego
  1. 14
  2. 4482
  3. ρευσουσιν
  4. reusousin
  5. vi Fut Act 3 Pl
  6. popłyną
  1. 15
  2. 5204
  3. υδατος
  4. hydatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. wody
  1. 16
  2. 2198
  3. ζωντος
  4. zōntos
  5. vp Pres Act Gen Sg n
  6. żyjące
Przekład dosłowny:

Kto wierzy we Mnie, jak głosi Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej1.2

Przekład literacki:

Kto wierzy we Mnie, jak głosi Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody źródlanej1.2


1 woda źródlana, krystaliczna, płynąca, bieżąca; Termin ten występuje w III Księgi Mojżeszowej 14:2-7 i 49-53: Takie jest prawo, dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia: Przyprowadzi się go do kapłana. Kapłan wyjdzie poza obóz. Gdy kapłan stwierdzi, że została wyleczona choroba trądu na trędowatym, to kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego się dwa żywe, czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop, potem kapłan nakaże, by zarżnięto jednego ptaka nad glinianym naczyniem z wodą źródlaną, ptaka żywego zaś weźmie wraz z drzewem cedrowym, nitkami karmazynowymi i hizopem i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zarżniętego nad wodą źródlaną, i pokropi tym siedem razy tego, który się oczyszcza z trądu, i uzna go za czystego, ptaka zaś żywego wypuści na pole (...) Potem weźmie celem oczyszczenia tego domu dwa ptaki i drewno cedrowe, nitki karmazynowe i hizop, zarżnie jednego ptaka tak, by krew spłynęła do glinianego naczynia nad wodą źródlaną, weźmie drewno cedrowe, hizop, nitkę karmazynową oraz żywego ptaka, zanurzy je w krwi ptaka zarżniętego i w wodzie źródlanej i pokropi ten dom siedem razy. Tak oczyści dom ten krwią tego ptaka, wodą źródlaną, ptakiem żywym, drewnem cedrowym, hizopem i nitką karmazynową, żywego zaś ptaka wypuści za miasto na pole. Tak dokona przebłagania za dom i będzie czysty; IV Księgi Mojżeszowej 5:17-19: i nabierze kapłan wody poświęconej do naczynia glinianego. Weźmie też kapłan nieco prochu, który jest na podłodze przybytku, i wsypie do wody. Potem kapłan każe tej kobiecie stanąć przed Panem, rozpuści włosy tej kobiety i złoży na jej dłoniach pokarmową ofiarę pamięci - jest to ofiara z pokarmów złożona jako ofiara posądzenia - w ręku kapłana zaś będzie gorzka woda przekleństwa. I zaprzysięgnie kapłan tę kobietę, i powie do niej: Jeżeli nie obcował z tobą inny mężczyzna i jeżeli nie byłaś niewierną swemu mężowi, i nie stałaś się nieczystą, to niech ta gorzka woda przekleństwa nie przyniesie ci szkody; IV Księgi Mojżeszowej 19:16-19: Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego, lub kości ludzkich, lub grobu, będzie nieczysty przez siedem dni, wezmą tedy dla tego nieczystego nieco popiołu z pogorzeliska po ofierze za grzech i naleją nań do naczynia żywej wody. Człowiek czysty weźmie hizopu, zanurzy go w wodzie i pokropi namiot, wszystkie naczynia i wszystkie osoby, które tam były oraz tego, który dotknął kości lub zabitego mieczem, lub umarłego, lub grobu, ten czysty pokropi nieczystego trzeciego dnia i siódmego dnia i oczyści go dnia siódmego, on zaś wypierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, a wieczorem będzie czysty; Pieśń nad Pieśniami 4:15: Krynica mojego ogrodu jest studnią wody żywej, która spływa z Libanu. (Biblia Warszawska);
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 36:9: Nasycają się tłustością domu twego, A strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich; Przypowieści Salomona 18:4: Słowa niejednych ust są jak głębokie wody, a źródło mądrości jak bystry potok; Księgi Izajasza 12:3: I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia; Księgi Izajasza 58:11: i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają; Księgi Ezechiela 47:1 i 5: Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku; a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza (...) A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać, potok, którego nie można było przejść. (Biblia Warszawska);

 • 39

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5124
  3. τουτο
  4. touto
  5. pd Acc Sg n
  6. To
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 4
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. o
  1. 5
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 6
  2. 4151
  3. πνευματος
  4. pneumatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. Duchu
  1. 7
  2. 3739
  3. ου
  4. hou
  5. pr Gen Sg n
  6. którego
  1. 8
  2. 3195
  3. εμελλον
  4. emellon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. mieli
  1. 9
  2. 2983
  3. λαμβανειν
  4. lambanein
  5. vn Pres Act
  6. wziąć
  7. otrzymać
  1. 10
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  6. (ci)
  1. 11
  2. 4100
  3. πιστευοντες
  4. pisteuontes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. którzy wierzą
  1. 12
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 13
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Niego
  1. 14
  2. 3768
  3. ουπω
  4. oupō
  5. Adv
  6. jeszcze nie
  1. 15
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 16
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był
  1. 17
  2. 4151
  3. πνευμα
  4. pneuma
  5. n_ Nom Sg n
  6. Duch
  1. 18
  2. 40
  3. αγιον
  4. hagion
  5. a_ Nom Sg n
  6. Święty
  1. 19
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. gdyż
  1. 20
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 21
  2. 2424
  3. ιησους
  4. iēsous
  5. n_ Nom Sg m
  6. Jezus
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 22
  2. 3764
  3. ουδεπω
  4. oudepō
  5. Adv
  6. jeszcze nie
  1. 23
  2. 1392
  3. εδοξασθη
  4. edoksasthē
  5. vi Aor Pas 3 Sg
  6. został wsławiony

To zaś powiedział o Duchu, którego1 mieli otrzymać wierzący2 w Niego. Jeszcze bowiem nie był (dany) Duch Święty3, gdyż Jezus4a jeszcze nie został uwielbiony.5


1 w TR i BT występuje lekcja "ου" [hou]; w N/A "ο" [ho];
2 w TR i BT występuje lekcja "πιστευοντες" [pisteuontes] - którzy wierzą; w N/A "πιστευσαντες" [pisteusantes] - którzy uwierzyli;
3 w N/A nie występuje słowo "αγιον" [hagion] - Święty;
4 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 44:3: Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle; Księgi Joela 3:1: A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. (Biblia Warszawska);

 • 40

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4183
  3. πολλοι
  4. polloi
  5. a_ Nom Pl m
  6. Wielu
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 4
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 5
  2. 3793
  3. οχλου
  4. ochlou
  5. n_ Gen Sg m
  6. tłumu
  1. 6
  2. 191
  3. ακουσαντες
  4. akousantes
  5. vp Aor Act Nom Pl m
  6. usłyszawszy
  1. 7
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  6. (to)
  1. 8
  2. 3056
  3. λογον
  4. logon
  5. n_ Acc Sg m
  6. słowo
  1. 9
  2. 3004
  3. ελεγον
  4. elegon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. mówili
  1. 10
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. On
  1. 11
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 12
  2. 230
  3. αληθως
  4. alēthōs
  5. Adv
  6. prawdziwie
  1. 13
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 14
  2. 4396
  3. προφητης
  4. profētēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. Prorok

Wielu1 więc z ludu2, usłyszawszy to słowo3, mówiło: On jest naprawdę Prorokiem.4


1 w N/A nie występuje słowo "πολλοι" [polloi] - wielu;
2 w TR i BT występuje lekcja "ουν εκ του οχλου" [oun ek tou ochlou] - więc z tłumu; w N/A "εκ του οχλου ουν" [ek tou ochlou oun] - z tłumu więc;
3 w TR i BT występuje lekcja "τον λογον" [ton logon] - (to) słowo i nie występuje słowo "τουτων" [toutōn]; w N/A "των λογων τουτων" [tōn logōn toutōn] - słowa te;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do V Księgi Mojżeszowej 18:15 i 18: Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie (...) Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. (Biblia Warszawska);

 • 41

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 243
  3. αλλοι
  4. alloi
  5. a_ Nom Pl m
  6. Inni
  1. 2
  2. 3004
  3. ελεγον
  4. elegon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. mówili
  1. 3
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. to
  1. 4
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 5
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 6
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
  1. 7
  2. 243
  3. αλλοι
  4. alloi
  5. a_ Nom Pl m
  6. inni
  1. 8
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 9
  2. 3004
  3. ελεγον
  4. elegon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. mówili
  1. 10
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. czy
  1. 11
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 12
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 13
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 14
  2. 1056
  3. γαλιλαιας
  4. galilaias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Galilei
  7. [przesunąć]
  1. 15
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 16
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
  1. 17
  2. 2064
  3. ερχεται
  4. erchetai
  5. vi Pres midD/pasD 3 Sg
  6. przychodzi
Przekład dosłowny:

Inni utrzymywali: To jest Pomazanieca; a jeszcze inni1 powątpiewali: Czy Pomazanieca ma przyjść z Galileib?

Przekład literacki:

Inni utrzymywali: To jest Chrystusa; a jeszcze inni1 powątpiewali: Czy Chrystusa ma przyjść z Galileib?


1 w TR i BT występuje lekcja "αλλοι δε" [alloi de] - inni zaś; w BT "αλλοι" [alloi] - zaś i nie występuje słowo "δε" [de]; w N/A "οι δε" [hoi de] - (ci) zaś;

 • 42

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3780
  3. ουχι
  4. ouchi
  5. Part Int
  6. Czyż
  1. 2
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 3
  2. 1124
  3. γραφη
  4. grafē
  5. n_ Nom Sg f
  6. Pismo
  1. 4
  2. 2036
  3. ειπεν
  4. eipen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. powiedziało
  1. 5
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 6
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 7
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 8
  2. 4690
  3. σπερματος
  4. spermatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. nasienia
  1. 9
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. z
  1. 12
  2. 965
  3. βηθλεεμ
  4. bēthleem
  5. ni proper
  6. Betlejem
  7. [dom chleba]
  1. 13
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 14
  2. 2968
  3. κωμης
  4. kōmēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. wioski
  7. miasteczka
  1. 15
  2. 3699
  3. οπου
  4. hopou
  5. Adv
  6. gdzie
  7. dokąd
  1. 16
  2. 2258
  3. ην
  4. ēn
  5. vi Impf vxx 3 Sg
  6. był
  1. 17
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawid
  7. [umiłowany]
  1. 18
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 19
  2. 5547
  3. χριστος
  4. christos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Pomazaniec
  1. 20
  2. 2064
  3. ερχεται
  4. erchetai
  5. vi Pres midD/pasD 3 Sg
  6. przychodzi

Czy1 Pismo nie mówi, że Chrystusa ma pochodzić4 z nasienia Dawida2b i z Betlejemc, miasteczka, w którym mieszkał Dawid3b?5


1 w TR i BT występuje lekcja "ουχι" [ouchi] - czyż - strong 3780; w N/A "ουχ" [ouch] - (czy) nie - strong 3756;
2 w TR występuje lekcja "δαβίδ" [Dabid]; w BT i N/A "δαυίδ" [Dauid];
3 w TR występuje lekcja "δαβίδ" [Dabid]; w BT i N/A "δαυίδ" [Dauid];
4 w TR i BT występuje lekcja "ο χριστος ερχεται" [ho christos erchetai] - Pomazaniec przychodzi; w N/A "ερχεται ο χριστος" [erchetai ho christos] - przychodzi Pomazaniec;
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Samuela 7:12: a gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo; Psalmu 89:4-5: Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu: Na wieki utwierdzę potomstwo twojeI tron twój zbuduję po wszystkie pokolenia. Sela; Psalmu 132:11: Złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, Której nie cofnie: Jednego z potomków twoich Osadzę na tronie twoim!; Księgi Izajasza 11:1: I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc; Księgi Micheasza 5:1-2: Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. (Biblia Warszawska);

 • 43

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4978
  3. σχισμα
  4. schisma
  5. n_ Nom Sg n
  6. Rozdarcie
  7. Rozłam
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 4
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 5
  2. 3793
  3. οχλω
  4. ochlō
  5. n_ Dat Sg m
  6. tłumie
  1. 6
  2. 1096
  3. εγενετο
  4. egeneto
  5. vi 2Aor midD 3 Sg
  6. stał się
  1. 7
  2. 1223
  3. δι
  4. di
  5. Prep
  6. z powodu
  1. 8
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Niego

I tak, z Jego powodu, doszło w tłumie1 do rozłamu.


1 w TR i BT występuje lekcja "εν τω οχλω εγενετο" [en tō ochlō egeneto] - w tłumie stał się; w N/A "εγενετο εν τω οχλω" [egeneto en tō ochlō] - stał się w tłumie;

 • 44

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5100
  3. τινες
  4. tines
  5. px Nom Pl m
  6. Niektórzy
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 2309
  3. ηθελον
  4. ēthelon
  5. vi Impf Act 3 Pl
  6. chcieli
  1. 4
  2. 1537
  3. εξ
  4. eks
  5. Prep
  6. z
  1. 5
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. nich
  1. 6
  2. 4084
  3. πιασαι
  4. piasai
  5. vn Aor Act
  6. schwytać
  7. pojmać
  1. 7
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go
  1. 8
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 9
  2. 3762
  3. ουδεις
  4. oudeis
  5. a_ Nom Sg m
  6. nikt
  1. 10
  2. 1911
  3. επεβαλεν
  4. epebalen
  5. vi 2Aor Act 3 Sg
  6. położył
  7. narzucił
  1. 11
  2. 1909
  3. επ
  4. ep
  5. Prep
  6. na
  1. 12
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Niego
  1. 13
  2. 3588
  3. τας
  4. tas
  5. t_ Acc Pl f
  1. 14
  2. 5495
  3. χειρας
  4. cheiras
  5. n_ Acc Pl f
  6. rąk

Niektórzy zaś z nich chcieli Go pojmać, ale nikt nie podniósł na Niego ręki.

 • 45

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2064
  3. ηλθον
  4. ēlthon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. Przyszli
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 4
  2. 5257
  3. υπηρεται
  4. hypēretai
  5. n_ Nom Pl m
  6. podwładni
  7. pomocnicy
  1. 5
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 6
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 7
  2. 749
  3. αρχιερεις
  4. archiereis
  5. n_ Acc Pl m
  6. arcykapłanów
  1. 8
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 9
  2. 5330
  3. φαρισαιους
  4. farisaious
  5. n_ Acc Pl m
  6. faryzeuszów
  7. [oddzielony]
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 2036
  3. ειπον
  4. eipon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. powiedzieli
  1. 12
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 13
  2. 1565
  3. εκεινοι
  4. ekeinoi
  5. pd Nom Pl m
  6. że
  1. 14
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. dla-
  1. 15
  2. 5101
  3. τι
  4. ti
  5. pi Acc Sg n
  6. czego
  1. 16
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 17
  2. 71
  3. ηγαγετε
  4. ēgagete
  5. vi 2Aor Act 2 Pl
  6. przyprowadziliście
  1. 18
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Go

Wrócili więc słudzy do arcykapłanów i faryzeuszówa, a ci ich zapytali: Czemu Go nie przyprowadziliście?

 • 46

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 611
  3. απεκριθησαν
  4. apekrithēsan
  5. vi Aor midD 3 Pl
  6. Odpowiedzieli
  1. 2
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 3
  2. 5257
  3. υπηρεται
  4. hypēretai
  5. n_ Nom Pl m
  6. podwładni
  7. pomocnicy
  1. 4
  2. 3763
  3. ουδεποτε
  4. oudepote
  5. Adv
  6. nigdy
  1. 5
  2. 3779
  3. ουτως
  4. houtōs
  5. Adv
  6. tak
  1. 6
  2. 2980
  3. ελαλησεν
  4. elalēsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. powiedział
  1. 7
  2. 444
  3. ανθρωπος
  4. anthrōpos
  5. n_ Nom Sg m
  6. człowiek
  1. 8
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 9
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. Ten
  1. 10
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 11
  2. 444
  3. ανθρωπος
  4. anthrōpos
  5. n_ Nom Sg m
  6. człowiek

Słudzy odpowiedzieli: Nigdy (jeszcze) człowiek nie przemawiał tak1, jak Ten człowiek2.


1 w TR i BT występuje lekcja "ουτως ελαλησεν" [outōs elalēsen] - tak powiedział; w N/A "ελαλησεν ουτως" [elalēsen outōs] - powiedział tak;
2 w N/A nie występuje lekcja "ως ουτος ο ανθρωπος" [hōs outos ho anthrōpos] - jak Ten człowiek;

 • 47

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 611
  3. απεκριθησαν
  4. apekrithēsan
  5. vi Aor midD 3 Pl
  6. Odpowiedzieli
  1. 2
  2. 3767
  3. ουν
  4. oun
  5. Conj
  6. więc
  1. 3
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 4
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 5
  2. 5330
  3. φαρισαιοι
  4. farisaioi
  5. n_ Nom Pl m
  6. faryzeusze
  7. [oddzielony]
  1. 6
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. czy
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 5210
  3. υμεις
  4. hymeis
  5. pp 2 Nom Pl
  6. wy
  1. 9
  2. 4105
  3. πεπλανησθε
  4. peplanēsthe
  5. vi Perf Pas 2 Pl
  6. jesteście zwiedzeni
  7. jesteście wprowadzeni w błąd

Wtedy faryzeuszea odpowiedzieli: Czyżbyście i wy dali się zwieść?

 • 48

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. Czy
  1. 2
  2. 5100
  3. τις
  4. tis
  5. px Nom Sg m
  6. ktoś
  1. 3
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 4
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 5
  2. 758
  3. αρχοντων
  4. archontōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. przywódców
  7. przełożonych
  1. 6
  2. 4100
  3. επιστευσεν
  4. episteusen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. uwierzył
  1. 7
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 8
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Niego
  1. 9
  2. 2228
  3. η
  4. ē
  5. Part
  6. lub
  1. 10
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 11
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 12
  2. 5330
  3. φαρισαιων
  4. farisaiōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. faryzeuszów
  7. [oddzielony]

Czy ktoś spośród przełożonych lub spośród faryzeuszówa uwierzył w Niego?

 • 49

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. Ale
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 3793
  3. οχλος
  4. ochlos
  5. n_ Nom Sg m
  6. tłum
  1. 4
  2. 3778
  3. ουτος
  4. houtos
  5. pd Nom Sg m
  6. ten
  1. 5
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 6
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 7
  2. 1097
  3. γινωσκων
  4. ginōskōn
  5. vp Pres Act Nom Sg m
  6. znający
  1. 8
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 9
  2. 3551
  3. νομον
  4. nomon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Prawa
  1. 10
  2. 1944
  3. επικαταρατοι
  4. epikataratoi
  5. a_ Nom Pl m
  6. przeklęci
  1. 11
  2. 1526
  3. εισιν
  4. eisin
  5. vi Pres vxx 3 Pl

A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty1.


1 w TR i BT występuje lekcja "επικαταρατοι" [epikataratoi]; w N/A "επαρατοι" [eparatoi];

 • 50

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3004
  3. λεγει
  4. legei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. Mówi
  1. 2
  2. 3530
  3. νικοδημος
  4. nikodēmos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Nikodem
  7. [zwyciężać ludzi]
  1. 3
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 4
  2. 846
  3. αυτους
  4. autous
  5. pp Acc Pl m
  6. nich
  1. 5
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 6
  2. 2064
  3. ελθων
  4. elthōn
  5. vp 2Aor Act Nom Sg m
  6. który przyszedł
  1. 7
  2. 3571
  3. νυκτος
  4. nyktos
  5. n_ Gen Sg f
  6. w nocy
  1. 8
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 9
  2. 846
  3. αυτον
  4. auton
  5. pp Acc Sg m
  6. Niego
  1. 10
  2. 1520
  3. εις
  4. heis
  5. a_ Nom Sg m
  6. jeden
  1. 11
  2. 5607
  3. ων
  4. ōn
  5. vp Pres vxx Nom Sg m
  6. będący
  1. 12
  2. 1537
  3. εξ
  4. eks
  5. Prep
  6. z
  1. 13
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. nich

Rzecze im jeden z nich, ten, który przyszedł 2 do Niego w nocy1 – Nikodema:


1 w N/A nie występuje słowo "νυκτος" [nyktos] - w nocy;
2 w TR i N/A nie występuje słowo "[το] προτερον" [[to] proteron] - wcześniej słowo występuje w N/A, a rodzajnik "το" [to] występuje w N/A 28 w wariancie;

 • 51

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. Czy
  1. 2
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 3
  2. 3551
  3. νομος
  4. nomos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Prawo
  1. 4
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. nasze
  1. 5
  2. 2919
  3. κρινει
  4. krinei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. sądzi
  1. 6
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 7
  2. 444
  3. ανθρωπον
  4. anthrōpon
  5. n_ Acc Sg m
  6. człowieka
  1. 8
  2. 1437
  3. εαν
  4. ean
  5. Cond
  6. jeśli
  1. 9
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 10
  2. 191
  3. ακουση
  4. akousē
  5. vs Aor Act 3 Sg
  6. usłyszałoby
  1. 11
  2. 3844
  3. παρ
  4. par
  5. Prep
  6. od
  1. 12
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Niego
  1. 13
  2. 4386
  3. προτερον
  4. proteron
  5. Adv
  6. najpierw
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 1097
  3. γνω
  4. gnō
  5. vs 2Aor Act 3 Sg
  6. poznałoby
  1. 16
  2. 5101
  3. τι
  4. ti
  5. pi Acc Sg n
  6. co
  1. 17
  2. 4160
  3. ποιει
  4. poiei
  5. vi Pres Act 3 Sg
  6. czyni

Czy nasze Prawo sądzi człowieka, jeśli go najpierw1 nie przesłucha i nie zbada, co czyni?2


1 w TR i BT występuje lekcja "παρ αυτου προτερον" [par autou proteron] - od Niego najpierw; w N/A "πρωτον παρ αυτου" [prōton par autou] - najpierw od Niego;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do V Księgi Mojżeszowej 1:16-17: W tym czasie nakazałem waszym sędziom: Wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie w sprawach, jakie ktoś ma ze swym współplemieńcem lub z obcym przybyszem. Nie bądźcie stronniczy w sądzie, wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga; sprawy zaś, które będą dla was zbyt trudne, mnie przedkładajcie, a ja się nimi zajmę; Przypowieści Salomona 18:13: Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. (Biblia Warszawska);

 • 52

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 611
  3. απεκριθησαν
  4. apekrithēsan
  5. vi Aor midD 3 Pl
  6. Odpowiedzieli
  1. 2
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 3
  2. 2036
  3. ειπον
  4. eipon
  5. vi 2Aor Act 3 Pl
  6. powiedzieli
  1. 4
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg m
  6. Mu
  1. 5
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. czy
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 4771
  3. συ
  4. sy
  5. pp 2 Nom Sg
  6. ty
  1. 8
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 9
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 10
  2. 1056
  3. γαλιλαιας
  4. galilaias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Galilei
  7. [przesunąć]
  1. 11
  2. 1488
  3. ει
  4. ei
  5. vi Pres vxx 2 Sg
  6. jesteś
  1. 12
  2. 2045
  3. ερευνησον
  4. ereunēson
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. zbadaj
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 14
  2. 1492
  3. ιδε
  4. ide
  5. vm Aor Act 2 Sg
  6. zobacz
  1. 15
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 16
  2. 4396
  3. προφητης
  4. profētēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. prorok
  1. 17
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 18
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 19
  2. 1056
  3. γαλιλαιας
  4. galilaias
  5. n_ Gen Sg f
  6. Galilei
  7. [przesunąć]
  1. 20
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 21
  2. 1453
  3. εγηγερται
  4. egēgertai
  5. vi Perf Pas 3 Sg
  6. jest wzbudzony
  7. jest podniesiony

Odpowiedzieli mu 1: Czy i ty jesteś z Galileia? Zbadaj2, to zobaczysz, że z Galileia3 nie wywodzi się4 Prorok3.5


1 w TR i BT występuje lekcja "ειπον" [eipon]; w N/A "ειπαν" [eipan];
2 w TR i BT występuje lekcja "ερευνησον" [ereunēson]; w N/A "εραυνησον" [eraunēson];
3 w TR i BT występuje lekcja "προφητης εκ της γαλιλαιας" [profētēs ek tēs galilaias] - prorok z Galilei; w N/A "εκ της γαλιλαιας προφητης" [ek tēs galilaias profētēs] - z Galilei prorok;
4 w TR i BT występuje lekcja "εγηγερται" [egēgertai] - jest wzbudzony, jest podniesiony ; w N/A "εγειρεται" [egeiretai] - jest wzbudzany, jest podnoszony;
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Królewskiej 14:25: Lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Chamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana, Boga izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-Chefer; Księgi Micheasza 5:1: Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. (Biblia Warszawska);

 • 53

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 4198
  3. επορευθη
  4. eporeuthē
  5. vi Aor pasD 3 Sg
  6. poszedł
  1. 3
  2. 1538
  3. εκαστος
  4. hekastos
  5. a_ Nom Sg m
  6. każdy
  1. 4
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 5
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 6
  2. 3624
  3. οικον
  4. oikon
  5. n_ Acc Sg m
  6. domu
  1. 7
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. swojego

I rozeszli się1 — każdy do swego domu 2.


1 w TR i N/A występuje lekcja "επορευθησαν" [eporeuthēsan] - poszedł; w BT "επορευθη" [eporeuthē] - poszli;
2 w BT w wariancie występuje lekcja "και απηλθεν εκαστος εις τον οικον αυτου" [kai apēlthen ekastos eis ton oikon autou] - i poszedł każdy do domu jego;