Rozdział 1

 • 1

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3972
  3. παυλος
  4. paulos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Paweł
  7. [mały]
  1. 2
  2. 1401
  3. δουλος
  4. doulos
  5. n_ Nom Sg m
  6. niewolnik
  7. sługa
  1. 3
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 4
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 5
  2. 2822
  3. κλητος
  4. klētos
  5. a_ Nom Sg m
  6. powołany
  1. 6
  2. 652
  3. αποστολος
  4. apostolos
  5. n_ Nom Sg m
  6. wysłannik
  1. 7
  2. 873
  3. αφωρισμενος
  4. afōrismenos
  5. vp Perf Pas Nom Sg m
  6. który jest odłączony
  7. który jest oddzielony
  1. 8
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. do
  1. 9
  2. 2098
  3. ευαγγελιον
  4. euangelion
  5. n_ Acc Sg n
  6. dobrej nowiny
  1. 10
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
Przekład dosłowny:

Paweła, sługab Jezusac Pomazańcad1, powołany wysłannike, oddzielony do dobrej nowinyf Boga,

Przekład literacki:

Paweła, sługab Jezusac Chrystusad1, powołany apostołe, oddzielony do ewangeliif Boga,


1 w TR i BT występuje lekcja "ιησου χριστου" [iēsou christou] - Jezusa Pomazańca; w N/A "χριστου ιησου" [christou iēsou] - Pomazańca Jezusa;

 • 2

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3739
  3. ο
  4. ho
  5. pr Acc Sg n
  6. która
  1. 2
  2. 4279
  3. προεπηγγειλατο
  4. proepēngeilato
  5. vi Aor midD 3 Sg
  6. wcześniej została ogłoszona
  1. 3
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 4
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  1. 5
  2. 4396
  3. προφητων
  4. profētōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. proroków
  1. 6
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 7
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 8
  2. 1124
  3. γραφαις
  4. grafais
  5. n_ Dat Pl f
  6. Pismach
  1. 9
  2. 40
  3. αγιαις
  4. hagiais
  5. a_ Dat Pl f
  6. Świętych

która wcześniej została zapowiedziana przez Jego proroków w Pismach Świętych

 • 3

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4012
  3. περι
  4. peri
  5. Prep
  6. O
  1. 2
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 3
  2. 5207
  3. υιου
  4. hyiou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Synu
  1. 4
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 5
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 6
  2. 1096
  3. γενομενου
  4. genomenou
  5. vp 2Aor midD Gen Sg m
  6. który stał się
  1. 7
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 8
  2. 4690
  3. σπερματος
  4. spermatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. nasienia
  1. 9
  2. 1138
  3. δαβιδ
  4. dabid
  5. ni proper
  6. Dawida
  7. [umiłowany]
  1. 10
  2. 2596
  3. κατα
  4. kata
  5. Prep
  6. według
  1. 11
  2. 4561
  3. σαρκα
  4. sarka
  5. n_ Acc Sg f
  6. ciała

o swoim Synu, który według ciała został potomkiem Dawida1a,2


1 w TR występuje lekcja "δαβίδ" [Dabid]; w BT i N/A "δαυίδ" [Dauid];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 9:6: Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów. (Biblia Warszawska);

 • 4

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 2
  2. 3724
  3. ορισθεντος
  4. horisthentos
  5. vp Aor Pas Gen Sg m
  6. który został ustanowiony
  7. który został ustalony
  1. 3
  2. 5207
  3. υιου
  4. hyiou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Synem
  1. 4
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 5
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 6
  2. 1411
  3. δυναμει
  4. dynamei
  5. n_ Dat Sg f
  6. mocy
  1. 7
  2. 2596
  3. κατα
  4. kata
  5. Prep
  6. według
  1. 8
  2. 4151
  3. πνευμα
  4. pneuma
  5. n_ Acc Sg n
  6. Ducha
  1. 9
  2. 42
  3. αγιωσυνης
  4. hagiōsynēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. uświęcenia
  7. poświecenia
  1. 10
  2. 1537
  3. εξ
  4. eks
  5. Prep
  6. z
  7. dzięki
  1. 11
  2. 386
  3. αναστασεως
  4. anastaseōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. powstania
  7. wzbudzenia
  1. 12
  2. 3498
  3. νεκρων
  4. nekrōn
  5. a_ Gen Pl m
  6. martwych
  1. 13
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 14
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 15
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 16
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 17
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszego
Przekład dosłowny:

zaś według Ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez powstanie z martwych - o Jezusiea Pomazańcub, naszym Panu.

Przekład literacki:

zaś według Ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez powstanie z martwych - o Jezusiea Chrystusieb, naszym Panu.

 • 5

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1223
  3. δι
  4. di
  5. Prep
  6. przez
  1. 2
  2. 3739
  3. ου
  4. hou
  5. pr Gen Sg m
  6. którego
  1. 3
  2. 2983
  3. ελαβομεν
  4. elabomen
  5. vi 2Aor Act 1 Pl
  6. otrzymaliśmy
  7. wzięliśmy
  1. 4
  2. 5485
  3. χαριν
  4. charin
  5. n_ Acc Sg f
  6. łaskę
  1. 5
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 6
  2. 651
  3. αποστολην
  4. apostolēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. wysłannictwo
  1. 7
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. ku
  7. w
  1. 8
  2. 5218
  3. υπακοην
  4. hypakoēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. posłuszeństwu
  7. posłuszeństwie
  1. 9
  2. 4102
  3. πιστεως
  4. pisteōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. wiary
  1. 10
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. wśród
  1. 11
  2. 3956
  3. πασιν
  4. pasin
  5. a_ Dat Pl n
  6. wszystkich
  1. 12
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl n
  1. 13
  2. 1484
  3. εθνεσιν
  4. ethnesin
  5. n_ Dat Pl n
  6. narodów
  7. pogan
  1. 14
  2. 5228
  3. υπερ
  4. hyper
  5. Prep
  6. dla
  1. 15
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg n
  1. 16
  2. 3686
  3. ονοματος
  4. onomatos
  5. n_ Gen Sg n
  6. imienia
  1. 17
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego

Przez (Niego) to otrzymaliśmy łaskę i posłannictwoa ku (przyprowadzaniu do) posłuszeństwa wiary1 dla Jego imienia - wśród wszystkich narodówb,


1 lub w posłuszeństwie wiary;

 • 6

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. Wśród
  1. 2
  2. 3739
  3. οις
  4. hois
  5. pr Dat Pl n
  6. których
  1. 3
  2. 2075
  3. εστε
  4. este
  5. vi Pres vxx 2 Pl
  6. jesteście
  1. 4
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 5
  2. 5210
  3. υμεις
  4. hymeis
  5. pp 2 Nom Pl
  6. wy
  1. 6
  2. 2822
  3. κλητοι
  4. klētoi
  5. a_ Nom Pl m
  6. powołani
  1. 7
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 8
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
Przekład dosłowny:

wśród których jesteście i wy, powołani Jezusaa Pomazańcaa -

Przekład literacki:

wśród których jesteście i wy, powołani Jezusaa Chrystusaa -

 • 7

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3956
  3. πασιν
  4. pasin
  5. a_ Dat Pl m
  6. wszystkim
  1. 2
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  1. 3
  2. 5607
  3. ουσιν
  4. ousin
  5. vp Pres vxx Dat Pl m
  6. będącym
  1. 4
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 5
  2. 4516
  3. ρωμη
  4. rōmē
  5. n_ Dat Sg f
  6. Rzymie
  1. 6
  2. 27
  3. αγαπητοις
  4. agapētois
  5. a_ Dat Pl m
  6. umiłowanym
  1. 7
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 8
  2. 2822
  3. κλητοις
  4. klētois
  5. a_ Dat Pl m
  6. powołanym
  1. 9
  2. 40
  3. αγιοις
  4. hagiois
  5. a_ Dat Pl m
  6. świętym
  1. 10
  2. 5485
  3. χαρις
  4. charis
  5. n_ Nom Sg f
  6. łaska
  1. 11
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 1515
  3. ειρηνη
  4. eirēnē
  5. n_ Nom Sg f
  6. pokój
  1. 14
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 15
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 16
  2. 3962
  3. πατρος
  4. patros
  5. n_ Gen Sg m
  6. Ojca
  1. 17
  2. 2257
  3. ημων
  4. hēmōn
  5. pp 1 Gen Pl
  6. naszego
  1. 18
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 19
  2. 2962
  3. κυριου
  4. kyriou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pana
  1. 20
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 21
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
Przekład dosłowny:

wszystkim, którzy jesteście w Rzymiea, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusab Pomazańcac.1

Przekład literacki:

wszystkim, którzy jesteście w Rzymiea, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusab Chrystusac.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 6:25-26: niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. (Biblia Warszawska);


 • 8

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4412
  3. πρωτον
  4. prōton
  5. Adv
  6. Najpierw
  1. 2
  2. 3303
  3. μεν
  4. men
  5. Part
  6. wprawdzie
  7. prawdziwie
  1. 3
  2. 2168
  3. ευχαριστω
  4. eucharistō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. dziękuję
  1. 4
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 5
  2. 2316
  3. θεω
  4. theō
  5. n_ Dat Sg m
  6. Bogu
  1. 6
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mojemu
  1. 7
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 8
  2. 2424
  3. ιησου
  4. iēsou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Jezusa
  7. [JHWH jest zbawieniem]
  1. 9
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 10
  2. 5228
  3. υπερ
  4. hyper
  5. Prep
  6. za
  1. 11
  2. 3956
  3. παντων
  4. pantōn
  5. a_ Gen Pl m
  6. wszystkich
  1. 12
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. was
  1. 13
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 14
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 15
  2. 4102
  3. πιστις
  4. pistis
  5. n_ Nom Sg f
  6. wiara
  1. 16
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. wasza
  1. 17
  2. 2605
  3. καταγγελλεται
  4. katangelletai
  5. vi Pres Pas 3 Sg
  6. jest zwiastowana
  7. jest głoszona
  1. 18
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 19
  2. 3650
  3. ολω
  4. holō
  5. a_ Dat Sg m
  6. całym
  1. 20
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 21
  2. 2889
  3. κοσμω
  4. kosmō
  5. n_ Dat Sg m
  6. świecie
Przekład dosłowny:

Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusaa Pomazańcab za1 was wszystkich, że wasza wiara rozgłaszana jest po całym świecie.

Przekład literacki:

Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusaa Chrystusab za1 was wszystkich, że wasza wiara rozgłaszana jest po całym świecie.


1 w TR i BT występuje lekcja "υπερ" [hyper] - za - strong 5228; w N/A "περι" [peri] - o - strong 4012;

 • 9

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3144
  3. μαρτυς
  4. martys
  5. n_ Nom Sg m
  6. Świadek
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. mój
  1. 4
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 5
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 6
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 7
  2. 3739
  3. ω
  4. pr Dat Sg m
  5. któremu
  1. 8
  2. 3000
  3. λατρευω
  4. latreuō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. służę
  1. 9
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 10
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg n
  1. 11
  2. 4151
  3. πνευματι
  4. pneumati
  5. n_ Dat Sg n
  6. duchu
  1. 12
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. moim
  1. 13
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 14
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg n
  1. 15
  2. 2098
  3. ευαγγελιω
  4. euangeliō
  5. n_ Dat Sg n
  6. dobrej nowinie
  1. 16
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 17
  2. 5207
  3. υιου
  4. hyiou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Syna
  1. 18
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 19
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 20
  2. 89
  3. αδιαλειπτως
  4. adialeiptōs
  5. Adv
  6. nieustannie
  1. 21
  2. 3417
  3. μνειαν
  4. mneian
  5. n_ Acc Sg f
  6. wspomnienie
  1. 22
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. (o) was
  1. 23
  2. 4160
  3. ποιουμαι
  4. poioumai
  5. vi Pres Mid 1 Sg
  6. czynię
Przekład dosłowny:

Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w moim duchu w dobrej nowiniea Jego Syna, jak nieustannie was wspominam,

Przekład literacki:

Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w moim duchu w ewangeliia Jego Syna, jak nieustannie was wspominam,

 • 10

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3842
  3. παντοτε
  4. pantote
  5. Adv
  6. Zawsze
  7. W każdej chwili
  1. 2
  2. 1909
  3. επι
  4. epi
  5. Prep
  6. w
  1. 3
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl f
  1. 4
  2. 4335
  3. προσευχων
  4. proseuchōn
  5. n_ Gen Pl f
  6. modlitwach
  1. 5
  2. 3450
  3. μου
  4. mou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. moich
  1. 6
  2. 1189
  3. δεομενος
  4. deomenos
  5. vp Pres midD/pasD Nom Sg m
  6. prosząc
  1. 7
  2. 1513
  3. ειπως
  4. eipōs
  5. Cond
  6. jeśli jak
  1. 8
  2. 2235
  3. ηδη
  4. ēdē
  5. Adv
  6. już
  1. 9
  2. 4218
  3. ποτε
  4. pote
  5. Part
  6. dawniej
  7. wcześniej
  1. 10
  2. 2137
  3. ευοδωθησομαι
  4. euodōthēsomai
  5. vi Fut Pas 1 Sg
  6. będę mieć się dobrze
  7. będzie dobrze się mi powodziło
  1. 11
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 12
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg n
  1. 13
  2. 2307
  3. θεληματι
  4. thelēmati
  5. n_ Dat Sg n
  6. woli
  1. 14
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 15
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 16
  2. 2064
  3. ελθειν
  4. elthein
  5. vn 2Aor Act
  6. przyjść
  1. 17
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 18
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. was
Przekład dosłowny:

zawsze w moich modlitwach prosząc, aby1 już wcześniej udało mi się z woli Boga do was przyjść.

Przekład literacki:

zawsze w moich modlitwach prosząc od dawna, aby1 udało mi się z woli Boga do was przyjść.


1 w TR występuje lekcja "ειπως" [eipōs] i jest pisane łącznie; w BT i N/A "ει πως" [ei pōs];

 • 11

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1971
  3. επιποθω
  4. epipothō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. Pragnę
  7. Tęsknię
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 1492
  3. ιδειν
  4. idein
  5. vn 2Aor Act
  6. zobaczyć
  1. 4
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. was
  1. 5
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 6
  2. 5100
  3. τι
  4. ti
  5. px Acc Sg n
  6. jakiś
  1. 7
  2. 3330
  3. μεταδω
  4. metadō
  5. vs 2Aor Act 1 Sg
  6. przekazałbym
  1. 8
  2. 5486
  3. χαρισμα
  4. charisma
  5. n_ Acc Sg n
  6. dar łaski
  1. 9
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 10
  2. 4152
  3. πνευματικον
  4. pneumatikon
  5. a_ Acc Sg n
  6. duchowy
  1. 11
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. ku
  1. 12
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 13
  2. 4741
  3. στηριχθηναι
  4. stērichthēnai
  5. vn Aor Pas
  6. zostać utwierdzonymi
  7. zostać postawionymi mocno
  1. 14
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. wy

Pragnę bowiem was zobaczyć, aby wam przekazać nieco z duchowego daru łaskia dla waszego umocnienia.

 • 12

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5124
  3. τουτο
  4. touto
  5. pd Nom Sg n
  6. To
  1. 2
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 3
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 4
  2. 4837
  3. συμπαρακληθηναι
  4. symparaklēthēnai
  5. vn Aor Pas
  6. zostać razem zachęconymi
  1. 5
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. wśród
  1. 6
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. was
  1. 7
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. przez
  1. 8
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 9
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. wśród
  1. 10
  2. 240
  3. αλληλοις
  4. allēlois
  5. pc Dat Pl m
  6. jednych drugim
  7. wzajemną
  1. 11
  2. 4102
  3. πιστεως
  4. pisteōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. wiarę
  1. 12
  2. 5216
  3. υμων
  4. hymōn
  5. pp 2 Gen Pl
  6. waszą
  1. 13
  2. 5037
  3. τε
  4. te
  5. Part
  6. zarówno
  7. także
  1. 14
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 15
  2. 1700
  3. εμου
  4. emou
  5. pp 1 Gen Sg
  6. moją

To jest – aby razem doznać zachęty wśród was przez obopólną wiarę — waszą i moją.

 • 13

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. Nie
  1. 2
  2. 2309
  3. θελω
  4. thelō
  5. vi Pres Act 1 Sg
  6. chcę
  1. 3
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 4
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. wam
  1. 5
  2. 50
  3. αγνοειν
  4. agnoein
  5. vn Pres Act
  6. nie rozumieć
  7. nie być świadomym
  1. 6
  2. 80
  3. αδελφοι
  4. adelfoi
  5. n_ Voc Pl m
  6. bracia
  1. 7
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 8
  2. 4178
  3. πολλακις
  4. pollakis
  5. Adv
  6. wielokrotnie
  7. częstokroć
  1. 9
  2. 4388
  3. προεθεμην
  4. proethemēn
  5. vi 2Aor Mid 1 Sg
  6. postanowiłem
  7. powziąłem sobie
  1. 10
  2. 2064
  3. ελθειν
  4. elthein
  5. vn 2Aor Act
  6. przyjść
  1. 11
  2. 4314
  3. προς
  4. pros
  5. Prep
  6. do
  1. 12
  2. 5209
  3. υμας
  4. hymas
  5. pp 2 Acc Pl
  6. was
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 14
  2. 2967
  3. εκωλυθην
  4. ekōlythēn
  5. vi Aor Pas 1 Sg
  6. zostałem powstrzymany
  1. 15
  2. 891
  3. αχρι
  4. achri
  5. Prep
  6. aż do
  1. 16
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 17
  2. 1204
  3. δευρο
  4. deuro
  5. Adv
  6. dotychczas
  1. 18
  2. 2443
  3. ινα
  4. hina
  5. Conj
  6. aby
  1. 19
  2. 2590
  3. καρπον
  4. karpon
  5. n_ Acc Sg m
  6. owoc
  1. 20
  2. 5100
  3. τινα
  4. tina
  5. px Acc Sg m
  6. jakiś
  1. 21
  2. 2192
  3. σχω
  4. schō
  5. vs 2Aor Act 1 Sg
  6. posiadałbym
  7. miałbym
  1. 22
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 23
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 24
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. was
  1. 25
  2. 2531
  3. καθως
  4. kathōs
  5. Adv
  6. tak, jak
  1. 26
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 27
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. wśród
  1. 28
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl n
  1. 29
  2. 3062
  3. λοιποις
  4. loipois
  5. a_ Dat Pl n
  6. pozostałych
  1. 30
  2. 1484
  3. εθνεσιν
  4. ethnesin
  5. n_ Dat Pl n
  6. narodów
  7. pogan

Nie chcę zaś, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przyjść do was — lecz aż dotąd miałem przeszkody — aby zebrać jakiś plon1 także wśród was, podobnie jak wśród pozostałych narodówa.


1 w TR występuje lekcja "καρπον τινα" [karpon tina] - owoc jakiś; w BT i N/A "τινα καρπον" [tina karpon] - jakiś owoc;

 • 14

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1672
  3. ελλησιν
  4. hellēsin
  5. n_ Dat Pl m
  6. Grekom
  1. 2
  2. 5037
  3. τε
  4. te
  5. Part
  6. zarówno
  7. także
  1. 3
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 4
  2. 915
  3. βαρβαροις
  4. barbarois
  5. a_ Dat Pl m
  6. barbarzyńcom
  7. cudzoziemcom
  1. 5
  2. 4680
  3. σοφοις
  4. sofois
  5. a_ Dat Pl m
  6. mądrym
  1. 6
  2. 5037
  3. τε
  4. te
  5. Part
  6. zarówno
  7. także
  1. 7
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 8
  2. 453
  3. ανοητοις
  4. anoētois
  5. a_ Dat Pl m
  6. nierozumnym
  7. bezmyślnym
  1. 9
  2. 3781
  3. οφειλετης
  4. ofeiletēs
  5. n_ Nom Sg m
  6. winny
  7. powinny
  1. 10
  2. 1510
  3. ειμι
  4. eimi
  5. vi Pres vxx 1 Sg
  6. jestem
Przekład dosłowny:

Jestem dłużnikiem Grekówa i barbarzyńcówb, mądrych i niemądrych.

Przekład literacki:

Jestem dłużnikiem Grekówa i ludzi z spoza kultury hellenistycznejb, mądrych i niemądrych.

 • 15

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3779
  3. ουτως
  4. houtōs
  5. Adv
  6. tak
  1. 2
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 3
  2. 2596
  3. κατ
  4. kat
  5. Prep
  6. we
  1. 4
  2. 1691
  3. εμε
  4. eme
  5. pp 1 Acc Sg
  6. mnie
  1. 5
  2. 4289
  3. προθυμον
  4. prothymon
  5. a_ Nom Sg n
  6. ochocze
  1. 6
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 7
  2. 5213
  3. υμιν
  4. hymin
  5. pp 2 Dat Pl
  6. wam
  1. 8
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  1. 9
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 10
  2. 4516
  3. ρωμη
  4. rōmē
  5. n_ Dat Sg f
  6. Rzymie
  1. 11
  2. 2097
  3. ευαγγελισασθαι
  4. euangelisasthai
  5. vn Aor Mid
  6. ogłosić dobrą nowinę
Przekład dosłowny:

Tak więc, co do mnie, gotów jestem i wam w Rzymiea ogłosić dobrą nowinęb.

Przekład literacki:

Tak więc, co do mnie, gotów jestem i wam w Rzymiea ogłosić ewangelięb.

 • 16

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. Nie
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 1870
  3. επαισχυνομαι
  4. epaischynomai
  5. vi Pres midD/pasD 1 Sg
  6. wstydzę się
  1. 4
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 5
  2. 2098
  3. ευαγγελιον
  4. euangelion
  5. n_ Acc Sg n
  6. dobrej nowiny
  1. 6
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 7
  2. 5547
  3. χριστου
  4. christou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Pomazańca
  1. 8
  2. 1411
  3. δυναμις
  4. dynamis
  5. n_ Nom Sg f
  6. moc
  1. 9
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 10
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 11
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 12
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. ku
  1. 13
  2. 4991
  3. σωτηριαν
  4. sōtērian
  5. n_ Acc Sg f
  6. zbawieniu
  7. wyzwoleniu
  1. 14
  2. 3956
  3. παντι
  4. panti
  5. a_ Dat Sg m
  6. każdemu
  1. 15
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg m
  1. 16
  2. 4100
  3. πιστευοντι
  4. pisteuonti
  5. vp Pres Act Dat Sg m
  6. wierzącemu
  7. który wierzy
  1. 17
  2. 2453
  3. ιουδαιω
  4. ioudaiō
  5. a_ Dat Sg m
  6. Judejczykowi
  7. [wielbić]
  1. 18
  2. 5037
  3. τε
  4. te
  5. Part
  6. zarówno
  7. także
  1. 19
  2. 4412
  3. πρωτον
  4. prōton
  5. Adv
  6. najpierw
  1. 20
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 21
  2. 1672
  3. ελληνι
  4. hellēni
  5. n_ Dat Sg m
  6. Grekowi
Przekład dosłowny:

Nie wstydzę się bowiem dobrej nowinya Pomazańca1b, gdyż jest mocą Boga ku zbawieniuc dla każdego wierzącego, najpierw Judejczykad, jak też i Grekae.2

Przekład literacki:

Nie wstydzę się bowiem ewangeliia Chrystusa1b, gdyż jest mocą Boga ku zbawieniuc dla każdego wierzącego, najpierw Żydad, jak też i Grekae.2


1 w N/A nie występuje słowo "του χριστου" [tou christou] - Pomazańca;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 119:46: Przed królami mówić będę o świadectwach twoich I nie będę się wstydził. (Biblia Warszawska);

 • 17

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1343
  3. δικαιοσυνη
  4. dikaiosynē
  5. n_ Nom Sg f
  6. sprawiedliwość
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 4
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 5
  2. 846
  3. αυτω
  4. autō
  5. pp Dat Sg n
  6. niej
  1. 6
  2. 601
  3. αποκαλυπτεται
  4. apokalyptetai
  5. vi Pres Pas 3 Sg
  6. jest objawiana
  1. 7
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 8
  2. 4102
  3. πιστεως
  4. pisteōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. wiary
  1. 9
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. w
  1. 10
  2. 4102
  3. πιστιν
  4. pistin
  5. n_ Acc Sg f
  6. wiarę
  1. 11
  2. 2531
  3. καθως
  4. kathōs
  5. Adv
  6. tak, jak
  1. 12
  2. 1125
  3. γεγραπται
  4. gegraptai
  5. vi Perf Pas 3 Sg
  6. jest napisane
  1. 13
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 14
  2. 1161
  3. δε
  4. de
  5. Conj
  6. zaś
  1. 15
  2. 1342
  3. δικαιος
  4. dikaios
  5. a_ Nom Sg m
  6. sprawiedliwy
  1. 16
  2. 1537
  3. εκ
  4. ek
  5. Prep
  6. z
  1. 17
  2. 4102
  3. πιστεως
  4. pisteōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. wiary
  1. 18
  2. 2198
  3. ζησεται
  4. zēsetai
  5. vi Fut midD 3 Sg
  6. będzie żyć

W niej to jest objawiana sprawiedliwość Boga - z wiary w wiarę1, jak jest napisane: „A sprawiedliwy z wiary będzie żył”.2


1 lub z wiary w wierność;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Habakuka 2:4: Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (Biblia Warszawska);

 • 18

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 601
  3. αποκαλυπτεται
  4. apokalyptetai
  5. vi Pres Pas 3 Sg
  6. Jest objawiany
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 3
  2. 3709
  3. οργη
  4. orgē
  5. n_ Nom Sg f
  6. gniew
  1. 4
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 5
  2. 575
  3. απ
  4. ap
  5. Prep
  6. z
  1. 6
  2. 3772
  3. ουρανου
  4. ouranou
  5. n_ Gen Sg m
  6. nieba
  1. 7
  2. 1909
  3. επι
  4. epi
  5. Prep
  6. przeciwko
  1. 8
  2. 3956
  3. πασαν
  4. pasan
  5. a_ Acc Sg f
  6. każdej
  1. 9
  2. 763
  3. ασεβειαν
  4. asebeian
  5. n_ Acc Sg f
  6. bezbożności
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 93
  3. αδικιαν
  4. adikian
  5. n_ Acc Sg f
  6. niesprawiedliwości
  1. 12
  2. 444
  3. ανθρωπων
  4. anthrōpōn
  5. n_ Gen Pl m
  6. ludzi
  1. 13
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl m
  6. (tych)
  1. 14
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 15
  2. 225
  3. αληθειαν
  4. alētheian
  5. n_ Acc Sg f
  6. prawdę
  1. 16
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 17
  2. 93
  3. αδικια
  4. adikia
  5. n_ Dat Sg f
  6. niesprawiedliwości
  7. bezprawiu
  1. 18
  2. 2722
  3. κατεχοντων
  4. katechontōn
  5. vp Pres Act Gen Pl m
  6. zatrzymujących

Jest objawiany bowiem gniew Boży z nieba przeciw wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy w niesprawiedliwości tłumią prawdę,

 • 19

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1360
  3. διοτι
  4. dioti
  5. Conj
  6. Dlatego, że
  1. 2
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Nom Sg n
  1. 3
  2. 1110
  3. γνωστον
  4. gnōston
  5. a_ Nom Sg n
  6. rozpoznawalne
  1. 4
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 5
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 6
  2. 5318
  3. φανερον
  4. faneron
  5. a_ Nom Sg n
  6. widoczne
  7. jawne
  1. 7
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 8
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. wśród
  1. 9
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. nich
  1. 10
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 11
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 12
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 13
  2. 846
  3. αυτοις
  4. autois
  5. pp Dat Pl m
  6. im
  1. 14
  2. 5319
  3. εφανερωσεν
  4. efanerōsen
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. ukazał
  7. uczynił widocznym

Dlatego że to, co rozpoznawalne u Boga, jest dla nich jawne — bo Bóg1 im to ukazał.


1 w TR i BT występuje lekcja "γαρ θεος" [gar theos] - bowiem Bóg; w N/A "θεος γαρ" [theos gar] - Bóg bowiem;

 • 20

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Nom Pl n
  1. 2
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. Bowiem
  1. 3
  2. 517
  3. αορατα
  4. aorata
  5. a_ Nom Pl n
  6. niewidzialne
  1. 4
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 5
  2. 575
  3. απο
  4. apo
  5. Prep
  6. od
  1. 6
  2. 2937
  3. κτισεως
  4. ktiseōs
  5. n_ Gen Sg f
  6. stworzenia
  1. 7
  2. 2889
  3. κοσμου
  4. kosmou
  5. n_ Gen Sg m
  6. świata
  1. 8
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl n
  6. (w)
  1. 9
  2. 4161
  3. ποιημασιν
  4. poiēmasin
  5. n_ Dat Pl n
  6. czynach
  1. 10
  2. 3539
  3. νοουμενα
  4. nooumena
  5. vp Pres Pas Nom Pl n
  6. które są zauważalne
  7. które są rozumiane
  1. 11
  2. 2529
  3. καθοραται
  4. kathoratai
  5. vi Pres Pas 3 Sg
  6. są wyraźnie oglądane
  1. 12
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 13
  2. 5037
  3. τε
  4. te
  5. Part
  6. zarówno
  7. także
  1. 14
  2. 126
  3. αιδιος
  4. aidios
  5. a_ Nom Sg m
  6. wieczna
  1. 15
  2. 846
  3. αυτου
  4. autou
  5. pp Gen Sg m
  6. Jego
  1. 16
  2. 1411
  3. δυναμις
  4. dynamis
  5. n_ Nom Sg f
  6. moc
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 2305
  3. θειοτης
  4. theiotēs
  5. n_ Nom Sg f
  6. boskość
  7. boska natura
  1. 19
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. ku
  1. 20
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 21
  2. 1511
  3. ειναι
  4. einai
  5. vn Pres vxx
  6. być
  1. 22
  2. 846
  3. αυτους
  4. autous
  5. pp Acc Pl m
  6. im
  1. 23
  2. 379
  3. αναπολογητους
  4. anapologētous
  5. a_ Acc Pl m
  6. niemożliwi do obronienia
Przekład dosłowny:

Bo (rzeczy) Jego niewidzialne - zarówno Jego wieczna moc, jak i boskość, mogą być od stworzenia świata oglądane w dostrzegalnych dziełach - tak iż nic nie mają na swoją obronę,1

Przekład literacki:

Bo to, co dotyczy Niego i jest niewidzialne - zarówno Jego wieczna moc, jak i boskość, mogą być od stworzenia świata oglądane w dostrzegalnych dziełach - tak iż nic nie mają na swoją obronę,1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Joba 12:7-9: Naprawdę, pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, a powie ci, albo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one opowiedzą ci. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana?; Psalmu 19:2: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego. (Biblia Warszawska);

 • 21

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1360
  3. διοτι
  4. dioti
  5. Conj
  6. Dlatego, że
  1. 2
  2. 1097
  3. γνοντες
  4. gnontes
  5. vp 2Aor Act Nom Pl m
  6. poznawszy
  1. 3
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  1. 4
  2. 2316
  3. θεον
  4. theon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Boga
  1. 5
  2. 3756
  3. ουχ
  4. ouch
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 6
  2. 5613
  3. ως
  4. hōs
  5. Adv
  6. jak
  1. 7
  2. 2316
  3. θεον
  4. theon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Boga
  1. 8
  2. 1392
  3. εδοξασαν
  4. edoksasan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. chwalili
  1. 9
  2. 2228
  3. η
  4. ē
  5. Part
  6. lub
  1. 10
  2. 2168
  3. ευχαριστησαν
  4. eucharistēsan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. podziękowali
  1. 11
  2. 235
  3. αλλ
  4. all
  5. Conj
  6. ale
  1. 12
  2. 3154
  3. εματαιωθησαν
  4. emataiōthēsan
  5. vi Aor Pas 3 Pl
  6. zostali uczynieni próżnymi
  7. zostali uczynieni nikczemnymi
  1. 13
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 14
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  1. 15
  2. 1261
  3. διαλογισμοις
  4. dialogismois
  5. n_ Dat Pl m
  6. rozważaniach
  7. zamysłach
  1. 16
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 4654
  3. εσκοτισθη
  4. eskotisthē
  5. vi Aor Pas 3 Sg
  6. zostało zaćmione
  7. zostało pogrążone w ciemności
  1. 19
  2. 3588
  3. η
  4. t_ Nom Sg f
  1. 20
  2. 801
  3. ασυνετος
  4. asynetos
  5. a_ Nom Sg f
  6. nierozumne
  7. niepojętne
  1. 21
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich
  1. 22
  2. 2588
  3. καρδια
  4. kardia
  5. n_ Nom Sg f
  6. serce

Dlatego że poznawszy Boga, nie oddali Mu chwały jako Bogu, ani nie podziękowali1, lecz znikczemnieli w swoich zamysłach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.


1 w TR i BT występuje lekcja "ευχαριστησαν" [eucharistēsan]; w N/A "ηυχαριστησαν" [ēucharistēsan];

 • 22

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 5335
  3. φασκοντες
  4. faskontes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. Zapewniający
  1. 2
  2. 1511
  3. ειναι
  4. einai
  5. vn Pres vxx
  6. być
  1. 3
  2. 4680
  3. σοφοι
  4. sofoi
  5. a_ Nom Pl m
  6. mądrzy
  1. 4
  2. 3471
  3. εμωρανθησαν
  4. emōranthēsan
  5. vi Aor Pas 3 Pl
  6. zostali uczynieni głupimi

Podając się za mądrych, stali się głupimi.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 10:14: Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. (Biblia Warszawska);

 • 23

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 2
  2. 236
  3. ηλλαξαν
  4. ēllaksan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. zmienili
  7. przemienili
  1. 3
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 4
  2. 1391
  3. δοξαν
  4. doksan
  5. n_ Acc Sg f
  6. chwałę
  1. 5
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 6
  2. 862
  3. αφθαρτου
  4. afthartou
  5. a_ Gen Sg m
  6. niezniszczalnego
  1. 7
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 8
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. na
  1. 9
  2. 3667
  3. ομοιωματι
  4. homoiōmati
  5. n_ Dat Sg n
  6. podobieństwo
  7. upodobanie
  1. 10
  2. 1504
  3. εικονος
  4. eikonos
  5. n_ Gen Sg f
  6. obrazu
  1. 11
  2. 5349
  3. φθαρτου
  4. fthartou
  5. a_ Gen Sg m
  6. zniszczalnego
  1. 12
  2. 444
  3. ανθρωπου
  4. anthrōpou
  5. n_ Gen Sg m
  6. człowieka
  1. 13
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 14
  2. 4071
  3. πετεινων
  4. peteinōn
  5. n_ Gen Pl n
  6. ptaków
  1. 15
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 16
  2. 5074
  3. τετραποδων
  4. tetrapodōn
  5. a_ Gen Pl n
  6. czworonogów
  1. 17
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 18
  2. 2062
  3. ερπετων
  4. herpetōn
  5. n_ Gen Pl n
  6. pełzających
  7. płazów

Zamienili też chwałę nieśmiertelnego Boga na upodobanie obrazu śmiertelnego człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazów.1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 32:4: I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.; V Księgi Mojżeszowej 4:15-19: Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią, i abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem; Psalmu 106:20: Zamienili chwałę Boga swego Na obraz wołu jedzącego trawę; Księgi Jeremiasza 2:27: którzy mówią do drewna: Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: Ty mnie zrodziłeś! Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią: Powstań i wybaw nas! (Biblia Warszawska);

 • 24

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1352
  3. διο
  4. dio
  5. Conj
  6. Dlatego
  1. 2
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 3
  2. 3860
  3. παρεδωκεν
  4. paredōken
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. wydał
  1. 4
  2. 846
  3. αυτους
  4. autous
  5. pp Acc Pl m
  6. ich
  1. 5
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 6
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 7
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 8
  2. 3588
  3. ταις
  4. tais
  5. t_ Dat Pl f
  1. 9
  2. 1939
  3. επιθυμιαις
  4. epithymiais
  5. n_ Dat Pl f
  6. pożądliwości
  7. żądzach
  1. 10
  2. 3588
  3. των
  4. tōn
  5. t_ Gen Pl f
  1. 11
  2. 2588
  3. καρδιων
  4. kardiōn
  5. n_ Gen Pl f
  6. serc
  1. 12
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich
  1. 13
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 14
  2. 167
  3. ακαθαρσιαν
  4. akatharsian
  5. n_ Acc Sg f
  6. nieczystość
  1. 15
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 16
  2. 818
  3. ατιμαζεσθαι
  4. atimazesthai
  5. vn Pres mid/pas
  6. doznawać znieważenia
  7. doznawać braku szacunku
  1. 17
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Acc Pl n
  1. 18
  2. 4983
  3. σωματα
  4. sōmata
  5. n_ Acc Pl n
  6. ciała
  1. 19
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich
  1. 20
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. między
  1. 21
  2. 1438
  3. εαυτοις
  4. heautois
  5. pf 3 Dat Pl m
  6. sobą

Dlatego też1 w pożądliwości ich serc wydał ich Bóg na nieczystość, (aby) znieważali swoje ciała między sobą2.


1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w TR i BT występuje lekcja "εαυτοις" [heautois] - sobą - strong 1438; w N/A "αυτοις" [autois] - nimi - strong 846;

 • 25

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3748
  3. οιτινες
  4. hoitines
  5. pr Nom Pl m
  6. którzy
  1. 2
  2. 3337
  3. μετηλλαξαν
  4. metēllaksan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. zmienili
  1. 3
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 4
  2. 225
  3. αληθειαν
  4. alētheian
  5. n_ Acc Sg f
  6. prawdę
  1. 5
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 6
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 7
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. na
  1. 8
  2. 3588
  3. τω
  4. t_ Dat Sg n
  1. 9
  2. 5579
  3. ψευδει
  4. pseudei
  5. n_ Dat Sg n
  6. kłamstwo
  1. 10
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 11
  2. 4573
  3. εσεβασθησαν
  4. esebasthēsan
  5. vi Aor midD 3 Pl
  6. czcili
  7. oddali cześć
  1. 12
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 13
  2. 3000
  3. ελατρευσαν
  4. elatreusan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. służyli
  1. 14
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 15
  2. 2937
  3. κτισει
  4. ktisei
  5. n_ Dat Sg f
  6. stworzeniu
  1. 16
  2. 3844
  3. παρα
  4. para
  5. Prep
  6. wbrew
  1. 17
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  6. (Temu)
  1. 18
  2. 2936
  3. κτισαντα
  4. ktisanta
  5. vp Aor Act Acc Sg m
  6. który stworzył
  1. 19
  2. 3739
  3. ος
  4. hos
  5. pr Nom Sg m
  6. który
  1. 20
  2. 2076
  3. εστιν
  4. estin
  5. vi Pres vxx 3 Sg
  6. jest
  1. 21
  2. 2128
  3. ευλογητος
  4. eulogētos
  5. a_ Nom Sg m
  6. błogosławiony
  7. wysławiony
  1. 22
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 23
  2. 3588
  3. τους
  4. tous
  5. t_ Acc Pl m
  1. 24
  2. 165
  3. αιωνας
  4. aiōnas
  5. n_ Acc Pl m
  6. wieki
  1. 25
  2. 281
  3. αμην
  4. amēn
  5. Hebrew
  6. amen
  7. [zaprawdę]

(Oni), którzy zamienili1 prawdę Bożą na kłamstwo i czcili, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amena.2


1 lub zmienili;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 13:25: Taki jest twój los, dział wyznaczony przeze mnie - mówi Pan - gdyż mnie zapomniałeś i polegałeś na kłamstwie; Księgi Jeremiasza 16:19: Panie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli! Do ciebie przyjdą narody od krańców ziemi i powiedzą: Tylko złudę posiedli nasi ojcowie, nicości, z których nie ma pożytku. (Biblia Warszawska);

 • 26

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 1223
  3. δια
  4. dia
  5. Prep
  6. Przez
  1. 2
  2. 5124
  3. τουτο
  4. touto
  5. pd Acc Sg n
  6. to
  1. 3
  2. 3860
  3. παρεδωκεν
  4. paredōken
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. wydał
  1. 4
  2. 846
  3. αυτους
  4. autous
  5. pp Acc Pl m
  6. ich
  1. 5
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 6
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 7
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 8
  2. 3806
  3. παθη
  4. pathē
  5. n_ Acc Pl n
  6. zmysłowości
  7. namiętności
  1. 9
  2. 819
  3. ατιμιας
  4. atimias
  5. n_ Gen Sg f
  6. zniewagi
  7. braku szacunku
  1. 10
  2. 3588
  3. αι
  4. hai
  5. t_ Nom Pl f
  1. 11
  2. 5037
  3. τε
  4. te
  5. Part
  6. zarówno
  7. także
  1. 12
  2. 1063
  3. γαρ
  4. gar
  5. Conj
  6. bowiem
  1. 13
  2. 2338
  3. θηλειαι
  4. thēleiai
  5. a_ Nom Pl f
  6. żeńskie
  1. 14
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich
  1. 15
  2. 3337
  3. μετηλλαξαν
  4. metēllaksan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. zamieniły
  1. 16
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 17
  2. 5446
  3. φυσικην
  4. fysikēn
  5. a_ Acc Sg f
  6. zgodne z naturą
  1. 18
  2. 5540
  3. χρησιν
  4. chrēsin
  5. n_ Acc Sg f
  6. użycie
  1. 19
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 20
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  6. (to)
  1. 21
  2. 3844
  3. παρα
  4. para
  5. Prep
  6. wbrew
  1. 22
  2. 5449
  3. φυσιν
  4. fysin
  5. n_ Acc Sg f
  6. naturze

Dlatego wydał ich Bóg na hańbę namiętności; bo zarówno ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne1,


1 lub to wbrew naturze;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 18:23: Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda; III Księgi Mojżeszowej 20:16: Kobietę, która zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby się z nim parzyć, zabijesz, zarówno kobietę jak i zwierzę to także; oboje poniosą śmierć i krew ich spadnie na nich. (Biblia Warszawska);

 • 27

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3668
  3. ομοιως
  4. homoiōs
  5. Adv
  6. podobnie
  1. 2
  2. 5037
  3. τε
  4. te
  5. Part
  6. zarówno
  7. także
  1. 3
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 4
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 5
  2. 730
  3. αρσενες
  4. arsenes
  5. n_ Nom Pl m
  6. męskie
  1. 6
  2. 863
  3. αφεντες
  4. afentes
  5. vp 2Aor Act Nom Pl m
  6. odrzuciwszy
  1. 7
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 8
  2. 5446
  3. φυσικην
  4. fysikēn
  5. a_ Acc Sg f
  6. zgodne z naturą
  1. 9
  2. 5540
  3. χρησιν
  4. chrēsin
  5. n_ Acc Sg f
  6. użycie
  1. 10
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  1. 11
  2. 2338
  3. θηλειας
  4. thēleias
  5. a_ Gen Sg f
  6. żeńskim
  1. 12
  2. 1572
  3. εξεκαυθησαν
  4. eksekauthēsan
  5. vi Aor Pas 3 Pl
  6. zostali zapaleni
  1. 13
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. przez
  1. 14
  2. 3588
  3. τη
  4. t_ Dat Sg f
  1. 15
  2. 3715
  3. ορεξει
  4. oreksei
  5. n_ Dat Sg f
  6. pragnienie
  7. sięgnięcie
  1. 16
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich
  1. 17
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. ku
  1. 18
  2. 240
  3. αλληλους
  4. allēlous
  5. pc Acc Pl m
  6. jedni drugim
  1. 19
  2. 730
  3. αρσενες
  4. arsenes
  5. n_ Nom Pl m
  6. męskie
  1. 20
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 21
  2. 730
  3. αρσεσιν
  4. arsesin
  5. n_ Dat Pl m
  6. męskich
  1. 22
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  6. (by)
  1. 23
  2. 808
  3. ασχημοσυνην
  4. aschēmosynēn
  5. n_ Acc Sg f
  6. bezwstyd
  7. nieprzyzwoitość
  1. 24
  2. 2716
  3. κατεργαζομενοι
  4. katergazomenoi
  5. vp Pres midD/pasD Nom Pl m
  6. sprawując
  1. 25
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 26
  2. 3588
  3. την
  4. tēn
  5. t_ Acc Sg f
  1. 27
  2. 489
  3. αντιμισθιαν
  4. antimisthian
  5. n_ Acc Sg f
  6. zapłatę
  7. nagrodę
  1. 28
  2. 3739
  3. ην
  4. hēn
  5. pr Acc Sg f
  6. którą
  1. 29
  2. 1163
  3. εδει
  4. edei
  5. vi Impf im-Act 3 Sg
  6. trzeba było
  7. należało
  1. 30
  2. 3588
  3. της
  4. tēs
  5. t_ Gen Sg f
  6. (za to)
  1. 31
  2. 4106
  3. πλανης
  4. planēs
  5. n_ Gen Sg f
  6. zwiedzenie
  7. błąd
  1. 32
  2. 846
  3. αυτων
  4. autōn
  5. pp Gen Pl m
  6. ich
  1. 33
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. na
  1. 34
  2. 1438
  3. εαυτοις
  4. heautois
  5. pf 3 Dat Pl m
  6. sobie samych
  1. 35
  2. 618
  3. απολαμβανοντες
  4. apolambanontes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. odbierając

jak i mężczyźni1 odrzuciwszy naturalną potrzebę2 kobiety zapłonęli żądzą jedni ku drugim, mężczyźni z mężczyznami popełniając bezwstyd i odbierając na sobie samych zapłatę należną za to ich zboczenie3.4


1 w TR i BT występuje lekcja "αρσενες" [arsenes]; w N/A "αρσενες" [arrenes];
2 lub naturalne pożycie;
3 lub ten ich błąd, te ich błąkanie się, te ich zwiedzenie;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 18:22: Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością; III Księgi Mojżeszowej 20:13: Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich. (Biblia Warszawska);

 • 28

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. I
  1. 2
  2. 2531
  3. καθως
  4. kathōs
  5. Adv
  6. tak, jak
  1. 3
  2. 3756
  3. ουκ
  4. ouk
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 4
  2. 1381
  3. εδοκιμασαν
  4. edokimasan
  5. vi Aor Act 3 Pl
  6. próbowali
  7. rozpoznawali
  1. 5
  2. 3588
  3. τον
  4. ton
  5. t_ Acc Sg m
  6. (by)
  1. 6
  2. 2316
  3. θεον
  4. theon
  5. n_ Acc Sg m
  6. Boga
  1. 7
  2. 2192
  3. εχειν
  4. echein
  5. vn Pres Act
  6. mieć
  1. 8
  2. 1722
  3. εν
  4. en
  5. Prep
  6. w
  1. 9
  2. 1922
  3. επιγνωσει
  4. epignōsei
  5. n_ Dat Sg f
  6. poznaniu
  1. 10
  2. 3860
  3. παρεδωκεν
  4. paredōken
  5. vi Aor Act 3 Sg
  6. wydał
  1. 11
  2. 846
  3. αυτους
  4. autous
  5. pp Acc Pl m
  6. ich
  1. 12
  2. 3588
  3. ο
  4. ho
  5. t_ Nom Sg m
  1. 13
  2. 2316
  3. θεος
  4. theos
  5. n_ Nom Sg m
  6. Bóg
  1. 14
  2. 1519
  3. εις
  4. eis
  5. Prep
  6. na
  1. 15
  2. 96
  3. αδοκιμον
  4. adokimon
  5. a_ Acc Sg m
  6. niewypróbowanie
  7. zdyskwalifikowanie
  1. 16
  2. 3563
  3. νουν
  4. noun
  5. n_ Acc Sg m
  6. umysłu
  7. rozumu
  1. 17
  2. 4160
  3. ποιειν
  4. poiein
  5. vn Pres Act
  6. (by) czynić
  1. 18
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Acc Pl n
  1. 19
  2. 3361
  3. μη
  4. Part Neg
  5. nie
  1. 20
  2. 2520
  3. καθηκοντα
  4. kathēkonta
  5. vp Pres im-Act Acc Pl n
  6. będące stosownym
  7. będące przyzwoitym

I stosownie do tego, że nie uznali za słuszne mieć Boga w poważaniu, wydał ich Bóg na (ich) niezdatnya do osądu rozum, na czynienie rzeczy nieprzyzwoitych —1


1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 81:13: Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, By postępowali według zamysłów swoich. (Biblia Warszawska);

 • 29

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 4137
  3. πεπληρωμενους
  4. peplērōmenous
  5. vp Perf Pas Acc Pl m
  6. którzy są wypełnieni
  1. 2
  2. 3956
  3. παση
  4. pasē
  5. a_ Dat Sg f
  6. każdą
  1. 3
  2. 93
  3. αδικια
  4. adikia
  5. n_ Dat Sg f
  6. niesprawiedliwością
  7. bezprawiem
  1. 4
  2. 4202
  3. πορνεια
  4. porneia
  5. n_ Dat Sg f
  6. nierządem
  7. wszeteczeństwem
  1. 5
  2. 4189
  3. πονηρια
  4. ponēria
  5. n_ Dat Sg f
  6. niegodziwością
  1. 6
  2. 4124
  3. πλεονεξια
  4. pleoneksia
  5. n_ Dat Sg f
  6. chciwością
  7. zachłannością
  1. 7
  2. 2549
  3. κακια
  4. kakia
  5. n_ Dat Sg f
  6. złością
  7. niegodziwością
  1. 8
  2. 3324
  3. μεστους
  4. mestous
  5. a_ Acc Pl m
  6. napełnionych
  7. pełnych
  1. 9
  2. 5355
  3. φθονου
  4. fthonou
  5. n_ Gen Sg m
  6. zawiścią
  1. 10
  2. 5408
  3. φονου
  4. fonou
  5. n_ Gen Sg m
  6. morderstwem
  1. 11
  2. 2054
  3. εριδος
  4. eridos
  5. n_ Gen Sg f
  6. kłótnią
  7. sporem
  1. 12
  2. 1388
  3. δολου
  4. dolou
  5. n_ Gen Sg m
  6. oszustwem
  7. podstępem
  1. 13
  2. 2550
  3. κακοηθειας
  4. kakoētheias
  5. n_ Gen Sg f
  6. złośliwością
  7. złośliwym zachowaniu
  1. 14
  2. 5588
  3. ψιθυριστας
  4. psithyristas
  5. n_ Acc Pl m
  6. plotkarzy
  7. obmówców

ich, pełnych wszelkiej niesprawiedliwości, zła, wszeteczeństwa1a, chciwości, niegodziwości, pełnych zazdrości, mordu, kłótni, podstępu, złośliwości, plotkarzy,


1 w N/A nie występuje słowo "πορνεια" [porneia] - nierządem, wszeteczeństwem;

 • 30

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 2637
  3. καταλαλους
  4. katalalous
  5. a_ Acc Pl m
  6. oszczerców
  7. szkalujących
  1. 2
  2. 2319
  3. θεοστυγεις
  4. theostygeis
  5. a_ Acc Pl m
  6. nienawidzących Boga
  1. 3
  2. 5197
  3. υβριστας
  4. hybristas
  5. n_ Acc Pl m
  6. zuchwalców
  7. bezczelnych
  1. 4
  2. 5244
  3. υπερηφανους
  4. hyperēfanous
  5. a_ Acc Pl m
  6. pysznych
  7. hardych
  1. 5
  2. 213
  3. αλαζονας
  4. alazonas
  5. n_ Acc Pl m
  6. samochwalców
  7. zarozumiałych
  1. 6
  2. 2182
  3. εφευρετας
  4. efeuretas
  5. n_ Acc Pl m
  6. wynalazców
  7. odkrywców
  1. 7
  2. 2556
  3. κακων
  4. kakōn
  5. a_ Gen Pl n
  6. złych
  1. 8
  2. 1118
  3. γονευσιν
  4. goneusin
  5. n_ Dat Pl m
  6. rodzicom
  1. 9
  2. 545
  3. απειθεις
  4. apeitheis
  5. a_ Acc Pl m
  6. nieposłuszni
  7. nieulegli

oszczerców, (ludzi) nienawidzących Boga, zuchwalców, zarozumialców, samochwalców, wynalazców zła, nieposłusznych rodzicom,

 • 31

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 801
  3. ασυνετους
  4. asynetous
  5. a_ Acc Pl m
  6. nierozumnych
  7. niepojętnych
  1. 2
  2. 802
  3. ασυνθετους
  4. asynthetous
  5. a_ Acc Pl m
  6. zdradzieckich
  7. nie dotrzymujących umów
  1. 3
  2. 794
  3. αστοργους
  4. astorgous
  5. a_ Acc Pl m
  6. pozbawionych serca
  7. pozbawionych uczuć
  1. 4
  2. 786
  3. ασπονδους
  4. aspondous
  5. a_ Acc Pl m
  6. nieprzejednanych
  7. nieubłaganych
  1. 5
  2. 415
  3. ανελεημονας
  4. aneleēmonas
  5. a_ Acc Pl m
  6. niemiłosiernych
  7. nielitościwych

nierozumnych, nie dotrzymujących umów, pozbawionych serca, nieprzejednanych1, nielitościwych.


1 w N/A nie występuje słowo "ασπονδους" [aspondous] - nieprzejednanych, nieubłaganych;

 • 32

  1. nr
  2. strong
  3. słowo
  4. trans. fonet.
  5. kod gramat.
  6. znaczenie
  7. drugie znaczenie
  1. 1
  2. 3748
  3. οιτινες
  4. hoitines
  5. pr Nom Pl m
  6. którzy
  1. 2
  2. 3588
  3. το
  4. to
  5. t_ Acc Sg n
  1. 3
  2. 1345
  3. δικαιωμα
  4. dikaiōma
  5. n_ Acc Sg n
  6. przepis
  7. rozporządzenie
  1. 4
  2. 3588
  3. του
  4. tou
  5. t_ Gen Sg m
  1. 5
  2. 2316
  3. θεου
  4. theou
  5. n_ Gen Sg m
  6. Boga
  1. 6
  2. 1921
  3. επιγνοντες
  4. epignontes
  5. vp 2Aor Act Nom Pl m
  6. poznawszy
  1. 7
  2. 3754
  3. οτι
  4. hoti
  5. Conj
  6. że
  1. 8
  2. 3588
  3. οι
  4. hoi
  5. t_ Nom Pl m
  1. 9
  2. 3588
  3. τα
  4. ta
  5. t_ Acc Pl n
  1. 10
  2. 5108
  3. τοιαυτα
  4. toiauta
  5. pd Acc Pl n
  6. takie
  1. 11
  2. 4238
  3. πρασσοντες
  4. prassontes
  5. vp Pres Act Nom Pl m
  6. robiący
  7. czyniący
  1. 12
  2. 514
  3. αξιοι
  4. aksioi
  5. a_ Nom Pl m
  6. godni
  1. 13
  2. 2288
  3. θανατου
  4. thanatou
  5. n_ Gen Sg m
  6. śmierci
  1. 14
  2. 1526
  3. εισιν
  4. eisin
  5. vi Pres vxx 3 Pl
  1. 15
  2. 3756
  3. ου
  4. ou
  5. Part Neg
  6. nie
  1. 16
  2. 3440
  3. μονον
  4. monon
  5. Adv
  6. jedynie
  7. tylko
  1. 17
  2. 846
  3. αυτα
  4. auta
  5. pp Acc Pl n
  6. je
  1. 18
  2. 4160
  3. ποιουσιν
  4. poiousin
  5. vi Pres Act 3 Pl
  6. czynią
  1. 19
  2. 235
  3. αλλα
  4. alla
  5. Conj
  6. ale
  1. 20
  2. 2532
  3. και
  4. kai
  5. Conj
  6. i
  1. 21
  2. 4909
  3. συνευδοκουσιν
  4. syneudokousin
  5. vi Pres Act 3 Pl
  6. zgadzają się z
  1. 22
  2. 3588
  3. τοις
  4. tois
  5. t_ Dat Pl m
  1. 23
  2. 4238
  3. πρασσουσιν
  4. prassousin
  5. vp Pres Act Dat Pl m
  6. robiącymi
  7. czyniącymi

Oni, choć poznali słuszny wyrok Boga, że ci, którzy te rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko je czynią, ale także pochwalają tak czyniących.