Przekłady
Przekład dosłowny:

Wszystkich więc pokoleńa: od Abrahamab do Dawida1c jest pokoleńa czternaście; od Dawida1c do uprowadzeniad do Babilonu2e — pokoleńa czternaście; od uprowadzeniad do Babilonu2e do Pomazańcaf — pokoleń czternaście.

Przekład literacki:

Co do wszystkich więc pokoleńa: od Abrahamab do Dawida1c jest pokoleńa czternaście; od Dawida1c do uprowadzeniad do Babilonu2e — pokoleńa czternaście; od uprowadzeniad do Babilonu2e do Chrystusaf — pokoleń czternaście.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje wersja "δαβίδ" [dabid]; w BT i N/A "δαυίδ" [dauid];

Odnośniki:

Słowniki:

a pokolenie, rasa, rodzina;
b Abraham (pierwotnie Abram) żył ok. 1800-1600 r. p.n.e.; Hebr. "אַבְרָהָם" [Abraham] - Ojciec wielu narodów, Ojciec wywyższył, Ojciec mnóstwa; Był ojcem narodu izraelskiego, jak również innych narodów, w tym Arabów; Za sprawą Bożego powołania przywędrował z Mezopotamii do ziemi kanaanejskiej;
c Dawid; Hebr. "דָּוִד" [Dawid] - Umiłowany; Król Izraela. Syn Jesajego; Zapowiedziany Zbawiciel miał być jego potomkiem; Panował nad Judą w latach ok. 1010 – 1002 p.n.e. i nad całym Izraelem w latach ok. 1002 – 970 p.n.e.;
d przesiedlenie, migracja, urpowadzenie;
e Babilon - miasto położone nad Eufratem, 80 km na południe od dzisiejszego Bagdadu. Babilon został. założony przez Nimroda - najsławniejszego myśliwego. Później stał się stolicą Babilonii i imperium babilońskiego;
f PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz