Przekłady

Abrahama był ojcem Izaaka1b, Izaakb ojcem Jakuba2c, Jakub2c ojcem Judy3d oraz jego braci.

Komentarz:

1 Por. 1Mojż. 21:2;
2 Por. 1Mojż. 25:26; Jakub żył ok. 1650-1500 r. p.n.e.; Bóg nadał mu imię Izrael - Hebr. "יִשְׂרָאֵל" [Jisrael] - Ten, który walczył z Bogiem;
3 Por. 1Mojż. 29:35;

a Abraham (pierwotnie Abram) żył ok. 1800-1600 r. p.n.e.; Hebr. "אַבְרָהָם" [Abraham] - Ojciec wielu narodów, Ojciec wywyższył, Ojciec mnóstwa; Był ojcem narodu izraelskiego, jak również innych narodów, w tym Arabów; Za sprawą Bożego powołania przywędrował z Mezopotamii do ziemi kanaanejskiej;
b Izaak żył ok. 1700-1500 r. p.n.e.; Hebr. "יִצְחָק" [Izaak] - Śmiać się; Syn Abrahama i Sary i ich dziedzic;
c Jakub; Hebr. "יַעֲקֹב" [Jaakob] - Pięta;
d Juda/Judasz; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić