Przekłady

Otoa panna1b poczniec d i urodzie synaf, i nadadząg mu imięh Immanueli, co się wykładaj: Bóg z nami.

Komentarz:

1 Lub. dziewica;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2400> patrz! oto! spójrz! popatrz!;
b <3933> dziewica, panna;
c <1064> łono, brzuch;
d <2192> mieć, posiadać;
e <5088> rodzić, nosić;
f <5207> syn, potomek;
g <2564> wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;
h <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
i <1694> Immanuel/Emmanuel; Hebr. "עִמָּ֫נוּאֵ֫ל" [Immanuel] - Bóg z nami
j <3177> tłumaczyć, interpretować;