Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdy1 zaś Józefb obudził się1a ze snu, zrobiłc tak, jak mu rozkazałd posłaniece Panaf i przyjąłg swoją żonęk.

Przekład literacki:

Gdy1 zaś Józefb obudził się1a ze snu, zrobiłc tak, jak mu rozkazałd aniołe Panaf i przygarnąłg swoją żonęk.

Różnice w manuskryptach:

1 w BT i TR występuje lekcja "διεγερθεις" [diegertheis] - Gdy został obudzony - strong 1326; w N/A "εγερθεις" [egertheis] - Gdy został podniesiony - strong 1453;

Słowniki:

a pobudzać, rozbudzać, powstawać;
b Józef; Hebr. "יוֹסֵף" [Jozef] - On powiększyłOd dodał; Mąż Marii, matki Jezusa; Przyjął Jezusa jako swojego syna; 
c czynić, działać;
d polecać, nakazywać, wyznaczać;
e posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
f pan, władca, rządca;
g otrzymywać. brać, przyjmować;
h kobieta, żona, pani;