Przekłady
Przekład dosłowny:

Nie poznawał1a jej jednak, dopóki nie urodziłab syna2c swego pierworodnegod3 — i nadałe Mu imięf Jezusg.

Przekład literacki:

Nie obcował1a z nią jednak, dopóki nie urodziłab syna2c swego pierworodnegod3 — i nadałe Mu imięf Jezusg.

Komentarz:

1 dosł. poznawał; idiom (hebraizm) oznaczający intymną więź, także relację seksualną;

Różnice w manuskryptach:

2 w N/A nie występuje rodzajnik "τον" [ton]; Rodzajnik podkreśla, że mowa jest o tym synu;
3 w N/A nie występuje fraza "αυτης τον πρωτοτοκον" [autes ton prōtotokon] - jej pierworodnego;

Słowniki:

a poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
b rodzić, nosić;
c syn, potomek;
d pierworodny, najstarszy;
e wzywać, powoływać, nazywać;
f imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
g Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;