Przekłady

I przywoławszya swoich dwunastu uczniówb dałc im władzęd nad duchamie nieczystymi, aby je wyrzucaćf i leczyćg wszelką chorobęh i wszelką słabośći.

Słowniki:

a przywoływać, wzywać;
b uczeń, adept, wychowanek;
c dać, zaproponować;
d władza, autorytet, prawo, waga;
e duchwiatr;
f wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;
g uleczać, uzdrawiać, obsługiwać;
h choroba, dolegliwość;
i niemoc, słabość, choroba;