Przekłady

I przywoławszy swoich dwunastu uczniów dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyrzucać i leczyć wszelką chorobę i wszelką słabość.