Przekłady

Wydaa zaś na śmierć bratb bratab i ojciecc dzieckod i powstanąe dziecid przeciwkoe rodzicom i uśmiercąf ich.

Odnośniki:

Słowniki:

a przekazywać, dostarczać, wydawać;
b brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
c ojciec, przodek;
d dziecko, potomek;
e powstać, powstać przeciwko;
f usmiercić, doprowadzić do śmierci, skazać na śmierć, zabić;