Przekłady
Przekład dosłowny:

Tych dwunastu wysłała Jezusb nakazawszyc im, mówiąc: Nie wchodźcief na drogęd pogane i nie wstępujcieh do miasta Samarytan1g.

Przekład literacki:

Tych dwunastu wysłała Jezusb nakazawszyc im: Nie wchodźcief na drogęd ludzi z innych narodówe i nie wstępujcieh do miasta Samarytan1g.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "σαμαρειτων" [samareitōn]; w N/A "σαμαριτων" [samaritōn];

Odnośniki:

Słowniki:

a wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c rozkazywać, nakazywać, wydawać komendę;
d droga, podróż, ścieżka;
e naródpoganinpokolenieród;
f odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;
g Samarytan; Hebr. "שֹׁמְרוֹן" [Szomron] - zachować;
h wchodzić, przychodzić;